__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

En fynsk kunst- og kulturfestival

9 forladte steder

Over 50 kunst- og kulturprojekter 8.-17. september 2017


Indholdsfortegnelse

Forord...................................................................................3 Stederne...............................................................................4 Events på Slipshavn............................................................6 Events på Friluftsscenen....................................................7 Events på Hesbjerg Slot.....................................................8 Events på Assensbanen.....................................................9 Events på Det tyske anlæg ved Beldringe...................... 10 Events på Hvidkilde Savværk.......................................... 11 Events på Muus Siloen..................................................... 12 Events på Høkeren............................................................ 13 Events på Polymeren........................................................ 14 Pop-up projekter............................................................... 15 Tværgående kunst- og kulturprojekter........................... 21 Konference.........................................................................22 Rundvisning og middag på Galleri Galschiøt................23

Mod.Strøm: Mod.Strøm er et innovativt kunst- og kulturprojekt, som kulminerer med en fynsk festival fra 8.-17. september. Formålet med festivalen er at sætte fokus på det kreative potentiale, der findes på Fyn og øerne, samt at skabe en debat om områdets kulturelle og kulturhistoriske værdier og kvaliteter. Under festivalen vil mere end 50 kunst- og kulturprojekter blive vist på hele Fyn. Centralt for festivalen er også ønsket om at revitalisere forladte og uudnyttede steder, hvorfor ni steder med potentiale for et nyt liv er blevet udvalgt som hovedlokationer under festivalen.


Velkommen til Mod.Strøm-festivalen! Vi har glædet os til at vise jer programmet. Både fordi det er fyldt med kunst- og kulturprojekter, som overrasker, begejstrer og underholder, men også fordi det viser det kreative potentiale, som findes på Fyn og øerne – og det var jo det, vi satte ud for at gøre. Over 50 projekter er blevet udvalgt til at udgøre den kunstneriske og kulturelle rygrad i denne festival, og kigger du programmet igennem, vil du opdage, at der er mulighed for at opleve alt lige fra ildspyende drager på Assensbanen over en musikalsk fortælling om sko på Polymeren til en musikdramatisk installation med nycirkus, lydbilleder og russisk kormusik på Hesbjerg Slot.

Forord

Udover at vise den kreativitet og skabertrang, som findes på Fyn og øerne, er vores ambition også at være katalysator for en udvikling, hvor der i stigende grad bliver sat fokus på Fyn og øerne som det levende og legende sted, det er. For Fyn er fin – men Fyn er også mere end bare fin. Den er fyldt med mennesker, som måske nok ser nogle udfordringer i den måde, som demografien udvikler sig på i Danmark – nemlig at flere landsbysamfund affolkes, men som også er fulde af initiativ og skabertrang. Og de vil gerne holde liv i og udvikle deres område. Det tror vi kan ske med kunsten og kulturen som løftestang, hvorfor vi også inviterer til en konference om brede samarbejder som motor for det brugerskabte kunst- og kulturliv i forbindelse med Mod. Strøm-festivalen. Hvad enten du er til ildspyende drager eller en konference – eller måske begge dele – så ønsker jeg dig hermed en god festival. Vi ses derude. Lene Høsthaab Formand for Kulturregion Fyn

3


Stederne Slipshavn

Friluftsscenen i Rudkøbing

Hesbjerg Slot

Igennem århundreder har Slipshavn været præget af aktiviteter, der involverede militæret, toldvæsenet, lodseri, fiskeri og jernbanen. I dag driver Marinehjemmeværnet et uddannelsescenter på Slipshavn. Adresse: Slipshavnsvej 513, 5800 Nyborg.

Hine Anlæg og friluftsscenen blev indviet i 1925. I 1948 blev et nyt og smukkere anlæg opført af Rudkøbing by. Igennem årene har anlægget og friluftsscenen huset midsommerfester, grundlovsarrangementer og Hine Amatørscene. Adresse: Friluftsscenen ligger i Hine anlæg ved Spodsbjergvej 82, Rudkøbing. Et pejlemærke er vandtårnet, som står tæt ved friluftsscenen. Hesbjerg Slot blev opført af en boghandler, købt af en teolog, som drømte om at gøre det til et russisk-ortodoks nonnekloset, for i dag at være ejet af Hesbjerg Fonden, som ønsker at restaurere og revitalisere slottet. Hovedbygningen blev bygget i 1880. Adresse: Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst.

Assensbanen

4

Assensbanen er en 29,2 km. lang jernbane, der blev åbnet i 1884 mellem Tommerup og Assens. I dag kører der ingen tog på ruten, men skinnerne står tilbage som et vidnesbyrd om den betydning, som banen har haft for Vestfyn. Adresse: Assensbanen starter på Tommerup Station, Stationsvej 17, 5690 Tommerup.


Det tyske anlæg ved Beldringe

Hvidkilde Savværk

Muus Siloen

Høkeren

Polymeren

Det tyske anlæg ved Beldringe Flyveplads blev anlagt af den tyske besættelsesmagt i årene 1944-1945. Tyskerne beslaglagde cirka 3000 tønder land, som blev brugt til anlægget. Besættelsesmuseum Fyn bruger i dag en del af anlægget. Adresse: Det tyske anlæg ligger ved H.C. Andersen Airport/ Beldringe lufthavn. Selve museumsbunkeren findes på Lufthavnvej 136, 5270 Odense N. Hvidkilde Savværk leverede tømmer til det danske og udenlandske marked, men 2. Verdenskrig og en stor storm, som ødelagde store dele af nåleskoven ved Hvidkilde Gods, blev begyndelsen på enden for savværket. Det lukkede i 1981. Adresse: Trollekrogsvej 25, 5774 Stenstrup.

Muus Siloen blev opført i begyndelsen af 1960’erne, og navnet refererer til familien Muus, som var en kendt og velhavende købmandsfamilie på Fyn. I dag bliver siloen blandt andet brugt til rapelling. Adresse: Henriettevej 1b, 5550 Langeskov.

Høkeren i Skovby var i mange år et samlingspunkt. Det var her, man handlede ind og småsludrede med de andre øboer. I dag er købmandsbutikken lukket, men købmanden/høkeren bor her stadig. Adresse: Skovbygade 19, 5985 Søby.

På Polymeren blev der blandt andet produceret skosåler, men på grund af for hård konkurrence lukkede virksomheden i 2010. Fem år efter købte Faaborg-Midtfyn Kommune sålefabrikken med henblik på at lave den til et kulturelt centrum i kommunen. Adresse: Stationsvej 69, 5792 Aarslev.

5


SPOR Hvem: Robert Cole Rizzi, Laila Svensgaard og Lea Kirstine Møller. Hvad: SPOR er en tværæstetisk installation med lydlandskaber, fotografiske værker og projektioner, der forholder sig til vandflyverhangarens arkitektur og akustik. Hvornår: Den 15. september fra kl. 16-19 (inklusiv fernisering). Den 16. og 17. september fra kl. 11-16.

Shouting out Loud Hvem: Vontrapp. Hvad: Shouting out Loud er en kombination af lydskulpturer og performancekoncerter lavet specifikt til Slipshavn. Lydskulpturerne vil blandt andet indgå i en række performances, hvor lyden af tågehorn og akustiske horninstrumenter bruges til at skabe en koncert for og på havet. Hvornår: Den 10. og 17. september kl. 12 og 15.

Slipshavn #modstrmSlipshavn

6


Kongens budbringer Friluftsscenen #modstrmFriluftsscenen

Hvem: Rytteriet på Nyborg Slot. Hvad: Kongens budbringer er et fortælleteater, hvor historien bliver levnedgjort af en fortæller såvel som heste og ivrige ryttere, der kan fægte, skyde med bue og slå en proper næve. Hvornår: Den 8., 9., 10., 11., og 12. september fra kl. 19-19.45.

Audiovisuel koncert Hvem: Ilt, Forhekset Allé og Mina Paasche. Hvad: Audiovisuel koncert er en koncert, hvor elektroniske beats, længsel og melankoli, neo-folk og en fri og flydende billedflade ærer den fynske natur. Hvornår: Den 15. og 16. september fra kl. 21-23.

7


Ancient Light Hvem: John Krogh. Hvad: Ancient Light er en udstilling, hvor John Krogh såvel som publikum kan lave skyggehistorier ud af udskårne trærammer. Der vil være en oplæsning af historier tilknyttet John Kroghs værker. Hvornår: Den 8., 9. og 10. september fra kl. 12-20. Publikum kan selv skabe skyggehistorier kl. 12, 14 og 16.

Måltidets magi

Hesbjerg Slot #modstrmHesbjerg

Hvem: Rosa Burgaya og Anders Midtgaard. Hvad: Måltidens magi er en sanselig oplevelse med mad, lyd, visuals og poesi. Rosa Burgaya og Anders Midtgaard zoomer ind på processen fra natur og forarbejdning til den endelig oplevelse af maden på bordet ved brug af lyd og visualisering. Målet er at åbne for sanserne og derved genskabe en dybere forbindelse mellem råvarerne og personen, som spiser dem. Hvornår: Den 11. og 12. september fra kl. 17-20. Tilmelding er nødvendig. Man kan tilmelde sig via tlf. 51 54 93 58 eller rosastapas@gmail.com.

Hesbjerg Revisited Hvem: Via Artis Konsort. Hvad: Hesbjerg Revisited er en magisk rejse, hvor Hesbjerg Slot vækkes til live i en sanselig fusion af kammermusik, lysinstallationer, nycirkus og elektroniske lydlandskaber. Hvornår: Den 15., 16., og 17. september fra kl. 18.30-20.

8


Livsnerve Hvem: Bent Damsbo, Niels Thåstrup, Jørgen Svenstrup og Illutron. Hvad: Livsnerve er publikumsindragende installationskunst, hvor skinnecyklerne på Assensbanen bliver omdannet til ildspyende drager med lys og gaskanoner. Hvornår: Udsmykningen af skinnecyklerne vil ske foran den gamle station i Knarreborg, på det grønne areal/torvet ved siden af den gamle station i Glamsbjerg og ved Flemløse Station. Se nærmere på www.modstroemfyn.dk under eventen Livsnerve.

Lokomotiv

Assensbanen

Hvem: Christian Elovara Dinesen. Hvad: Med skulpturen Lokomotiv vil Christian Elovara Dinesens undersøge Assensbanens betydning for de mennesker, der bor tæt ved den. Værket tager derfor også udgangspunkt i miljøet og menneskene omkring banen. Han vil indsamle henlagte materialer som jern og træ såvel som minder, fortællinger og erindringer langs banen, hvilket til sidst munder ud i skulpturen Lokomotiv samt film og fotos fra hans rejse langs banen. Hvornår: Se nærmere på www.modstroemfyn.dk under eventen Lokomotiv.

#modstrmAssensbanen

Mød Museum Vestfyn langs banen og bidrag til historien - eller oplev udstillingen NEXT STOP. www.museumvestfyn.dk

9


Camoufleret bunker Hvem: Ida Guldhammer. Hvad: En bunker bliver iklædt patchwork med Royal Air Forces farver. Med den nye beklædning bliver bunkeren synlig i en anden kontekst end 2. Verdenskrig. Hvornår: Den 9. - 14. september fra kl. 11-15 og 15. september fra kl. 20-22 arbejder Ida Guldhammer med at beklæde bunkeren.

Rechtweisender Kurs der Anfluggrundlinie 239,8° Hvem: Camilla Gaugler og Mikkel Larris. Hvad: En lyd- og lysinstallation i bunkeren ved det tyske anlæg i Beldringe sætter fokus på stemninger, etiske overvejelser og personlige konsekvenser forbundet med 2. Verdenskrig Hvornår: Udstillingen åbner 8. september fra kl. 17-20. Den 9. og 10. september er der åbent fra kl. 11-15, og 15. september er der åbent fra kl. 20-22. Den 16. og 17. september fra kl. 11-15.

Det er også muligt at besøge Besættelsesmuseum Fyn. Entré 20 kr., da museet ikke er del af Mod.Strøm. Åbningstider er de samme som Rechtweisender Kurs der Anfluggrundlinie 239,8° med undtagelse af den 15. september. Her åbner museet kl. 18.

Det tyske anlæg #modstrmBeldringe

10


Hvidkilde Savværk #modstrmHvidkilde

Mindesværk – Hvidkilde Savværk Hvem: Søren Assenholt. Hvad: En replika af maskiner fra det gamle savværk vil blive bygget i træ på savværkets udendørsarealer. Tilblivelsen af værket vil være dokumenteret igennem videooptagelser, som også vises på festivalen. Hvornår: Den 8. og 10. september fra kl. 12-18. Den 9. september er værkstedet åbent, men kunstneren er ikke til stede. Den 11. september er der åbent fra kl. 12-16.

Træværk Hvem: MYRKR og Charlotte Grum. Hvad: Kunstfællesskabet MYRKR og Charlotte Grum vil med Træværk skabe en ramme, hvor træerne for en stund betragtes som ligeværdige medskabere af verden. Det inkluderer blandt andet udesidninger med bål, historiefortælling og overnatning i det fri. Hvornår: Den 14.-17. september hele døgnet. Den 14., 15. og 16. september er der udesidning fra kl. 21-09. Den 14. september er der lydvandringer kl. 16 og 18. Den 15. og 16. september er der lydvandringer kl. 12, 14, 16 og 18. Den 17. september er der lydvandringer kl. 12 og 14. Se nærmere om tilmelding til udesidning på www.modstroemfyn.dk under eventen Træværk.

11


Genoplivning af Muus Siloen Hvem: Sigrid Marie Søndergaard og Melinda Rajni. Hvad: Siloen i Langeskov vækkes til live på ny igennem en visuel, audiotiv og interaktiv fortælling, som både indeholder faktiske og fiktive elementer. Publikum inviteres med på en historisk og sanselig rejse op gennem udvalgte rum i siloen, og gennem lyd, lys og fortællinger oplever de Siloen fra sin storhedstid til nu. Hvornår: Den 8., 13. og 15. september fra kl. 14-19. Den 9. og 16. september fra kl. 10-19 og den 16. og 17. september fra kl. 10-17.

Pixelportrætter på silo

Muus Siloen #modstrmMuus

12

Hvem: Christian Elovara Dinesen. Hvad: En dekoration af Muus Siloen baseret på en fotokonkurrence, hvor borgere sender billeder ind, som er taget i området omkring siloen. Christian Elovara Dinesen udvælger et vinderfoto og dekorerer Muus Siloen med det i en pixeleret version. Se mere om konkurrencen på www.modstroemfyn.dk under eventen Pixelportrætter på silo.


Høkeren i Skovby #modstrmSkovby

Sangen af Ærø Hvem: Kristian ”UFO” Humaidan. Hvad: Sangen af Ærø består af et antal originalkompositioner og sangtekster, som Kristian ”UFO” Humaidan vil fremføre på Høkeren med hjælp fra publikum og et lokalt vokalensemble. I værket har han fokus på fællessangen, da ”den styrker og bekræfter sammenholdet og den fælles identitet. I sangen kan man mødes og være lige”, siger han. Hvornår: Den 9., 10. og 11. september kl. 20.

Høkeren skaber sammenhold Hvem: Line Høker Eriksen, Dorthe Pedersen, Pernille Brygger og Nina Fladgård Jensen. Hvad: Skovby har igennem tiden været et sted med kreative mennesker og et særligt sammenhold. I forbindelse med Mod.Strøm-festivalen vækker fire Skovbypiger Høkeren til live igen med gode historier, en udstilling om Høkeren, minder, sang og musik af Alberte Winding og historiefortælling af Michael Larsen. Hvornår: Den 8. og 10. september fra kl. 13-17 er den levende del af udstillingen Høkeren skaber sammenhold åben for bidrag i form af artikler, tegninger, fotos med mere. Det samme gælder for den 9. september, hvor der er åbent fra kl. 11-15. Den 11.-15. september er udstillingen åben fra kl. 15-17, og den 16. september er der åbent fra kl. 14-17. Kl. 15.30 laver forfatter Michael Larsen fortællinger ud fra portrætterne, og kl. 16. slutter Alberte Winding med anekdoter og musik.

13


Polymeren #modstrmPolymeren

Polymeren som virtuelt explorativt univers Hvem: Den Fynske Spilfabrik og Tine Oksbjerg. Hvad: Virtual Reality tager publikum med tilbage i tiden til dengang, der blev produceret plastik til skosåler på Polymeren. I VR-universet får publikum mulighed for selv at blande plastik til skosåler, og rammer man den rigtige kombination af håndtag og knapper på plastikblandingsmaskine, så den perfekte plastikblanding opstår, belønnes man med en kunstfilm Hvornår: Den 8. september fra kl. 14-16. Den 9. og 10. september fra kl. 11-15.

Hvis du var i mine sko....så ville du Hvem: Tine Louise Kortermand. Hvad: Hvis du var i mine sko er en flermedial totaloplevelse med installationskunst, film, livemusik, fællessang, folkedans, performance, lyrik, lydinstallationer og interaktion med publikum. Hvornår: Den 15. september fra kl. 17-18 og den 16. og 17. september fra kl. 14-15.

14


Stenknuserens drømme Hvem: Morten Sylvest Nøhr. Hvad: Stenknuserens drømme er en performance, hvor kunstner og arkitekt Morten Sylvest Nøhr ved solnedgang oplæser tre drømme, som stenknuseren ved Vitsø Nor drømmer. Naturen, kulturen, mennesket og maskinerne flettes sammen i tre fortællinger, der alle har menneskets rolle i naturen som gennemgående tema. Hvornår: Den 11., 12. og 13. september fra kl. 18.30-19.15. Hvor: Nord for Vitsø Nor (se den eksakte placering på www.modstroemfyn.dk under eventen Stenknuserens drømme).

Watermoment Hvem: Lilian Stubbe og Jørgen Friis. Hvad: Watermoment er en associativ kunstinstallation i vandtårnet i Marstal. Menneskefigurer, vand, musik, ord og fotografier flyder sammen i en ekspressiv installation. Hvornår: Den 8.-17. september fra kl. 13.30-17.30. Hvor: Vandtårnet i Marstal.

Pop-up projekter

15


Kærlig hilsen fra mørket, Fyn Hvem: MYRKR. Hvad: Kærlig hilsen fra mørket, Fyn, er en lydvandring i den fynske natur efter mørkets frembrud. Formålet med projektet er at give publikum nogle nye perspektiver på steder, som de tror, de kender, men som de ikke har oplevet i mørket. Medbring hovedtelefoner og en smartphone eller en anden afspiller, som kan afspille lydfilen. Lydfilen kan streames og downloades fra den 1. september 2017 på www.myrkr.dk/moerket-fyn. Husk varmt tøj og gode sko. Hvornår og hvor: 8. september: Skudehavnen 2, 5900 Rudkøbing. 9. september: Bag Marstal Motorfabrik, som ligger på Havnegade 11, 5960 Marstal. 10. september: Færgevej 19, 5600 Faaborg. 11. september: Næsvej 15, 5610 Assens. 12. september: Sejlerkajen 4, 5400 Bogense. 13. september: Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C. 14. september: Søndre Havnekaj 19, 5300 Kerteminde. 15. september: Griffensund 15, 5800 Nyborg. Alle lydvandringer starter kl. 21 og slutter kl. 22.30.

