{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

R E L IG IO N

forkølet, og han havde ingen energi, men var træt og in­ aktiv. Moren var meget bekymret og opsøgte mig for at få naturmedicinsk behandling til sønnen. Frygt er lige så stærk som kærlighed Under konsultationen spurgte jeg om alt muligt. Som hea­ ler ved jeg, at lunger og hjertechakra hører sammen. Der var tydeligvis en ubalance, som vi skulle finde frem til. Jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg sad overfor en sød og kærlig mor, som ville sit barn det bedste. Umiddelbart var der in­ gen grund til barnets fysiske problemer. Jeg stillede mange spørgsmål for at finde årsagen og bad moren tænke lidt over det, mens jeg testede sønnen. Uanset hvor ubetydeligt det kunne synes, skulle hun fortælle mig det. Der gik lidt tid, og så sagde hun pludselig: „Jeg ved ikke, om det er vig­ tigt, men da han var nyfødt, var jeg så bange for vuggedød, at jeg ofte gik hen til hans vugge og lagde hånden på hans brystkasse for at mærke, om han trak vejret. Det er blevet en vane, så jeg gør det faktisk stadig i dag.“ Bingo! Her var årsagen til sygdommen. En mors kærlighed Helt uforvarende overførte moren sin frygt til barnet hver eneste gang, hun lagde hånden på hans lille brystkasse. Jeg

forklarede hende det nænsomt, og behandlingen hjemme blev – ud over tilskud, som kunne styrke drengens im­ munforsvar – at moren fortsat skulle lægge sin hånd på hans brystkasse dagligt. Når hun gjorde det, skulle hun vi­ sualisere, at han havde sunde, stærke lunger, og hun skulle overføre al sin kærlighed til ham. En uge inden næste konsultation ringede kvinden for at aflyse tiden. For første gang i sin søns treårige liv havde han fået energi til at spille fodbold med sine brødre og rende rundt og lege udenfor. Der var ingen spor af irrita­ tion i luftvejene længere, og hun følte, hun havde fået et helt nyt barn. Hun mente derfor ikke, det var nødvendigt med en konsultation til, og det var jeg helt enig i. Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis drengen udelukkende havde fået naturmedicin, ville symptomerne komme tilba­ ge efter endt behandling, idet moren stadig overførte sin frygt til ham. Det var kombinationen af hendes kærlighed og behandlingen, som bragte healing på et dybt plan. En smuk vej med visdom og lys Energiarbejde er uhyre kraftfuldt og kan finde vej gennem de lag af følelser, symptomer, barrierer og frygt, som vi alle kan opleve. Derfor elsker jeg mit arbejde og har hjulpet mange mennesker med at finde viljen og redskaberne i

OM RIKKE AGERSTED I år 2000 blev Rikke uddannet biopat og urteterapeut. Året efter fandt hun ind på den shamanistiske vej og har siden da haft kyndige lærermestre fra både Sydog Nordamerika. I alle årene har Rikke haft klienter ved siden af andet arbejde, men blev i 2019 selvstændig med firmaet Den Shamanistiske Vej. Rikke tager 1:1-klienter, laver workshops, holder foredrag, ceremonier og har tillige en 1-årig shamanistisk uddannelse for dem, der gerne vil gå den shamanistiske vej. Vil du vide mere om shamanisme og shamanistisk healing kan du læse her: www.denshamanistiskevej.dk eller kontakte Rikke på telefon 28 18 70 44.

52

//

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement