Page 1

SITUATIONSPLAN

NO

RR

NATURTOMTSKONCEPT FÖR BJÖRSJÖVÄGEN 101

ANK PST

VERK

K

STAD

VER

GS

ENIN

INIR

/M

& GA

RAGE

P

MO

DH

M

SU

SS

TR

ÄD

RD

O AVL

KE

A

P

S

325

KU

LLE

N

K

O G

SOVRUM ALLRUM

BIKUPO

IN

950

&

ORMBUNKE & STRUTBRÄKEN

190

R

FI

TVÄTTRUM

HALL 350

LT

350

WC & DUSCH

KÖK

SY

TA

340

MATRUM

D

ATELJÉ

UTEPLATS BEF. STENSATT

ÅR

A

ON

YTA

DG

R

TI

260

BASTU

KRYDD

TR

Ä

BJÖRSJ ÖN

10 METER

LINDGRENBERG / TING ARKITEKTER

SKALA 1:300 (A3)


RD

FÖRSLAG TILL

ÄD

NO

RR

TILLBYGGNAD MO

SS

TR

BJÖRSJÖVÄGEN 101

325

E N BUNK ORM UTBRÄKE R T S &

950

SOVRUM ALLRUM

190

TVÄTTRUM HALL 350

350

WC & DUSCH

KÖK

BASTU

260

MATRUM

ATELJÉ

UTEPLATS BEF. STENSATT YTA

340

TILLKOMMANDE YTOR 6,6 KVM TVÄTTRUM + BASTU 8,4 KMV ATELJÉ

10 METER SKALA 1:100 (A3)


~ 3400 mm TILLBYGGNAD

FASADELEVATION

TILLBYGGNAD AV ATELJÉ, BASTU, TVÄTTRUM

BJÖRSJÖVÄGEN 101

Björsjövägen  
Björsjövägen  

Detta är ett test