Fredsskibene Hvem: Art2Change. Hvad: Art2Change søsætter sammen med børn og voksne lysskibe bygget af naturmateriale fra skoven ved Stengade Strand. Forud for søsætningen afholder Art2Change en workshop, hvor de vejleder deltagerne i at bygge skibe, og en historiker vil fortælle om begivenhed i august 1808, hvor grev Frederik Ahlefeldt Laurvig sammen med den spanske leder Romana sørgede for, at spanske tropper blev sendt hjem. Hvornår: Den 14. september fra 17.30-20.30. Hvor: Mødestedet et Stengade Skovvej 5, 5953 Tranekær.

Pop-up projekter

16


Silent Drift Future Disco Hvem: Andreas Wolf. Hvad: Silent Drift Future Disco er både en gåtur uden mål, en dansefest og en udforskning af Svendborgs udviklingspotentiale - med fokus på p-huset i Hulgade. Hvornår: Den 16. september fra kl. 17-22. Hvor: Mødestedet er Havnepladsen 3, 5700 Svendborg.

Kom tæt på en god historie Hvem: Oure Efterskole og gymnasiet. Hvad: Broholm Slot vækkes til live igen med en Point of View vandreforestilling for hele familien. Publikum følger dramaet fra fire forskellige synspunkter, og man følger sin karakter i tykt og tyndt. Stykket handler om dramaet mellem adelen og tjenestefolkene. Et klassisk trekantsdrama med et twist. Hvornår: Den 10. september fra kl. 13-14 og 15-16. Den 11. september fra kl. 17-18 og 19-20. Hvor: Broholm Slot, Broholmsvej 32, 5884 Gudme.

I’m So Happy I Could Die Hvem: Stine Kvam Hvad: Med nogle høretelefoner, to bænke og soundtracks, som kører i ring, giver Stine Kvam sit publikum en overraskende og ny fysisk såvel som mental oplevelse. Hvornår: Den 8.-17. september fra kl. 7-22. Hvor: Munkebo Bibliotek.

Pop-up projekter

17


Alt forladt – men se lige her! Hvem: AssensBibliotekerne. Hvad: En fotokonkurrence på Facebook, hvor alle kan deltage. Konkurrencen har følgende tre temaer: forladte steder, smukt forfald og skønhedspletter. Se mere på www.modstroemfyn.dk under eventen Alt forladt – men se lige her! Hvornår og hvor: Fernisering og kåring af tre vindere den 9. september fra kl. 11-13 i BM-laden i Plum-området i Assens. De 10 bedste fotos kan ses på Assens Bibliotek i uge 37 og 38 og derefter på kommunens øvrige biblioteker.

Stemmer på Fyn

Pop-up projekter

18

Hvem: LYDPOL. Hvad: Under Mod.Strøm-festivalen vil lydkollektivet LYDPOL poppe op forskellige steder på Fyn med deres rejsende lyttemontre og indsamle alt fra fine fynske stemmer, anekdoter, røverhistorier, barndomsminder til fynbovittigheder og visesang. Lagt sammen bliver det et folkemindeprojekt, der tager lokalforankret kærlighed, stolthed og det levede liv alvorligt, med særligt fokus på fynske dialekter og fynsk identitet. Hvornår og hvor: Den 9. september fra kl. 10-14: Tarup Bibliotek. Den 10. september kl. 10-14: Borgmestergården i Nyborg. Den 11. september fra kl. 13-17: Langeskov Bibliotek. Den 12. september fra kl. 12-16: Maritimt Center i Svendborg. Den 13. september fra kl. 12-16: Langland Bibliotek. Den 14. september fra kl. 13-17: Ærø Folkebibliotek.


Permanent nutid Hvem: Jonas Kjeldgaard Sørensen. Hvad: Publikum bliver guidet igennem en af Korups store gårde, som blev anlagt i 1900. Turen er en rejse via håndværket over plastikarbejdet til et uldent stykke med teknologiske landvindinger. Hvornår: Den 8., 11. og 12. september fra kl. 17-19. Den 9. september fra kl. 15-17 og 10. september fra kl. 13.30-15.30. Hvor: Korupvej 21, 5210 Odense NV.

Krig og fred på Enebærodde Hvem: Bjarne Kim Pedersen mfl. Hvad: Krig og fred på Enebærodde er en publikumsinvolverende event med både historiefortælling, oplæsning af digte og visning af billeder og video. Hvornår: Den 10. september fra kl. 13-16 og den 14. september fra kl. 16-19. Hvor: Halshusene 41, 5450 Otterup.

En jingle til Mod.Strøm Hvem: Poul Lendal og David Mondrup. Hvad: En jingle, som stilles til rådighed for alle arrangementer i forbindelse med Mod.Strømfestivalen. Hvornår: Den 8.-17. september.

Hjemmesko

Pop-up projekter

Hvem: Poul Frederiksen. Hvad: Et par hjemmesko i størrelse 250 er blevet efterladt i naturen. Hjemmeskoene er lavet af halm, sten, jord og græs. Hvornår: Den 8.-17. september. Hvor: Se nærmere på www.modstroemfyn.dk under eventen Hjemmesko.

19


Lydfryd – Krop og Klang Hvem: Kirsia Isabella Olufsen. Hvad: Lydfryd – Krop og Klang er en legende publikums-aktiverende event for dig, der har lyst at synge af hjertets lyst og nyde din frie stemmelyd i samspil med andre. Der vil blandt andet være nordisk kraftsang og en intro til stemmens muligheder og sundhedsfremmende virkning. Hvornår: Den 9. september fra kl. 15-16 og den 14. september fra kl. 19-20. Hvor: Vandtårnet på Nyborg Vold.

Selvsåede æbletræer Hvem: Ingemann Jensen. Hvad: Elleve æbletræer gror på jernbanestrækningen mellem Flemløse og Høed som et resultatet af spirende frø fra æbleskrog, der blev smidt ud af toget i de år, der var togtrafik på Assensbanen. Disse æbletræer er centrum for en event, hvor der vil blive fortalt om Høed Trinbræts historie samt smagt på æbler. I løbet af dagen vil stedet få besøg at hovedprojektet Livsnerve med de ildsprudende skinnecykler, og musikken fra pop-up projektet En jingle til Mod.Strøm vil blive brugt. Hvornår: 16 september fra kl. 13-17. Kl. 14 fortælles der om Høed Trinbræts historie. Hvor: Høed Trinbræt, som ligger tæt ved Ruegyden 5, 5620 Glamsbjerg.

Pop-up projekter

20


Fra udkant til midtpunkt Hvem: Per Buk og Ann-Kerstina Nielsen. Hvad: Sammen med elever fra ni forskellige fynske skoler laver billedkunstner Per Buk og kunstgrafiker Ann-Kerstina Nielsen grafiske værker, som udstilles på Mod.Strøm-festivalens hovedlokationer. Formålet med Fra udkant til midtpunkt er at lade eleverne og områdets lokale genfinde værdien i det glemte og fremover i højere grad virke som historiefortællere og lokalambassadører for alle de gode historier, der er i deres lokalområde. Hvornår og hvor: Den 8.-17. september. Hesbjerg Slot, Friluftsscenen i Rudkøbing, Polymeren, Assensbanen, Slipshavn, Høkeren, Muus Siloen, Det tyske anlæg ved Beldringe og Hvidkilde Savværk.

Byg med Thomas Dambo Hvem: Thomas Dambo. Hvad: Sammen med borgere i de ni kommuner, som står bag Mod.Strømfestivalen, vil Thomas Dambo bygge skulpturelle bænke eller mødesteder ud af genbrugstræ. Borgere, der ønsker at deltage i workshoppen, vil få mulighed for at hjælpe til med at finde træ, male og skrue det hele sammen. De endelige skulpturer placerer Thomas Dambo på steder, hvor det er rart at opholde sig – eksempelvis i en hyggelig lysning eller i smuk natur. Thomas Dambo vil relatere værkerne til de enkelte sted ved at bruge udvalgte farver, mønstre og ord. Hvornår og hvor: Tidspunkter og steder bliver annonceret på www.modstroemfyn.dk under eventen Skulpturelle bænke og mødesteder.

Site Specifik optrædener Hvem: Inger Birkestrøm. Hvad: Site specific optrædener er kunst, dans, teater skabt til og påvirket af et bestemt sted. Inger Birkestrøm har inkluderet dans, vandreture, musik og skuespil i hendes optrædener. Hvornår og hvor: Den 8. og 9. september kl. 17 og 18.30 på Slipshavn, 10. september kl. 15 og 17 på Nårup St., 15. september kl. 18 på Det tyske anlæg ved Beldringe, 16. og 17. september kl. 17 og 18.30 ved Muus Siloen. Hver optræden varer 30-45 minutter.

Tværgående projekter

21


r be ø t m te schi p e al .s 14 eri G all iG

Sæt strøm til kunst og kultur i lokalsamfundene - en konference om brede samarbejder som motor for det brugerskabte kunst- og kulturliv

Konference Er der party i provinsen? Ja, da! Både i form af halballer, men også i form af foreningsliv, naboskab, skabertrang, lokale initiativer og udviklingslyst. Men hvordan aktiverer vi så i fællesskab de kræfter, og hvordan kan kunstog kultur bidrage til at løfte borgernes selvforståelse, hæve indbyggertallet og i samme vending kvæle snakken om lokalsamfund som halv eller heldøde provinshuller. Det vil Mod.Strøm og GivRum gerne diskutere sammen med dig 14. september på Galleri Galschiøt. Konferencen byder både på inspirerende oplæg, besøg på Mod.Strøm-festivalen og workshops. Se programmet på www.modstroemfyn.dk

22


Rundvisning og middag på Galleri Galschiøt Mod.Strøm inviterer til uforglemmelig eftermiddag og aften i Galleri Galschiøt. Vi indleder programmet med en rundvisning i galleriets skøre afkroge i selskab med Jens Galschiøt. Ved 18- tiden byder vi på lækker middag og vin samt kulturelle indslag. Billetter koster 400 kr. Tilmelding kan ske på www.modstroemfyn.dk under eventen Middag på Galleri Galschiøt.

Åbningen Den officielle åbning af Mod.Strøm finder sted kl. 18.00 ved Friluftsscenen i Rudkøbing. Kom og få et glas boblevand og en snack og få et indblik i hvad der sker under hele Mod.Strømfestivalen. Efter åbningen kan du opleve fortælleteatret Kongens budbringer, som handler om troskab, mod og kærlighed. Fortællingen serveres med fægtekampe og galoperende heste. Se mere på www.modstroemfyn.dk under eventen Kongens budbringer.

23


Der tages forbehold for ændringer i programmet. Følg altid med på www.modstroemfyn.dk og @projektmodstroem på Facebook

Profile for Line

Mod.Strøm - en fynsk kunst- og kulturfestival  

Mod.Strøm er en fynsk kunst- og kulturfestival, som finder sted fra den 8.-17. september. I perioden vil der blive vist mere en 50 kunst- og...

Mod.Strøm - en fynsk kunst- og kulturfestival  

Mod.Strøm er en fynsk kunst- og kulturfestival, som finder sted fra den 8.-17. september. I perioden vil der blive vist mere en 50 kunst- og...

Profile for line678
Advertisement