Page 1

processfolio.indd 1

19/05/14 14:51


processfolio.indd 2

19/05/14 14:51


Procesfolio 2013-2014 Linde Perdaens

processfolio.indd 3

19/05/14 14:51


Introductie

processfolio.indd 4

19/05/14 14:51


Dit procesfolio is een overzicht van wat ik het afgelopen jaar heb onderzocht en verwezenlijkt in mijn laatste jaar bachelor grafisch ontwerp en vormgeving. De dtp tekens die in heel het boek te zien zijn, staan eromdat het een werkboek is. Nog steeds in proces en dus niet af. Op deze manier wordt dat nogmaals eens zo duidelijk. Persoonlijk doe ik ook zeer graag dtp en wil ik dat op deze manier verwerken in mijn procesfolio om het beeld compleet te maken.

processfolio.indd 5

19/05/14 14:51


processfolio.indd 6

19/05/14 14:51


processfolio.indd 7

19/05/14 14:51


INTEGR processfolio.indd 8

19/05/14 14:51


GRATED processfolio.indd 9

19/05/14 14:51


10

processfolio.indd 10

19/05/14 14:51


Integrated 2013: RED

'Integrated 2013' International Art & Design Conference 24 & 25. Oktober 2013 deSingel, Antwerp www.integratedconf.org

11 processfolio.indd 11

19/05/14 14:51


12

Tijdens het congres van Integrated werden er tussen al de presentaties filmpjes getoond. Deze hadden telkens één kleur van de regenboog als thema. De eerste week van het academiejaar kregen alle derdejaarsstudenten van de verschillende afstudeerrichtingen op Sint Lukas Antwerpen de opdracht in groepen van 3-4 leerlingen een filmpje te maken aan de hand van een getrokken kleur. Hier kregen we die week de tijd voor plus dan nog de eerste reguliere weken voor het congres. Aanvankelijk begon ik samen met 2 jongens uit de vrije kunsten. Onze getrokken/geruilde kleur was rood. Na 2 weken echter stopte een van hen met school en waren we nog met 2 leerlingen. Ook deze tweede haakte echter af tijdens de eerste maand. Vervolgens kreeg ik op 2 weken tijd dus ook 2 besprekingen later 2 nieuwe collega’s toegewezen. Het was zeer moeilijk om alles opnieuw te bedenken met andere invalshoeken.

processfolio.indd 12

19/05/14 14:51


Integrated 2013: RED

13 processfolio.indd 13

19/05/14 14:51


14

processfolio.indd 14

19/05/14 14:51


Integrated 2013: RED

Uiteindelijk kwamen we bij het fenomeen van infrarood en infrarood camera. Ons filmpje is dan ook daarrond opgebouwd. In samenwerking met de vrijwillige brandweer van Willebroek maakten we een film aan de hand van hun warmtecamera. We hadden chocoladeletters op een plaat gezet die plaatselijk verwarmd werd langs onder. Hierdoor verscheen er op het scherm van de camera een rode vlek. Hoe warmer de plaats werd en de chocolade smolt, hoe roder het beeld werd. We hebben er bewust voor gekozen om al de randinformatie van het scherm zelf er op te laten staan. Zo kan men ook bijvoorbeeld volgen hoe warm het op bepaalde plaatsen was tijdens het opnemen. Spijtig genoeg werd onze film niet getoond op integrated in de grote zaal. Toch zijn we zeer trots op dat we dit op relatief korte tijd hadden kunnen verwezenlijken.

15 processfolio.indd 15

19/05/14 14:51


CHA processfolio.indd 16

19/05/14 14:51


AOS processfolio.indd 17

19/05/14 14:51


processfolio.indd 18

19/05/14 14:51


Chaos: eigen interpretatie

Het eerste semester kregen we de opdracht om groepen te vormen en een thema te kiezen. We waren volledig vrij wat beide delen betrof. Samen met Sanne, Nika en Carolina kozen we als thema CHAOS. Na onze eerste brainstormsessie kwamen we al snel tot de vaststelling dat we in grote lijnen dezelfde dingen als chaos zagen. Elk van ons koos enkele onderverdelingen om verder onderzoek over te voeren. Bij het begin van ons onderzoek merkten we al dat orde en chaos zeer dicht bijeen liggen. Iedereen heeft er ook een ander idee/opvatting over. Dit maakte het eens zo moeilijk te ontdekken wat nu net chaos is. We besloten om ons eigen gevoel te volgen en te kijken naar wat voor ons persoonlijk chaos was in de bepaalde gekozen deelgebieden. Tijdens onze afzonderlijke onderzoeken kruisten we vaak elkaars weg. Op deze manier konden we elkaar soms wat verder helpen of juist een extra richting laten zien waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. Mijn gekozen onderwerpen waren: hormonen, fractals, chaostheorie en vlindereffect. Sommige heb ik iets verder onderzocht zoals u op volgende pagina’s zal kunnen merken. Uiteindelijk hebben we van dit alles ÊÊn interactieve e-publicatie gemaakt en een datavisualisatie. Normaal werkten we ook het tweede semester individueel rond dit thema tenzij je zoals ik een andere richting uit ging.

19 processfolio.indd 19

19/05/14 14:51


8

processfolio.indd 20

19/05/14 14:51


Chaos: eigen interpretatie

Fractals Deze collage is een deel van mijn visueel onderzoek naar fractals in verband met chaos en de chaostheorie. Er zijn verschillende onderdelen uit mijn onderzoek die samenhangen aan zowel fractals als de chaostheorie elk op een andere manier. Hierdoor wordt alles zeer uitgebreid en completer.

Fractals Deze collage is een deel van mijn visueel onderzoek naar fractals inverband met chaos en de chaos theorie. Er zijn verschillende onderdelen uit mijn onderzoek die samenhangen aan zowel fractals als de chaos theorie in het algemeen.

21 processfolio.indd 21

19/05/14 14:51


22

processfolio.indd 22

19/05/14 14:51


Chaos: eigen interpretatie

23 processfolio.indd 23

19/05/14 14:51


24

processfolio.indd 24

19/05/14 14:51


Chaos: eigen interpretatie chaos (ˈkeɪɒs Pronunciation for chaos )

chaos (ˈkeɪɒs Pronunciation for chaos ) Definitions noun

complete disorder; utter confusion Chaosmatter is a state of complete disorder confusion.The (usually capital) the disordered formless supposed to have existed beforeand the ordered universe ended in chaos. an obsolete word for abyss Derived Forms

meeting

chaotic (keɪˈɒtɪk Pronunciation for chaotic ) adjective chaˈotically adverb Word Origin C15: from Latin, from Greek khaos; compare chasm, yawn Definitions nounSynonyms View thesaurus entry = disorder, confusion, mayhem, havoc, anarchy, lawlessness, pandemonium, entropy, bedlam, tumult, complete disorder; utter confusion disorganization, (usually capital) the disordered formless Quotations including 'chaos'

matter supposed to have existed before the "Theuniverse whole worl's in a state o' chassis!" [Sean O'Casey ordered "Chaos is a name for any order that produces confusion in our minds" [George Santayana an obsolete word for abyss Translations for ‘chaos’ "Chaos often breeds life, when order breeds habit" [Henry Brooks Adams Translations for 'chaos'

Translations for ‘chaos’ Derived Forms British English: chaos cha·os (ks) chaotic (keɪˈɒtɪk Pronunciation for chaotic Arabic: ‫ىَضْوَف‬ n. British English: chaos ) adjective Brazilian Portuguese: caos 1. A condition or place of great disorder or confusion. Arabic: ‫ى َضْوَف‬ chaˈotically adverb 2. A disorderly mass; a jumble: The desk was a chaos of papers and unopened letters. Brazilian Portuguese: Croatian: kaoscaos

3. often Chaos The disordered state of unformed matter and infinite space supposed in some cosmogonic Croatian: Czech: chaoskaos to have existed before the ordered universe. Czech: chaos Wordviews Origin Danish: kaos Mathematics A dynamical has a sensitive dependence on its initial conditions. Danish: kaos C15: 4.from Latin, from Greek system khaos;that compaDutch: chaos 5. Obsolete An abyss; a chasm. Dutch: chaos re chasm, yawn European Spanish: caoscaos [Middle English, formless primordial space, from Latin, from Greek khaos.] European Spanish: cha·otic (-tk) adj. Finnish: kaaos Finnish: kaaos Synonyms cha·oti·cal·ly adv. French: chaos French: chaos German: Chaos View thesaurus entry German: Chaos cha·os (ks) n. 1. A condition or place of great disorder or confusion. 2. A Greek: χάος = disorder, confusion, mayhem, havoc, anGreek: χάοςcaos disorderly mass; a jumble: The desk was a chaos of papers and unopened Italian: archy,letters. lawlessness, pandemonium, entropy, Italian: caoskaos 3. often Chaos The disordered state of unformed matter and inNorwegian: bedlam, disorganization, finitetumult, space supposed in some cosmogonic views to have existed before Polish: zamieszanie Norwegian: kaos the ordered universe. 4. Mathematics A dynamical system that has a senPortuguese: Polish: zamieszaniecaos sitive dependence on its initial conditions. 5. Obsolete An abyss; a chasm. Romanian: haos haosuri Quotations including 'chaos' Portuguese: caos [Middle English, formless primordial space, from Latin, from Greek khaRussian: хаос "The whole worl's in a state o' chassis!" Romanian: haosSpanish: haosuricaos os.] cha·otic (-tk) adj. cha·oti·cal·ly adv. Chaos is a state of complete disor[SeanderO'Casey Russian: хаосkaos and confusion.The meeting ended in chaos.ˈkeɪɒs NOUN Chaos is a state Swedish: "Chaos is a name for any that produof complete disorder andorder confusionchaos (ˈkeɪɒs Pronunciation for chaos ) Thai: ความส ั สน Spanish: caosบ ces confusion ourcomplete minds" disorder; utter confusion (usually capital) the diDefinitions in noun Turkish: kargaşa Swedish: kaos sordered formless matter supposed to have existed before the ordered uniUkrainian: безлад [George Santayana Thai: ความสับสน verse an obsolete word for abyss Derived Forms chaotic (keɪˈɒtɪk PronVietnamese: sự hỗn loạn Turkish: kargaşa unciation for chaotic ) adjective chaˈotically adverb Word Origin C15: from "Chaos often breeds life, when order breeds Ukrainian: безлад Latin, from Greek khaos; compare chasm, yawn Synonyms View thesaurus Chaos is a state of complete habit"entry = disorder, confusion, mayhem, havoc, anarchy, lawlessness, panVietnamese: sự hỗn loạn disorder and confusion [Henry Brooks demonium, entropy,Adams bedlam, tumult, disorganization, Quotations including ‘chaos’ “The whole worl’s in a state o’ chassis!” [Sean O’Casey “Chaos is a Chaos is a state of complete diname for any order that produces confusion in our minds” [George Santayana sorder and confusion.The meeting “Chaos often breeds life, when order breeds habit” [Henry Brooks Adams ended in chaos.ˈkeɪɒs NOUN Translations for ‘chaos’ anarchy, bedlam, confusion, disorder, disorganization, entropy, lawlessness, mayhem, pandemonium, tumult Translations for ‘chaos’ British English: chaos Arabic: ‫ ى َضْوَف‬Brazilian Portuguese: caos Croatian: kaos Czech: chaos Danish: kaos Dutch: chaos European Spanish: caos Finnish: kaaos French: chaos German: Chaos Greek: χάος Italian: caosbedlam, Norwegian: kaos Polish: zamieszanie Portuguese: entropy, caos Ro-lawlessness, mayhem, anarchy, confusion, disorder, disorganization, manian: haos haosuri Russian: хаос pandemonium, Spanish: caos Swedish: kaos Thai: tumult ความส บ ั สน Turkish: kargaşa Ukrainian: безлад Vietnamese: sự hỗn loạn

25 processfolio.indd 25

19/05/14 14:51


26

In chaos theory, the butterfly effect is the sensitive dependency on initial conditions in which a small change at one place in a deterministic nonlinear system can result in large differences in a later state. The name of the effect, coined by Edward Lorenz, is derived from the theoretical example of a hurricane’s formation being contingent on whether or not a distant butterfly had flapped its wings several weeks earlier.

processfolio.indd 26

19/05/14 14:51


Chaos: eigen interpretatie

Although the butterfly effect may appear to be an esoteric and unlikely behavior, it is exhibited by very simple systems. For example, a ball placed at the crest of a hill may roll into any surrounding valley depending on, among other things, slight differences in initial position. The butterfly effect is a common trope in fiction, especially in scenarios involving time travel. Additionally, works of fiction that involve points at which the storyline diverges during a seemingly minor event, resulting in a significantly different outcome than would have occurred without the divergence, are an example of the butterfly effect.

27 processfolio.indd 27

19/05/14 14:51


28

E-publicatie De e-publicatie was een onderdeel van ons groepswerk. We moesten een manier vinden om al ons onderzoek samen te brengen in 1 groot interactief document. Onze eerste pagina is een mash-up met afbeeldingen die een link bevatten naar een bepaald onderdeel. Op elke pagina staan er bij de afbeeldingen soms pijltjes. Dit betekent dat door middel van te swipen je andere afbeeldingen van ditzelfde onderwerp te zien krijgt. Deze functie hebben we erin gestoken omdat we vooral veel beeldmateriaal hadden en we een zo volledig mogelijke weergave wilden maken van ons onderzoek.

processfolio.indd 28

19/05/14 14:51


Chaos: e-publicatie

29 processfolio.indd 29

19/05/14 14:52


30

processfolio.indd 30

19/05/14 14:52


Chaos: e-publicatie

31 processfolio.indd 31

19/05/14 14:52


32

processfolio.indd 32

19/05/14 14:52


Chaos: datavisualisatie

Datavisualisatie Op het einde van ons groepswerk zochten we een manier om al onze informatie te bundelen in 1 grote datavisualisatie. We hebben toch wel enige tijd gezocht naar iets wat chaos uitstraalde maar dat uiteindelijk toch nog iets of wat overzichtelijk was. Dit was nodig aangezien een datavisualisatie nog steeds draait rond het meegeven van informatie. De uiteindelijke vorm doet sterk denken aan de aardbol. Dit vonden we wel kloppen bij het hele gegeven aangezien chaos ook iets is van over heel de wereld in verschillende vormen. Een ander iets wat het voor ons wat dubbel maakte was het feit dat we de enige groep waren met Erasmusstudenten. Hierdoor is de wereldbol ook een soort van combinatie van studenten in onze groep van over heel de wereld. Uiteindelijk hebben we al onze woorden en zoektermen uit ons individueel onderzoek samengelegd. Zo zagen we dat er bij ieder van ons wel zoektermen waren die bij meerdere groepsgenoten terugkwamen. Dit was zeer zeker een belangrijke aspect wat de rest van de lay-out betreft. We wilden dit dan ook duidelijk maken via onze datavisualisatie. Om een onderverdeling te maken wat betreft de onderdelen waarbinnen de woorden aan elkaar gelinkt worden is er gebruik gemaakt van verschillende kleuren. Deze kleuren en hun betekenissen komen dan ook weer terug in onze e-publicatie. Zo brengen we ons zeer verschillend onderzoek toch samen als een geheel. Voor de uiteindelijke lay-out van onze datavisualisatie was het vooral zoeken naar welke achtergrondkleur gebruiken we en is deze wel nodig plus in welke zin maken we de lijnen tussen de woorden zichtbaar of juist niet. Ook de plaatsing van de legende was een denk- en zoekwerk

33 processfolio.indd 33

19/05/14 14:52


34

processfolio.indd 34

19/05/14 14:52


Chaos: datavisualisatie

35 processfolio.indd 35

19/05/14 14:52


8

Bachelo processfolio.indd 36

19/05/14 14:52


orproef processfolio.indd 37

19/05/14 14:52


processfolio.indd 38

19/05/14 14:52


processfolio.indd 39

19/05/14 14:52


40

In het begin van ons tweede semester begonnen we met onderzoek naar aanleiding van onze bachelor proef. We konden hierbij kiezen om ons thema van het eerste semester te gebruiken of een volledige andere richting in te gaan. Ik heb bewust gekozen om op zoek te gaan naar iets wat me meer aansprak. Persoonlijk vind ik schaduwkunsten ontzettend fascinerend. Dit is een zeer ruim iets en kan zowel het voorwerp als schaduw of voorwerpen die een schaduw maken betekenen. Natuurlijk ben ik begonnen bij de essentie van de schaduwkunsten en dat is de allegorie van de grond volgens Plato hier rond. Nadien het gebruik van voorwerpen zoals bijvoorbeeld het lichaam om bepaalde schaduwen te creĂŤren.

processfolio.indd 40

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

41 processfolio.indd 41

19/05/14 14:52


42

'Integrated 2013'

processfolio.indd 42

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

Tijdens het onderzoek ben ik op het pad van kleur en licht terechtgekomen. Ik had enkele jaren geleden het lichtfestival in Gent gezien en dat had een ontzettende indruk achtergelaten. Na enkele dingen te onderzoeken vond ik dat het toch te ver af stond van waar ik mee was begonnen namelijk de echte essentie van schaduw en schaduwkunsten.

43 processfolio.indd 43

19/05/14 14:52


processfolio.indd 44

19/05/14 14:52


processfolio.indd 45

19/05/14 14:52


46

Na het licht- en kleuronderzoek wou ik terug naar de essentie. Hier kwam ik dan terug bij de zonnewijzer. Tegenwoordig is vintage hip en zo wou ik dit ook bekijken. Ik stelde me dus de vraag op welke manier ik deze opnieuw kon integreren in de maatschappij en dit op een zinvolle functionele manier. Eerst en vooral bekeek ik de verschillende zonnewijzers en op welke manier ze werken want natuurlijk hebben de seizoenen een grote invloed op het wat, hoe en waar.

processfolio.indd 46

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

47 processfolio.indd 47

19/05/14 14:52


48

processfolio.indd 48

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

Tijdens mijn vakantie in Budapest kwam ik het dak van dit museum tegen. Het deed me meteen aan het thema denken en fascineerde me ontzettend hard. In eerste instantie kwam ik op het goede moment voorbij namelijk tijdens de middag. Dan is de tekst zeer goed leesbaar. Ik stond er niet meteen bij stil dat het beeld veranderde naarmate het uur. Dit was pas duidelijk na enkele uren toen ik er opnieuw langs kwam. Dit gegeven fascineerde me zodanig dat ik besloot om ook dit te onderzoeken en eventueel in mijn werk te integreren waar mogelijk.

49 processfolio.indd 49

19/05/14 14:52


50

processfolio.indd 50

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

Mijn eerste idee en voorstudie was dit. Een plaat met het uur en wanneer de zon juist stond zou deze schaduw dan binnen een gekleurd vak vallen. Nu was het zo dat op deze manier er echter maar op 1 uur en in 1 seizoen het uur gelezen kon worden. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar hoe ik op een andere manier een soort van wijzerplaat kan maken die op meer dan ĂŠĂŠn moment kan gebruikt worden.

Zo kwam ik bij het idee om gebruik te maken van wat er al is en bestaat zoals de verschillende verkeerspalen of de palen van een bushalte. Ook hier moest eerst gedacht worden aan de verschillende uren en seizoenen.

51 processfolio.indd 51

19/05/14 14:52


52

processfolio.indd 52

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

Zo begon ik met onderzoek te doen naar de stand van de zon in de verschillende seizoenen en maanden. Het werd al snel duidelijk dat het een zeer ingewikkelde tekening zou worden door aan de hand van programma’s en berekeningen die verschillende schaduwinvallen te willen integreren..

