Page 1

het enige objectieve vakblad voor de wapeningsbranche | nr. 2 juni 2012 13 e jaargang

Wapening

in beton

Eerste stappen hervorming Bouw CAO gezet ■ Slotbijeenkomst ‘duurzaam ondernemen’ is startschot voor verdere initiatieven ■ Elektronisch factureren vergt mentaliteitsverandering ■ 50 jaar Van Noordenne Staal ■ Aannemersfederatie Nederland presenteert ‘Zwartboek schijnzelfstandigen’


Ledenlijst: Akkoord Buigcentrale B.V. Boschstraat 27 6442 PB BRUNSSUM Postbus 103 6440 AC BRUNSSUM tel. 045-5254592 fax 045-5271442 info@vlechtersbedrijfakkoord.nl KOMO-certificaat nr. K7523

P. de Boorder & Zn. B.V. Otterkoog 2 1822 BW ALKMAAR Postbus 19 1834 ZG ST. PANCRAS tel. 072-5626310 fax 072-5613207 info@pdeboorder.nl KOMO-certificaat nr. K7504

Wapeningscentrale Avenhorn B.V. Schrepel 20 1648 GC De Goorn Postbus 69 1633 ZH Avenhorn tel. 0229-543737 fax 0229-542890 avstaal@xs4all.nl KOMO-certificaat nr. K21981

Bouwstaal Smit B.V. Industrieweg 8 4131 NK Vianen Postbus 171 4130 ED Vianen tel 0347-325600 fax 0347-374300 algemeen@bouwstaalsmit.nl KOMO certificaat nr.K7229

Balvert Betonstaal B.V. Energieweg 36 2421 LM NIEUWKOOP Postbus 84 2420 AB NIEUWKOOP tel. 0172-573635 fax 0172-574950 info@balvert.nl KOMO-certificaat nr. K7495

De Hoop Betonstaalcentrale B.V. Duitslandweg 2 4538 BK TERNEUZEN Postbus 19 4530 AA TERNEUZEN tel. 0115-680911 fax 0115-613242 info@dehoop.nl KOMO-certificaat nr. K7255

Betonijzerbuigcentrale en Handelmaatschappij B.V. (BBC) Havenstraat 6a 3372 BD HARDINXVELD G’DAM Postbus 11 3370 AA HARDINXVELD G’DAM tel. 0184-620300 fax 0184-620301 info@b-b-c.nl KOMO-certificaat nr. K7226 Vestiging Giessen KOMO-certificaat nr. K7226 Vestiging N.W.C. Wapeningsstaal B.V. tel. 0524-525208 fax 0524-525209 KOMO-certificaat nr. K46835

De Hoon Betonstaalvlechtwerken B.V. Bedrijvenweg 27 5272 PA St.Michielsgestel Postbus 2 5270 AA St.Michielsgestel tel. 073-5944246 fax 073-5944247 dehoonbetonstaalvlechtwerken@home.nl KOMO-certificaat nr. K21748

Bezemer Betonstaal B.V. Vlietkade 1011 4241 WD ARKEL Postbus 10 4240 CA ARKEL tel. 0183-562044 fax 0183-561818 info@bezemerbetonstaal.nl KOMO-cetificaat nr. K7419 Blom Betonijzervlechterij B.V. Amsteldijk Zuid 198 a 1188 VP Nes a/d Amstel Postbus 1 1420 AA UIthoorn tel. 0297-582157 fax.0297-582418 info@blom-bv.nl komocert.nr.K11262

EWAKO Wapeningscentrale De Bonkelaar 9 3774 SB KOOTWIJKERBROEK Tel. 0342-442377 Fax 0342-441706 info@ewako.nl KOMO-certificaat nr. K56501 Taekema B.V. Bjirkewei 3 9287 LA TWIJZELERHEIDE Postbus 9 9269 ZR VEENWOUDEN tel. 0511-447276 fax 0511-445565 ct@taekema-bv.nl KOMO-certificaat nr. K7623 HADEK Beton & Vlechtwerk Portengen 89 3628 EC KOCKENGEN tel. 0346-241287 fax 0346-242256 info@hadek.nl KOMO-certificat nr. K7525

Vereniging

Hebreu IJzervlechtbedrijf B.V. Gouden Heuvel 9 5234 GA DEN BOSCH tel. 073-6441253 fax 073-6441362 hebreu@xs4all.nl KOMO-certificaat nr. K7473

Nispen Lasmij B.V. Korte Hei 32 4715 RS SPRUNDEL tel. 0165-382120 fax 0165-382348 info@nispenlasmij.nl KOMO-certificaat nr. K7227

Kroes Vlechtersbedrijf Kelvinstraat 5 3836 BV Harderwijk tel.0341-414331 fax.0341-417279 kroesharderwijk@gmail.com KOMO-certificaat nr. K11053

Van Noordenne Staal B.V. Rivierdijk 422a 3372 BV HARDINXVELD-G’DAM Postbus 57 3370 AB HARDINXVELD-G’DAM tel. 0184-620200 fax 0184-618563 wapening@noordenne.nl KOMO-certificaat nr. K7228 Vestiging Rolmat B.V. Hardinxveld-Giessendam KOMO-certificaat nr. K25843

Geelhoed Betonwapening B.V. Nijverheidsstraat 18 4458 AV ‘S-HEER ARENDSKERKE Postbus 11 4458 ZG ’S-HEER ARENDSKERKE tel. 0113-561810 fax 0113-563246 info@geelhoed.nl KOMO-certificaat nr. K7231 L.M.W. Wapeningsstaal B.V. Handelsweg 34 6541 CT NIJMEGEN Postbus 38062 6503 AB NIJMEGEN tel. 024-3727272 fax 024-3727270 info@l-m-w.nl KOMO-certificaat nr. K7377 MVM Betonstaal B.V. Brasem 10 4941 SE RAAMSDONKSVEER Postbus 149 4940 AC RAAMSDONKSVEER tel. 0162-483333 fax 0162-580830 info@mvmbetonstaal.nl KOMO-certificaat nr. K7258 Bouw- & Handelmij Nijkerk B.V. (BHN) Ampèrestraat 1 3861 NC NIJKERK Postbus 1079 3860 BB NIJKERK tel. 033-2452180 fax 033-2453684 info@bhnnijkerk.nl KOMO-certificaat nr. K7233 J. de Wijs B.V. Ruitervaartseweg 6 4844 PH TERHEIJDEN Postbus 20 4844 ZG TERHEIJDEN tel. 076-5931558 fax 076-5934063 J.de.WijsBV@hetnet.nl KOMO-certificaat nr. K7364

Researchgroep BetonWapening

Spanberg B.V. Molenwerf 10 1911 DB UITGEEST Postbus 16 1910 AA UITGEEST tel. 0251-313964 fax 0251-315333 directie@spanberg.nl KOMO-certificaat nr. K7245 Staja Wapening B.V. Molenenk 4 7255 AX HENGELO (Gld.) Postbus 91 7255 ZH HENGELO (Gld.) tel. 0575-461815 fax 0575-463880 h.jansen@staja.nl KOMO-certificaat nr. K7246 Buigcentrale Steenbergen B.V. (BCS) Dr. A. Philipstraat 15 7903 AL HOOGEVEEN Postbus 54 7900 AB HOOGEVEEN tel. 0528-229400 fax 0528-263880 info@bcssteel.eu KOMO-certificaat nr. K7230 Wadro Wapeningscentrale Vestiging Wadro Drachten B.V. Curielaan 3 9207 HB DRACHTEN Postbus 107 9200 AC DRACHTEN tel. 0512-582822 fax 0512-582821 info@wadro.nl KOMO-certificaat nr. K25145 vestiging Wadro Schuilenburg B.V. Tel. 0512-582822 fax 0512-582821. KOMO-certificaat nr. K56451 Vestiging Wapeningscentrale Kootstertille tel. 0512-331804 fax 0512-332252 KOMO-certificaat nr. K7447


Voorwoord Beste lezers,

Op het moment dat ik mij achter het toetsenbord hijs is het buiten druilerig weer en vertoont de thermometer een temperatuur begin juni onwaardig. Ook het economische klimaat vertoont tekenen van een depressie. Alle reden dus om in ieder geval de eerste pagina van het lijfblad met positieve berichten op te fleuren. Van het CAO-front is te melden dat begin dit jaar Bouwend Nederland weer toenadering heeft gezocht met de Aannemersfederatie. Dit resulteert in deelname van onze vertegenwoordiger in de onderhandelingen. De resultaten van de onderhandelingen zijn u allen bekend. De afgesproken loonsverhoging zal niet elk bedrijf appreciĂŤren maar is onontkoombaar. Ondanks dat de vakbeweging nogal vasthoudt aan bekende paden is er heel voorzichtig een begin gemaakt met echt moderniseren van het CAO. Natuurlijk gebeurt dit mede onder druk van de bewegingen in de dakensector. De CAO heeft een looptijd van een jaar en dus zullen in het vierde kwartaal de degens weer gekruist moeten worden. Ik hoop, en vertrouw erop, dat er met gezwinde spoed een echte moderniseringsslag gemaakt zal worden. Modernisering die recht doet aan de wens van bedrijven en medewerkers dat de bouw een bedrijfstak wordt waarin het goed, veilig, gezond en fijn werken is. Zeg maar een bedrijfstak waarin alle spelers elkaar respecteren en steunen om de mooie bouwwerken (momenteel helaas een beetje weinig), kwalitatief uitstekend en duurzaam zeer verantwoord te maken. Maar belangrijker nog, ook in alle bedrijfstakfondsen is een bestuurszetel voor de Aannemersfederatie ingeruimd. Zo mag ik ons vertegenwoordigen in het bestuur van Arbouw. Tot nu toe heb ik een tweetal bestuursvergaderingen meegemaakt. Ondanks dat ik Arbouw redelijk goed ken vanwege mijn werkzaamheden rond het A-blad Betonstaalverwerken, gaat er een brede (bedrijfsgezondheids-) wereld voor mij open. Zo kent de bouw als een van de weinige bedrijfstakken een zeer goed georganiseerde gezondheidszorg. Elke medewerker heeft periodiek recht op een fysieke check en waar nodig begeleiding

in lifestyle om uiteindelijk recht van lijf en leden zijn (of haar) pensioen te halen. Nu we het toch over de fysieke belasting hebben. In het nieuwe A-blad Betonstaalverwerken zijn afspraken gemaakt dat ook het wapeningsontwerp rekening moet houden met mensvriendelijke maakbaarheid van de wapeningsconstructies. Samen met constructeurs, aannemers en Arbeidsinspectie zijn er aanbevelingen opgesteld om de menselijke duw- en trekkrachten zoveel mogelijk te voorkomen. Gebruik van bouwkraan en andere mechanische hulpmiddelen worden gepropageerd. In de tweede helft dit jaar zullen deze richtlijnen nadrukkelijk onder een ieders aandacht gebracht worden. Van de werkvoorbereiders verwachten wij nu al een kritische kijk op het wapeningsontwerp en waar nodig de gerichte aanwijzingen voor de tekenaar hoe het vlechtwerk lichter te maken. De verdere invoering van 3D wapeningstekeningen zal hier zeker een belangrijke ondersteuning zijn. Ter afsluiting. Het is bij lange na niet allemaal koek en ei in de bouw. Een teruggang in de bouwproductie van zo’n 10% voelt absoluut niet fijn. Nu de vakantiegelden zijn betaald, kan er wel eens een tekort aan liquiditeiten ontstaan met alle gevolgen van dien. Wij laten ons niet terneerslaan en steken in op samenwerken en innoveren. Ik wens u veel leesplezier en spreek u graag bij een volgende gelegenheid weer.

Ko Braas

Bestuurslid Sectie Vlechtbedrijf

WIB

3


inhoud

deze artikelen kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Voorwoord 3 Eerste stappen hervorming Bouw CAO gezet

6

Op 24 maart 2012 hebben de CAO-partijen bouw een principeakkoord voor de nieuwe CAO van de Bouwnijverheid gesloten. Volgens de onderhandelaars is een aantal belangrijke hervormafspraken gemaakt.

Slotbijeenkomst ‘duurzaam ondernemen’ is startschot voor verdere initiatieven

8

Tijdens de slotbijeenkomst van het project ‘Duurzaam ondernemen, sleutel tot succes’, op 26 april 2012 in het LeF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht, kreeg directeur Hein de Bruin van VWN een ‘kanskaart’ uitgereikt.

Rotterdamse Markthal krijgt lichte vloerconstructie

10

In het centrum van Rotterdam verrijst momenteel het Markthal-project. Opdrachtgever Mobilis uit Capelle aan den IJssel heeft Gelissen Beton uit Beek geselecteerd voor het ontwerpen en produceren van een vloer voor de hal die licht en tegelijk flexibel is.

50 jaar Van Noordenne Staal

12

Dit jaar bestaat staalleverancier en wapeningscentrale Van Noordenne Staal 50 jaar. Het bedrijf geldt als een toonaangevend bedrijf dat heeft bijgedragen aan een groot aantal ontwikkelingen in de wapeningsbranche.

Elektronisch factureren vergt mentaliteitsverandering

14

Tijdens de BFW Gebruikersdag op 30 mei 2012, georganiseerd door leverancier LIC, werd nader ingegaan op de mogelijkheden en drempels van het elektronisch factureren. Een ontwikkeling, zo werd gesteld, die er onmiskenbaar aan zit te komen.

Nels van Nispen nieuw bestuurslid VWN

16

Onlangs is Nels van Nispen, algemeen directeur van Nispen Lasmij te Sprundel, toegetreden tot het bestuur van VWN. Hij doet dit in een tijd waarin de branche en de vereniging voor een aantal grote uitdagingen staan.

COLOFO Uitgegeven door

Lindeman Uitgevers bv Salomonstraat 24, 1812 PA Alkmaar Telefoon: (072) 5400335 Telefax: (072) 5405131 info@lumail.nl, www.lindemanuitgevers,nl www.wapeninginbeton.nl ISSN: Nr. 1389-8469

4

WIB

In samenwerking met

Vereniging Wapeningsstaal Nederland Dukatenburg 90-03, 3437 AE Nieuwegein Tel: (030) 6 381 939, Fax: (030) 6 342 040 Uitgever Vincent Lindeman

Redactieraad N. Braas, H. de Bruin, H. Geursen, N. van Nispen, A.J. van Noordenne, M. van Wijngaarden

Redactieadres Redactie Wapening in Beton Salomonstraat 24, 1812 PA Alkmaar Tel: (072) 5400335, Fax: (072) 5405131 Verschijningsfrequentie 4x per jaar

Hoofdredactie Drs. Edwin Fagel, edwin@lumail.nl

Oplage 9.000 exemplaren

Advertentie-exploitatie Lindeman Uitgevers bv Tel: (072) 5400335 Contactpersoon: Vincent Lindeman vincent@lumail.nl Vormgeving/opmaak Sandra Remiëns, Heerhugowaard dtp@lumail.nl Druk Senefelder Misset Doetinchem


Aannemersfederatie Nederland presenteert ‘Zwartboek schijnzelfstandigen’

18

Wettelijke maatregelen moeten uitbuitende bemiddelingsactiviteiten een halt toeroepen. Dat stelde de Aannemersfederatie Nederland tijdens de presentatie van het Zwartboek schijnzelfstandigen.

Ruim 115.000 bezoekers op Dag van de Bouw 2012

21

Met een forse betonschaar knipte Minister Spies (BZK) op zaterdag 2 juni 2012 symbolisch het slot door, ‘dat al veel te lang op de woningmarkt zit’.

Schakel tussen betonindustrie en de wapeningsbranche

22

Specialist in betonproducten Molenaar Betonindustrie uit Goes zoekt nadrukkelijk de samenwerking met aanverwante bedrijven om gezamenlijk te komen tot het beste eindproduct.

Dekker Machines & Service gaat samenwerken met Embee en Schoenmakers

24

Dekker Machines en Service heeft per 1 mei 2012 een nieuwe stap in haar verdere ontwikkeling gezet. Het bedrijf is per die datum de samenwerking aangegaan met Embee en Schoenmakers bv.

Maasboulevard bijna voltooid

26

Het stadshart van Venlo heeft een metamorfose ondergaan. Afgelopen najaar is in Venlo het omvangrijke project De Maasboulevard opgeleverd. Het is een van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van de afgelopen jaren.

Inspectie SZW gaat actief inspecteren op fysieke belasting

28

Tijdens een informatiemiddag in het NBC te Nieuwegein, op 12 juni 2012, maakte de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) haar beleid ten aanzien van fysieke belasting bekend.

Kort en goed

ON Abonnementen Gratis binnen de doelgroep. Opgave abonne­ menten uitsluitend schriftelijk bij de uitgeverij t.a.v. de abonnementenadministratie of via e-mail: abonnementen@lumail.nl. Copyright Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopiëerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De artikelen verwoorden niet per definitie de mening van de redactieraad

31

Dit nummer kwam tot stand met medewerking van Balvert Betonstaal bv

20

Betonijzerbuigcentrale 36 Bouw & Handelmij Nijkerk bv

11

Dekker Machines en Service

33

Evenementenhal Gorinchem

31

Molenaar Betonindustrie bv

32

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE WAPENINGSBRANCHE | NR. 2 JUNI 2012 13 e JAARGANG

WAPENING

in beton

R.B.W. 2 Thibo Bouwstaal bv Van Noordenne Staal bv

35 20

EERSTE STAPPEN HERVORMING BOUW CAO GEZET ■ SLOTBIJEENKOMST ‘DUURZAAM ONDERNEMEN’ IS STARTSCHOT VOOR VERDERE INITIATIEVEN ■ ELEKTRONISCH FACTUREREN VERGT MENTALITEITSVERANDERING ■ 50 JAAR VAN NOORDENNE STAAL ■ AANNEMERSFEDERATIE NEDERLAND PRESENTEERT ‘ZWARTBOEK SCHIJNZELFSTANDIGEN’

WIB

5


Bouw CAO

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Eerste stappen

hervorming Bouw CAO gezet Op 24 maart 2012 hebben de CAO-­partijen bouw een principeakkoord voor de nieuwe CAO van de Bouw­ nijverheid gesloten. Volgens de onderhandelaars is een aantal belangrijke hervormafspraken gemaakt. Wapening in beton sprak met Gijs Buijs, onderhandelaar namens de Aannemersfederatie Nederland, over de afspraken. Vorig jaar meldde de Aannemersfederatie Nederland te gaan werken aan een aparte CAO die zou zijn toegespitst op MKBbedrijven. Hier werd voor gekozen omdat naar de mening van de Aannemersfederatie de belangen van het midden- en kleinbedrijf onvoldoende werden behartigd. Afgelopen najaar werd echter alsnog samenwerking met de oorspronkelijke onderhandelingspartijen gezocht. De nieuwste CAO die dit voorjaar is gesloten is hiervan het resultaat. “Het was het best haalbare resultaat,” zegt Buijs hierover. “Maar er moeten nog wel veel stappen gezet worden om te komen waar we willen zijn.”

MKB-CAO? De ontwikkelingen hebben een lange voorgeschiedenis en hebben met name te maken met de positie van de gespecialiseerde aannemersbedrijven in de keten en aan de onderhandelingstafel. De voorloper van de Aannemersfederatie Nederland, de CONGA, had een gelijkwaardige zetel in de CAO-onderhandelingen met de voorloper van Bouwend Nederland, de AVBB. Toen laatstgenoemde branchevereniging in 2003 echter transformeerde naar Bouwend Nederland kreeg CONGA, en later de Aannemersfederatie Nederland, niet een eigen zetel in de onderhandelingen. De gespecialiseerde aannemers werden in de CAO-onderhandelingen vertegenwoordigd via de zetel van Bouwend Nederland. Toen de Aannemersfederatie hierop besloot een MKB-CAO in het leven te roepen, bleek dat de vakbonden FNV en CNV hier niet aan mee wilden werken. Via een samenwerkingsverband (getekend in oktober 2011) met Bouwend Nederland kreeg de Aannemersfederatie Nederland alsnog een eigen stem in de onderhandelingen en heeft men zitting in de diverse fondsen. Op deze manier heeft de gespecialiseerde aanneming inspraak in de Bouw CAO en er zijn volgens Buijs verschillende belangrijke afspraken gemaakt waarmee een begin wordt gemaakt met belangrijke hervormingen.

6

WIB

Gijs Buijs, Aannemersfederatie Nederland.

Branchevereniging HHD voor de hellende dakenbranche, lid van de Aannemersfederatie, doet overigens niet met deze afspraken mee: HHD heeft ervoor gekozen met de Landelijke Belangenvereniging LBV een aparte CAO af te sluiten, waarmee de aansluiting wordt gezocht met de bestaande CAO voor de platte dakenbranche. De dakdekkers hellend dak hebben ervoor gekozen een CAO met de kleine vakbond LBV af te sluiten omdat de grote vakbonden niet openstonden voor een apart overleg. Buijs vindt dit van de vakbonden FNV en CNV een onverstandige houding en sluit niet uit dat in de toekomst meer branches zullen volgen. “De vakbonden willen wel branchespecifieke afspraken maken, maar op basis van een algemene Bouw CAO, een zogeheten CAO+. Dat wordt een kostbare aangelegenheid en dat willen we dus niet. Als deze ontwikkeling zich voortzet, wordt de Bouw CAO steeds verder uitgehold.”

Lappendeken Buijs zegt dat in een goede samenwerking een CAO tot stand is gekomen waar de bouw voorlopig mee vooruit kan. Maar op termijn zal e.e.a. structureel op een andere manier geregeld moeten worden. “Eigenlijk moet het huidige CAO-boekje overboord,” zegt Buijs. “Dat is een document van dertig jaar geleden dat niet meer past bij de huidige tijd. Het is bovendien een lastig werkbaar document geworden omdat in de loop der tijd ieder item dat speelde een apart onderdeel werd in de CAO. Er staan veel ingewikkelde, en soms zelfs tegenstrijdige zaken in. Dat maakt dat diverse partijen de afspraken op hun eigen manier kunnen uitleggen, of dat bedrijven eronder uit willen komen. De Bouw CAO dreigt bovendien leeg te lopen omdat steeds minder werknemers eronder vallen als gevolg van het stijgend aantal (al dan niet buitenlandse) zzp’ers in de bouw.” Er moet kortom met de verschillende branches gesproken worden om antwoord te krijgen op de vraag wat men collec-


tief wil regelen en wat individueel. Het gaat er niet om een zo goedkoop mogelijke CAO te krijgen, maar wel om een CAO te krijgen die is toegespitst op de moderne tijd en die de vrijheid biedt aan zowel werkgevers als werknemers om onderling maatwerkafspraken te maken. Op deze manier kunnen zaken op een efficiëntere en effectievere manier worden georganiseerd. Daar moeten we naartoe. De huidige Bouw CAO is een lappendeken. Laten we de oude deken weggooien en een nieuwe deken maken die is toegespitst op de wensen en eisen van vandaag.” Buijs vindt de vernieuwing van de vakbeweging een positieve ontwikkeling die hopelijk ook zijn effecten zal hebben op de Bouw CAO. Wat zou dan de rol van zzp’ers in een dergelijke CAO zijn? “Het blijft lastig om zzp’ers in een CAO onder te brengen omdat ze hun eigen baas, en dus geen werkgevers en geen werknemers zijn. In de praktijk is er echter vaak sprake van een verkapt dienstverband. Probleem is ook dat veel zzp’ers wel profiteren van de regelingen binnen het CAO doordat ze via een bedrijf worden opgeleid en na afronding van de opleiding voor zichzelf beginnen. Daarom zouden er meer regels aan zzp’ers gesteld moeten worden zodat ze ook meebetalen aan collectieve voorzieningen – maar ook dat ze zich fatsoenlijk verzekeren en een pensioen opbouwen. Dat betekent natuurlijk dat hun tarieven omhoog gaan, maar dat is in de totale bouw het geval.”

te passen. Veel branches hebben niet eens een reiskostenvergoeding, de regeling in de bouw was wel erg riant en dat is in deze tijd niet vol te houden. De geschatte opbrengst van deze afspraak is gemiddeld 2,5 betaalde reisuren per week. Dit scheelt aanzienlijk op de loonkosten.”

Flexibilisering Belangrijk punt in de nieuwe CAO betreft ook de flexibilisering van de arbeidstijden. Er komt een spaarmodel van 80 uren waarvan alle bedrijven gebruik kunnen maken om de discontinuïteit van bedrijven op te vangen en arbeidsplaatsen te behouden. In drukke tijden worden er overuren gepaard. Deze overuren kunnen later weer worden ingezet wanneer er weinig productie is. Hij dient dit wel twee weken van tevoren kenbaar te maken aan de werknemer, zodat deze er met zijn privésituatie rekening mee kan houden. Als hij dit minder dan twee weken van tevoren kenbaar maakt, dient hij een toeslag te betalen. Onder voorwaarden mag in geval van onderhoudswerkzaamheden op zaterdag worden gewerkt. Ook komt er een onderzoek door Arbouw naar een eventueel hitteverlet. Zodra hierover meer bekend is, zal Wapening in beton u hierover nader berichten.

Opleidingen Ook zou verder nagedacht moeten worden over een nieuwe manier om de opleidingen te financieren. Buijs: “We zouden kunnen denken aan een premie op het totale bouwwerk in plaats van een premie op het uurloon. De premie op het uurloon zou er dus af kunnen waardoor het arbeid goedkoper wordt. Door de premie op het gehele bouwwerk te heffen worden de baten eerlijk verdeeld. De gehele keten heeft immers belang bij een correcte verwerking op de bouwplaats.” Met de afspraken in de nieuwe Bouw CAO worden volgens Buijs enkele belangrijke stappen in de goede richting gezet. “De afspraken op het gebied van scholing, arbeidstijden en reisuren zijn een goede zaak voor de ontwikkeling en de werkgelegenheid van de sector.” Er is in de Bouw CAO tevens begonnen met de hervorming van het systeem van opleidingen. De schooldag in de BBL-opleiding wordt niet meer door de werkgever betaald maar komt voor eigen rekening van de werknemer. “De opleidingen staan voor de uitdaging jongeren enthousiast te maken voor het vak om de instroom van jong gekwalificeerd personeel te waarborgen. Tegelijk mag van de jongeren worden verwacht dat zij in hun eigen toekomst investeren. Het is van essentieel belang dat we een goed opleidingsstelsel behouden die de instroom ondersteunt en daarom moet het ook betaalbaar worden gehouden.”

Reiskostenvergoeding Om bij het laatstgenoemde onderwerp te beginnen: de verplaatsingssnelheid per uur voor de berekening van reisuren wordt verhoogd van 50 km/u naar 60 km/u. Daarmee gaat het aantal uit te keren reisuren met zo’n 20% omlaag. “Er was een goudomrande reisurenregeling en het was hoognodig dit aan

Loon Er is in de nieuwe Bouw CAO een loonsverhoging afgesproken van 1% per 1 april en per 1 augustus een verhoging van 0,75%. Het bedrag dat voorheen in de Levensloopregeling, en straks in de Vitaliteitsregeling, wordt gestort, is verhoogd met 0,25%. Het verschil met de Levensloopregeling is dat het gestorte bedrag bestedingsvrij is. De verhoging is aanzienlijk, maar wordt door de productiviteits- en flexibiliteitsverhogende afspraken gerechtvaardigd. De nieuwe Bouw CAO heeft een looptijd tot 31 december 2012.

WIB

7


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Slotbijeenkomst ‘duurzaam is startschot voor verdere in Tijdens de slotbijeenkomst van het project ‘Duurzaam ondernemen, sleutel tot succes’, op 26 april 2012 in het LeF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht, kreeg directeur Hein de Bruin van VWN een ‘kanskaart’ uitgereikt. Hier staan de actiepunten voor de branche in geformuleerd, waarmee gewerkt kan worden aan een maatschappelijk verantwoorde werkpraktijk binnen de branche. In opdracht van de Aannemersfederatie Nederland organiseerden TNO, Syntens en MVO Nederland het project ‘Duurzaam ondernemen, sleutel tot succes’. De diverse branches binnen de Aannemersfederatie gingen middels werksessies in discussie over welke aspecten van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) het beste bij de betreffende branche zou passen en hoe hier aanvulling kan worden gegeven.

Directeur VWN Hein de Bruin krijgt de MVO Kanskaart uitgereikt.

Bijeenkomst

Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland.

De openingssessie vond op 19 januari 2012 plaats, in de maanden daarna werden diverse vervolgsessies georganiseerd. Zie ook het artikel ‘Wapeningsbranche maakt werk van ‘duurzaam ondernemen’’ in Wapening in beton 1-2012. Voorzitter Henk Klein Poelhuis van de Aannemersfederatie Nederland stelde dat de slotbijeenkomst van het project juist eerder een start betekende. De diverse branches zullen aan de hand van ‘kanskaarten’ het onderwerp verder uitwerken en concrete stappen zetten om te komen tot een ‘duurzame’ werkpraktijk. Werklunch met beleidsmedewerker Harold Versteeg van Rijkswaterstaat (in het midden). › 8

WIB

De bijeenkomst begon met een werklunch waarbij vertegenwoordigers van de wapeningsbranche in gesprek gingen met vertegenwoordigers van andere branches en iemand van Rijkswaterstaat. In het geval van de wapeningsbranche was dit beleidsmedewerker Harold Versteeg. Gespreksonderwerpen waren o.a. de communicatie en promotie van duurzaam ondernemen (hoe profileert een bedrijf zich met de genomen maatregelen?), brancheoverstijgende ontwikkelingen (inno-


ondernemen’ nitiatieven

Wat betreft personeelsbeleid betekent dit dat een investering in opleiding en de gezondheid en veiligheid van medewerkers ervoor zorgt dat het bedrijf aantrekkelijker wordt voor werknemers. Dit bevordert de instroom van nieuw personeel en zorgt er ook voor dat werknemers langer aan het bedrijf verbonden blijven. Ook wordt de kwaliteit van werken verbeterd. De VWN zal er daarom werk van maken de kwaliteit en het imago van de branche middels opleidingen verder te verhogen en de lidbedrijven te stimuleren zoveel mogelijk met vaste aanstellingen te werken. Uitval van personeel moet zoveel mogelijk worden voorkomen door te zorgen voor een veilige werkplek. De branchevereniging geeft aan verder aan werk te maken van promotie van de branche door leerdagen te organiseren bij het VMBO waarbij de leerlingen in contact worden gebracht met de branche.

Brancheoverstijgende ontwikkelingen

vaties) en ketenoptimalisatie (het ketenbreed afstemmen van de maatregelen). Duurzaam ondernemen werpt immers alleen vruchten af wanneer dit branchebreed wordt gedaan. Daarom is het van het grootste belang dat partijen met elkaar praten en elkaar begrijpen. Versteeg gaf aan dat Rijkswaterstaat geen sturende rol zal spelen. “Wij bestellen bijvoorbeeld een brug, maar we bepalen niet van welk materiaal deze wordt gemaakt, of volgens welke methode deze wordt gemaakt. Als het bouwwerk maar aan de wet voldoet. Verder is het onze taak ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet teveel betaalt voor het geleverde.”

Elk kwartaal zal de branchevereniging een bijeenkomst organiseren met ketengerelateerde branches om het overleg over innovatieve concepten en materialen gaande te houden en deze op elkaar af te stemmen. Verder zal werk worden gemaakt van de ontwikkeling van een toekomstvisie. Hiertoe zal ook de samenwerking worden gezocht met personen buiten de branche. Door samenwerking met branches in de keten kan bovendien een (lean) werkproces worden ontwikkeld. Dat kan leiden tot lagere kosten, kortere doorlooptijd, betere kwaliteit, betere capaciteitsplanning, grotere flexibiliteit en minder belastende arbeidsomstandigheden. Het onderwerp wordt voortvarend opgepakt door de verschillende branches en niet in de laatste plaats door de VWN. Wapening in beton zal u op de hoogte houden over de vervolgstappen. ■

Middels verschillende sessies werden de verschillende onderwerpen verder uitgediept. De deelnemers konden hun vragen stellen aan de verschillende aanwezige experts en de antwoorden vervolgens onderling delen. Verschillende discussieronden leidden tot nieuwe inzichten en ook tot nieuwe contacten. Aan het slot van de bijeenkomst kregen de deelnemers de gelegenheid hun branchevereniging een ansichtkaart te overhandigen, waarmee men de bestuurders kon aansporen werk te maken van de zaken die tijdens deze slotbijeenkomst waren besproken. De respectievelijke voorzitters gaven aan actief vervolg te geven aan het onderwerp. De overhandigde kanskaarten zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Personeelsbeleid ‘Duurzaam ondernemen’ is een breed begrip en omvat maatregelen die een positief effect hebben op zowel het milieu als de maatschappij en het bedrijf zelf. De maatregelen betreffen dus een breed palet aan mogelijkheden.

Aan het einde van de bijeenkomst kreeg elke branchevereniging een ansichtkaart uitgereikt waar een opdracht voor de toekomst op stond geformuleerd.

WIB

9


Projectbeschrijving

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Rotterdamse Markthal kri

In het centrum van Rotterdam verrijst momenteel het Markthal-project. ­Opdrachtgever Mobilis uit Capelle aan den IJssel heeft Gelissen Beton uit Beek geselecteerd voor het ontwerpen en ­produceren van een vloer voor de hal die licht en tegelijk flexibel is. Gelissen Beton is in de Benelux de exclusieve producent en leverancier van Cobiax-vloersystemen: betonvloeren waarin holle bollen zijn ingestort. Daardoor is minder beton nodig en dat zorgt voor een aanzienlijk lichtere, goedkopere vloer. Directeur Arjo van Hulst: “Wij zijn de enige producent in Nederland die in staat is met een systeem als dit de vloerdikte te optimaliseren. De hoogte van de Cobiax-bol is variabel terwijl de breedte gelijk blijft.”

10

WIB

Markthal Naar het voorbeeld van steden als Barcelona, Stockholm en Madrid krijgt ook Rotterdam zijn Markthal, vlakbij Station Blaak. De overdekte hal biedt straks op een oppervlakte van ongeveer 10.000 m² onderdak aan vaste marktkramen en een ondergrondse parkeergarage. De boogconstructie die de vloer overkapt, bestaat uit appartementen. Gelissen Beton voorziet de Markthal van een Cobiax-vloer waarin tienduizenden bollen zijn verwerkt. Mobilis is verantwoordelijk voor de technisch moeilijke fundering en bouwkuip. Projectleider Manno Buijsrogge van opdrachtgever Mobilis vertelt: “De Markthal Rotterdam belooft een architectonisch hoogstandje te worden. Om dat te realiseren, hebben we partners nodig die kwaliteit leveren. De leverancier is in voor de uitdaging een vloer te ontwerpen die optimaal past bij onze wensen. Het systeem is bij uitstek geschikt voor de vloer die wij voor ogen hebben.” In de oorspronkelijke plannen voor de Markthal was sprake van een uit kolomstroken opgebouwde vloer. De opdrachtgever zocht echter naar een vloer die meer zou brengen, aldus Manno Buijsrogge. “De architect had een specifieke constructie bedacht om in de parkeergarage een minimaal niveauverschil en zodoende meer lichtinval en een betere luchtverversing te realiseren. Concessies aan dat concept waren uitgesloten.


ijgt lichte vloerconstructie Tijdens de Betondag presenteerde Gelissen Beton de mogelijkheden van de Cobiax-vloer. We waren daar zo enthousiast over dat we carte blanche hebben gegeven bij het technische ontwerp van de vloer van de Markthal. Dat heeft geresulteerd in een vloer die veel lichter is, 30 procent minder constructieve ondersteuning nodig heeft, geen aanpassingen vroeg in de technische installaties en een kostenbesparing betekende.”

van Cobiax-vloeren. Gelissen is daarmee de enige producent en leverancier van deze vloeren in de Benelux. De vloeren worden in Nederland geleverd met een KOMO-attest–metproductcertificaat. ■

Betonsparende elementen Deze vloer is een technisch doorontwikkelde versie van bestaande vloersystemen met betonsparende elementen. Een van de voordelen is dat de bollen niet zijn ingeklemd tussen twee wapeningsnetten, maar ingeklemd in korven die op de constructieve onderwapening zijn aangebracht. Deze korven kunnen overal worden gepositioneerd, ongeacht de diameter en de maaswijdte van de wapeningsnetten. Op plaatsen waar je bij een reeds bestaand vloersysteem de bollen moet verwijderen ten gunste van de wapening, hoeft dat niet bij deze vloer. Dit levert een besparing in de hoeveelheid beton op, en in het gewicht van de vloer. Dankzij de korven is het bovendien mogelijk bollen van verschillende diameters te plaatsen en zo hoogteverschillen in de vloer aan te brengen – een uitkomst bij vloeren die te maken krijgen met verschillende belastingen. De Zwitserse fabrikant Cobiax Technologies AG verleende Gelissen Beton een licentie voor het in Nederland produceren

Bouw- & Handelmij. Nijkerk b.v.

Funderingstechnieken

& Wapeningscentrale

Aannemer van: Complete funderingen ■ Vlechtwerken voor gewapend beton ■ Prefab wapeningsfabricage Ampèrestraat 1

Postbus 1079 ■ 3860 BB Nijkerk ■ Telefoon (033) 2452180 Email: info@bhnnijkerk.nl ■ Internet : www.bhnnijkerk.nl

Fax (033) 2453684

WIB

11


Jubileum

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

50 jaar

Van Noordenne Staal Dit jaar bestaat staalleverancier en wapeningscentrale Van Noordenne Staal 50 jaar. Het bedrijf geldt als een toonaangevend bedrijf dat heeft bijgedragen aan een groot aantal ontwikkelingen in de wapeningsbranche. Een overzicht van de historie van het bedrijf.

werd aan huis gehouden en broer Wim van Noordenne deed de boekhouding. Na verloop van tijd werd aan de Rivierdijk 33 in Hardinxveld-Giessendam een deel van het terrein van Scheepswerf den Bout gehuurd. Het was al snel noodzakelijk meer personeel in te zetten. Dit werd in eerste instantie ingehuurd van de scheepswerf. In 1969 kwam Arie van Noordenne het bedrijf versterken als full time all round medewerker. Wel moest hij al snel na zijn aanstelling zijn dienstplicht vervullen, Cees Peursem werd toen aangesteld als zijn opvolger.

In de loop der jaren heeft Van Noordenne Staal een voortrekkersrol gespeeld in verschillende ontwikkelingen binnen de wapeningsbranche. Dit enerzijds omdat het bedrijf tot de grootste wapeningscentrales van Nederland hoort en voortdurend investeert in de nieuwste technieken. Anderzijds is het bedrijf via de diverse brancheverenigingen steeds nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van regelgeving en kwaliteitseisen aan wapeningsstaal. Scheepswerf den Bout.

Wapeningscentrale Het bedrijf werd in 1962 door de heer Bas van Noordenne opgericht als handelsmaatschappij in ijzer en staal. Daarvoor had hij jarenlang in het buitenland gewerkt in de baggerindustrie. Het bedrijf kreeg de naam Handelmij B.M. van Noordenne. Voor de opslag werd een terrein gehuurd van aannemersbedrijf Gebr. Van Houwelingen uit Hardinxveld-Giessendam, kantoor

12

WIB

Er werd een steeds groter deel van het terrein van Scheepswerf den Bout gehuurd. Toen bleek dat eigenaar Rens den Breejen geen opvolging had, kocht Bas van Noordenne in 1971 de scheepswerf en het bijbehorende terrein. Tot en met 1976 voerde het bedrijf dan ook de activiteiten van de scheepswerf


uit (de verkoop van zalmschouwen, scheepsreparaties en snijwerk). In 1976 werd de scheepswerf verkocht en de huidige locatie aan de Rivierdijk 422a in gebruik genomen. De opslagmogelijkheden van het bedrijf waren door deze verhuizing aanzienlijk gegroeid en ook ging men steeds meer wapeningsstaal verkopen aan grote aannemers. Onder de commerciële aanvoering van Cees Peursem en Arie van Noordenne maakte het bedrijf in de eerste helft van de jaren ’70 een gestage groei door en ook kwam er steeds meer een splitsing in het constructiestaal en de wapeningsstaal.

denne bv verdween in 1997. Deze naam werd veranderd in Van Noordenne Vlechtwerken bv en de organisatie werd uitgebreid met Van Noordenne Wapeningscentrale bv.) De diverse ontwikkelingen hadden tot gevolg dat in 1989 een nieuwe uitbreiding werd gerealiseerd. Het kantoorpand waar het bedrijf momenteel in is gevestigd werd in 1990 in gebruik genomen.

Groei In de jaren ’90 groeide het bedrijf in hoog tempo verder, zowel de divisie wapeningsstaal als de divisie constructiestaal. Grote projecten, zoals de Tramtunnel, Heuvelplan Eindhoven en de Calandtunnel werden aangenomen en uitgevoerd. Het personeelsbestand groeide vanzelfsprekend mee en het machinepark werd steeds verder gemoderniseerd. De machines werden computergestuurd, de buigstaten gedigitaliseerd. In 1996 nam André van Noordenne het stokje over van Bas van Noordenne. Door diverse overnamen groeide het bedrijf in de jaren die hierop volgden uit tot een zeer grote speler op de Nederlandse markt. Bovendien werd in 1999 de firma Rolmat opgezet met partners ZND Draad en Voorbij Spantechniek. In 2003 werd Van Noordenne 100% eigenaar van dit bedrijf. Het bedrijfsterrein en het pand werd daardoor steeds verder uitgebreid. De aanduiding ‘Handelmij’ in de bedrijfsnaam dekte allang niet meer de lading van de diverse activiteiten van het bedrijf en daarom werd de naam in 2006 veranderd in Van Noordenne Staal bv.

1976.

Vlechtbedrijf Beide afdelingen bleven na de splitsing groeien. Het bedrijventerrein aan de Rivierdijk werd in eigen beheer verder uitgebreid. Door een samenwerking met het Rotterdams Vlechtbedrijf ontwikkelde het bedrijf zich meer en meer als vlechtcentrale. De houten knip- en buigbanken werden vervangen door stalen banken en rollenbanen. Het knip- en buigproces werd hiermee aanzienlijk versneld en geprofessionaliseerd. Na het overlijden van eigenaar Jan Romijn van het Rotterdams Vlechtbedrijf, in mei 1980, werd dit bedrijf overgenomen door Metibo. Door de nieuwe combinatie werden steeds grotere projecten aangenomen zoals bijvoorbeeld de Kademuur Calandtunnel en de Amro Bank Amsterdam (beiden 5000 ton).

Ook werd in deze periode een nieuw buigstatenprogramma (BFW) in gebruik genomen (zie ook het artikel ‘Synergie in de wapeningsbranche, Wapening in beton 3-2008). Het kantoor aan de Rivierdijk werd in 2009 grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Bij deze gelegenheid werden ook de diverse jubilarissen binnen het bedrijf in het zonnetje gezet. Een van hen, Arie van Noordenne, vierde zelfs zijn 40-jarig jubileum (zie ook Wapening in beton 2-2009). Hij werd in 2011 opgevolgd door Piet van Houwelingen als divisiemanager wapeningsstaal. Tegenwoordig is Van Noordenne Staal een van de grootste en modernste wapeningscentrales van Nederland en is het bedrijf betrokken geweest bij een groot aantal aansprekende projecten. Het 50-jarig jubileum is op 12 mei gevierd met relaties en op 15 juni uitgebreid met het personeel. ■

Als gevolg hiervan werd het machinepark aanzienlijk uitgebreid. Ook de afdeling constructiestaal bleef doorgroeien. Dit had een verdere uitbreiding van de productiehal tot gevolg. Het bedrijf nam het beheer en onderhoud van de machines en kranen in eigen beheer, hiervoor werd een aparte Technische Dienst (TD) opgezet. Toen in 1984 vlechtbedrijf Metibo failliet ging, werd besloten het overgrote deel van het personeel van dit bedrijf over te nemen om de lopende projecten mee uit te kunnen voeren. Het bestaande aannemersbedrijf van broer Jan van Noordenne werd hiertoe overgenomen en voortgezet als vlechtbedrijf. Vanaf dit moment ging het bedrijf het vlechtwerk in eigen beheer uitvoeren, al dan niet in samenwerking met andere vlechtbedrijven (in onderaanneming). (De naam J. van Noor-

Van Noordenne Wapeningscentrale in de jaren 90.

WIB

13


BFW Gebruikersdag

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Elektronisch factureren vergt mentaliteitsverandering Tijdens de BFW Gebruikersdag op 30 mei 2012, georganiseerd door leverancier LIC, werd nader ingegaan op de mogelijk­ heden en drempels van het elektronisch factureren. Een ontwikkeling, zo werd gesteld, die er onmiskenbaar aan zit te komen. Hans-Peter van den Akker, LIC.

De Binfos For Windows (BFW) Gebruikersdag vond plaats in Hotel Princeville in Breda en was bestemd voor gebruikers van BFW in zowel de Zuid-Nederlandse als de Belgische markt. Eerder was in Hotel De Witte Bergen in Hilversum een BFW Gebruikersdag georganiseerd voor klanten uit Noord- en Oost Nederland. Voor een aandachtig publiek van ruim dertig aanwezigen zette Rien Wabeke van de stichting S@les in de bouw uiteen waarom elektronisch factureren een belangrijk thema is, en in de toekomst ook steeds belangrijker zal worden. S@les in de bouw is in 2004 opgericht als initiatief van Bouwend Nederland (afdeling Alkmaar en omstreken), enkele leveranciers, Syntens en adviesbureau Wabeke Management & Advies. In 2009 is hieruit de stichting ontstaan. Deze heeft tot doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal.

14

WIB

Het gebruik van mail (pdf ) groeit enorm. Werd in 2011 nog 85% van de benodigde documenten per post verstuurd, de prognose is dat dit in 2012 slechts 70% zal zijn. Het elektronisch factureren vindt nog op een veel kleinere schaal plaats, al groeit het aantal bedrijven dat hiermee aan de slag gaat ook gestaag. Met name de grote aannemersbedrijven spelen hier een voortrekkersrol in. Gesteld werd dan ook dat het verstandig is dat de wapeningsbranche hier ook zelf actief mee aan de slag gaat.

Waarom elektronisch factureren?

Digitaal/elektronisch

Wabeke ging vervolgens in op de redenen voor bedrijven om elektronisch te gaan factureren. Deze manier van werken elimineert een groot aantal handelingen en daarmee ook de kans op fouten. Een foute factuur kost immers veel tijd en ergernis. Door elektronisch te factureren kan het gehele bouwproces sneller, efficiënter, milieuvriendelijker en ook beter plaatsvinden.

Technisch is al veel mogelijk, vertelde Wabeke, maar in de dagelijkse praktijk wordt er in de bouw nog relatief weinig gebruik gemaakt van ICT. Iedereen wacht op elkaar. Bovendien is de invoering van elektronisch factureren iets wat een zekere gezamenlijkheid vereist. Wabeke ging om te beginnen in op het verschil tussen ‘digitaal’ en ‘elektronisch’. Onder ‘digitaal’ wordt het per e-mail versturen van facturen in pdf-vorm verstaan. Dit is nog geen elektronisch factureren, want in dit geval zal de factuur uiteindelijk nog wel uitgeprint, handmatig gecontroleerd en na betaling in een ordner worden opgeborgen. Elektronisch factureren houdt daarentegen in dat het gehele traject vanaf de offerte tot en met de factuur, en de archivering daarvan, op basis van een afgesproken bestandsprotocol plaatsvindt. Geen pdf dus, maar een XML-bestand dat door alle betrokken bedrijven kan worden ingelezen in hun bedrijfssoftware.

De techniek is beschikbaar. Bouwend Nederland heeft bijvoorbeeld de website Z-factuur geopend waarmee men online facturen in hetzelfde formaat kan versturen. De mogelijkheden zijn echter nog uitgebreider, want de factuur kan al vanaf het moment van aanvraag worden aangemaakt en vervolgens gedurende het gehele proces met het project meelopen. Er zou bijvoorbeeld ook een koppeling met de buigstaten kunnen worden gemaakt. Om de systematiek echter optimaal te laten functioneren dienen de programma’s van de verschillende partijen op elkaar aan te sluiten. Dit past in het Lean bouwen dat momenteel in opkomst is. Hiervoor is tussen de bouwpartijen (leverancier/wapeningscentrale/aannemer/opdrachtgever) een hoge mate van samenwerking nodig. Dit proces vergt afspraken en vraagt ook om begeleiding.


Elektronisch factureren in de praktijk Hans-Peter van den Akker van LIC ging vervolgens in op de praktische toepassing van het elektronisch factureren in BFW. Tijdens de Beton Vakdagen zal LIC hiertoe een protocol presenteren. Dit protocol wordt in samenwerking met de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) ontwikkeld. Belangrijk is om al direct de mondelinge afspraken vast te leggen en aan de hand daarvan het bestek en de tekeningen te vervaardigen. De opdrachtbevestiging zal ter bevestiging elektronisch worden verstuurd. De leverbon, bedrijfsleiderbon en tenslotte de factuur zullen vervolgens ook per e-mail worden verstuurd. Er zitten verschillende haken en ogen aan deze werkwijze en Van den Akker besprak ze puntsgewijs. Zo zou in ieder geval bij alle communicatie een ontvangstbevestiging gegeven moeten worden. In de huidige situatie komt het nog wel voor dat de post zoekraakt en juist bij het elektronisch factureren kunnen dit soort situaties worden voorkomen. Ook discussies achteraf kunnen worden voorkomen. Deze werkwijze stelt het bedrijf immers in staat aan de hand van de opdrachtbevestiging een ‘pro forma’ factuur op te stellen. Bij akkoord kan deze worden omgezet in een echte factuur. Belangrijk is dat van tevoren overeenstemming is over de contractregels en de leveringsvoorwaarden.

Update BFW 2012 Van den Akker gaf aan dat BFW momenteel zodanig wordt uitgebreid dat het vanaf de volgende update mogelijk is om vanuit BFW de factuur of de buigstaat te mailen (met in de Bcc een kopie naar het eigen mailadres). De voorziening hiervoor wordt opgenomen in de nieuwe versie van BFW, de klantgegevens zullen worden uitgebreid met de relevante mailgegevens. Hij vertelde verder dat de mogelijkheden van de Documentviewer zullen worden uitgebreid en dat er diverse koppelingen kunnen worden gemaakt. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk een bepaalde klant te blokkeren om te voorkomen dat nieuwe projecten worden gestart. Lopende projecten kunnen op voorwaarden worden gecontinueerd. Tevens zal de zoekfunctie verder worden uitgebreid met o.a. mogelijkheden voor zoeken op offertegegevens.. Van den Akker liet ook zien, welke mogelijkheden voor verrekening van geleverd en verwerkt betonstaal beschikbaar zijn op basis van de CUR VB-94. Deze verrekeningsmethode is in 2002 geactualiseerd en biedt wapeningscentrales de gelegenheid om op basis van een afwijkende gemiddelde diameter tot verrekening over te gaan. Wel dient dan vooraf in de opdrachtbevestiging worden overeengekomen dat partijen aanspraak maken op deze verrekeningsmethode. Aan de hand van een rekenvoorbeeld heeft LIC getoond, hoe deze verrekening vervolgens plaatsvindt in BFW.

Productietechnisch wapenen

Rien Wabeke, stichting S@les in de bouw.

Iedere gebruiker krijgt een wereldwijd uniek GLN identificatienummer. Gefactureerd kan worden op kg, stuks, meters en uren. In welke eenheid wordt gefactureerd, is een afspraak die onderling zal moeten worden gemaakt. Afspraken vooraf geven duidelijkheid achteraf. Voor werk dat extra moet worden uitgevoerd moet een aanvullende contractregel worden opgesteld en toegezonden aan de opdrachtgever. Van den Akker benadrukte dat de factuur bij het elektronisch factureren altijd moet verwijzen naar een contractregel. Ook zal er een manier gevonden moeten worden om het verplicht laten aftekenen van de bonnen op een elektronische manier te laten plaatsvinden. Het kan daarmee niet meer voorkomen dat een factuur wordt tegengehouden omdat één klein regeltje niet klopt. Er is immers al fiat voor de bon. Geconcludeerd werd dan ook dat het elektronisch factureren meer nog dan een technische omslag een mentaliteitsverandering van de verschillende betrokken partijen vergt.

Tijdens de presentatie ‘Productietechnisch wapenen’ werd nader ingegaan op enkele praktijkvoorbeelden uit het project Subliem (knooppunt Keerensheide, zie ook het artikel ‘Digitale samenwerking verbetert bouwproces’ in Wapening in beton 2-2011). Door vooroverleg tussen constructeur Movares en de wapeningscentrale Van Noordenne Staal is een wapeningsontwerp gekozen dat beter bij de praktijk aansluit. Centraal in de gekozen oplossing stond, dat de wapeningscentrale verantwoordelijk bleef voor de wapening terwijl de constructeur zich verdiepte in de productietechnische problemen waardoor het wapeningsontwerp goed aansloot bij de productie - zowel in de centrale als bij de verwerking op de bouwplaats. Aansluitend toonde LIC haar prefab wapeningsmodule, waarmee prefab wapeningselementen kunnen worden gemodelleerd. Deze manier van wapenen biedt centrales de gelegenheid om vanuit een elementenbibliotheek snel wapening te genereren met een directe terugkoppeling van de wapeningsdetails in de buigstaat. Verschillende elementen werden zowel in 2D als 3D getoond en gemodelleerd. In het volgende nummer zal Wapening in beton verslag uitbrengen van de presentatie van het protocol elektronisch factureren tijdens de Beton Vakdagen. ■

WIB

15


Interview

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Nels van Nispen nieuw bestuurslid VWN Onlangs is Nels van Nispen, algemeen directeur van Nispen Lasmij te Sprundel, toegetreden tot het bestuur van VWN. Hij doet dit in een tijd waarin de branche en de vereniging voor een aantal grote uitdagingen staan. Wapening in beton sprak met hem.

Eerder was Van Nispen al toegetreden tot het sectiebestuur Wapeningscentrales van VWN, in deze hoedanigheid was hij al betrokken bij diverse technische regelingen en vanaf dit jaar heeft hij zitting in het College van Deskundigen voor wapeningsmaterialen. Toen RBW zich aansloot bij sectie 1 (wapeningscentrales) van de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) en de voorzitterspositie vrijkwam besloot Van Nispen zich hiervoor beschikbaar te stellen. “Ik heb altijd gevonden dat de kleinere bedrijven goed in de brancheorganisaties vertegenwoordigd dienen te zijn. Dit om ervoor te zorgen dat inderdaad de belangen van de gehele branche op een goede manier worden behartigd. Het bestuurswerk is voor directieleden van kleinere bedrijven natuurlijk wel relatief intensiever maar dat hoort erbij. Het is een kwestie van de werkzaamheden op een juiste manier indelen.” In de sectie Wapeningscentrales volgt hij Pieter Henstra van Wadro op als voorzitter. Nispen Lasmij is een middelgrote wapeningscentrale, gespecialiseerd in prefab wapening. Het bedrijf fungeert als een verlengstuk van de betonindustrie en adviseert desgewenst al tijdens het ontwerp over de meest kwalitatieve en efficiënte manier van wapenen. Nels van Nispen is de derde generatie die bij het familiebedrijf, dat in 1953 als eenmanszaak werd opge-

“Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een verantwoordelijkheid van iedere werkgever” 16

WIB

richt, aan het roer staat. Hij nam (met technisch commercieel directeur Andries van Fessem) in 2005 het stokje over van zijn vader Ad van Nispen.

Economische situatie Van Nispen treedt aan in een economisch zware periode waarbij de bedrijfsresultaten van veel bedrijven binnen de branche onder druk staan. In het eerste kwartaal van 2012 was in de bouw een recordaantal faillissementen te noteren en blijft het onzeker hoe de kredietverzekeringen en –mogelijkheden zich zullen ontwikkelen. “Een alerte branchevereniging is noodzakelijk want de economische situatie zet tal van ontwikkelingen in gang die een accurate reactie van de branche verwachten. Neem alleen al de status van de zzp’er. In deze periode werken veel bedrijven het liefst zo min mogelijk met vast personeel, en daarom zo veel mogelijk met een flexibele schil. Probleem daaraan is dat het niet is toegestaan de zzp’er onder toezicht van een eigen werknemer te laten werken want dan is er sprake van een verkapt dienstverband. De werkgever is sinds een recente uitspraak van de Hoge Raad echter wel verantwoordelijk voor de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de zzp’er. De vraag is hoe hiermee om te gaan: worden de lasten niet teveel bij de verkeerde partij gelegd?” Van Nispen stelt dat op landelijk niveau een beleidswijziging noodzakelijk is om bedrijven op een gezonde manier te kunnen laten functioneren. “Uiteindelijk is het noodzakelijk om de zzp’er nadrukkelijker te betrekken bij de collectieve voorzieningen en zodoende een gezamenlijke verantwoordelijkheid te bewerkstelligen.”

MVO Tegelijk geeft Van Nispen aan dat werkgevers in de wapeningsbranche een duidelijke verantwoordelijkheid hebben voor een


gezonde werkpraktijk van de werknemers. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een verantwoordelijkheid van iedere werkgever. Onder MVO valt niet alleen een milieuvriendelijke werkpraktijk, maar ook nadrukkelijk een goed en gezond personeelsbeleid. De branchevereniging moet daarom alles in het werk stellen om de manieren te ontwikkelen waarop verder invulling kan worden gegeven aan de veilige en gezonde uitvoer van de werkzaamheden. Dit moet echter wel in nauw overleg met de overige bouwpartijen en de Arbeidsinspectie, want de wapeningsbranche kan hier niet op eigen houtje invulling aan geven. Daarbij is het ook belangrijk dat we luid en duidelijk communiceren wat we nu al aan het onderwerp doen want we merken dat dit bij de buitenwacht nog onvoldoende bekend is.” Van Nispen wijst in dit verband ook op het project ‘Duurzaam ondernemen, sleutel tot succes’ dat onlangs is afgerond. Elders in dit nummer vindt u een uitgebreid verslag van de slotbijeen-

komst. “De wapeningsbedrijven zullen meer en meer acteren als deskundige op het gebied van zowel de constructie als de manier om dit op een milieuvriendelijke, efficiënte en gezonde manier te realiseren.”

Twee termijnen Blijft Van Nispen tot aan zijn pensioen bestuurslid van de VWN? “Dat lijkt me voor zowel de VWN als voor mijzelf niet ideaal,” reageert Van Nispen. “Ik heb altijd gezegd dat bestuurders maximaal twee termijnen aan moeten blijven. Een bestuursfunctie is bij uitstek geschikt voor oudere personen in de branche. Zij hebben enerzijds ruime kennis en ervaring, en anderzijds de tijd om zich met ‘randzaken’ bezig te houden. Bovendien is het duidelijk dat ze uiteindelijk ook zullen stoppen. Daarna is het tijd voor nieuwe ideeën en nieuwe energie. Een regelmatige wisseling van de wacht is van wezenlijk belang om de branche zich op een gezonde manier te laten ontwikkelen.” ■

WIB

17


Zzp’ers en ‘schijnzelfstandigen’

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Aannemersfederatie Nederland presen Wettelijke maatregelen moeten uitbuitende bemiddelingsactiviteiten een halt ­toeroepen. Dat stelde de Aannemers­ federatie Nederland tijdens de presentatie van het Zwartboek schijnzelfstandigen tijdens een speciale ledenvergadering in restaurant Groot Kievitsdal in Baarn. Tweede Kamerleden Paulus Jansen (SP) en Erik Ziengs (VVD) waren aanwezig om te reageren. Foto’s: BouwBelang.

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) wil wettelijke maatregelen waardoor zzp-bemiddelingsbureaus en coöperatieve zzp-organisaties niet langer hun huidige activiteiten van ondermijnende en uitbuitende activiteiten kunnen voortzetten. Wetgeving en naleving ter beteugeling van deze uitwassen zijn essentieel voor een gezonde arbeidsmarkt in de bouwsector. Ook moet er op worden toegezien dat zelfstandigen zonder personeel voldoen aan eisen die men redelijkerwijs mag stellen aan ondernemers. Dit zijn enkele van de aanbevelingen die AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis naar voren bracht bij de presentatie en overhandiging van het Zwartboek schijnzelfstandigen aan SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen tijdens een speciale ledenbijeenkomst in Baarn.

Traditionele arbeidsmarkt op z’n kop Al enkele jaren is de arbeidsmarkt in bouw en infra sterk in beroering. Vaste arbeidspatronen maken plaats voor flexibeler arrangementen en de opmars van zzp’ers is nergens zo zicht­baar als in de bouwsector. De oorzaken zijn genoegzaam bekend. Hoge loonkosten, lage prijzen, zware concurrentie tussen bedrijven maar ook tussen groot en klein, de hang naar het eigen-baas zijn, het projectmatig karakter van bouw en infra, opeenvolgende dips in de conjunctuur, en niet te vergeten een brede maatschappelijke behoefte -deels door de politiek gesteund en uitgedaagd- de vleugels uit te slaan en je loopbaan in eigen hand te nemen, zijn even zovele ingrediënten die de traditionele arbeidspatronen in enkele jaren op hun kop hebben gezet. Waar het gemiddelde mkb-bedrijf een jaar of zes geleden nog een verhouding tussen vaste en variabele medewerkers kende van 80-20, tenderen de cijfers nu naar het omgekeerde. Begrijpe­lijk, maar daarom niet minder verontrustend, aldus Klein Poelhuis. Het midden- en kleinbedrijf drijft immers op kwaliteit, vakmanschap, continuïteit en service. Dat zijn de wapens waarmee de mkb-bouw en infra zich tooit in de strijd om de orders en daar ligt ook de concurrentiekracht. En die wapens zijn nu eenmaal het scherpst met een team van vaste krachten dat maximaal op elkaar is ingespeeld en waarvan ieder weet wie wat kan. Dat er meer ruimte komt voor flexibeler arbeidsrelaties juicht de AFNL-voorzitter toe, ook al om in tijden van stilstand of achteruitgang even op de rem te kunnen trappen.

‹D  e leden van de AFNL in de zaal in Baarn tijdens de speciale ledenbijeenkomst.

18

WIB


nteert ‘Zwartboek schijnzelfstandigen’ Maar de Aannemersfederatie ziet die relaties voor een deel toch liever binnen dan buiten de CAO.

Arbeidsmarkt wordt uitgehold Klein Poelhuis: “Wat we nu zien is van een groeiend wild-west gehalte. In het kielzog van die flexibilisering nestelen zich bemiddelaars en gelukszoekers die onze arbeidsmarkt verder uithollen en met dumpprijzen het verschil met CAO-loners ‘verleidelijk’ groot maken.” De AFNL-voorzitter is ervan overtuigd dat de groeiende prijzenslag die nu woedt op de arbeidsmarkt op de korte of langere termijn zowel bedrijven als opdrachtgevers zal treffen. Om die oneerlijke en tot uitholling van kwaliteit en sectorverworvenheden leidende concurrentie aan de kaak te stellen en de weg terug te vinden, heeft de Aannemersfederatie het Zwartboek schijnzelfstandigen gemaakt. Hierin vertellen ondernemers tegen welke constructies en prijzen ze aan lopen en met rekenvoorbeelden wordt aangegeven waarover we precies praten. Het Zwartboek schijnzelfstandigen stelt oneerlijke concurrentie aan de kaak. Klein Poelhuis: “Het zwartboek gaat over schijnzelfstandigen en lieden die uit de situatie proberen een slaatje te slaan. Het gaat ook over een fenomeen waarvan we dachten het de kop te hebben ingedrukt,  maar helaas zo her en der weer opduikt: de koppelbaas. Niet de koppelbaas oude stijl, maar een moderne variant, in driedelig pak”. Klein Poelhuis geeft expliciet aan dat het Zwartboek dus niet gaat over de echte zelfstandige zonder personeel, de echte vakman/ondernemer. Die koestert en respecteert de Aannemersfederatie in niet mindere mate dan een regulier bedrijf met medewerkers.

huidige activiteiten van ondermijnende en uitbuitende activiteiten kunnen voortzetten. Naleving en handhaving van wetgeving ter beteugeling van deze uitwassen zijn ­essentieel voor een gezonde arbeidsmarkt in de bouw­ nijverheid. 2. Zie erop toe dat zelfstandigen zonder personeel voldoen aan eisen die men redelijkerwijs mag stellen aan onder­ nemers.

‘Krokodillentranen’ Voorzitter Maarten Post van ZZP Nederland ergert zich aan het beeld dat van zzp’er wordt gecreëerd en stelt in een reactie op de website van de stichting dat de aannemers zelf de markt hebben ‘verziekt’ door elkaar jarenlang in een moordende concurrentiegreep te houden en de werken tegen een veel te lage prijs aan te nemen - waarmee ook de baanzekerheid van werknemers op de tocht kwam te staan. Zodoende, aldus Post, zijn de aannemers er zelf voor verantwoordelijk dat werknemers voor zichzelf zijn begonnen. Er wordt volgens Post door aannemers ‘dankbaar’ gebruik gemaakt van de groep ‘schijnzelfstandigen’ waar het zwartboek over gaat; volgens de Europese Dienstenrichtlijn is dit ook legaal. Dit laatste is precies waar de AFNL met de publicatie van het Zwartboek schijnzelfstandigen iets tegen wil doen. ■

Een paar conclusies uit het zwartboek: 1. Zogenaamde bemiddelingsbureaus en coöperatieve organisaties bieden individuele en complete teams van zogenaamde zzp’ers aan, die tegen uurtarieven werken ver beneden de minimale uurlonen van personeel in vast dienstverband. De praktijken van deze bureaus zijn te ­omschrijven als moderne koppelbazerij. 2. Zeker 70 procent van de bouwplaats-zzp’ers zijn schijnzelfstandigen, want ze voldoen niet aan de eisen die aan zelfstandigheid mogen worden gesteld. Ze kunnen de werkzaamheden niet zelfstandig uitvoeren; ze bepalen niet zelf hun tarieven; ze nemen het werk niet zelf aan; ze fac­tureren niet zelf en kunnen niet beroepsaansprakelijk worden gesteld. Verder zijn ze zelden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Enkele aanbevelingen uit het zwartboek: 1. Neem wettelijke maatregelen waardoor zzp-bemiddelingsbureaus en coöperatieve zzp-organisaties niet langer hun

