Page 51

lioner sædceller pr. ml sædvæske (gennemsnittet blandt europæiske mænd er 41-67 ml), og hos 25 % af mændene er mindre end 40 % af sædcellerne svømmedygtige. Som helhed viser undersøgelsen, at mindst en af følgende tre parametre (antal sædceller, bevægelighed og normal sædcelleform) hos 60 % af de unge mænd, ligger under WHOs grænseværdier, og hos 5 % af mændene ser det skidt ud for alle tre faktorer på én gang. Mangel på selen en mulig faktor Ingen kender den nøjagtige forklaring på den ringe sædkvalitet hos unge mænd i Europa, eller hvorfor det ser særlig grelt ud hos mænd fra bestemte lande. Eksperter har peget på hormonforstyrrende stoffer i føden og miljøet som en mulig årsag, og der kan være andre faktorer, som spiller ind. Men en ting, som mærkeligt nok ikke har fået særlig meget opmærksomhed indtil nu, er sporstoffet selen, som både hos mennesker og dyr er af vital betydning for evnen til at kunne danne normale sædceller. Kendt fra kvæghold Kvægavlere, dyrlæger og andre, som har med opdræt af dyr at gøre, har vidst dette i årtier. Af samme grund tilsætter man rutinemæssigt selen til dyrenes foder for netop at sikre, at deres forplantningsevne er optimal. Det er ren bundlinjetænkning for at gøre kvægdriften så rentabel som overhovedet muligt. Det er dog ikke kun hos dyr, at dette giver mening. Forsøg på mennesker har nemlig også givet pote. Dansk selenpræparat testet på mænd I 1998 offentliggjorde den skotske forsker, Alan MacPherson, fra Department of Urology ved Glasgow Royal Infirmary i England en undersøgelse i British Journal of Urology. Han rekrutterede 69 mænd, som alle havde nedsat sædkvalitet. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik

snydepiller, og den anden gruppe fik præparatet Bio-Selen + Zink, som indeholder den letoptagelige selengær, SelenoPrecise. Hjalp på sædkvaliteten Der blev taget sædprøver hos samtlige deltagere, før undersøgelsen startede. Dernæst skulle begge grupper tage pillerne i tre måneder, hvorefter der på ny blev taget en sædprøve. Det viste sig, at selen-behandlingen havde en positiv effekt hos 56 % af deltagerne. Sædcellernes bevægelighed (motilitet) blev forbedret markant, og det lykkedes faktisk for 11 procent af deltagerne at blive fædre efterfølgende. Selenfattig skotsk jord Skotland er som store dele af det øvrige Europa et land med ganske lidt selen i landbrugsjorden, og det var af denne grund, at MacPherson besluttede at undersøge, om det kunne være en del af forklaringen på mændenes dårlige sædkvalitet. Hjælp til deforme sædceller I en anden undersøgelse, der blev offentliggjort i tidsskriftet Andrologia i 2018, så forskere, hvordan selenbehandling foruden at forbedre sædcellers bevægelighed havde en beskyttende effekt på de levende sædceller. 50 mænd deltog i undersøgelsen, og alle mændene havde høj forekomst af deforme sædceller med ringe svømmeevne. Denne tilstand hedder i fagsprog asthenoteratozoospermia. Mændene blev inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik selenbehandling, og den anden fungerede som kontrolgruppe. Forskerne kunne ved hjælp af sædprøver måle, at de selenbehandlede mænd nu dannede sædceller med betydeligt højere motilitet, sædcellerne var mere levedygtige, og der var markant mindre forekomst af DNA-fragmentation, som er skader på sædcellernes DNA. DNA-fragmentationen påvirker sædcellernes form og bevægelighed.

Kilder: MacPherson Semen quality of young men in Switzerland: a nationwide cross-sectional population-based study. Andrology, 2019; DOI: 10.1111/andr.12645 Andrologia. 2018 Mar;50(2). doi: 10.1111/and.12869. Epub 2017 Aug 6.

// 51

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning august 2019  

sund-forskning august 2019  

Profile for linisha