{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

Danskfremstillede kosttilskud Talentspejderne har indarbejdet en ræk­ ke kosttilskud i programmet. Det gælder blandt andet multivitaminpræparatet Mul­ tivitamin Pharma Nord, D-vitaminpræ­ paratet D-Pearls samt fiskeoliepræparatet Bio-Marin Plus. – En af de væsentligste årsager til, at vi valgte disse danskproducerede kosttilskud, er, at de er kendt for deres dokumenterede kvalitet, forklarer Frede Bräuner. – Talentspejdernes program har vakt be­ gejstring hos borgmestrene i de kommuner, hvor unge har været igennem forløbet, spe­ cielt fordi det har ført til nogle resultater, som ikke har været mulige at opnå med de metoder, som traditionelt kommer i spil, når udfordrede unge skal hjælpes til job eller uddannelse. Talentspejderne har fun­ det en unik kombination af psykologiske, fysio­logiske og biologiske elementer, som ser ud til at virke over al forventning.

- Jeg var nok aldrig kommet i gang med snedkeruddannelsen, hvis ikke det var for Talentspejderne og min mentor, Mogens, siger Thommas Nielsen.

Mangel på D-vitamin påvirker vores mentaltilstand og adfærd En helt ny retrospektiv undersøgelse, som er offentliggjort i International Society of Sports Nutrition, har fundet en sammenhæng imellem lavt D-vitamindhold i blodet og depression hos ansatte i forsvaret. Forskerne observerede, at militærtpersonnel, som var udstationeret på nordligt beliggende breddegrader, var mere tilbøjeligt til at mangle D-vitamin. Det er ikke så mærkeligt, eftersom mængden af sollys nordpå er mindre end længere sydpå, specielt i vinterhalvåret. Samtidig havde dem med lavt D-vitaminindhold i blodet en højere forekomst af depression. Forekomsten af depression var omtrent 20 pct. blandt dem med lav D-vitaminstatus, hvorimod den kun var omkring fire pct. blandt dem med tilpas højt indhold af D-vitamin i blodet. Der er ligeledes lavet forskning i D-vitamins indvirkning på unges sociale adfærd samt evne til at løse mentalt krævende opgaver. I en norsk undersøgelse blev 50 teenagere delt i to hold. Et hold fik præparatet D-Pearls, og det andet hold fik snydekapsler. Det viste sig, at de D-vitaminbehandlede unge havde markant mindre tendens til grænseoverskridende adfærd og havde desuden lettere ved at løse de opgaver, de fik stillet, sammenlignet med dem, der tog snydekapslerne. Undersøgelsen er offentliggjort i Scandinavian Journal of Psychology.

Kilder: Journal of the International Society of Sports Nutrition, september 2019 Scandinavian Journal of Psychology, april 2017

// 43

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement