{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

SM E RT E

Den legitime smerteoplevelse Spørgsmålet om skyld er vigtigt, fordi det kan have stor betydning for vores selvopfattelse. Generelt set kan man sige, at det at blive opfattet som syg af omverdenen forudsætter, at den smer­ te eller sygdom, man oplever, forstås og anerkendes af andre. Gør den det, tilegnes man den legitime rolle som syg eller som smertepatient. Opnår man ikke denne legitimitet omkring sine smerter, mistænkeliggøres man derimod, og følelsen af ikke at blive taget alvorligt kan til sidst smitte af på ens egen opfattelse af smerterne: Må­ ske er det mig, der er skør? Vi risikerer dermed at sætte os selv i den situation, at vi gør alle de ting, vores krop siger, vi ikke kan, men som

vi indirekte eller direkte får at vide, at vi godt kan, fordi vores smerter ikke er reelle, legitime. Skal man tale om smerten eller ej? Der er altid en fare for, at den smerte, man fortæller om, anses for at være mindre slem, end man siger. Men skjules smerten, isoleres man, fordi man fremstår på falske forudsætnin­ ger. Således kan smerte have store so­ ciale omkostninger. Fordi smertepatienten udfordrer den sociale orden, kommer der negati­ ve sanktioner. Lægebesøg og besøg på jobcenter ender ofte i stigmatisering. Den stoisk udholdende, der aldrig klager, høster rent kulturelt stor aner­ kendelse, men for at vide at nogen er

stoisk udholdende, skal man vide, at de har store smerter. Italesættelse af smerte indebærer således et paradoks. Smerten bliver et æstetisk problem, hvis den opfattes som overdreven. Man kan således få sympati eller fordømmelse, afhængigt af hvordan smerten kommunikeres – eller hvor­ dan den opfattes. Lader man sig ikke mærke med sin smerte, beundres man. Problemet er, at for at andre skal vide, at man har smerter, skal man fortælle om det. Smerten er således et dobbelt paradoks: Det er en privat erfaring, der afhænger af en social handling for at gøre den synlig for an­ dre; og samtidig kan den selvsamme handling gøre folk mistænksomme over for smertens realitet.

Løb en tur, det hjælper på det hele! Jeg har læst, at man skal tænke på ...

Hvad med meditation?

Du fejler jo ikke noget

Tænk på noget andet!

Hvad med denne her kost uden ...

Du skal bare ...

56

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement