Page 1

Arbetsplan Gestaltning höstterminen 2011 v. 33 introvecka v. 34 Trädtemat startar v.35 Måleri och teckning. Beskrivning i bild. Malin Lindmark Vrijman Vi kommer att träna oss i att överföra det vi ser till teckning eller målad bild på papper. Vårt motiv är träd, var och en väljer sin trädart som man återger både i stora expressiva målningar och mindre detalj studier. Introduktion till material och lokaler, Öga – hand koordination, grundläggande principer för teckning och perspektiv. Reflektion runt förenklingar, symboler och återgivning av tredimensionella objekt som ”platta”..Individuellt arbete.

v.36 – 39 Ekologitema v.38 På fredagen bygger vi upp en utställning i anslutning till söndagens Naturforum med tema träd. v.40 Designuppgift närmiljö Louise Vi ser på skolans kretslopp och analyserar hur det fungerar, och hur det eventuellt skulle kunna förbättras. Analytiskt tänkande, problemlösning och praktisk utförande. Enkel skissteknik och introduktion i designprocessen. Grupparbete.

v.41 – 44 Tema Från Antik till Renässans v.45 Animerad film, berättelse med förlopp i tid… Mathieu Vrijman Vi gör en animerad film sekvens som gestaltar en tidsresa från antik till renässans. Berättande, dramaturgi, bildkomposition. Animeringsteknik stop motion. Grupp- och enskilt arbete.

v.46 – 51 Tema Jämställdhet v.49 Installation och skulptur, rumslig gestaltning Malin Lindmark Vrijman, evt Sofia Sundberg Vi arbetar med en gemensam rumslig gestaltning av förtryck och ojämlikhet. Ideformning, komposition och praktiskt bygge. Argumentation, begrepp om form och symbolik. Grupparbete.


Arbetsplan Gestaltning vårtterminen 2012 v.3-8 Tema 1700 – 1800 tal, eget verk/projekt Malin Lindmark Vrijman Varje fredag under tematiden har vi gestaltning. Vi arbetar då långsiktigt med ett verk vardera, som anknyter till den historiska perioden 1700- 1800 tal. Teknik och material bestämmer du, liksom vad verket handlar om/föreställer/undersöker. Välja fokusområde, ha en egen ideformningsprocess,planera och disponera arbetstid, tillägna sig nödvändig kunskap och eller information för att kunna genomföra sitt arbete. Individuellt.

v.9 Använder vi till att få våra verk färdiga, och planerar och sätter upp en utställning eller mässa. v.10 – 11 Tema Sydafrika v.11 Bildspel Pav Johnsson Sammanställning av ämnet Sydafrika i powerpointpresentationer. Programmet powerpoint, berättande med kombinerad bild och text.

v. 12-15 Tema Livsstil v.16 Fotografi Vibeke Aronsson Under temat livsstil skriver vi reportage över olika alternativa livsstilar. Under gestaltningsveckan arbetar vi med foto som komplement till dessaskrivna reportage. Associativt bildberättande, metaforer och symbolspråk. Bildanalys. Grunder i fotografi och bildbehandling,

v.17-23 Tema Mat v.20 Aktion, nätverksbygge Vi utför en aktion där vi plockar ätliga växter, räknar på hur många kalorier vi får in resp. gör av med, och dokumenterar det. Vi kommer sedan att lägga ut vår aktion som en del av Herbologies, foraging networks internationella arbeten. Under tiden ser vi också på exempel på hur andra grupper organiserar sig och utför saker som man sedan kommunicerar på nätet. Hur uttrycker man sig i ord och bild för att få genomslag? Nätkulturer, bildkommunikation, historieberättande, samtidsorientering

v.22 Utomhus arbete, utflykt.

Titel1  

Beksrivning1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you