Page 1

JUL I BYEN—arrangement cc gjøvik og gjøvik sentrum

NYHETSBREV

NR. 7-2013

Det nærmer seg jul og vi har også dette året et tettpakket program. Her er innspurtsplanene: Dato

Arrangement

21. november

Julemagasin—utgivelse, opplag 85.000, felles

24. november

Julegateåpning, bl.a: Tenning av julegran, CC og sentrum Jul på Gjøvik Gård Reisen til Julestjernen på Kulturhuset

08. desember

Søndagsåpent, CC Gjøvik

12. desember

Nattåpent, Felles

13. desember

Luciafeiring, Felles

15. desember

Søndagsåpent, Felles

22. desember

Søndagsåpent, Felles

s i kveld Så tenner vi et ly r glede. vi tenner det fo ner for seg selv Det står og skin stede. og oss som er til s i kveld, Så tenner vi et ly r glede. vi tenner det fo

Byen vår Gjøvik Postboks 25 2801 Gjøvik www.gjovik.no post@gjovikby.no Svein Håvar | 90542721 svein-h@gjovikby.no Marianne | 90708400 marianne@gjovikby.no Line | 90761196 line@gjovikby.no

Vi ønsker våre medlemmer en riktig god advent og tidenes beste julehandel! Vi står bak Byen vår Gjøvik


JUL I BYEN!

Julebyåpning Søndag 24. november blir det julegateåpning, og det blir ulike aktiviteter og hyggelig julestemning både i sentrum, på CC og på Gjøvik Gård. Som i fjor starter vi på CC med tenning av julegran og hyggelig sang og underholdning. Det blir utdeling av fakler og vi går i samlet fakkeltog opp til Falkehjørnet hvor vi tenner lysene på julegrana. Ordføreren vil tradisjon tro si noen ord, og hvem vet—kanskje kommer nissen og deler ut godteposer til barna ? PS: Vi har nok poser i år :-) Vi oppfordrer alle til å delta på et veldig hyggelig arrangement som bringer både store og små i julestemning.

Nattåpent 12. desember er det nattåpent til kl. 2200. Denne dagen blir det hyggelige jule-aktiviteter i byen og vi ber alle butikkene om å støtte opp og også selv sørge for aktiviteter og god julesteming i butikkene, som f.eks servering av gløgg og pepperkaker, stemningsrelatert pynt utenfor butikkene osv. Dette året er det ekstra viktig med tiltak i egne butikker som drar folk til sentrum. Vi ser at netthandelen fortsetter å øke og blir en stor utfordring ifht julehandelen. Dette arrangementet er også samkjøring Gjøvik Sentrum og CC Gjøvik.


JUL I BYEN

Julemagasinet Jul i Byen Årets julemagasin har utgivelsesdato torsdag 21.november og er et samarbeidsprodukt mellom Gjøvik sentrum og CC Gjøvik. Totalt opplag er hele 85.000!

Distribusjon: Oppland Arbeiderblads abonnenter i sitt nedslagsfelt, Gjøvik, Østre – og Vestre Toten, Nordre – og Søndre Land samt Valdres. Magasinet har også distribusjon til ikke abonnenter på deres budruter i Gjøvik, Toten og Land.

Innhold bl.a: 

Kåring av årets beste juleakevitt

Presentasjon av utvalgte ”krydderbutikker” fra CC og sentrum

Avhengig av at alle bidrar til julebelysning! Julehandelen er av stor betydning for byen og attraktive omgivelser som skaper stemning er en viktig del av opplevelsen og inntrykket av byen. Belysningen i julegatene og parkene er svært viktige elementer i opplevelsen av Julebyen Gjøvik. Vi dekorerer hvert år store deler av sentrum med julelys; Strandgata, Pan-parken og Gamletorvet i tillegg til Storgata og Nedre Torvgata med tverrgater. De siste årene har vi kjøpt nytt lys til trær og gatestrekk for over 400.000. I tillegg har vi årlige kostnader for oppsett og vedlikehold. Dette er viktig for butikkene og avgjørende for hvor kundene legger julehandelen. Vi er imidlertid avhengig av at du og andre næringsdrivende bidrar. Dette er et svært synlig tiltak som bidrar til julestemning både for kunder, turister og ansatte. Uten ditt bidrag klarer vi ikke å opprettholde omfanget på julebelysningen og pynting av byen. Gjennom flere av våre prosjekter er vi i ferd med å løfte byen som møtested og handelsby. Det er ingen tvil om at vi ønsker at byen også i år skal fremstå som en ekte juleby – og som innbyr til julehandel og en god førjulsopplevelse.

Alle bedrifter i Gjøvik mottar i disse dager brev og giro for innbetaling av bidrag til årets julebelysning. Vi ber om at din bedrift bidrar «etter evne», men at hver enkelt bidrar med minst kr 1000,-. Ønsker du å bidra med et annet beløp kan du selvsagt gjøre dette. Alle bidrag blir godt mottatt! Vi håper du og dine ansatte ser betydningen av å pynte byen vår til jul. Uten den enkeltes deltakelse har vi ingen mulighet til å opprettholde samme omfang som de siste årene. Pynting og belysning til jul er et spleiselag blant byens bedrifter og vi ber om at alle betaler sitt bidrag.


NORSK AKEVITTFESTIVAL

Kjempesuksess og besøksrekord ! Årets festival er avsluttet og oppnådde fantastiske resultater: stor pressedekning og besøksrekord. Flere av medlemmene kan også fortelle om svært god lørdagshandel under festivalen. Vi er strålende fornøyd med resultatet og er stolte av at Norsk Akevittfestival har befestet seg som stor regional festival. Neste års festival foregår 10.-12. oktober. Første aktivitet ifht markedsføringen er deltakelse og profilering sammen med Turistkontoret under Reiselivsmessen 10.-12. januar 2014. Vi har store ambisjoner om å løfte festivalen ytterligere. Med utgangspunkt i våre utviklingsstrategier mot 2016 er dette våre målsetninger for neste års festival: Målsetninger for 2014:  Utvikle den estetiske profilen for Norsk Akevittfestival  Utvikle det faglige tilbudet – både bransjefaglig og kommersielt  Utvikle kulturtilbudet – tilby festivalen som en arena for forskjellige kulturuttrykk, deriblandt glassblåsing, billedkunst og musikk  Utvikle profil for mat-delen av festivalen: Innlandets matfest (boder, attraktivitet/deltakelse, markedsmatriell, profilering)  Festivalen har et langsiktig mål om å være en nasjonal festival. Som et delmål av dette skal festivalen i 2014 gå fra å være en lokal festival til å bli regional (Oppland, Hedmark, Oslo/Akershus, Buskerud)  Utvikle festivalen til en handelsfest for Gjøvik

Vi trenger flere mennesker til planlegging og gjennomføring av festivalen. Dersom du har lyst til å bidra eller kjenner noen som vil bidra så ta kontakt med oss!

Sluttrapport for Norsk Akevittfestival finner du på www.gjovik.no


MEDLEMSNYTT

Årets julebutikk 2013 Kåringen av årets julebutikk 2013 er i gang og juryen vil vektlegge følgende kriterier: 

idè

Miljø

Materialbruk

Komposisjon

Lyssetting

Prismerking

kreativitet utenom det vanlige

Det vil bli nominert 3 butikker fra CC og 3 butikker fra Gjøvik Sentrum.

Vi ønsker lykke til meg juleutstillingen og konkurransen generelt, og gleder oss til å presentere bilder fra årets julebutikk!

Gjøvik Galla 2013 Gjøvik Galla ble arrangert for 2. gang i Fjellhaven lørdag 2. november. Arrangementet ble en stor suksess med et flott to-timers gallashow med prisutdelinger og underholdning! Vi gratulerer så mye til arrangørene så vel som prisvinnere. Byen vår Gjøviks egen pris ”Serviceprisen” var en av prisene som ble delt ut. Definisjonen på god service er ”positiv differanse mellom forventet service og opplevd service” .

Årets pris gikk til Smakfullt Storkjøkken og Smakfullt Fisk & Delikatesser — vi gratulerer så mye med en velfortjent pris ! Juryens begrunnelse: Årets vinner av serviceprisen er en bedrift som har både driver som grossist og butikk. Gjennom butikk-virksomheten videreføres lange tradisjoner med en detaljhandel i en nisje preget av sterk konkurranse og med stort innslag av nasjonale kjeder. Vinnerens butikk representerer et viktig innslag for byens befolkning med stort innslag av lokale varer og produsenter, hjemmelagde produkter og som tar opp i seg viktige trender blant forbrukene. Den imøtekommenhet og service kundene blir møtt med er godt kjent og en viktig del av opplevelsen i butikken. Bedriftens grosisstvirksomhet ga en ny virksomhet flyttet til Gjøvik. Bedriften dekker store deler av Østlandet, og konkurrerer godt i et tøft marked med særskilte og høye krav.


BYUTVIKLING Gruppen for felles innsalg og markedsføring av Gjøvik Sentrum har hatt prosjektmøter nå i høst. .Dette er utdrag fra gruppens hensikt og fokusområder og det kortsiktige perspektivet: Tiltaksplan høst/vinter 13/14 1. Gjennomføre en verdi- og visjonsprosess som til slutt munner ut i en konkret plan for hvilket sentrum og hvilken butikk og handelsmiks man ønsker og ser for seg. 2. Utarbeide en salgs-og presentasjonsbrosjyre som aktivt skal brukes overfor både nye leietakere, nye butikker og konsepter, ny næringsvirksomhet, investorer m.m. Denne prosessen er vi godt i gang med og vi skal ha et ferdig produkt våren 2014. 3. Jobbe for at alle forretningsdrivende i sentrum gjennomfører felles åpningstider. Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med forslag til tiltak. Vi vil komme med mer informasjon og fremdriftsplan fortløpende !

VISJONS– OG VERDIPROSESS Prosjektgruppen for felles innsalg og markedsføring av Gjøvik sentrum inviterte alle medlemsbutikker og medlemmer i Gjøvik Gårdeierforening til å delta i en Verdi og- Visjonsprosess som prosjektgruppen for felles innsalg og markedsføringa av Gjøvik Sentrum skal jobbe videre med.. Tirsdag 29.10 møtte 30 butikkeiere og gårdeiere opp på Quality Hotel Strand for å sammen komme frem til en visjon som går rett i hjertet på organisasjonen. Det var en positiv og kreativ gjeng som kom med mange konstruktive tilbakemeldinger. Tusen takk til alle som stilte opp !


MEDLEMSNYTT AKTIVITETSKALENDER 2014—UNDER ARBEID Ny og utvidet aktivitetskalender for 2014 vil være klar til neste nyhetsbrev som kommer tidlig i desember !

INFORMASJON FRA STYRET

I GJØVIK

GÅRDEIER-FORENING Endelig kommer kulturtrappa! Arbeidet med kulturtrappa er startet. Firma Eiker Gørn og Miljø AS, som også har mottatt entreprenørprisen—er nå gått i gang med arbeidet som skal ferdigstilles innen 17. mai 2014. Gjøvik Gårdeierforening vil gjennom sin innsamlingsaktivitet bidra med ca. kr. 850.000 til kulturtrappa. Uten dette bidraget ville det ikke blitt noe kulturtrapp. Det er fremdeles adgang til å gi bidrag til prosjektet, kontakt Petter Børde på tlf. 91834610. Gjøvik Gårdeierforening er en pådriver for utviklingen av Gjøvik Sentrum og vi har en «hånd» på rattet i flere viktige prosjekter for byen. Det var Gjøvik Gårdeierforening som tok initiativ til den Nye Gågata. Et resultat av denne satsingen ser vi i dag med alt som gjøres i Jernbaneparken med skateanlegget og ny skyss-stasjon. Gjøvik Gårdeierforening er en interesseforening for gårdeierne i Gjøvik og er en pådriver for en god utvikling av Gjøvik Sentrum til glede for alle brukere av sentrum.

Lik sidene våre på facebook og hold deg oppdatert! Byen vår gjøvik Norsk akevittfestival Gjøvik fashion weekend Gjøvik sentrum


Åpningstider i Gjøvik Sentrum og på CC Gjøvik i fbm julehandelen

Nyhetsbrev Byen vår Gjøvik 2013, nr 7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you