53 processfolio.indd 53

19/05/14 14:52


8

zomer lente herfst winter

processfolio.indd 54

19/05/14 14:52


Bachelorproef: schaduw

Dit zou de wijzerplaat zijn van alle maanden en alle uren voor Antwerpen. Er staat nog niet eens de informatie op wat betreft de maanden of welke uren maar is reeds veel te druk. Dit zou ik oplossen door een wijzerplaat te maken van elk seizoen. Dit zorgt ervoor dat de leesbaarheid veel beter wordt.

55 processfolio.indd 55

19/05/14 14:52


56

Eerst en vooral ging ik op zoek naar welke vorm ik kon gebruiken om de uren/seizoenen en maanden duidelijk te maken. Ook werd er gezocht op eventuele kleuren om dit alles te onderscheiden van elkaar eventueel. Dit was echter niet haalbaar in de manier waarop reeds gedacht was.

cirkels

cirkels

processfolio.indd 56

lijnen

lijnen

19/05/14 14:52


Bachelorpoerf: schaduw

6

21

6

21

7

7 20

20

8

8 19

19

18

17

16

15

9 14

13

12

11

10

18

17

16

15

9 14

13

12

11

10

lijnen

cirkels

6

21

6

21

7 20

7 20

8 19

18

8 19

17

16

15

9 14

13

12

11

10

cirkels

18

17

16

15

9 14

13

12

11

10

lijnen

Na onderzoek van verschillende zonnewijzers merkte ik op dat er zeer veel lijnen hebben staan met tussen deze en deze lijn is het zo laat. Ook hier werd even aan gedacht. Spijtig genoeg was ook dit niet haalbaar omdat het voor eens zo veel verwarring zorgde.

57 processfolio.indd 57

19/05/14 14:52


58

Uiteindelijk kwam ik bij een ontwerp dat niet per maand maar per seizoen zou werken. Er word gebruik gemaakt van bolletjes waarin de uren staan aangeduid. Wanneer de schaduw van de paal de volledige cirkel vult is het exact zo laat in die maand. Natuurlijk is het van dag tot dag een klein beetje verschilend maar er is steeds de middelste dag van de maand gebruikt om te berekenen. Dit geeft een zo acuraat mogelijk resultaat. Wel moest er nog voor gezorgd worden dat elke bol en elk uur leesbaar is aangezien er verschillende zijn die toch elkaar overlappen.

6

21

7

20

8

19

9 18 10 17 11 lijnen

16

12

15 14

processfolio.indd 58

13

19/05/14 14:52


Bachelorpoerf: schaduw

59 processfolio.indd 59

19/05/14 14:52


60

Momenteel ben ik nog andere manieren aan het onderzoeken om deze wijzerplaat zo functioneel mogelijk te maken. Ook het aspect van er een toeristische route van te maken ben ik nog volop aan het uitwerken. Deze wil ik dan vervolgens in een document zetten met de omschrijving van het hele project om hiermee verder te kunnen gaan. Daarom zou ik dit graag verder uitwerken in mijn Master volgend academie jaar.

processfolio.indd 60

19/05/14 14:52


My font: tetris

61 processfolio.indd 61

19/05/14 14:52


8

My f processfolio.indd 62

19/05/14 14:52


font processfolio.indd 63

19/05/14 14:52


64

Wat betreft typografie moesten we 2 fonts realiseren. EĂŠn formeel font dat bruikbaar is Het en dus ookfont omgezet fontrond lab het en een experimenteel in verband formele diendeisteingaan gekozen met geluid. Deze eerste te leunen bij het thema van je jaar. jaarthema. Bijdiende mij wasaan dit het woord chaos. Voor mij wasDoor dat midel chaos. middel vankwam mijn ikonderzoek ik terecht bij de vanDoor mijn onderzoek terecht bijkwam de chaostheorie en de wikundige tekening hiervan. chaostheorie en de wiskundige berekeningen en tekeningen hierrond. Deze heeft heb iknamelijk omgezeteen in punten om als basis te De chaostheorie zeer specifieke diagram. Deze heb ik omgezet gebruiken voor mijn lettertype. in punten om als basis te proberen te gebruiken voor mijn lettertype.

processfolio.indd 64

19/05/14 14:52


My font

65 processfolio.indd 65

19/05/14 14:52


66

processfolio.indd 66

19/05/14 14:52


My font: tetris

Aangezien men thema chaos is heb ik gebruik gemaakt van de bekende wiskundige tekening die voortkomt uit de berekening van de chaostheorie. Deze heb ik eerst omgezet naar punten. Deze dienen dan al grid voor mijn typografie. Wel word er nog gezocht op de juiste richting van het grid. Hieronder grid uit maken op zich viel nog mee. Nadien werd er gezocht naar de juiste meer Het beelden het onderzoek.

richting van het grid en hoe deze juist te gebruiken. Op deze en volgende bladzijden een paar beelden van mijn onderzoek naar dit gegeven.

67 processfolio.indd 67

19/05/14 14:52


68

processfolio.indd 68

19/05/14 14:52


My font

69 processfolio.indd 69

19/05/14 14:52


70

processfolio.indd 70

19/05/14 14:52


My font

Tijdens het zoeken van de goede of juiste letter in dit grid ben ik ook manueel opzoek gegaan. Dit door gebruik te maken van nagels die in dit grid geplaatst waren en een rood touw. Zo kon ik zelf sneller verschillende lettersmaken maar ook andere laten testen. Hierdoor werd het onderzoek niet enkel wat ik zelf een goede letter vond.

Tijdens de zoektocht heb ik het ook uitgewerkt door middel van een plank met nagels en rood touw. Op deze manier is het snel werken plus kan ik ook andere mensen vragen op die manier letters te maken. Hieroodr gaat men onderzoek verder dan wat ik een goede letter vind.

71 processfolio.indd 71

19/05/14 14:52


processfolio.indd 72

19/05/14 14:52


processfolio.indd 73

19/05/14 14:52


74

Uiteindelijk ben ik van het hele onderzoek in verband met chaos opnieuw begonnen aangezien het thema me echt niet lag en ik een heel andere richting uit wou gaan. Bij mijn nieuwe zoektocht naar een typografie ben ik beginnen zoeken naar elementen. Hoe ik bepaalde dingen kon combineren om zo tot een lettervorm te komen die toch nog leesbaar is. Zelf speel ik ontzettend vaak tetris om me te ontspannen. Bij het ontwerpen werkte ik in een boekje met vierkanten. Deze zette me snel aan om de vormen van de tetrisblokken te tekenen. Vervolgens ben ik beginnen zoeken naar een manier om de vormen te combineren. In eerste instantie was ik begonnen met een basisletter helvetica en daar de vormen in te passen. Waarna ik uitkwam op een lettertype dat er niet zo mooi uitzag omdat elke vorm enkele keren of totaal niet voorkwam in de letter. Vervolgens ben ik opzoek gegaan om het als een soort puzzel te bekijken. Op deze manier werd elke vorm maar 1 keer gebruikt en dit was ook zeer handig voor de andere toepassingen die ik ermee heb gemaakt zoals de schaduwletters en het op muziek gebaseerde font.

A processfolio.indd 74

19/05/14 14:52


My font: tetris

A

75 processfolio.indd 75

19/05/14 14:52


76

processfolio.indd 76

19/05/14 14:52


My font: tetris

1 2 3 4 5 processfolio.indd 77

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

6 7 8 9 0

77 19/05/14 14:52


processfolio.indd 78

19/05/14 14:52


abcdefghijklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890

My font: tetris

processfolio.indd 79

19/05/14 14:52


processfolio.indd 80

19/05/14 14:52


processfolio.indd 81

19/05/14 14:52

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890


processfolio.indd 82

19/05/14 14:52


processfolio.indd 83

19/05/14 14:52

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890


processfolio.indd 84

19/05/14 14:52


processfolio.indd 85

19/05/14 14:52

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890


processfolio.indd 86

19/05/14 14:52


processfolio.indd 87

19/05/14 14:52

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1234567890


8

processfolio.indd 88

19/05/14 14:52


processfolio.indd 89

19/05/14 14:52


90

processfolio.indd 90

19/05/14 14:52


My font: schaduw

Wat betreft het op een thema gebaseerde font heb ik teruggegrepen naar het thema van mijn bachelorproef namelijk schaduw en schaduwkunsten.Bij het onderzoeken hiervan kwam ik op een werk (van wie?)terecht waar doormiddel van de lichaamsdelen van poppen op verschillende afstanden van elkaar te hangen een schaduw/illusie te creĂŤren van een lichaam. Dit werd gedaan door de belichting op zo een manier te zetten dat de schaduw van de vormen samenvallen. Wanneer de belichting een beetje anders staat zie je echter enkel nog maar de aparte lichaamsdelen. Aangezien ik ook reeds in verband met mijn zonnewijzer hier reeds onderzoek naar had gedaan leek het me zeer interessant om hiermee verder te werken.

Ook het beeld was niet zoals ik wou. Het is namelijk zo dat de vormen telkens in beeld waren en de schaduw door de verschillende glasplaten ook niet meer zo duidelijk was.

De letters op zich waren reeds gemaakt en ontworpen. Nu was het nog een kwestie van de vormen op een manier op verschillende plaats van elkaar te hangen om hier dan ook indien de belichting juist staat ervoor te zorgen dat de schaduw de letter leesbaar maakt. In eerste instantie wou ik het ook hangen op een manier zoals de lichaamsdelen. Dit was echter zo ontzettend moeilijk om de juiste afstanden te creĂŤren tussen de vormen. Vervolgens heb ik geprobeerd de letters op verschillende afstand te leggen door middel van glasplaten die gescheiden werden door verfblikken. Dit was ontzettend onstabiel en gevaarlijk dat ik er na enkele tests mee gestopt ben.

91 processfolio.indd 91

19/05/14 14:52


92

processfolio.indd 92

19/05/14 14:52


My font: schaduw

Dit zijn enkele afbeeldingen van het onderzoek naar de schaduw van de letters en op welke manier ik deze het beste tot zijn recht zou kunnen laten komen.

93 processfolio.indd 93

19/05/14 14:52


94

processfolio.indd 94

19/05/14 14:52


My font: extra

95 processfolio.indd 95

19/05/14 14:52


8

Waarne en weerg processfolio.indd 96

19/05/14 14:52


eming en rgave processfolio.indd 97

19/05/14 14:52


98

processfolio.indd 98

19/05/14 14:52


Model en weergave: Het lichaam als

Het lichaam als schaduw. Voor ons laatste semester van modeltekenen kregen we als huiswerk een grote taak. We kregen de titel “het lichaam als...” en moesten dit zelf invullen zoals we wilden. Indien gewenst konden we dit ook nog linken aan onze bachelorproef of andere zaken uit ons atelier. Als eindproduct moeten we een pecha kucha geven. Dit is een bespreking van 20 beelden en 20 seconden per beeld.

We hedden de keuze of we enkel beelden zochten of er ook zelf nog maakten. Ik heb gekozen voor een combinatie van de twee. Er zitten zowel foto’s tussen waar lichamen de schduw maken of de schduw lichamen vormen als zelf gemaakte tekeningen met schaduw.

99 processfolio.indd 99

19/05/14 14:52


processfolio.indd 100

19/05/14 14:52


processfolio.indd 101

19/05/14 14:52


103

Zoals reeds vermeld heb ik ook hier het thema van schduw bij betrokken. In eerste instantie zag ik dit niet zo goed zitten aangezien tekenen niet mijn sterkste kant is. Dit heb ik opgelost doormiddal van gebruik te maken van fototechniek. Op deze manier is er zeer duidelijk gebruik gemaakt van het thema binnen de opdracht. Nadien heb ik aan de hand van deze foto’s nog schetsen gemaakt met houtskool. Hier gebruikte ik de techniek van het licht weg te halen uit het donkere houtskoolvlak.

processfolio.indd 102

19/05/14 14:52


processfolio.indd 103

19/05/14 14:52


104

Enkele van de hootskooltekeningen inverband met schaduw en licht. Wel met de reeds gemaakte foto’s als voorbeeld.

processfolio.indd 104

19/05/14 14:52


Model en weergave: Het lichaam als

105 processfolio.indd 105

19/05/14 14:52


processfolio.indd 106

19/05/14 14:53


Model en weergave: Het lichaam als

Deze zijn volledig naar levendmodel gemaakt met dezelfde intentie wat betreft licht en schaduw spel.

107 processfolio.indd 107

19/05/14 14:53


108

processfolio.indd 108

19/05/14 14:53


Model en weergave: schetsen

Zelf ben ik niet de beste in wat betreft schetsen. Daarvoor heb ik gekozen voor een manier waarop ik iets wat me zeer zeker aanspreekt namelijk fotografie en architectuur kan combineren met schetsen. Bij het maken van deze werken maar ik gebruik van een wacom inkling. Dit is een pen die meteen mijn tekeningen opslaat op computer. Dit zorgt ervoor dat ik deze makkelijk kan bewerken op computer en over de afbeeldingen kan plaatsen. Ik heb ervoor gekozenen een ingreep in de stad te doen aan de hand van gebouwen te stilleren of toch zeker delen ervan en deze dan te combineren met de foto van het gebouw/de plaats.

109 processfolio.indd 109

19/05/14 14:53


110

processfolio.indd 110

19/05/14 14:53


Model en weergave: schetsen

Budapest Deze schets is een snelle schets van een brug in Budapest. Onderaan wordt de tekening over de foto geplaatst. In dit geval is de tekening op zich reeds sprekend.

111 processfolio.indd 111

19/05/14 14:53


112

Mechelen Tijdens de kerstmarkt in Mechelen stond er op de grote markt een soort van draaimolen. De vorm en beweging hiervan spraken me zeer hard aan. Bovenaan de molen staan nog kleine foutjes in de tekening. Dit vanwege het feit dat ik nog aan het testen was hoe mijn tekenpen werkte en hoe dit juist overkwam op computer en papier.

processfolio.indd 112

19/05/14 14:53


Model en weergave: schetsen

113 processfolio.indd 113

19/05/14 14:53


114

processfolio.indd 114

19/05/14 14:53


Model en weergave: schetsen

Dit zijn enkele tekeningen van in en rond het nieuwe gerechtsgebouw van Antwerpen. Hier heb ik willen vastleggen wat er voor mij zo opviel en niet de standaard “haaievinnen” die er te zien zijn maar eerder details. Ook zitten er 2 tekeningen bij van panorama’s. Dit is het zicht langs de kant van Bolivarplaats en de andere kant namelijk de autostrade.

115 processfolio.indd 115

19/05/14 14:53


116

processfolio.indd 116

19/05/14 14:53


Model en weergave: schetsen

Hier is op dezelfde manier gebruik gemaakt van een combinatie van zowel fotografie als tekenen. Ook hier heb ik door middel van mijn elektronische tekenpen mijn schets over de afbeeldingen geplaatst, wat een zeer speciaal en vervreemdend effect heeft soms.

117 processfolio.indd 117

19/05/14 14:53


8

Zelfpro processfolio.indd 118

19/05/14 14:53


romotie processfolio.indd 119

19/05/14 14:53


120

processfolio.indd 120

19/05/14 14:53


Zelfpromotie

Dit stuk gaat over mijn onderzoek naar de juiste manier om mezelf te vertegenwoordigen aan de hand van een naamkaartje, een worksheet en een eigen online portfolio. Met deze zaken is het de bedoeling dat we het volgende en mogelijk ook dit semester opzoek gaan naar een stageplaats. Dit is van zeer groot belang voor onze master volgend jaar. Tijdens mijn onderzoek zocht ik vooral naar iets wat mezelf zou representeren. Hiervoor had ik graag iets anders gebruikt dan gewoon een papieren recto verso kaartje. Uiteindelijk kwam ik terecht bij de multi inzetbare post it’s. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten. Persoonlijk vind ik de verscheidenheid van deze objecten wel representatief voor mezelf. Ze bestaan uit verschillende lagen en bestaan in verschillende kleuren. Dit maakt ze vrolijk en speels zoals ik. Maar ze kunnen ook voor professionele serieuze zaken gebruikt worden. Kortom zoals reeds gezegd multi inzetbaar.

121 processfolio.indd 121

19/05/14 14:53


122

processfolio.indd 122

19/05/14 14:53


Zelfpromotie: naamkaartje

123 processfolio.indd 123

19/05/14 14:53


124

processfolio.indd 124

19/05/14 14:53


Zelfpromotie: naamkaartje

125 processfolio.indd 125

19/05/14 14:53


126

processfolio.indd 126

19/05/14 14:53


Zelfpromotie: naamkaartje

127 processfolio.indd 127

19/05/14 14:53


128

processfolio.indd 128

19/05/14 14:53


Zelfpromotie: site

129 processfolio.indd 129

19/05/14 14:53


processfolio.indd 130

19/05/14 14:53


Linde Perdaens

St Lucas University College of Art and Design Antwerp

19/05/14 14:53

processfolio.indd 131


132 Model and portret drawing Every year we have 3 hours a week of life model drawing. We also have to draw portraits as homework. This can be a portrait of someone you know or a self portrait. The only rule is that you don’t draw from a picture but with the person in front of you.

Package Design The package design was based on the 3 main colour’s of our project for designing the future. While I was doing research I discovered that the most important thing about packaging is the fact that it has to be practical. Not only for the people at home but for the shops as well. With that in mind I started to think of a form than could be used for every package. Mathematics was very important in the philosophy of our group. So I came up with a mathematical construction that was used not only for the packaging but also for the typography, the subway plan and the architectural aspect of our work. After a while I noticed that due to the combination of this patterns everything can be packaged the same way. In the end I made 6 kind of crisps packaging’s. The differences between different flavours were made by colouring 1 line and by the colour of the box. White was for the light editions and black for the normal ones. Eventually we selected three flavours, three colours and we actually produced them for our presentation: toscane, garlic and tomato.

processfolio.indd 132

19/05/14 14:53


Zelfpromotie: portfolio

Graphic design These are some of the works I made for school as well as for customers.

This t-shirt design was for the whole group. During our evaluation we whore the same self made t-shirt. Our group name and own typography was on the front. Our name on the back.

We hade to make our one tumblr about our research for the designing the future assigment. This page is a mash up from everything on my tumblr and research.

This site is for a new company that makes and designs new kinds of escalators. I made everything of the creativy identity. From the logo till the site and namecards.

Photography For our introduction to portrait photography we had to make a pair of 2 interpretations of feelings next to each other. The purpose was that we did everything independently, starting with the research on feelings, lightsettings and make-up and actual setting for the photo shoot.

Sketching When we were sitting at the docks in Antwerp we got the assignment to draw whatever we wanted. The first thing that struck me was the fact that the harbour is really close to the apartment buildings but still near the water and with a lot of green.

133 processfolio.indd 133

19/05/14 14:53


134

processfolio.indd 134

19/05/14 14:53


-

Geschreven en ontworpen door: Linde Perdaens Onderzoeksblog: http://www.lindeperdaens.wordpres.com Geprint door: 2copy Mechelen Gebonden door: Linde Perdaens Gerbuikte typografie: Tahoma Tetris vol 2014 Linde Perdaens linde.perdaens@icloud.com http://www.lindeperdaens.wordpress.com http://www.lindeperdaens.com 135 processfolio.indd 135

19/05/14 14:53


processfolio.indd 136

19/05/14 14:53

Procesfolio Linde Perdaens  
Advertisement