{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 117

kert dosering af medicin, ombytning af præparater eller andre ting, som kan have alvorlige konsekvenser for patienterne. Kendt middel mod hjertesvigt Faktisk er coenzym Q10 slet ikke et fremmed stof inden for hospitalssek­ toren. I 2014 offentliggjorde man den internationale hjertesvigtundersøgelse Q-Symbio, hvor forskere havde påvist, at 300 mg coenzym Q10 givet som dagligt tilskud til patienter med hjer­ tesvigt reducerede dødeligheden med 43 pct. Forskerne anvendte det danske Q10-præparat Bio-Quinone Q10 til denne undersøgelse, eftersom præpa­ ratets optagelighed er veldokumente­ ret. Det er nemlig en forudsætning for virkningen af et Q10-præparat, at det aktive stof når ind i blodet og ud til cellerne, og det har man for det meste ingen garanti for med det store, brede udvalg af Q10-produkter på markedet.

Derfor er forskerne nødt til at holde sig til præparater, man i forvejen har god klinisk erfaring med. Anvendt i stor svensk undersøgelse Det var af samme grund, at de svenske forskere bag den store KiSel-10-under­ søgelse anvendte netop dette Q10-præ­ parat. I denne undersøgelse, som er offentliggjort i International Journal of Cardiology i 2013, fandt man, at kombinationen af coenzym Q10 og en patenteret dansk selengær reducerede hjerte-kar-dødeligheden med 53 pct. hos i alt 443 raske, ældre svenskere.

Kilde: Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, december 2019 (online)

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement