{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

SM E RT E

SMERTE – den usynlige lidelse med det ukendte sprog AF LENE PILEGAARD

Smerte kan ikke ses eller måles, og den behøver ikke altid at skyldes en skade eller sygdom. Tusindvis af danskere i alle aldre lever med smerter hver eneste dag uden at „fejle noget“. Man skønner, at alene i Danmark er der over 800.000 mennesker, som lever med kroniske smerter. Smerte er svær at italesætte, og både i pressen, fagbøger og almindelig tale oplever man, at begreber som „smertereceptorer“ og „smertenerver“ fejlagtigt anvendes. Der findes ingen smertereceptorer eller smertenerver, ligesom der ikke findes et smertecenter i hjernen. Traditionelt anskues smerte som et symptom på et problem, der kan identificeres og løses. Sygdommen behandles med medicinske midler og forsvinder. Hvis der stadig er smerter, forklares de medicinsk som følgevirkninger af det oprindelige problem. Der er altså en klar forventning til, at smerte altid har en årsag.

Smerte uden diagnose Der er desværre rigtig mange, som lider af kroniske smer­ ter, hvor man ikke kan finde en skade eller fysisk årsag ved hjælp af de diagnosticeringsmetoder, vi har til rådighed i dag. Det betyder ikke, at der ikke er en årsag til smerten, men at vores redskaber til at finde årsagen ikke findes end­ nu. Det gør ikke smerterne mindre virkelige, tværtimod, da det påvirker præcist lige så negativt eller mere, som hvis det var smerter, hvor man kunne finde en årsag. Disse uforklarlige smerter er nogle gange værre, fordi man som smerteramt ofte bliver misforstået af omgivelser­ ne og måske mødes med: „Du skal da bare tage dig sam­ men“, „du skal bare træne mere“, „du skal da også bare tabe dig“ osv., som de fleste med kroniske uforklarlige smerter sikkert er blevet mødt med. Den manglende for­ ståelse gør det endnu sværere at leve med de uforklarlige smerter. Og de smerteramte bliver ofte stigmatiseret og kan føle sig skyldige over alt det, de gør og ikke gør. Usynligt handicap Kroniske smerter er tilmed ofte et usynligt handicap, som der hverken i behandlingssystemet, det sociale system el­ ler i befolkningen som helhed er nogen god forståelse for. Smertepatienten møder ustandseligt krav om at „tage sig sammen“ og fungere normalt, som om de ikke netop i for­ vejen typisk anstrenger sig til det yderste herfor uden held. Alle disse uheldige følgevirkninger tærer på den enkeltes ressourcer og betyder yderligere psykiske stressfaktorer, der oftest vil forværre smerteoplevelsen. Din smerte foregår i hovedet! Ikke dermed sagt, at det er noget, man finder på. Al smerte er reel og foregår i hjernen – ingen hjerne – ingen smerte. Alle, der fortæller dig, at det er noget, du har med dit ho­

54

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement