Page 1

NYHETSBREV

NR. 1-2014

PROMOTERING NORSK AKEVITTFESTIVAL Norsk Akevittfestival ble promotert sammen med Gjøvikregionen, Ringerike og Hadeland under Reiselivsmessen i Oslo 2014. Messen hadde hele 45.500 besøkende! Gjøvikregionen hadde også dette året rigget opp en svært profesjonell og flott stand med eksepsjonelt bra beliggenhet. Når messen åpnet sto det køer utenfor og det strømmet på med folk. Akevitt-utstillingen må sies å være den standen på messen med størst stopp-effekt—det er helt utrolig mange som har et forhold til akevitten og dens historie. Det var også gledelig mange som hadde hørt om festivalen tidligere og som var veldig interessert—dette lover godt for årets arrangement! Et av årets viktigste mål er å løfte festivalen fra å være lokal til å bli regional—vi vil nå ut til hele Innlandet! Med så store ambisjoner er vi avhengig av næringslivets støtte.

Vi er inspirert av alle de gode tilbakemeldingene og tar med oss disse inn i planleggingen av årets arrangement som er i full gang! Vi holder dere oppdatert.

Byen vår Gjøvik Postboks 25 2801 Gjøvik www.gjovik.no post@gjovikby.no Svein Håvar | 90542721 svein-h@gjovikby.no Marianne | 90708400 marianne@gjovikby.no Line | 90761196 line@gjovikby.no

Vi står bak Byen vår Gjøvik


BYUTVIKLING

VI MÅ TØRRE Å VÆRE LITT STOLTE! Svein Håvar Korshavn Daglig leder, Byen vår Gjøvik

Vi må tørre å være litt mer stolte av vår egen by og det vi får til på Gjøvik. Vår by er den viktigste drivkraften for utviklingen i hele regionen og kan vise til både vekst og en rekke suksesshistorier.

Vi har det bredeste handelstilbudet, et av Norges største og beste kjøpesenter, en av landets mest populære og innovative høyskoler, Innlandets største videregående skole, et utrolig variert botilbud og et fantastisk kulturtilbud som langt større byer er misunnelige på. Vi har også Innlandets Vitensenter som markerer seg nasjonalt som et av de beste! Selvfølgelig er det en rekke små og store ting vi vil forSammen med Raufoss har Gjøvik et industrimiljø som er bedre. Vi ønsker oss bedre vei til Oslo og at toget skal gå både oftere og raskere. Derfor jobber mange av oss samverdensledende på flere områder—og som er en viktig men for dette. Dette er langsiktig arbeid som krever tåldel av fremtidens kompetanse og kunnskapssamfunn. modighet , men aldri har byen stått mer samlet og med Vi bor i en kommune som har befolkningsvekst. Riktigfelles front for å få til bedre vei og jernbane i fremtiden. nok ikke så mye, men langt mer enn mange andre komVi ønsker enda flere butikker til byen, flere arbeidsplasmuner i vår del av landet. Og litt vekst er veldig mye ser og flere nye innbyggere og besøkende. Derfor jobber bedre enn det motsatte. vi for å markedsføre Gjøvik og bidra til at gårdeierne skal Vi har en levende by – og til og med gratis parkering i finne nye butikker og leietakere. Sammen med butikkesentrum på lørdager! ne jobber vi målbevisst for å skape flere aktiviteter og markedsføre tilbudene på en god måte. Alt dette til tross: Noen i Gjøvik er mer opptatt av hva som skjer på Hamar eller Lillehammer enn hva vi får til på Gjøvik. Noen av de som mener at det meste er galt i Gjøvik får lett spalteplass. Vi burde være litt stolte av det vi faktisk har og det vi får til. Men heller enn å snakke pent om oss selv og snakke vår egen by opp, kan det virke som det viktigste er å gjøre hverandre dårlige og deprimerte. Og dessverre er det slik at forventningene om et nederlag er noe av det som lettest går i oppfyllelse...

Vi vil ha en aktiv by som gir innbyggere, studenter og besøkende et variert tilbud med gode restauranter og utesteder som bidrar til at byen lever også utover kvelden og nattetimene.

Vi er opptatt av å gi innbyggere og besøkende felles opplevelser som samler og begeistrer. Derfor står vi bak en rekke aktiviteter og arrangementer, fra internasjonalt matmarked og Barnas dag til større konserter, Fashion Gjøvik preges av en kultur med nøktern beskjedenhet. Vi Weekend, Nattåpent og Norsk Akevittfestival. er vant til å klare oss selv, og her er industri og næringsMen samtidig som vi jobber for at byen skal bli enda liv bygget gjennom år med hardt, målbevisst arbeid. Vi bedre, synes vi at det er så mye i Gjøvik som allerede er er forsiktige med å fremheve oss selv eller å snakke for høyt om det vi får til. Herover kalles dette gjerne å skry- bra. Derfor er vi stolte av byen vår og av det som finnes te, og det gjør vi ikke. Skryte er noe de heller gjør i Ber- her - enten det er små hendelser, store opplevelser eller kompetanse i verdensklasse. gen. Eller i Amerika. Men kanskje er «folk flest» innerst inne ganske fornøyd Hvis vi som bor her ikke er litt stolte av Gjøvik, hvem med Gjøvik. Mange setter pris på byen og omlandet. De andre skal være det…? er i alle fall såpass tilfreds at de velger å bli boende.


ARRANGEMENT

Gjøvik Fashion Weekend Fashion Weekend er et samarbeid mellom Gjøvik sentrum og CC Gjøvik, og arrangeres 24.-26. april. Vi er godt i gang med planleggingen og vil sende ut det overordnede programmet i løpet av måneden. Vi håper alle tar seg tid til å se på dette og gi tilbakemeldinger på hva dere vil delta/bidra med. Gode forslag tas selvsagt også imot med takk, det er viktig at vi jobber sammen for å få et så godt og vellykket arrangement som overhodet mulig. Rebranding: vi beholder den flotte logoen vår, men vil i alle trykksaker/annonser etc skifte ut den grå fargen med rosa—som naturlig nok har større stopp-effekt.

Vi kommer tilbake med det overordnede programmet i neste nyhetsbrev—her er det bare å glede seg og la kreativiteten spire i mellomtiden!

P4 Vinterlyd til Gjøvik lørdag 8. mars CC Gjøvik er vertskap for Vinterlyd på Gjøvik 8. mars.

For å skape oppmerksomhet om Krafttak mot kreft har Kreftforeningen i ni år samarbeidet med P4 om konsertturneen Vinterlyd. I år har de med seg det finske tenåringsidolet Isac Elliot, hiphop duoen Madcon og MGP-junior stjernene Marcus og Martinus.

Her er det bare å glede seg—merk at datoen i kalenderen, ta med barna og møt opp på CC for å oppleve en fantastisk gratiskonsert ! Dette blir skikkelig bra ! Les mer om kreftforeningen og vinterlyd: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/vinterlyd/


MEDLEMSINFORMASJON

Kjære medlem! Serviceavgiften for 2014 er nå sendt ut til våre medlemmer. Dette er ditt viktigste bidrag til utviklingen av Gjøvik som by. Dette er også den viktigste inntektskilden for Byen vår Gjøvik, og gjør det mulig å fortsette arbeidet med utvikling av Gjøvik. Vi er sikre på at du får igjen ditt bidrag gjennom en økt aktivitet, flere og større arrangement i sentrum, en mer spennende by og flere og mer fornøyde kunder. Byutvikling Byen vår Gjøvik er aktive pådrivere for byutviklingen i Gjøvik. Vi har etablert et Town Management-prosjektet som et spleiselag på totalt kr. 600.000, hvor både fylket og kommune er store bidragsytere. Gjennom ATPprosjektet jobber vi med løsninger på utfordringer knyttet til arealdisponering, trafikk og parkering. I tillegg er Byen vår Gjøvik sammen med næringslivet i flere viktige prosjekter som bidrar til utvikling av byen. Vi fortsetter dette viktige arbeidet også i 2014. Arrangementer og aktiviteter i 2014 Byen vår Gjøvik er aktive pådrivere for å øke aktivitetsnivået i byen. Vi har en fyldig og god aktivitetskalender for året som kommer. Vi gleder oss til en rekke gode og spennende arrangement og mye folk i byen! De første arrangementene planlegges allerede i 1. kvartal. Det er derfor viktig at alle betaler serviceavgift innen fristen slik at vi ikke mister viktig tid til planlegging og oppstart! Budsjettet for Byen vår Gjøvik Budsjettert omsetning for 2014 er på kr. 3,8 millioner. De største inntektskildene er serviceavgiften fra Gjøvik Sentrum og Gjøvik Gårdeierforening (samlet ca. 1,1 mill), bidrag fra Gjøvik kommune (0,6 mill), CC Gjøvik (0,6 mill) og Oppland Arbeiderblad (0,2 mill). I tillegg har vi viktige bidrag fra sponsorer og samarbeidspartnere (ca. 0,6 mill) og inntekter fra ulike arrangement og prosjekter (0,7 mill). Hvordan disse pengene brukes kan du se av figuren til høyre. De to store postene er arrangement/ aktiviteter/markedsføring og arbeidet med byutvikling og infrastruktur. I 2014 bruker vi mer penger på aktiviteter og arrangementer som vi får inn i serviceavgiftene fra handel- og servicenæringen og gårdeiere totalt.

Vi takker alle dere som er medlemmer for at dere bidrar til fellesskapet og videre utvikling av Gjøvik by. Vi håper arbeidet for byen og sentrum, medlems-fordelene og viktigheten av en offentlig utvikling av Gjøvik som handelsby gjør at alle betaler serviceavgiften med glede.


MEDLEMSFORDELER


MEDLEMSFORDELER Som medlem i en av våre foreninger har din bedrift og dine ansatte en rekke medlemsfordeler.

Vi er stadig på jakt etter nye fordeler for våre medlemmer—ta kontakt dersom din bedrift ønsker å gi en fordel så vil vi promotere dette!

Publikasjoner/utgivelser  Utgivelser av “I Byen” magasinet. Som medlem har du rett til annonsering og får gode priser på annonsering og mulighet for redaksjonell omtale.  Nyhetsbrev, 8 utgivelser årlig Profilering  Profilering i Byguiden utgitt av Turistkontoret.  Profilering i Turistkontorets årlige reiselivsmagasin.  Profilering på våre hjemmesider www.gjovik.no  Deltakelse og samarbeid ifbm arrangement og salgsaktiviteter i regi av Byen vår Gjøvik. (Nyttårssalg, Gjøvik Fashion Weekend, Nattåpent, Markensaktivteter, Barnas Dag, Julebyåpning, Årets julebutikk, Norsk Akevittfestival etc.) Faglig utvikling  Invitasjon til arrangementer i regi av Byen vår Gjøvik og medlemsorganisasjonene.  Invitasjon til gratis kurs i samarbeid mellom Gjøvikregionen Næringsråd og Byen vår Gjøviks regi. Andre medlemsfordeler  Muligheter for «Online butikkvindu» på www.gjovik.no og automatisk øke treff på søkemotorer på nettet  Din butikk blir brukersted for sentrumsgavekortet


MEDLEMSFORDELER 12 % på annonsering i Oppland Arbeiderblad

5 % rabatt på annonsering i Gjøviks Blad.

15 % rabatt på annonsering samkjøring i Gjøviks Blad og Totens Blad.

15 % Rabatt på annonsering i Radio Toten.

Du får dekket oppstarten for deg selv og ektefelle/samboer (dvs klubbkontingenten). Du får i tillegg alle medlemsfordelene hos Toten Treningssenter—på www.totentreningssenter.no finner du alle fordeler Toten Treningssenter gir deg som medlem. - Dekkskift m/dekkhotell utenom tilbudsperioden: 490,- for vanlige dekk, 590 for suv-dekk - EU-kontroll utenom tilbudsperioden: 600,- for bensinbiler og 700,for dieselbiler. - Oljeskift – kr 1,- og olje kr 139,- pr liter - 12 % rabatt på verkstedkostnader, både arbeid og deler. Tilbudene gjelder for bedriftene og ansattes egne biler (inkludert ektefelle, samboer/partner sin bil)

Kun for medlemmer i GGF: Svært gunstig forsikringsavtale som gjør at du som gårdeier sparer mange tusen på dine forsikringer!


Ny skobutikk i sentrum! Skostua åpner ny skobutikk i Storgata 6 med storslått åpning på selveste kvinnedagen 8. mars. Anne Sveen lover besøk av leverandører, morsomme konkurranser, skattejakt på gavekort i butikken og masse liv i gågata. I den nye butikken lanserer de sitt nye konsept: Skostua-sko som er egende signet i Spania og er klassiske lekre sko. Butikken vil fortsette med mange av de samme merkene, de utvikler konseptvegge for merker som Tamaris, Ara, Rieker og Ecco. I tillegg vil det være mange andre både klassiske og morsom me merker i butikken I storgt 8 fortsetter Skostua med herre og barnesko av ypperste klasse!

Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til!

Takk for bidrag! Tusen takk til alle som bidro med midler til julebelysning! Julebelysning har igjen bidratt til å skape den gode julefølelsen for våre kunder i førjulstiden. Ett tonn med julebelysning er nå pakket ned og trygt forvart på lager til neste år. Vi er helt avhengig av næringslivets bidrag og vi er glade for at så mange har innbetalt - tusen hjertelig takk. Det er fortsatt mulig å bidra dersom giroen vår ble borte i julestria. Bidrag kan fortsatt innbetales til konto 2050 30 35341.

Nyhetsbrev bvg 2014 01 ny  
Nyhetsbrev bvg 2014 01 ny  
Advertisement