Page 1


Hvad er Kraften?


“Jeg kan ikke sige, hvad Kraften er – jeg ved blot, at den eksisterer.”

Alexander Graham Bell (1847-1922)

opfinder af telefonen

Livet er enkelt. Det består kun af to ting: positive ting og negative ting. Hvert område af dit liv – det kan være helbred, penge, forhold til andre mennesker, arbejde eller din generelle opfattelse af tilværelsen – opfatter du enten negativt eller positivt. Du har masser af penge, eller også har du ingen. Du strutter af sundhed, eller det står rigtig sløjt til. Forholdet til kæreste eller forældre er nært eller svært. Dit arbejde er spændende og tilfredsstillende eller dødkedeligt og meningsløst. Du føler dig i almindelighed rigtig glad, eller du synes det hele er temmelig surt. Du har gode år, eller du har dårlige år, gode tider eller dårlige tider, gode dage eller dårlige dage. Hvis der er flere negative ting i dit liv end positive, er der noget helt galt, og du ved det allerede. Du oplever, at andre mennesker er glade og tilfredse, og et eller andet fortæller dig, at du fortjener det samme. Og det har du faktisk ret i: Du fortjener virkelig et liv, der er fuldt af positive ting. 5


6

the Power

De fleste, som har et fantastisk liv, er ikke rigtig klar over, hvad de oprindelig gjorde, for at det blev sådan. Men du kan godt regne med, at de gjorde noget. De benyttede sig af Kraften, som er kilden til alt det gode i livet … Uden undtagelse har alle mennesker med et godt liv brugt kærlighed til at opnå det. Den er midlet til at få alle de gode og positive ting i livet! Siden tidernes morgen har mennesker talt og skrevet om kærligheden. Der findes ikke en religion eller en stor tænker, filosof, profet eller folkeleder, som har undladt at beskæftige sig med emnet. Men mange af os har ikke rigtig forstået deres vise ord. Selv om de hver især har henvendt sig til folk i deres egen tid, har deres grundlæggende budskab til verden altid været det samme: Kærligheden er det vigtigste, for når du elsker, benytter du dig af den stærkeste kraft i universet.

Kærlighedens kraft ”Kærligheden er et element, der er fysisk til stede som luft og vand, selv om den er usynlig. Den er en handlende, levende, bevægende kraft … den bevæger sig i bølger og strømme som et ocean.”

Prentice Mulford (1834-1891)

new thought-forfatter


Hvad er Kraften?

7

Den kærlighed, som verdens store tænkere og profeter taler om, er forskellig fra den, de fleste mennesker forstår som kærlighed. Den er meget mere end at elske familie, venner og yndlingsting, for kærlighed er ikke kun en følelse: Den er en positiv kraft. Hverken svag, kraftløs eller afmægtig. Kærlighed er den største positive kraft i livet! Det er den kraft, der er ophav til alt, hvad der er positivt og godt. Der findes ikke hundredvis af positive kræfter – kun én! Naturens stærke fysiske kræfter som tyngdekraften og elektromagnetisme er usynlige, men vi er ikke i tvivl om, at de findes. På samme måde er kærlighedens kraft usynlig for


8

the Power

os, men den er større end nogen af naturens fysiske kræfter. Beviset på dens styrke ses overalt i verden: uden kærlighed er der intet liv. Tænk lige over det et øjeblik: Hvad ville verden være uden kærlighed? For det første ville du ikke eksistere, for uden kærlighed ville du ikke være blevet undfanget og født. Ingen i din familie eller nogen af dine venner ville findes. Der ville faktisk ikke være et eneste menneske på planeten. Hvis kærligheden pludselig mistede sin kraft, ville menneskeheden hurtigt skrumpe ind og uddø. Alle menneskehedens opfindelser og opdagelser er udsprunget af kærligheden i et enkelt menneskes hjerte. Hvis ikke brødrene Wright havde haft kærlighed i deres hjerter, ville vi i dag ikke kunne sætte os til rette i en flyvemaskine. Hvis ikke videnskabsfolk, opfindere og opdagelsesrejsende havde haft kærlighed i deres hjerter, ville vi i dag være foruden elektricitet, centralvarme og lys. Vi ville heller ikke være i stand til at køre bil eller tale i telefon eller benytte os af nogen af de andre tekniske fremskridt, som gør livet lettere og mere behageligt. Uden arkitekter og bygningsarbejderes kærlighed ville vi mangle hjem, bygninger og byer. Uden kærlighed ingen medicin, læger og skadestuer. Ingen lærere, skoler eller uddannelse. Der ville heller ikke findes bøger, malerier og musik, for alle disse ting er også skabt af kærlighedens positive kraft. Kig dig omkring. Alle de ting, mennesker har skabt, er skabt af kærlighed.


Hvad er Kraften?

9

”Fjern kærligheden, og vore hjerter forvandles til gravkamre.”

Robert Browning (1812-1889)

digter

Kærligheden er en kraft, der flytter dig Alt, hvad du ønsker at være, gøre eller få kommer af kærlighed. Uden kærlighed kommer du ingen vegne. Der ville ikke findes nogen positiv kraft, som drev dig ud af sengen om morgenen og af sted på arbejde, og som fik dig til at lege, danse, snakke, lære, lytte til musik eller hvad som helst andet. Du ville være som en stivnet saltstøtte. Det er kærlighedens positive kraft, der inspirerer dig til at handle og giver dig lyst til at være, gøre eller opnå bestemte ting. Kærlighedens positive kraft kan skabe alle mulige former for gode ting og ændre alt det negative i dit liv. Du har magten over dit helbred, dine penge, din karriere, forholdene, du har til andre mennesker, ja, over alle områderne i dit liv. Og den magt og kraft – kærligheden – findes inden i dig. Men hvis du har magten til at ændre dit liv, og den allerede findes inden i dig, hvorfor føles dit liv så slet ikke fantastisk? Hvorfor er dit liv ikke vidunderligt på alle områder? Hvorfor har du ikke alt, hvad du ønsker dig? Hvorfor har du ikke været i stand til at gøre alt, hvad du drømmer om? Hvorfor er du ikke jublende glad hver dag?


10

the Power

Svaret er: Fordi du har et valg. Du skal vælge, om du vil elske og holde fast i den positive kraft eller ej. Og selv om du måske ikke er klar over det, har du hver evig eneste dag – ja, hvert øjeblik – i hele dit liv stået over for det valg. Hver eneste gang, du oplevede noget godt i dit liv, har du mærket kærligheden og forsøgt at gribe dens positive kraft. Og hver gang, du oplevede noget mindre godt i dit liv, manglede du kærligheden, og resultatet var negativt. Kærligheden er årsag til alt det gode i dit liv, og mangel på kærlighed er årsag til alt det negative, til smerte og lidelse. Desværre er det tydeligt, at rigtig mange mennesker over hele kloden ikke forstår, at kærligheden spiller en afgørende rolle i deres liv – og sådan har det tragisk nok været til alle tider.

”Kærligheden er den stærkeste og dog mest ukendte energi i verden.”

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

præst og filosof

Kærlighedens lov Universet styres af naturens love. Vi kan rejse i flyvemaskiner, fordi luftfart er i overensstemmelse med naturens love. Fysikkens love blev ikke pludselig ændret – vi fandt til gengæld en måde at arbejde med dem på, og derfor kan vi flyve. På samme måde som fysikkens love gælder for flyvning, elektricitet og tyngdekraft, findes der en lov,


Hvad er Kraften?

11

som gælder for kærligheden. Og for at gribe kærlighedens positive kraft og ændre dit liv, må du først forstå den lov, som ligger bag: Det er den stærkeste lov i universet – loven om tiltrækning. Fra det største til det mindste – loven om tiltrækning holder universets stjerner på plads i deres baner og former hvert et molekyle og atom. Det er loven om tiltrækning, som får planeterne til at blive ved med at kredse om solen i stedet for at forsvinde ud i rummet. Tyngdeloven binder mennesker og dyr, planter og mineraler til jorden. Loven om tiltrækning fungerer på alle niveauer i naturen: Blomster lokker bier til, frø suger næringsstoffer fra den omgivende muld, og alle dyr tiltrækkes af deres egen art. Tiltrækningens kraft påvirker alverdens dyr, fisk i vandet og fugle i luften, og får dem til at formere sig og samles i flokke. Det er også loven om tiltrækning, der holder sammen på cellerne i din krop, materialerne i dit hus, og møblerne, du har i din stue. Den sørger for, at bilen bliver på vejen, og kaffen ikke løber ud af kruset. Alle de ting, du bruger og omgiver dig med, er under indflydelse af tiltrækningskraften. Mennesker bliver også tiltrukket af hinanden. De bygger byer og nationer sammen, danner grupper, opretter klubber og mødes om fælles interesser. Det er den kraft, der styrer ét menneske mod naturvidenskaben og et andet mod kogekunsten. Den får mennesker til at kunne lide en bestemt slags sport eller musik og giver dem en forkærlighed for visse spil eller kæledyr. Det er tiltrækningens kraft, der trækker dig


