Page 1

Th. Geyer Danmark ApS · Industrivej 6A · DK-4000 Roskilde

Dato 02.04.2014

Til rette vedkommende. Udtalelse - Line Dalsgård Ritz Undertegnede bekræfter hermed at Line Dalsgård Ritz har været ansat i virksomheden Th. Geyer Danmark som Salgsassistent/Freelance oversætter m.m. fra d.1. Februar 2011. Line er fortsat tilknyttet virksomheden som Freelance og udfører derfor ad hoc opgaver for Th. Geyer Danmark. Line har varetaget administrative opgaver på kontoret i Roskilde, herunder oversættelser af virksomhedens hjemmeside og webshop, udsendelse af fakturaer i OIOXML format samt udfærdigelse af MSDS (sikkerhedsdatablade for kemikalier), hvilket fortsat er en del af hendes freelance arbejde for Th. Geyer Danmark. Line er som medarbejder og menneske kendetegnet ved en positiv tilgang til nye opgaver og ansvar, ligesom hun besidder en høj arbejdsmoral samt akkuratesse, hvilket bl.a. kommer til udtryk i kvaliteten og ikke mindst resultatet af hendes arbejdsopgaver. Det er derfor med største fornøjelse, at undertegnede kan give Line mine bedste anbefalinger til kommende arbejdsgivere eller andre interessenter.

Med venlig hilsen

Michael Toft Adm. Direktør Th. Geyer Danmark Th. Geyer Sverige Direkte tlf. 4630 0034 Mobil: 2913 5530 E-mail: toft@thgeyer.dk

Side 1 / 1

Th. Geyer Danmark ApS Industrivej 6A DK-4000 Roskilde Tel.: +45 4630 0030 Fax: +45 4630 0069 sales@thgeyer.dk www.thgeyer.dk

DNB BANK ASA Swift/BIC DNBADKKX IBAN DK3252909020428004

CVR: 31333121 / VAT: DK31333121 Direktion: Lutz-Alexander Geyer / Thomas Roth / Michael Toft

Line anbefaling  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you