Rapport elanvändning kontor

Page 1

Besparingsparingspotential av strömanvändning i kontorsfastigheter En undersökning av strömanvändningen bland k ontorsapparater och hur denna kan minskas

Mattias Jönsson