12

the Power

i retning af de ting og steder, du holder allermest af, og det er den samme kraft, der giver dig lyst til at være sammen med dine venner og mennesker, du elsker.

Kærlighedens tiltrækningskraft Hvad er denne tiltrækningskraft? Tiltrækningskraften er kærlighedskraften! Tiltrækning er kærlighed. Når du føler dig tiltrukket af en bestemt slags mad, føler du kærlighed til maden. Uden tiltrækning ville du ikke føle noget som helst. Så ville al mad smage ens. Du ville ikke vide, hvad du kunne lide og ikke brød dig om, for der var ikke noget, der trak mere i dig end andet. Du ville heller ikke føle dig tiltrukket af et andet menneske, en bestemt by, et hus, en bil, en sport, musik eller tøj, for det er gennem tiltrækningskraften, du mærker kærligheden!

”Tiltrækningskraften eller kærlighedskraften … de er én og samme ting.”

Charles Haanel (1866-1949)

new thought-forfatter

Loven om tiltrækning er identisk med loven om kærlighed, og den er den altoverskyggende lov, der sørger for harmoni over hele linjen fra galakser til atomer. Den påvirker alting i universet. Også dit liv.


Hvad er Kraften?

På et overordnet plan er tiltrækningskraften meget enkel: Det betyder, at lige tiltrækker lige. Det betyder i al sin enkelhed, at det, du giver fra dig, skal du få igen. Det, du udsender, vender tilbage. Tiltrækningskraften vil gøre, at din måde at påvirke verden på, er nøjagtig den samme måde, som verden påvirker dig på.

”Hver aktion udløser en ligeså stor og modsatrettet reaktion.”

Isaac Newton (1643-1727)

matematiker og fysiker

13


14

the Power

Hver gang et menneske giver noget fra sig, skabes en modsatrettet handling, hvor et andet menneske modtager noget, og det, der modtages, er altid det samme, der gives: Du får, hvad du giver. Det er universets og fysikkens lov. Giv noget positivt, og du skal modtage noget positivt. Giv noget negativt, og du skal modtage noget negativt. Hvis du giver noget positivt, får du et helt liv fuld af positive ting retur. Hvis du giver noget negativt, får du et helt liv af negative ting retur. Og hvordan giver du så positive eller negative ting? Gennem dine tanker og følelser. Du tænker altid på noget positivt eller noget negativt. Dine følelser er positive eller negative. Og det vil få betydning for, hvad du får igen. Alle de mennesker, omstændigheder og handlinger, der definerer hvert et øjeblik i dit liv, sendes tilbage til dig gennem de tanker og følelser, du selv har. Livet er ikke bare noget, der sker – du får, hvad du giver.

”Giv, så skal der gives Jer … thi det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt igen.”

Jesus (ca. 5 f.Kr.-ca. 30 e.Kr.)

kristendommens grundlægger, Lukas 6:38 Det, du giver, skal du modtage. Hjælp en ven med at flytte, og hjælpen vil med garanti blive gengældt. Skæld et familiemedlem ud, fordi han eller hun svigtede dig i en given


Hvad er Kraften?

15

situation, og mærk, hvordan vreden hurtigt bliver rettet mod dig selv, til trods for at den måske kommer fra en anden side. Du skaber dit liv gennem dine tanker og følelser. Uanset hvad du tænker og føler, er det årsagen til de ting, der sker med dig og alt, hvad du oplever i dit liv. Hvis du tænker: ”Jeg har godt nok en svær og stresset dag i dag,” vil du tiltrække alle de mennesker, omstændigheder og begivenheder, der gør din dag svær og stresset. Hvis du tænker: ”Livet er dejligt,” vil du tiltrække alle de mennesker, omstændigheder og begivenheder, der gør livet dejligt.

Du er en magnet Loven om tiltrækning gør det muligt at få det, du selv giver, igen. Du fungerer som en magnet i forhold til dit helbred, andre mennesker, dit job – ja, i det hele taget enhver begivenhed og oplevelse i dit liv. Det er alt sammen påvirket af de tanker og følelser, du sender ud. Udsend positive tanker og følelser om penge, og du vil tiltrække positive omstændigheder, mennesker eller begivenheder, der gør, at du får flere penge. Udsend negative tanker og følelser om penge, og du vil tiltrække negative omstændigheder, mennesker eller begivenheder, der gør, at du mister penge.


16

the Power

” Jeg ved ikke, om menneskeheden bevidst vil benytte sig af loven om kærlighed. Men det behøver jeg heller ikke bekymre mig om. For loven fungerer præcis som tyngdekraften, uanset om vi er bevidste om dens eksistens eller ej.”

Mahatma Gandhi (1869-1948)

politisk leder i Indien

Du kan ikke undlade at tænke eller føle, og derfor påvirker loven om tiltrækning dig hele tiden. Det betyder ikke noget, om dine tanker er gode eller dårlige – du har dem og sender dem ud i verden, og de kommer tilbage til dig med lige så stor sikkerhed, som et ekko returnerer de samme ord, du begyndte med at sige. Men det betyder også, at du kan forandre dit liv ved at forandre dine tanker og følelser. Udsend positive vibrationer, og du vil opleve, at dit liv ændres totalt!

Positive og negative tanker Dine tanker er både de ord, du hører inde i hovedet, og de ord, du siger højt. Når du siger: ”Sikke en smuk dag,” til et andet menneske, tænkte du ordene, inden du sagde dem til vedkommende. Dine tanker bliver altså til handlinger. Da du stod op af sengen i morges, tænkte du på at stå op, inden du rent faktisk gjorde det. Du kan ikke gøre noget uden først at have tænkt, at du vil gøre det.


Hvad er Kraften?

19

Fortæl, hvor dejligt det er at være sund og rask. Sig, hvor meget du håber din forretning vil omsætte for den næste måneds tid. Snak om de ting, der i løbet af dagen gik rigtig godt. Du er nødt til at tale om de ting, du elsker, for at du kan blive ved med at få gode oplevelser.

Hvis du hele tiden fokuserer på det negative og snakker om dårlige ting, spærrer du i bogstaveligste forstand dig selv inde. Du bliver som en papegøje, der sidder og beklager sig i sit bur. Hver gang du siger noget negativt, sættes der endnu en


20

the Power

tremme i buret, og du får sværere og sværere ved at nå ud og få del i det positive. Mennesker, der er tilfredse med tilværelsen, snakker meget om det, de kan lide. Dermed får de ubegrænset adgang til alt det gode i livet, og de føler sig lige så frie som fugle på himlen. For at få et godt liv skal du bryde ud af buret, der begrænser


Hvad er Kraften?

21

dig. Elsk og tal kun om det, du elsker, og du vil opdage, at kærligheden lader dig brede dine vinger ud og stige til vejrs.

”Og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer.”

Jesus (ca. 5 f.Kr.-ca. 30 e.Kr.)

kristendommens grundlægger, Johannes 8:32 Kærligheden overvinder alt. Ligegyldigt hvem du er, og hvilken situation, du befinder dig i, kan kærlighedens kraft sætte dig fri. Jeg kender en kvinde, der via kærligheden brød ud af det fængsel, hun var fanget i. Hun havde mistet alle sine penge og skulle alene forsørge sine børn efter at være blevet skilt fra en mand, der i 20 år havde mishandlet hende. Trods de store problemer, hun havde, tillod hun aldrig, at negative følelser som vrede og fortrydelse fik magten over hende: Hun talte aldrig dårligt om sin eksmand, men snakkede i stedet om sin drøm om at møde en ny, dejlig mand og rejse til Europa. Og selv om det var småt med penge, anskaffede hun sig alligevel et pas og købte nogle småting, der kunne bruges på ferieturen. Og ja, hun mødte selvfølgelig en ny, dejlig mand, der kom fra Spanien, hvor han havde et hus med udsigt over havet. Da de var blevet gift, flyttede de ind i huset, og nu lever de lykkeligt sammen.


22

the Power

Kvinden nægtede at tale om de ting, der ikke var gode, og valgte i stedet at åbne sit hjerte og kun tænke og tale om det, hun holdt af. Dermed slap hun fri af sine problemer og fik et dejligt liv. Du kan forandre dit liv, fordi du har ubegrænsede muligheder for at tænke og tale om det, du holder af, og dermed har du ubegrænsede muligheder for at trække alt det gode ind! Men den magt, du besidder, er faktisk endnu større end blot det at vælge at tænke positivt og omtale det, du elsker, for loven om tiltrækning virker både på det, du tænker, og på det, du føler. Så du skal føle kærligheden for at indfange den.

”Kærligheden er lovens opfyldelse.”

Paulus (ca. 5-67)

kristen apostel, Paulus’ brev til romerne, 13:10


Power PunKter • Kærligheden er hverken svag, kraftløs eller afmægtig. Kærligheden er den positive kraft i livet! Den er årsag til alt, hvad der er positivt og godt. • Alt, hvad du ønsker at være, gøre eller have kommer af kærlighed. • Kærlighedens positive kraft kan skabe gode ting, gøre allerede gode ting endnu bedre og ændre alt, hvad der er negativt i dit liv. • Hver evig eneste dag – ja, hvert øjeblik – vælger du, om du vil elske og gribe fat i den positive kraft eller ej. • Loven om tiltrækning er identisk med loven om kærlighed, og den er den altoverskyggende lov, der styrer dit liv. • Hvad du giver, får du retur. Vær positiv og du vil opleve, at det går dig godt. Vær negativ, og det vil gå dig skidt. • Livet er ikke bare noget, der sker. Alt, hvad du får, er baseret på det, du giver. • Uanset om dine tanker er gode eller dårlige, kommer de tilbage til dig som et ekko. Og de er en tro kopi af de tanker, du udsendte. • Mennesker, der har et fantastisk liv, tænker og taler mere om det, de elsker, end om det, de ikke kan lide. 24


• Tal om de gode ting, der er sket i løbet af dagen. Tal om det, du holder af. Det tiltrækker mere af det gode. • Du har ubegrænsede muligheder for at tænke og tale om det, du elsker, og dermed har du ubegrænsede muligheder for at trække alt det gode ind! • Elsk, for når du elsker, benytter du dig af universets største kraft.

25


Følelsernes kraFt


”At føle er hemmeligheden.”

Neville Goddard (1905-1972)

new thought-forfatter

Du er et følende væsen Fra det øjeblik du kommer til verden, føler du altid noget. Det gør alle andre mennesker også. Du kan sætte din bevidste tankestrøm på standby, når du sover, men du kan aldrig holde op med at føle, for det at være i live kræver, at du føler dig i live. Du er i bund og grund et følende væsen, og derfor er det ikke tilfældigt, at din krop er skabt, så du kan mærke livet! Du har fem sanser – syn, hørelse, lugt, smag og føle – for at du kan mærke alting. De er alle sammen ’følesanser’, for de sætter dig i stand til at føle, hvad du ser, føle, hvad du hører, føle, hvad du smager, føle, hvad du lugter og berører. Hele din krop er dækket af et tyndt lag hud, som er et stort sanseorgan, der gør det muligt for dig at føle alting.

27


28

the Power

Hvordan du har det i et givet øjeblik er vigtigere end noget andet, for dine følelser skaber dit liv.

Følelser er brændstof Dine tanker og ord har overhovedet ingen betydning for dit liv uden følelserne. I løbet af en enkelt dag tænker du mange tanker, som ikke er vigtige, fordi de ikke fremkalder en stærk følelse i dig. Det er det, du føler, der betyder noget! Forestil dig, at dine tanker og ord er en rumraket, og følelserne brændstoffet. En rumraket er totalt afhængig af brændstoffet, for det bidrager med den kraft, der skal til for at løfte raketten fra jorden. Det er det samme med dine tanker og ord. De er heller ikke meget bevendt uden dine følelser, for følelserne er brændstof for tanker og ord! Hvis du tænker: ”Jeg kan ikke holde min chef ud,” er tanken et udtryk for den stærke negative følelse, chefen udløser i dig. Følelsen vil kun gøre dit forhold til chefen endnu dårligere. Hvis du tænker: ”Jeg arbejder sammen med nogle helt fantastiske mennesker,” er tanken et udtryk for den stærke positive følelse, dine kolleger udløser i dig. Og den vil kun gøre dit forhold til dem endnu bedre.


Følelsernes kraFt

29

”Det kræver følelser at udtrykke en tanke – uden følelser får tanken ingen form.”

Charles Haanel (1866-1949)

new thought-forfatter

Gode og dårlige følelser Som alt andet i livet kan dine følelser enten være positive eller negative. Du kan have gode følelser eller dårlige følelser. Alle gode følelser kommer af kærlighed. Og alle dårlige følelser kommer af mangel på kærlighed. Jo bedre du har det, jo mere kærlighed udsender du. Og jo mere kærlighed du giver, jo mere vil du modtage. Jo ringere du har det, jo mere negativitet sender du ud i verden. Og jo mere negativitet du giver, jo mere vil du få retur. Grunden til, at du har det så dårligt med negative følelser, er, at kærligheden er den positive kraft i livet, og negative følelser indeholder ingen kærlighed. Jo bedre du føler dig tilpas, jo mere vidunderligt føles livet. Jo dårligere, du føler dig tilpas, jo mere trist bliver livet – indtil du vælger at ændre dine følelser. Når du har det godt, bliver dine tanker automatisk positive. Du kan ikke have det godt og samtidig tænke


Følelsernes kraFt

31

negative tanker. På samme måde kan du heller ikke have det skidt og tænke positive tanker. Hvordan du har det, er et helt præcist spejlbillede af, hvad du i samme øjeblik sender ud i verden. Når du har det godt, behøver du ikke bekymre dig om noget som helst, for dine tanker, ord og handlinger vil være positive. At føle dig glad og tilpas er en garanti for, at du udsender kærlighed, og så kan du glæde dig over, at den også kommer retur til dig.

Skru op for det positive De fleste mennesker forstår, hvad det vil sige at føle sig rigtig godt tilpas eller rigtig skidt tilpas, men de er ikke klar over, at de lever med overvejende negative følelser det meste af tiden. Mange tror, at det at have det skidt betyder, at de skal have det rigtig skidt og føle tristhed, sorg, vrede eller angst – og helst på en gang – men negative følelser kan optræde i mange grader og på mange niveauer. Hvis du har det okay det meste af tiden, tror du måske, at ’okay’ er en positiv følelse, fordi du jo ikke har det rigtig skridt. Hvis du har haft det rigtig skidt, men nu føler dig okay igen, er der heller ingen tvivl om, at ’okay’ er meget bedre end ’rigtig skidt’. Men at føle sig okay det meste af tiden er faktisk negativt, for okay er ikke det samme som at have det rigtig godt. At have det rigtig godt betyder at have det rigtig godt! Positive følelser gør dig glad, sprudlende, forventningsfuld,


32

the Power

entusiastisk eller lidenskabelig. Hvis du føler dig okay og gennemsnitlig – måske føler du egentlig ikke rigtig noget – bliver dit liv kun okay og gennemsnitligt. Det er ikke et godt liv. Gode følelser får dig til at føle dig rigtig godt tilpas, og når du har det sådan, får du automatisk et rigtig godt liv!

”Kærligheden skal måles ved, at den er umålelig.”

Skt. Bernard af Claisvaux (1090-1153)

kristen munk og mystiker

Når du føler dig glad, udstråler du glæde, og den vender altid tilbage som gode erfaringer, gode oplevelser og glade medmennesker. Fra den mindste gode oplevelse (en af dine yndlingssange bliver spillet i radioen) til de større (du får lønforhøjelse): Det er alt sammen et resultat af loven om tiltrækning, der reagerer på din følelse af glæde. Når du føler dig irriteret, påvirker du verden med den følelse, og den vender altid tilbage som irriterende erfaringer, irriterende oplevelser og irriterende medmennesker. Fra den mindste irriterende oplevelse (et myggestik) til de større (din bil går i stykker): Det er alt sammen loven om tiltrækning, der reagerer på din følelse af irritation. Enhver god følelse forbinder dig med kærlighedens kraft, for kærlighed er kilden til alle gode følelser. Entusiasme, forventning og lidenskab kommer af kærlighed, og når du vedvarende oplever den slags følelser, får du et spændende og lidenskabeligt liv.


