{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 2

stitut for Biologisk Medicin

FØLG OS PÅ FACEBOOK SØG PÅ: INSTITUT FOR BIOLOGISK MEDICIN

UDDAN DIG TIL

BIOPAT/NATUROPATH ibm KOM TIL

INFORMATIONSMØDE i Vedbæk d. 21. april 2020 kl. 18-20 i Ry d. 27. februar og den 7. maj 2020 kl. 19-21 Tilmelding: info@biologisk-medicin.dk

En biopat & naturopath ibm uddannet fra Institut for Biologisk Medicin er en komplementær behandler og rådgiver, som i samar­ bejde med klienten danner sig et overblik over, hvilke belastende faktorer der evt. kan påvirke kroppens evne til at bevare eller opnå en så god sundhedstilstand som muligt. Det handler om at bringe kroppen i balance på naturlig vis. Gennem klasseundervisning, webinarer, gruppearbejde, facebook­ konferencer, kompendier, bøger og studieanvisninger – og sammen med kompetente lærere – får du unik undervisning i: › Biopatiens grundprincipper og meridianlære › Ernæringsterapi herunder spe­ cialviden om vitaminer, mine­ raler, fedtsyrer og kostplaner

Vi uddanner også

zoneterapeuter Kontakt os og hør nærmere

› Phytoterapi, homøopati, lægemiddellære og kvalitets­ sikring

› Immun- og symbioseterapi › Komplementær strategi og functional medicine › Muskel- og fascielære › Klientpsykologi › Øreakupunktur › Diagnoseterapi › Praktikforløb

Vi er stolte af, at vores uddannede biopater og naturopather ibm i høj grad bliver ansat som konsulenter i firmaer, som undervisere, på institutioner og bliver klædt på til at være selvstændige behandlere.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement