Page 1

Fรถrsamlingsguiden nr 4 2012 | 1


Nåden faller som snö J

ag blinkar och svänger runt hörnet. Snön yr framför mitt bilfönster och bakom mig försvinner Linghem. Mörkret omfamnar mig och halvljusets lampor gör sitt yttersta för att bryta igenom den mur av snö som får himmel och jord att bilda en sammanhängande ridå. Adventstid - tänker jag - är som detta, det som förenar himmel och jord. Advent öppnar himmelens portar och låter nåden falla som snö över allt levande. Det är svårt att fästa blicken i snöyran och den vita mittlinjen är som kompassens nål som säger att jag är på rätt väg.

A

dvent betyder ankomst och äntligen kommer  han. Han kommer med ett budskap om fred och frid. Han rider in i våra städer och in i våra kyrkor. Men först ska luckor öppnas, ljus ska tändas, julbestyr ska uträttas och allt detta bildar den väg på vilken vi kan förbereda oss att ta emot Jesus. Den teologiska tanken är att vårt hjärta då blir till den krubba i vilken Guds son kan födas i julnatten.

E

 n fin tanke men ofta blir det mer av en kamp  mot tiden för att hinna. Presenter ska köpas, hus och hem ska städas och vi ska bli klara med alla göromål på jobbet. Allt ska förberedas för den välsignade Ulf Hjertman. ledigheten. Adventstiden är vägen mot jul. Jesus rider åter in, mitt i våra liv. I ekonomiska kriser, i livets stress, i krig och i den nöd som finns runt omkring oss. Han rider in i vår vardag med ett budskap som likt ett barns blick vädjar till oss att lyssna. Lyssna in i våra liv till det budskap som berättar om livets innersta väsen tillsammans med Gud. När vi läser om Jesu intåg i Jerusalem är det en påminnelse om Guds ankomst till vår värld som världen är. Och det är nåd.

D

Foto: Jarl Asklund

ärför firar vi varje år Nådens år. För i årets mörkaste tid får vi i våra hjärtan släppa in det gudomliga ljuset som förenar himmel och jord och vi får ropa ut, tyst eller högt: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Ulf Hjertman, präst

Ella är 4 år och tycker det är lite läskigt med tändstickor. Här får hon hjälp av pappa Henrik Bäckmark. De och lillasyster Clara brukar komma till Öppet Hus på församlingsgården i Linghem.

Läs om allt som händer från advent och framåt på sid 8-10.

Församlingsguiden ges ut av: Åkerbo församling, Svaltingvägen 1, 585 64 Linghem 013-23 66 50 akerbo.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/akerbo Församlingsexpeditionens öppettider: måndag-torsdag 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredag 10.00-12.00

2 | Församlingsguiden nr 4 2012

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Fredrik Lennman, 013-23 66 52 fredrik.lennman@ svenskakyrkan.se Redaktör: Katarina Sandström Blyme, 013-23 66 62 katarina.blyme@svenskakyrkan.se Nästa nummer utkommer v 6

Karl-Johan Perlskog på Vårdsbergs kyrkogård där löven samlas ihop.

Kalle basar över vaktmästarna Hösten började med ett nytt ansikte i kyrkor och på kyrkogårdar. Karl-Johan Perlskog är sedan oktober arbetsledare för församlingens vaktmästare. En trettioårig snickare från Slaka med bakgrund som arbetsledare och plutonchef ska nu leda styrkorna som ser till att kyrkogårdar hålls fina och att allt praktiskt kring gudstjänster fungerar. Karl-Johan Perlskog, eller Kalle som han kallas, beskriver sig själv som lite ”nykär” för tillfället. – Efter många år på en och samma arbetsplats har jag tagit klivet in i en för mig helt ny värld. Det känns roligt och lite pirrigt, säger han. Efter åtta år som snickare på PEAB i Linköping blev han arbetsledare för företagets hantverkare: ”Jag halkade in på kontoret på ett bananskal”.

Så många kyrkobesök har det inte blivit i vuxen ålder. Men som barn var han ofta hos sin morfar, kyrkvärd i Rystad och fick följa honom i kyrkan. Östra Skrukeby är han också bekant med. Hustrun Malin kommer därifrån och för några år sedan hyrde de missionshuset i byn. Familjen, med döttrarna Nellie, 6 år och Lea, 3 år lär inte få se så mycket av sin pappa de närmsta månaderna

Arbetsdagarna är fyllda av uppgifter och det finns mycket att lära: gravskötsel, utsmyckning, vård av kyrkliga textilier, inköp av ljus, vin, oblater... Många saker att hålla reda på. Men vår 1:e vaktmästare är van att strukturera. – Det är det fina med min tjänst, vinterhalvåret kan ägnas åt planering och organisation. Då flyter det förhoppningsvis på bättre när det är som mest att göra under den varma årstiden. Just nu håller Karl-Johan Perlskog på med energiinventering av kyrkor och fastigheter. Allt för att minska energiåtgång och koldioxidutsläpp. – Jag och Fredrik (Åstrand, fastighetschef, red anm) åker runt och kollar var energi försvinner. Vi ålar runt överallt, ett suveränt sätt att lära sig om byggnaderna. Besöken ger också möjlighet att träffa alla i arbetslaget ute på plats. Till sist. Är du släkt med den snabbpratande sportjournalisten Robert Perlskog? – Nej, han ingår i min frus släkt, skrattar Karl-Johan Perlskog, van vid att folk brukar fråga. Text: Katarina Sandström Blyme Foto: Jarl Asklund Församlingsguiden nr 4 2012 | 3


Fina fynd i Askeby...

Under sensommaren gjordes arkeologiska utgrävningar kring Askeby klosterkyrka med anledning av att kommunen planerar att bygga en ny låg- och mellanstadieskola på denna plats. Fynden beskrivs med orden ”över förväntan” av Riksantikvarieämbetet som kommer med en rapport då alla analyssvar är klara. Text och foto: Maria Bergendahl

Bland benrester från gris, får och fisk låg denna välbevarade kam från 1300-talet. Kanske har den trillat ur någon ficka när en leksyster rensat fisk eller hivat ut köksavfall?

Rätt tidigt under utgrävningarna upptäcktes en husgrund någon halvmeter ner i jorden. Teglet hjälpte till att datera huset som medeltida, troligen från 1400-talet.

Arkeologen Karin Lindeblad klurar. Var det en sjukstuga eller övernattningshärbärge för vägfarare som låg här? Byggnaden som en gång stod här gav i alla fall mat och husrum åt förbipasserande. I leran runt husgrunden fanns rikligt med matavfall och lerkrukrester. Askeby kloster hade plikt att ta hand om resande som färdades på den stora viktiga leden mellan Söderköping och Vadstena. Varje nytt fynd ger viktiga pusselbitar av livet vid klostret.

Ett storfynd! Tack vare metalldetektorn kom denna blybit i dagen. Att här utövats makt och myndighet vittnar fyndet om som troligen varit någon form av plombering eller kvalitetsstämpel för kungligt gods. Man kan se det lilla konungahuvudet med lockar och krona.

...och i Rystad en sällsynt lampett I äldre tid var belysningen sparsam i vanliga hushåll. Stearinljus kom först på 1800-talet och de dyrbara vaxljusen var i huvudsak reserverade för kyrkan och samhällets översta skikt.

Detalj av ljusplåten i Rystad. 4 | Församlingsguiden nr 4 2012

Tända ljus användes sällan även i kyrkorna. Utom till jul – då användes ofta många ljus för att förhöja festen. I Åkerbo församlings kyrkor finns flera ståtliga ljusredskap från medeltiden och framåt. Framförallt rör det sig om ljuskronor, ljusstakar, ljusplåtar och ljusarmar. Föremålen är ofta skänkta av frikostiga församlingsbor, ibland med inskrifter om vem som skänkt föremålen och när detta skett. I Rystad kyrka finns en ovanlig ljusplåt

(lampett) i driven mässing från 1600-talet. Den tycks vara en gåva från 1657 av friherre Carl Mörner av Tuna. Mörners gåva har en för ljusplåtar ovanlig dekor, nämligen bården med spetsovala bucklor. En sådan bård förekommer vanligen på drivna nederländska/flamländska mässingsföremål från 1600-talet. Text och foto: Magnus Green Magnus Green är antikvariekonsult med mässing som specialitet. Eftersom det endast finns knapphändig dokumentation om mässingsföremål inven-

Foto: Katarina Sandström Blyme

Magnus Green beundrar Örtomta kyrkas ljuskrona, en annan mässingsskönhet.

terar han allt som finns i mässingsväg i Sveriges kyrkor. ”Inventeringen fyller en stor kunskapslucka, de här föremålen har mycket att berätta”, säger han.

Läs mer om ljusplåten i Rystad kyrka på www.svenskakyrkan.se/akerbo/rystadkyrka Församlingsguiden nr 4 2012 | 5


till dig som är med!

Som medlem i Åkerbo församling - Svenska kyrkan, bidrar du till en mängd saker. Kyrkoavgiften gör det möjligt för oss att underhålla det viktiga kulturarv som kyrkor och gravplatser är. Vi kan erbjuda en mängd aktiviteter, till exempel kostnadsfria samtalsgrupper, barnverksamheter, körer, gudstjänster och konserter. Allt kanske inte passar dig - men betyder desto mer för någon annan. Tallbodabon Neli Nikolova blev medlem i Svenska kyrkan för ett år sedan. Här berättar hon om sin väg dit.

”Att bli medlem var som att få vingar” Jag får styrka. Jag vågar vara mig själv. Samtidigt är jag del av någonting större och därför aldrig ensam. Så beskriver Neli Nikolova vad hennes tro och relationen till Gud betyder.

– Jag har nog alltid varit en sökare. När jag kom till Sverige var jag nyfiken på Bibeln. Jag prövade att läsa men tyckte den var så tråkig! Under uppväxten i 60-talets Bulgarien var religionsutövning inte förbjuden men förenad med problem. Aktivt troende motarbetades och fick inte samma karriärvägar och utbildningsmöjligheter som andra. Traditionen att tända ljus i kyrkorna var dock tillåten. – Jag växte upp i huvudstaden Sofia och brukade besöka de grekisk-ortodoxa kyrkorna tillsammans med mina morföräldrar. 1989, strax innan landets gränser öppnades, tog Neli Nikolova sig till Sverige med

Bli medlem?

maken och deras två barn. Sedan 20 år bor hon i Tallboda. Livet i Sverige har inte alltid varit så lätt. Hon har haft svårt att få jobb, trots flera omskolningar. Även privat har livet ibland varit tufft. Parallellt med motgångarna började nya tankar slå rot. Tankar om att livet är något mer än det materiella. – Ibland hör man människor säga ”jag är inte religiös men jag tror det finns något mer än det vi ser”. Precis så har jag alltid känt. Men tack vare det som varit svårt i mitt liv har jag behövt gå djupare in i de tankarna. I dag ser jag motgångarna som en tillgång, de fick mig att upptäcka Gud. Vägen dit gick bland annat genom en upplevelse i Domkyrkan. Glasskulpturen Livets träd berättade något som Neli Nikolova hittills inte förstått. – Jag blev helt tagen av trädet och Martin

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan kan du bli det genom att skicka in inträdesanmälan som finns på sid 11. 6 | Församlingsguiden nr 4 2012

Lönnebos text om dess frukter och hur allt hänger ihop. Bibelns budskap blev levande för mig. – Livets träd blev början på resan till den inre frid och mening jag känner idag. Händelsen ligger tio år tillbaka och sedan dess besöker Neli Nikolova regelbundet Domkyrkans söndagsmässa. – Mässorna ger påfyllning och hjälper mig mycket i min vardag. För ett år sedan valde hon att bli medlem i Svenska kyrkan. – När jag skrivit på blanketten om inträde kände jag mig helt uppfylld, det var som om jag fått vingar! – Jag brukar säga att det är som jag fått ett nytt hem, blivit del av en stor familj. Mina vuxna barn förstår mig. Mina föräldrar i Bulgarien tycker nog att jag blivit lite tokig, skrattar hon. Text: Katarina Sandström Blyme Foto: Jarl Asklund Fotnot: Skulpturen Livets träd är gjord av Carl Gustaf Jahnsson.

Neli Nikolova gick med i Svenska kyrkan förra året. Församlingsguiden nr 4 2012 | 7


KALENDARIUM - GUDSTJÄNSTER

Gudstjänster

från 29 november till 3 februari Med reservation för ev fel och ändringar Se även www.svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster

Torsdag 29 november

S:t Martin 19.30 Kvällsmässa.

Söndag 2 december Första söndagen i advent

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Tina Ternstedt, sång även efteråt då syföreningen ordnar kyrkkaffe och försäljning i församlingsgården. Bankekinds kyrka 18.00 Adventskonsert med SAAB Musikkår. Ann-Sofie Nordh och Margareta Karlsson, sång. Gistad kyrka 15.00 Gudstjänst. Gistad kyrkokör. Kören inbjuder till adventskaffe i prästgården. Rystad kyrka 11.00 Mässa. Ceciliakören, babysång och föräldrakör. Adventsfika i församlingshemmet efteråt. Törnevalla kyrka 11.00 Mässa. Sofiakören och Tonerna. Vårdsbergs kyrka 15.00 Gudstjänst. Ola Arvidsson, trumpet. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. Östra Hargs kyrkokör. Magdalena Fronczak, oboe, Erja Riikonen, cello. Syföreningen inbjuder till adventskaffe i församlingshemmet.

Torsdag 6 december

S:t Martin 19.30 Kvällsmässa.

Söndag 9 december Andra söndagen i advent

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Barntimmebarnen medverkar. Efteråt terminsavslutning i församlingsgården med julfika och korv. Lillkyrka kyrka 18.00 ”Musik i adventstid” med Agneta Ekström. Kyrkkaffe i församlingshemmet.

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Barngruppernas terminsavslutning. Julgröt och pyssel efter mässan. Samlan 11.00 Mässa. Öppet luciatåg vid kyrkkaffet. S:t Martin 16.00 Mässa. Östra Hargs kyrka 16.00 Luciagudstjänst. Öppet luciatåg, övning 15.00 i kyrkan. Efter gudstjänsten ”Monas mat” i församlingshemmet.

Fredag 14 december

Östra Skrukeby kyrka 19.00 Adventsgudstjänst med luciatåg. Därefter Café Skrukeby i församlingshemmet. 17.00 Julmarknad i Storgården.

Söndag 16 december Tredje söndagen i advent

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Gistad kyrka 17.00 Adventsmusik. ”Vi sjunger in julen” Gistad kyrkokör med solister. Carina Ledel Bergström, flöjt och piano. Mia Brunberg Ulriksson. Gröt och skinksmörgås i prästgården. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. ”Vi sjunger in julen”. Ceciliakören.

Lördag 22 december

Örtomta kyrka 16.00 Luciafirande med KFUM-kören och Linköpings Lucia.

Söndag 23 december Fjärde söndagen i advent

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa.

Måndag 24 december Julafton

Askeby klosterkyrka 10.00 Julbön vid krubban. Emma Claesson, sång. Rystad kyrka 10.00 Julbön vid krubban. S:t Martin 23.00 Julnattsmässa. Glögg och pepparkaka serveras. Törnevalla kyrka 10.00 Julbön vid krubban. Vårdsbergs kyrka 23.00 Julnattsmässa. Östra Skrukeby kyrka 23.00 Julnattsmässa. Rolf Vårdstedt, sång. Glögg och pepparkaka.

Tisdag 25 december Juldagen

Lillkyrka kyrka 7.00 Julotta. Kaffe och skinksmörgås i församlingshemmet. Örtomta kyrka 7.00 Julotta. Emma Claesson, sång. Östra Hargs kyrka 7.00 Julotta. Östra Hargs kyrkokör med instrumentalister.

Onsdag 26 december Annandag jul

Bankekinds kyrka 18.00 Julmusik med Harmony Hats.

Söndag 30 december

Gistad kyrka 16.00 Musikgudstjänst. (se annons i Corren).

Måndag 31 december Nyårsafton

Bankekinds kyrka 18.00 Nyårsbön. Samlan 16.00 Nyårsbön. Östra Hargs kyrka 16.00 Nyårsbön.

S:t Martin 19.30 Mässa.

Söndag 20 januari 2 sön. efter trettondedagen

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Törnevalla kyrka 18.00 Ekumenisk gudstjänst.

Söndag 27 januari Septuagesima

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Vårdsbergs kyrka 19.00 Jakobsmässa.

Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Östra Harg 18.00 Kvällsgudstjänst. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. Ljuståg med barn. Sångare och instrumentalister. Kaffe i församlingshemmet.

Andakter på servicehus

Tisdag 1 januari Nyårsdagen

Grannskapshuset i Gistad

Söndag 6 januari Trettondedag jul

Grannskapshuset i Linghem

Linghem 14.00 Gudstjänst på Grannskapshuset. Efteråt serveras kaffe.

Bankekind 16.00 Julsånger i Fillinge tingshus. Kören Plogen. Gistad kyrka 11.00 Julmässa. Gistadkören. Samlan 11.00 Mässa. Törnevalla kyrka 18.00 Trettondagsmusik med Sofiakören.

Söndag 13 januari 1 sön. efter trettondedagen

Askeby klosterkyrka 11.00 Mässa. Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mässa. Örtomta kyrka 14.00 Stugmöte. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. 8 | Församlingsguiden nr 4 2012

Torsdag 17 januari

Onsdag jämna veckor 14.00. Åkerbo församling och Linghemskyrkan håller varannan andakt. Adress: Sandstensvägen 5. Onsdag ojämna veckor 14.00. Åkerbo församling och Linghemskyrkan håller varannan andakt. Adress: Sparvsångsvägen 65.

Blå huset i Tallboda centrum

Onsdagar jämna veckor 14.30. Adress: Gränsliden 12, intill Blå huset. Andakterna vänder sig till alla på boendena eller i närheten samt anhöriga och vänner.

Barnens

kyrka

Vid mässan på söndagar kl 11 i Askeby, Linghem och Samlan har barnen sin egen stund. Tillsammans med ledare och andra barn får de sjunga, höra berättelser, göra bilder, mm. Församlingsguiden nr 4 2012 | 9


Helgernas musik Nedan följer ett urval av musik som framförs under december och januari. För fler tillfällen, se gudstjänstkalendariet på föregående uppslag.

Söndag 2 december Bankekinds kyrka kl 18.00

Adventskonsert! SAAB Musikkår Ann-Sofie Nordh Margareta Karlsson Söndag 16 december Gistad kyrka kl 17.00

”Vi sjunger in julen”

Gistad kyrkokör med solister Carina Ledel Bergström, flöjt och piano Lördag 22 december Örtomta kyrka kl 16.00

Luciafirande KFUM-kören Linköpings lucia

Pyssel, auktion, lucia, m m Torsdag 29 november

Samlan Kranstillverkning 13.00. Självkostnadspris. S:t Martin Julpyssel 18-19.30 med avslutande mässa. Anmälan till susanne.franzen@ svenskakyrkan.se

Fredag 30 november

Östra Hargs församlingshem Syföreningsauktion 18.30. Lotterier, ostkaka, kaffe. Michael Augustson sjunger och spelar. Andakt. Linghems församlingsgård BEAT-kväll 19-24.00. Ungdomskväll från 13 år. Kvällens tema är LIGHT. Kontaktperson: Jonathan Westerling, 070-8711746.

Torsdag 13 december

S:t Martin Luciatåg 18.00. Barnkören m.fl. medverkar. Efteråt serveras luciakaffe.

Torsdag 27 december Samlan Julkaffe 14-15.30. Kaffe och kakor, julgotter, frukt. Michael Augustson sjunger och spelar. Andakt.

Torsdag 3 januari

Askeby församlingsgård 12.00 Grötlunch. 13.00 Andakt och samkväm ”Jul i ord och ton”.

Vill du hjälpa till med läxläsning? Nästa termin planerar vi att starta en grupp i Linghem för mellanstadiebarn som vill ha hjälp med läxor eller annat skolarbete. Nu letar vi efter frivilliga som vill hjälpa till. Kanske har du erfarenhet som pedagog eller liknande? Kanske har du tid över att vara med oss och barnen? Vi träffas i församlingsgården i Linghem torsdagar 14.30-17. Utöver läxor blir det mellis och lite lek eller pyssel. Intresserad av att hjälpa till? Eller har du barn som vill vara med i gruppen? Hör av dig till Siv Karlsson, 013-23 66 56, siv.b.karlsson@svenskakyrkan.se. I am, you are, he/she/it is...

Fondansökan Åkerbo församling förvaltar fondmedel som kan komma ifråga för människor med ekonomiska svårigheter. För att få del av fondmedel måste du kunna styrka dina inkomstförhållanden. Ring och beställ ansökningsblankett hos våra diakoner vecka 49. Pernilla Enström, 013-25 38 85. 5 dec kl 14-16, 6 dec kl 16-19 och 7 dec kl 9-12. Elisabeth Tegnevik, 013-23 66 53. 3 dec kl 9-12 och 4 dec kl 9-12. Du kan också maila: pernilla.enstrom@svenskakyrkan.se eller elisabeth.tegnevik@svenskakyrkan.se Tänk på att uppge namn och adress när du hör av dig.

Stickcafé startar i Gistad

Vecka 50 gör våra terminsverksamheter uppehåll. Vi ses vecka 3 igen! Annandag jul 26 december Bankekinds kyrka kl 18.00

Julmusik

Foto: Jarl Asklund

Foto: Shannon Robalino

I januari startar ett café för sticksugna i Gistad prästgård. Första tillfället blir 8 januari och därefter träffas vi varannan tisdag kl 13.30. Vill man stärka sig med lite mat innan finns möjlighet fr o m 15 januari. Då serveras sopplunch i samband med Dagens Tanke som inleds kl 11.30.

med Harmony Hats

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan kan du bli det genom att skicka in denna anmälan och få en inträdesblankett hemsänd*

Söndag 6 januari Fillinge tingshus kl 16.00

För- och efternamn................................................................................................

Julsånger

med kören Plogen

Inträde i Svenska kyrkan Personnummer................................................. Adress........................................................................................................................

Söndag 6 januari Törnevalla kyrka kl 18.00

Trettondagsmusik med Sofiakören

10 | Församlingsguiden nr 4 2012

Skicka anmälan till Åkerbo församling, Svaltingvägen 1, 585 64 Linghem Du kan också maila: akerbo.pastorat@svenskakyrkan.se Har du frågor om medlemsskap i Svenska kyrkan? Välkommen att höra av dig till kyrkoherde Fredrik Lennman, 013-23 66 52. *Som medlem i Svenska kyrkan betalar man en kyrkoavgift till församlingen på 1:48 kr per intjänad hundralapp. I avgiften ingår begravningsavgift. Den som inte tillhör Svenska kyrkan får | 11 Församlingsguiden nr 4 2012 betala en begravningsavgift på 12 öre per intjänad hundralapp.


svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Ge en julGåva!

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg

Sms:a HOPP till 72950 så skänker du 50 kronor.

Foto: ACT/DCA/Binyan Mengesha

Barnen i Arauca behöver stöd - både från sina föräldrar och omvärlden.

Foto: Magnus Aronsson

Låt barnen slippa våldet

Barn i krig och konflikt är i centrum för årets julkampanj. Insamlingen gäller särskilt barnen i Sydsudan och Colombia (stora bilden). Den blodiga konflikten mellan gerillagrupper och paramilitär och armén har pågått i nära 40 år. Sex och en halv miljoner barn och unga i Colombia lever i fattigdom och mer än en och en halv miljon går inte i skolan. Utsatta barn lockas och luras med löften om en bättre framtid - eller tvångsrekry-

12 | Församlingsguiden nr 4 2012

teras av de väpnade grupperna. Barnen utnyttjas för att smuggla, spionera, laga mat eller vara ”flickvänner” till de vuxna soldaterna. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer civilbefolkningen i regionerna Chocó och Arauca med akut nödhjälp, juridisk och psykosocial rådgivning och självförsörjningsprojekt. Din gåva gör skillnad för de vuxna och deras barn!

Profile for Åkerbo församling

Församlingsguiden nr 4 2012  

Församlingsguiden ges ut av Åkerbo församling i Svenska kyrkan. Åkerbo församling ligger i Linköpings kommun. Tidningen ges ut 4 gånger/år.

Församlingsguiden nr 4 2012  

Församlingsguiden ges ut av Åkerbo församling i Svenska kyrkan. Åkerbo församling ligger i Linköpings kommun. Tidningen ges ut 4 gånger/år.

Profile for linghem
Advertisement