Page 1

Besparingsparingspotential av strömanvändning i kontorsfastigheter En undersökning av strömanvändningen bland k ontorsapparater och hur denna kan minskas

Mattias Jönsson

Profile for Lindinvent

Rapport elanvändning kontor  

Rapport som visar på besparingspotentialen genom att stänga av apparater i kontor

Rapport elanvändning kontor  

Rapport som visar på besparingspotentialen genom att stänga av apparater i kontor

Advertisement