Følelsernes kraFt

33

Du kan dyrke den kraft og energi, der ligger i den gode følelse ved at ’skrue op’ for den. For at skrue op for en god følelse skal du styre den og helt bevidst intensivere den, så du bliver i stand til at føle dig så godt tilpas som overhovedet muligt. Du forstærker entusiasmen ved at nyde den i fulde drag. Malk følelsen så meget som muligt ved virkelig at gå ind i den! Når du føler lidenskab eller forventning, skal du forstærke følelsen ved at føle den så dybt og inderligt som muligt. Jo mere du forstærker dine gode følelser, jo mere kærlighed udstråler du, og du vil ikke opleve andet, end at det hele kommer retur på den mest fantastiske måde. Når du oplever positive følelser, kan du også forstærke dem ved at være opmærksom på ting, du holder af. Mens jeg skrev bogen her, brugte jeg hver morgen nogle minutter på at skrue op for mine gode følelser. Det gjorde jeg ved at tænke på alle de ting, jeg elsker. Jeg sagde dem som en remse: min familie, mine venner, mit hjem, blomsterne i haven, vejret, farverne, begivenheder og ting, jeg havde glædet mig over i løbet af ugen, måneden og det sidste år. Jeg blev ved med at hente ting frem, til jeg følte mig helt fantastisk. Og så satte jeg mig ned for at skrive: Så let er det at skrue op for de positive følelser. Og det kan gøres overalt og til enhver tid.

Dine følelser spejler det, du giver Du ved allerede godt, hvordan det står til med de vigtige områder af dit liv: om du har tænkt flest positive eller flest


34

the Power

negative tanker. Dit liv er simpelthen de følelser, der opstår i dig, når du tænker på hvert område. Den følelse, du får, når du tænker på emner som f.eks. penge, helbred, job og forholdet til kæresten, er en nøjagtig spejling af det, du har lagt i hvert emne. Når du tænker på penge, afspejler dine følelser nøjagtig, hvad du har givet på det område. Hvis du får det skidt, når du tænker på penge – måske fordi du ikke føler, at du har nok – vil du opleve at få det negative retur som dårlige oplevelser og erfaringer. For det er resultatet af den negative følelse, du udsender. Når du tænker på dit job, afspejler dine følelser nøjagtig, hvad du har givet på det område. Hvis du får det godt, når du tænker på dit job, vil du opleve at få det positive retur som gode oplevelser og erfaringer. For det er resultatet af den positive følelse, du udsender. Når du tænker på din familie, dit helbred eller et hvilket som helst andet vigtigt emne, fortæller den følelse, der opstår i dig, hvad du har givet på området.

”Vær opmærksom på dit humør og dine følelser, for der er tæt forbindelse mellem følelser og den håndgribelige verden.”

Neville Goddard (1905-1972)

new thought-forfatter


Følelsernes kraFt

35

Livet er ikke bare noget, der sker: Dit liv afhænger af dig. Dit liv er dit kald! Alle områder af dit liv er dit kald. Du skaber selv dit liv. Du skriver selv din livshistorie. Du er instruktør på filmen om dit liv. Du bestemmer, hvordan dit liv skal være – det afhænger af, hvad du selv giver. Der er ingen begrænsning på antallet eller kvaliteten af de gode følelser, du kan have, og derfor er der heller ingen begrænsning på, hvor godt dit liv kan blive. Der er også mange grader af dårlige følelser – nogle af dem er rigtig grimme – men der findes faktisk en grænse for, hvor negative de kan blive, for til sidst bliver de uudholdelige, og det tvinger dig til igen at vælge de positive følelser. Det er ikke rent held eller tilfældighed, at de gode følelser opleves som helt fantastiske, og de dårlige som rædselsfulde. Kærligheden er den allerstørste kraft, som påvirker vores liv, den tiltrækker dig via dine gode følelser, så du får mulighed for at leve det liv, du er skabt til og drømmer om. Kærligheden tiltrækker dig faktisk også gennem de dårlige følelser, for de fortæller dig, at du har mistet forbindelsen med den positive kraft i dit liv!

Dine følelser betyder alt Alting i livet handler om, hvad du føler. Alle de beslutninger, du tager, er baseret på dine følelser. Din vigtigste motivation gennem hele dit liv er dine følelser.


36

the Power

Uanset hvad du ønsker dig, er dit ønske begrundet i din kærlighed til netop denne ting, og det at du ved, at den vil få dig til at føle dig tilpas. Uanset hvad du ikke ønsker dig, er dit ønske forbundet i det faktum, at du ved, at netop denne ting vil få dig til at føle dig skidt tilpas. Du ønsker dig sundhed, fordi det føles rart at have et godt helbred, og det føles rigtig ubehageligt at være syg. Du ønsker dig penge, fordi det føles rart at kunne købe ting og gøre det, du har lyst til, og det føles rigtig ubehageligt at mangle penge. Du ønsker dig et lykkeligt forhold til familie og venner, fordi det får dig til at føle dig godt tilpas. Ulykkelige forhold får dig


Følelsernes kraFt

37

til at have det skidt med dig selv. Du vil have lykken, fordi den føles rar, og helst slippe for alt det triste og frustrerende, fordi det føles ubehageligt. Alle de ting, du ønsker dig, motiveres af de gode følelser, de aktiverer i dig. Og hvordan får du så fat i de gode ting i livet? Via de gode tanker. Penge klæber til dig. Sundhed klæber til dig. Lykken klæber til dig. Alle de ting, du elsker, klæber til dig. De trænger sig på for at få adgang til dit liv, men du bliver nødt til at udsende gode følelser for at tiltrække dem. Du


38

the Power

behøver ikke kæmpe desperat for at ændre omstændighederne ved dit liv – det eneste, du behøver, er at sprede kærlighed gennem positive følelser og alt, hvad du drømmer om, skal blive dit! Dine gode følelser binder kærlighedens kraft til dig – og husk nu, at den er kilden til alt godt i livet. Dine gode følelser fortæller dig, at de er vejen til alt, hvad du drømmer om. Dine gode følelser fortæller dig, at når du har det rigtig godt, bliver livet også rigtig godt! Men det er dig, der skal begynde med at udsende de gode vibrationer! Hvis du har brugt dit liv på at sige: ”Alting bliver bedre, når jeg får et større hus,” ”Jeg bliver glad, når jeg får et nyt job eller en forfremmelse,” ”Jeg bliver tilfreds, når mine børn har fået en uddannelse,” ”Jeg bliver ellevild, når vi får flere penge,” eller ”Jeg bliver lykkelig, når jeg kan tage på jordomrejse,” ender det med, at ingen af delene sker for dig, fordi dine tanker modarbejder den måde, kærligheden fungerer på. De går direkte imod tiltrækningskraften. Du skal være glad og sprede glæde omkring dig, inden det er muligt at modtage glæde. Så lykken tilsmiler dig altså ikke bare sådan: Det, du ønsker, skal du først give fra dig! Du har magten over dine følelser, du har magten over kærligheden, og kærlighedens kraft vil belønne dig med alt, hvad du selv deler ud af.


38

the Power

behøver ikke kæmpe desperat for at ændre omstændighederne ved dit liv – det eneste, du behøver, er at sprede kærlighed gennem positive følelser og alt, hvad du drømmer om, skal blive dit! Dine gode følelser binder kærlighedens kraft til dig – og husk nu, at den er kilden til alt godt i livet. Dine gode følelser fortæller dig, at de er vejen til alt, hvad du drømmer om. Dine gode følelser fortæller dig, at når du har det rigtig godt, bliver livet også rigtig godt! Men det er dig, der skal begynde med at udsende de gode vibrationer! Hvis du har brugt dit liv på at sige: ”Alting bliver bedre, når jeg får et større hus,” ”Jeg bliver glad, når jeg får et nyt job eller en forfremmelse,” ”Jeg bliver tilfreds, når mine børn har fået en uddannelse,” ”Jeg bliver ellevild, når vi får flere penge,” eller ”Jeg bliver lykkelig, når jeg kan tage på jordomrejse,” ender det med, at ingen af delene sker for dig, fordi dine tanker modarbejder den måde, kærligheden fungerer på. De går direkte imod tiltrækningskraften. Du skal være glad og sprede glæde omkring dig, inden det er muligt at modtage glæde. Så lykken tilsmiler dig altså ikke bare sådan: Det, du ønsker, skal du først give fra dig! Du har magten over dine følelser, du har magten over kærligheden, og kærlighedens kraft vil belønne dig med alt, hvad du selv deler ud af.

The Power  

'The Power' er en ny bog af forfatteren Rhonda Byrne til bestselleren The Secret, der blev en kæmpe succes og har gjort en forskel for folk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you