Page 1

KLIPPEFORMER:


Klippeformer: Hel form er en klippeform der indre området er lengst, og det ytre området er kortest. Projeksjonen er 0 grader og inklinasjonen er 90 grader. Designlinjene som finnes i hel form er diagonal forover, diagonal bakover og horisontalt. Diagonal bakover (kvinne) er når håret er kort fremme og lengst bak. Først begynner du med å fukte håret. Deretter deler du håret inn i en stjerne altså i midten og over bak ørene. Deretter lager du en guide nede i nakken som skal hjelpe deg å klippe likt på alle plasser. Når du lager guidelinjen så bestemmer du hvor bratt du vil ha det med å sette fingrene så skrått som du vil ha det bakover. Så etter du har laget en guide, skal du følge den med å dele håret opp i passé slik at det ikke blir for nye hår sånn at du ikke ser guiden når du holder på å klippe.

(Bilder fra Jeanett.)

Diagonal bakover (mann) Først begynner vi med å vaske håret deretter deler vi det inn, men denne gangen deler vi håret inn på en helt annen måte enn hva vi gjør på kvinnehodet. Først deler vi på midten så lager vi en passé fra foran øret til midt bak i nakken. Så lager vi en guide der, tok bort det håret som lå bak øret og begynte å klippe det håret som er foran/over øret. Når vi har klippet helt opp til midten så kan vi begynne å klippe bak. Da bruker vi den guiden vi laget i starten å la bort etter hvert. Deretter gjør du det samme på neste side. Du må være nøye med passén sånn at den ikke blir skeiv. (Her har jeg ikke bilder.)


Diagonal forover er når håret er kortest bak og lengst fremme. Når du skal klippe denne så begynner du med å fukte håret sånn som på diagonal bakover, deretter deler du inn håret i midten og begynner med den ene halvdelen. Mens du setter vekk den andre med en klemme. Så begynner du først med å sette opp alt håret og lager en guide sånn som du gjør på diagonal bakover for å hjelpe deg å lage frisyren bein. Bare denne gangen legger du fingrene omvent vei sånn at det blir kortest bak og lengst foran.

(Bilder fra Jeanett.)

Horisontal er når håret er helt likt foran og bak. Når du skal klippe denne frisyren så begynner du med å dele inn håret i en stjerne altså midten og ved ørene. Deretter lager du er guide sånn som på alle de andre frisyrene. Så er det bare til å følge guiden så får du en horisontal klippeform.


Økende lengder (kvinne). Først begynner du med å fukte håret. Etter det, deler du det opp i stjerne: på midten og bak ørene. Så tar du opp en passè (90 grader) og klipper av, så kort kunden vil ha det på det korteste. Også fortsetter du med neste passè og tar den opp på samme måte sammen med guiden, og slik skal det gå helt til det ikke er mer hår å klippe på den siden. Og gjør likt på neste side. Når du skal klippe det som er bak. Deler du passèn opp i en trekant på en måte. Og fortsetter til alt er klippet i. Dette skal også holdes i 90-180 grader. Indre område er kortest og ytre område er lengst. Inklinasjonen er mer enn 90 grader.

Her vises hvordan du skal holde opp håret.


Like lengder dame. Klippe like lengder på dame. Først fukta vi håret helt. Så delte vi opp håret, likt som vi gjør når vi skal vikle håret, i rektangel. Det vil si, at deler det i kvadrat fra front til nakke. Så klippes det en guide, fra front til nakke. Etter dette, klipper vi horisontalt, slik at guidelinjen kommer til syne. Og klipper bak hele veien til nakken. Så fortsetter vi videre på sidene og tar en liten del av hvor vi klippet så vi får opp en guide, og tar side for side. Projeksjonen skal være 90 grader hele tiden ifra hårfestet. Her er bilder av dameklippen i likelengder uten styling.

Her er det etter styling.


Like lengder og gradering, herre. Først begynte jeg å klippe likelengder over hele håret. Det er akkurat likt som jeg gjorde på dama. Altså jeg delte håret opp i et rektangel fra front til nakke. Så klippes det en guide, fra front til nakke. Etter dette, klipper vi horisontalt, slik at guidelinjen kommer til syne. Og klipper bak hele veien til nakken. Så fortsetter vi videre på sidene og tar en liten del av hvor vi klippet så vi får opp en guide, og tar side for side. Projeksjonen skal være 90 grader hele tiden ifra hårfestet. Etter dette skulle jeg klippe gradering i bakhodet og på sidene. Da delte jeg passene opp vertikalt, og holdt fingrene diagonalt. Slik at håret ble lengst i toppen og kortest i nakken. Projeksjonen i gradering er 1-89 grader. Jeg følte at jeg brukte veldig lang tid på denne klippen, men resultatet ble bra, så da gjorde det ikke så mye for min del.


SKJEGG Helform: Helform på skjegg er når håret er like langt på alle sidene. Når du skal klippe helform på et skjegg så skal projeksjonen være 0 grader helt likt som du klipper helform i vanlig hår. Slik gjør du på mer eller mindre hele skjegget. Når du har klippet hele skjegget så skal du klippe barten, da tar du å legger barten rett ned og klipper av akkurat med åpningen på munnen. Overgangen klipper du med å skrå kammen fra munnviken og ut. Du avslutter med å klippe av en liten del under leppa.

Økende lengder: Økende lengder på skjegg er når håret i indre område er kortest og håret i ytre område kortest. Når du skal klippe økende lengde så tar du å deler inn skjegget i passeer å drar kammen litt opp å klipper rett av. Da får du økende lengder. Du klipper barten litt kortere og klipper sidene litt kortere.

Gradering: Gradering på skjegg er ganske normalt blant mannfolk, vis du ser på kjendiser og slike ting. Når du skal klippe gradering så pleier frisøren som regel bruke en


finger lengde på håret. Det vil si at frisøren klipper etter hvor bre fingen er. Det gjorde jeg på graderingen. (Har dessverre ikke bilder til denne.)

Like lengder: Like lengder på skjegg er ganske normalt blant menn. Når du skal klippe like lengder så tar du å trekker alt håret ut likt slik at alle hårene på skjegget er like lange. Da blir resultatet like lengder.

Saks over kam: Saks over kam er likt på skjegg som på hår. Du trekker bare kammen opp og klipper samtidig med saksa. Da blir skjegget etter hvert kortere og kortere for hver gang. Du må også huske å brette kammen litt topp slik at det ikke blir gradering.

klippeformer  

forkjsellige klippeformene

Advertisement