{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 80

4. VÆRDIER Det er meget vigtigt at kunne klargøre sine vær­ dier for at kunne leve et meningsfuldt liv. Vi er på denne jord i kort tid og bør få det bedste ud af tiden. Lever du i overensstemmelse med dine værdier, eller begrænser du dig selv grun­ det smerter? Vores værdier skaber retningen og motivationen i vores liv, og kun du bestemmer, i hvilken retning dit liv skal gå. Værdier kan beskrives som vores inderste ønsker for den måde, vi lever på, den måde, vi interagerer med andre på, eller hvem vi ønsker at være. Ofte kan det være svært at skelne mel­ lem mål og værdier, og derfor kommer her en nuancering. Mål er noget, der kan udrettes eller opnås, hvorimod værdier er en retning, man kan forsøge at bevæge sig imod. Eksempelvis er et ønske om at tabe sig fire kilo et mål, hvorimod det at tage vare på sin krop er en værdi. 5. ENGAGERET HANDLING Engageret handling betyder, at man skal gøre det, der skal til, hvilket er at handle effektivt ud fra ens værdier. Bevæg dig i den retning, som skaber værdi for dig, ligegyldigt om vejen dertil medfører smerte. Målet er at skabe forandring og skabe et nyt mønster, hvor man handler ud fra sine værdier og vender tilbage til disse nye handlingsmønstre, selvom man kommer ud af kurs. For at komme nærmere engageret handling skal du vælge et område, som du ønsker foran­

dring omkring. Noget, som har stor betydning for dig. Vælg nu de værdier, som du vil forfølge, og som skaber grobund for forandringen. Opstil mål ud fra disse værdier. Vær konkret med dine mål. Målene må være specifikke, meningsfulde, realistiske, tidsdefinerede og tilpassede. Efter at have klargjort dine mål, så påbegynd handlin­ gen, der opfylder dine mål og værdier. 6. KONTAKT MED NUET At være i kontakt med nuet omhandler det at være bevidst nuværende og ikke lede sine tanker hen på fortiden eller fremtiden. Forsøg at enga­ gere dig i det øjeblik, der foregår omkring dig lige nu, hvad enten det er verden omkring dig eller dit indre, der optager dig. Hvorfor er det­ te punkt vigtigt, tænker du måske? Fordi mange mennesker er fæstnet i fortiden eller forgaber sig i fremtiden og har brug for at komme i kontakt med deres oplevelse af nutiden. Der er kun én tid, der er vigtig, og det er lige nu, fordi du lige nu har mulighed for at påvirke dig selv og dine omgivelser.

Dinna Trehøje er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 2018 med speciale i sygdomsopfattelse, smerte og funktionelle lidelser. Derudover har hun samtidig studeret til zoneterapeut og biopat/naturopath i biologisk medicin på Institut for Biologisk Medicin og blev færdiguddannet i 2017. Dinna Trehøje arbejder i øjeblikket med Support & Care-uddannelsen på Institut for Biologisk Medicin, der er en ny overbygningsuddannelse omhandlende konventionel og komplementær behandling af kræft.

80

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement