{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

MAD & KROP

Tomaterne dyrkes på egne gartnerier under omhyggelig kontrol og opfylder de sikkerhedsstandarder, der er opsat af FDA. I Danmark svarer FDA til Fødevarestyrelsen

diet viste, at mens der var den samme mængde lycopene i begge, var det kun det naturlige ekstrakt, der kunne frem­ vise resultater på forhøjet blodtryk, og det var vel at mærke uden at skabe bivirkninger (Wolak et al). Derudover er der lavet et forsøg på over 270 forsøgsper­ soner, hvor man påviste, at produktet overordnet havde en gunstig effekt på effektivt at kunne hjælpe på at højne sundheden i hjertet og i det øvrige kredsløb. Det bliver fundet som et sikkert produkt at anvende, helt naturligt og GMO-frit. Brug det, også selvom du ikke fejler noget (endnu) „In the end of the day“ dør vi jo alle, fordi hjertet holder op med at slå. Inden da og i mange årtier før kan vi læg­ ge de første sten til hjerte- og kredsløbssygdomme, og på vores spørgsmål om, hvorvidt Sanokardio også kan anven­ des af helt raske personer uden forhøjet kolesterol eller problemer med forhøjet blodtryk, svarer Decker Weiss, at ja, det vil da være den allerbedste løsning – at vi hver især gør alt, hvad der kan gøres for at forebygge inflammatio­ ner og problemer i vores kredsløb. Spise sundt, dyrke til­ pas med motion, undgå alt for mange belastende faktorer. Du kan sagtens anvende Sanokardio sammen med læ­ gens ordinationer, men få tjekket dit blodtryk og koleste­ roltal jævnligt, for måske får du brug for mindre medi­ cin. Kolesteroltallet er jo et udtryk for, at der er opstået inflammationer i blodkarrenes vægge. Så det er egentlig ikke kolesteroltallet, der skal anfægtes med medicin, men de bagvedliggende årsager. Redaktøren glæder sig til at møde endnu flere studier, der underbygger betydningen af Sanokardio. Og måske en dag er vi så heldige at møde hjertespecialisten her i Dan­ mark og ikke kun på en fortravlet mail. Hurra for forskere, der tør bruge af naturens skatkam­ mer til at hjælpe os alle med et sundere liv!

32

Kilder: 1. Cholesterol Mortality Review, 2015. Review artikel (ret lang), der udfordrer kolesterolhypotesen om at forfølge (med statiner, naturligvis) stadig strengere grænser for kolesterolværdierne 2. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/c-reaktivt-protein-crp/ 3.

 ylander (2017): Processade tomatprodukter ger betydN ande effekter mot utveckling av ateroskleros. Medicinsk Access 2017; nr.1:18-25. https://issuu.com/medicinskaccess/docs/_ma117_01-84

4.

 eplanque X et al. Proprietary tomato extract imD proves metabolic response to high-fat meal in healthy normal weight subjects. Food & Nutrition Research 2016;60:32537 (doi: 10.3402/fnr.v60.32537)

5.

Framingham Heart Study. A project of the National Heart, Lung, and Blood Institute and Boston University. https://framinghamheartstudy.org

6.

Ravnskov U et al. Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review. BMJ open

7.

Kim JY et al. Effects of lycopene supplementation on oxidative stress and markers of endothelial function in healthy men. Atherosclerosis 2015:189-195 (doi:10.1016/j.atherosclerosis.2010.11.036).Li X, et al. Lycopene Supplement and Blood Pressure. An updated Meta-Analysis of Intervention Trials. Ur: Nutrients 2013, 5, 3696-3712. Lycored (u.å.): Reduction of risk factors for cardiovascular disease. Presentationsbildspel: Clinical and Case Studies Protocols. Lycored. Orange, New Jersey, USA

8. Effect of Tomato Nutrient Complex on Blood Pressure: A Double Blind, Randomized Dose–Response Study, Wolak et al., Nutrients, updated April, 2019

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement