{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Årsagen til, at der er så stor forskel på dag og nat, skyldes den væske, der ligger uden for hjernecellerne. Om natten øges væsken med 60 pct., hvilket bogstaveligt talt minder om regulær hjernevask.

DE T LYMFAT ISKE SYST E M I KROP P E N OG DET G LYMFAT ISKE I HJE RNE N … er en slags drænrør, vi har i hele kroppen. Vi bruger det til at indsamle og rense den væske, som cellerne får fra blodbanen. Væsken fra blodet indeholder næring, salte, celler fra immunforsvaret m.m. Cellerne tager imod den gode næring og afgiver affald retur. Meget af væsken bliver ført tilbage til blodbanen, men den overskydende del skal opsamles og føres tilbage i blodbanen, så bl.a. affaldsstofferne fra cellerne kan blive fjernet i leveren. Det samme sker i hjernen, her kaldes det blot det glymfatiske system og er måske nok en anelse mere kompliceret, derfor har man først opdaget det inden for de sidste 10 år.

DET GLYMFATISKE SYSTEM

FAKTA

Spinalvæsken ankommer til AQP4, hvor AQP4 tager imod de forskellige stoffer og sammen med astrocytterne sørger for en videre transport ud til neuronerne, hvorfra affaldsstofferne især om natten udskilles og føres til venen.

Bliv klogere på nogle skarpe argumenter for at gå i gang allerede i barneårene med at forbedre dine muligheder for at have en sund hjerne hele livet. Og hvis du er blevet voksen? Så er det stadig ikke for sent. Har du allerede et medlem i familien, som har begyndende problemer, kan du måske forhale hjernens nedadgående liv, det vil forskningen i de nærmeste år vise os. Indtil da kan vi vel gøre det næste årti til nogle år, hvor vi tænker os rigtig godt om, mens vi spiser løs af de mangefarvede grøntsager og frugter, får en god nattesøvn og får trænet tilpas, hverken mere eller mindre.

Det er ophobninger af bl.a. plaques i området ved neuronerne, der kan skabe neurodegenerative sygdomme, bl.a. Alzheimers. Hos unge ser man et godt flow her, hos ældre et mindre godt flow, og hos Alzheimers er der et meget tilstoppet flow eller et flow, der ikke længere virker.

Drop sukker og andre kulhydrater om aftenen, spis flere mineraler Hvad så, hvis man faktisk har svært ved at sove om natten? Hvordan vil det så være muligt at få vasket hjernen ren hver nat? Svaret kan sikkert findes mange steder, men i mange år har der været stor fokus på, hvordan vores kost kan påvir­ ke vores søvn. Forskningen har lagt vægt på, hvordan vores kostsammensætning har indflydelse på, hvilke næringsstof­ fer der føres rundt i vores blod, samt hvordan disse kan på­ virke vores søvn – positivt eller negativt. Nogle af disse forsøg har faktisk vist, at det er muligt at forbedre den dybe søvn, alene ved at sænke indtaget af kul­ hydrater. Trods denne viden om makronæringsstofferne har der ikke været lige så meget fokus på indflydelsen fra mikro­ næringsstofferne, nærmere betegnet vitaminer og mineraler. I en metaanalyse(1), hvor flere af mikronæringsstofferne blev sat under lup, viste resultaterne en positiv association med jern, zink og især magnesium, hvor den bedste effekt, målt på søvnkvalitet, kom fra tilskud med magnesium. Me­ taanalysen har flere bud på, hvilke neurotransmittere der kan være involveret i den positive effekt, men giver ingen klare bud på en konkret virkning.

Mineralerne bærer en del af forklaringen Forklaringen skal nok findes tilbage hos den danske for­ sker(2), som har opdaget, at der sker et stort skift af mange mineraler omkring nerverne, der kan forklare den natlige hjernevask(3). Noget tyder nemlig på, at når væskemængden stiger uden for nervecellerne, så er det fordi mængden af magnesium, calcium og brint øges uden for cellen og sand­ synligvis trækker væsken med. Især menes fundet af den høje mængde magnesium uden for cellen at kunne forklare, hvordan magnesiumtilskud kan forbedre både indlæring og hukommelse samt den positive effekt på søvnen. Det har i mange år været kendt, at neurotransmittere fungerer som modulatorer, der kan ændre på aktiviteten i hjernen. Den nye forskning tyder på, at mineralerne spiller en langt større rolle, end man har vidst hidtil, samt at mi­ neralerne kan skabe en stabiliserende ændring i aktiviteten for både neuroner og gliaceller, sandsynligvis i hele hjernen. Kilder: 1. https://doi.org/10.1017/S1368980016002603, 2. DOI: 10.1126/ science.aad482, 3. DOI: 10.1007/s11910-018-0868-9, 4. Vask din hjerne om natten, af biokemiker/biopat/naturopath ibm Torunn Laksafoss. Artikel bragt i sund-forskning december 2018.

// 13

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement