{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 114

VIDEN & VIDENSKAB

Ny forskning hjælper måske danskere

med hjertesvigt AF BJØRN FALCK MADSEN

Det er ikke kun danskere, som får hjertesvigt. Til gengæld hører danskerne til den del af verdensbefolkningen, der er tilbøjelig til at have lavt blodindhold af stoffet selen, og det kan forværre deres hjertesvigt, viser ny forskning.

komsten af oxidativ stress forårsaget af skadelige frie radikaler. Der har vist sig at være gevinst på alle hylder.

Mangel på selen forværrer hjertesvigt BIOSTAT-CHF, som undersøgelsen hedder, viser nemlig, at hvis hjertesvigt­ patienter har lavt selenindhold i blodet, forværrer det deres sygdom og risikoen for at dø. Forskningen består af to elementer. I den ene del af undersøgelsen har forskerne kigget på en gruppe hjertesvigtpatienter i forværring og sammen­ lignet deres selenindhold i blodet med antallet af hospitalsindlæggelser samt risikoen for at dø. Den anden del af undersøgelsen er foregået i et laboratori­ um. Her har forskerne studeret hjertemuskelceller i cellekulturer, hvor der ikke var selen til stede.

Øget dødelighed og flere indlæggelser Blandt de hjertesvigtpatienter, som havde mangel på selen (under 70 mi­ krogram pr. liter blod), var der langt flere hospitalsindlæggelser på grund af patienternes hjertesygdom. Ud over det var dødeligheden 50 pct. højere. 20 pct. af forsøgsdeltagerne havde egentlig selenmangel. Det var ældre personer og hovedsageligt kvinder, og deres tegn på hjertesvigt var langt værre end hos de øvrige hjertepa­ tienter i undersøgelsen. For eksem­ pel blev de langt hurtigere udmattet i udholdenhedstests og var af samme grund placeret i de mere belastede NYHA-grupper. NYHA-grupperne er den officielle kategoriinddeling af hjertesvigtpatienter efter fysik og livs­ kvalitet. Der er fire grupper i alt, og gruppe fire er den, hvor patienterne er svækket mest af deres sygdom.

Indvirker på cellernes energiomsætning Formålet med laboratorieundersøgelsen var at se, hvordan manglen på dette livsvigtige stof påvirker cellernes små energifabrikker (mitokondrierne). Sam­ tidig så forskerne på, om fraværet af selen havde nogen indvirkning på fore­

Øget forekomst af oxidativ stress Laboratorieresultaterne pegede også på en negativ effekt af selenman­ gel. Her kunne forskerne tydeligt se,

I 2013 var det forsidestof, da en gruppe svenske forskere offentliggjorde en un­ dersøgelse, som viste, at daglig anvendelse af de to præparater SelenoPrecise og Bio-Quinone Q10 kunne reducere risikoen for at dø af en hjerte-kar-sygdom med 53 pct. SelenoPrecise indeholder sporstoffet selen, og netop selen er kommet i fokus igen med en ny multinational observationsundersøgelse udført på patien­ ter med gradvist tiltagende hjertesvigt.

114

// SUND-FORSKNING skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller anden fagekspert. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2020  

sund-forskning februar 2020  

Profile for linisha
Advertisement