Page 38

FORSTÅELSE AF STRESS I KROP OG SIND Et af studierne på ældre Et studie i USA på 54 frivillige ældre, alle over 65 år, viste en klar (signifikant) forskel mellem de af forsøgspersonerne, der fik de aktive kapsler med Bacopa monniera, og gruppen, som fik snydekapsler (placebo). Alle deltagere modtog enten de aktive stoffer eller placebo gennem tre måneder, og før, under og efter forsøget målte man med internationalt anerkendte metoder, om der opstod en målbar forskel på: • Evnen til hurtigt at kunne huske på den korte bane, men også at kunne huske ting fra fortiden og anvende denne viden. • Evnen til at kunne koncentrere sig og ignorere irrelevante informationer samt undgå at blive forvirret. • Og hvor hurtigt arbejdshukommelsen kunne arbejde. • Humøret, målt med depressionsskala, og en måling på ængstelse og nervøsitet blev bl.a. målt på en lavere puls, hvor det var interessant at se, at kontrolgruppen fik øget deres puls. Ved alle ovenstående parametre blev der målt en signifikant forskel i forsøget, hvor deltagerne var udvalgt ved lodtrækning, og hvor hverken læger eller klienter vidste, hvem der fik det aktive stof. Der blev ikke målt højere intelligens, og en måling med en test, som kan fortælle noget om humørsvingninger, viste heller ikke noget resultat. Bonusinfo for test-interesserede For dig, der interesserer dig specielt for testmetoderne, så blev følgende anvendt: AVLT, DAT, WAIS, (CESD) – 10 depressionsskala og ”Profile of Mood States” og Stropp test. Kilde: The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 14, number 6, 2008. Pp 707-713)

Mange andre forsøg er blevet foretaget gennem de sidste årtier, og de aktive saponiner (forskellige bacosider) i planten har endvidere vist en beroligende effekt på hjernen, muligvis gennem en regulering af hjernens stresshormoner. Kombiner med fedtsyrer Hjernen er opbygget af fedtsyrer i en henholdsvis hvid og grå masse, som har to forskellige funktioner. Den hvide hjernemasse sørger for koordinationen af kommunikationen mellem de forskellige hjernecentre. Opbygningen af hjernemassen sker gennem hele barndommen og frem til omkring 20-års-alderen. Den grå hjernemasse tager sig af de forskellige processer og de kognitive evner, altså evnen til at lære og omsætte viden. Selv om hjernens størrelse allerede i 6-års-alderen er helt oppe på 90 % af en voksen hjernes størrelse, er det først senere i livet, at voksenagtige forbindelser i hjernen bliver udviklet, hvilket sker for de fleste midt i 20-års-alderen. Den voksne hjerne indeholder 38 sund-forskning skal ikke anvendes som en erstatning for at gå til læge eller andre fageksperter. Savner du kilder og referencer, skriv til redaktionen.

Profile for sund-forskning og //mig//

sund-forskning februar 2019  

sund-forskning februar 2019  

Profile for linisha
Advertisement