Henk Klein Poelhuis, voorzitter Aannemersfederatie Nederland, overhandigt het zwartboek aan SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

WIB

19


BETROUWBAAR BOUWEN

EEN STERKE PARTNER IN DE BOUW Energieweg 36 • 2421 LM Nieuwkoop T 0172-573635 • URL www.balvert.nl

Van Noordenne Wapeningsstaal en vooruitstrevend, betrouwbaar en mensgericht Rolmat wensen u een voorspoedig 2010! Van Noordenne Wapeningsstaal • Rivierdijk 422a • 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Postbus 57 • 3370 AB Hardinxveld-Giessendam • Tel +31-(0)184-620200 • Fax +31-(0)184-618563 • wapening@noordenne.nl • www.noordenne.nl


dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Evenement

Ruim 115.000 bezoekers op Dag van de Bouw 2012 Met een forse betonschaar knipte Minister Spies (BZK) op zaterdag 2 juni 2012 symbolisch het slot door, ‘dat al veel te lang op de woningmarkt zit’. Ze deed dat samen met Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman, om zo de zevende editie van de Dag van de Bouw te openen, dit jaar opnieuw een stralende dag. Plaats van handeling was zwembad Aquarijn in Alphen aan de Rijn. Dit was een van de 222 bouwprojecten die tijdens de Dag van de Bouw konden worden bezocht. In totaal trok de dag ruim 115.000 bezoekers – een opvallende stijging ten opzichte van vorig jaar. In hun speeches stonden Spies en Brinkman stil bij de problemen die de sector al te lang ondervindt, als gevolg van de crisis en de bezuinigingen. Minister Spies riep op “om de handen ineen te slaan en daarmee de impasse te verbreken. Het belang van de bouwsector is groot, voor zowel de economie als de hele Nederlandse samenleving. De bouw is bovendien een sector die veel jonge mensen een mooi perspectief biedt.”

Zonder de bouw gaat het niet “De Dag van de Bouw is ieder jaar weer een feestelijke dag voor Bouwend Nederland; vandaag kunnen we op 222 plekken fantastische projecten zien, die goede belangstelling trekken. Dat geeft me een blij gevoel. De bouw kan het nog steeds” aldus Elco Brinkman. “De bouw maakt het, de bouw onderhoudt het; zonder de bouw gaat het niet in Nederland.” “Maar hoe onmisbaar de sector ook is, iedereen weet dat het niet goed gaat met de bouw. De economische crisis blijft ­aanhouden, daar lijdt de bouw het hardst onder – en heel ­Nederland ondervindt daar de gevolgen van. Maar ondanks de teruggang in de productie, die de groei van de hele

­Nederlandse economie remt, blijft er toch een enorme behoefte bestaan voor de producten en de diensten van de sector. Met nieuwe investeringen zal de bouw opnieuw een economische motor worden. Dat kan, als we investeren in de woningmarkt - vooral voor starters, in wegen en ondergrondse infrastructuur. Veel processen en ontwikkelingen kunnen bovendien vlotter. Dat kost geen geld, dat levert de maatschappij juist snel meer op.”

Dag van de Bouw 2012 Bouwend Nederland meldt terug te kijken op een uiterst plezierig verlopen zevende editie van de Dag van de Bouw. Verspreid over het land zette de sector in zijn volle breedte de hekken open op tal van locaties: woonwijken in aanbouw, kantoorpanden, snel- en provinciale wegen, vaarwegen, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kerken, restauratieobjecten. Op deze manier kreeg het publiek een goed beeld van de activiteiten van de sector en hoe belangrijk die zijn voor het wonen, werken, verplaatsen, recreëren en het milieu in ons land. Voor de ruim 115.000 bezoekers waren er rondleidingen, demonstraties, imposant materieel, verzorgde catering en attracties. Voor jonge kinderen waren er ook clowns, springkussens en andere activiteiten. Onder de bezoekers bleken twitteraars goed vertegenwoordigd; aan het eind van de middag stond #dagvandebouw in de top 5 van Nederlandse trending topics; in de Amsterdamse lijst zelfs bovenaan. De Dag van de Bouw is onderdeel van de imagocampagne ‘De Bouw maakt het’, die Bouwend Nederland samen met haar leden voert. Als toppers van de dag werden aangemerkt: • projecten van de Noord/Zuidlijn (Amsterdam) • Spoorzone Delft • Zuid-Willemsvaart Rosmalen • A2 Maastricht • projecten in het centrum van Utrecht rond het stationsgebied/Vredenburg. ■

WIB

21


Bedrijfsprofiel

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Schakel

tussen betonindustrie en de wapeningsbranche

Specialist in betonproducten Molenaar Betonindustrie uit Goes zoekt nadrukkelijk de samenwerking met aanverwante bedrijven om gezamenlijk te komen tot het beste eindproduct. Dit uit zich o.a. in het recente lidmaatschap van de VWN. Een overzicht van de activiteiten en de markt­ benadering in een gesprek met verkoopleider Rien Molenaar. De oude fabriek.

Onlangs is Molenaar Betonindustrie toegetreden tot de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN). Het bedrijf raakt hiermee nauwer betrokken bij de ontwikkelingen in de wapeningsbranche. Dat is volgens verkoopleider Rien Molenaar precies de reden waarom tot het lidmaatschap werd besloten. Het bedrijf fungeert feitelijk als schakel russen de betonindustrie en de wapeningsbranche. “Wij zijn een bedrijf dat probleemoplossend te werk gaat,” opent Molenaar het gesprek. “Uiteindelijk is het betonwerk in het project één geheel dat in samenwerking met verschillende

MoNoClip

22

WIB

MoClip Trio

partijen tot stand moet worden gebracht. We waren via de BFBN al nauw betrokken bij de betonindustrie. Met de aanstelling van Johan Luinstra, een nieuwe verkoopmedewerker met ervaring in de wapeningsbranche, werd ook bekeken hoe de banden met de wapeningsbranche nauwer konden worden aangetrokken. Wij moeten nauw samenwerken met diverse bedrijven binnen de wapeningsbranche en een goed overleg met de branche is van groot belang voor de kwaliteit van onze producten. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de wederzijdse kennis en ervaring te delen zodat in samenwerking het optimale product kan worden geleverd. Dat is in het belang van alle betrokken partijen. Daarom was het lidmaatschap van de VWN voor ons een logische stap.” Molenaar Betonindustrie levert allerhande producten voor de betonindustrie zoals dekkingsafstandhouders, bekistingsafstandshouders, stekkendozen en andere accessoires. Het merendeel van deze producten wordt in eigen huis geproduceerd en ontwikkeld. Het bedrijf heeft hiervoor een uitgebreid en modern machinepark in bedrijf. “Wij streven ernaar ons productieproces zoveel mogelijk te automatiseren,” aldus Molenaar. “Dit levert een zo groot mogelijke kwaliteitszekerheid op.” Voor de diverse kunststof producten in het assortiment is de samenwerking aangegaan met een Duitse kunststofproducent.


Geschiedenis Het familiebedrijf bestaat inmiddels al bijna 60 jaar en heeft de tweede generatie Molenaar aan het stuur. Het bedrijf werd in 1953 opgericht en was aanvankelijk gevestigd in Dordrecht. De vader van de huidige directie werkte destijds als ambtenaar op een PTT-kantoor en merkte dat op de naastgelegen bouwplaats het werk regelmatig stil kwam te liggen omdat er geen afstandhouders waren. Na enig rondvragen bleek dit bij meerdere bouwplaatsen het geval te zijn, waarna het besluit werd genomen dit zelf ter hand te nemen. In het souterrain van het ouderlijk huis begon hij met enkele broers en zwagers met de productie van de afstandhouders. Het bleek een succesvolle keuze. Het bedrijf groeide snel en al gauw werd in het centrum van Dordrecht een grotere bedrijfsruimte gehuurd. In 1959 verhuisde het bedrijf naar het haventerrein van Goes alwaar een eigen productiehal werd gerealiseerd. Alhier groeide het bedrijf gestaag door. In 1979 werd aan de Albert Joachimikade een tweede locatie aangekocht en hier werd het bedrijfspand gerealiseerd waar het bedrijf momenteel in is gehuisvest. Tegenwoordig heeft men 25 man in dienst. Het bedrijf levert de producten landelijk direct op de bouwplaats en men streeft naar zo kort mogelijke levertijden. Voordeel daarbij is dat de lijnen tussen de inkoop en de verkoop kort zijn en men zodoende snel kan reageren op de vraag van de klant. Het bedrijf is ook actief op de exportmarkt. Men levert de producten in o.a. Noorwegen, Zweden, Duitsland, België, Engeland, de Verenigde Staten en Canada - om maar enkele landen te noemen “Wij zijn een no nonsensebedrijf,” vertelt Molenaar. “Belangrijk is dat je doet wat je zegt, en zegt wat je doet. Dat betekent ook dat erover gecommuniceerd wordt als er eens iets niet lukt of misgaat. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan gewerkt worden aan de oplossing van het eventuele probleem. Als je beloftes doet die je niet waar kan maken gaat dat ten koste van je geloofwaardigheid.” Zoals gezegd staat momenteel

de tweede generatie Molenaar aan het roer van het bedrijf. Het ligt in de lijn der verwachting dat op termijn de derde generatie, die al in het bedrijf werkzaam is, het bedrijf voort zal zetten.

Assortiment Het assortiment behelst inmiddels een breed aanbod aan accessoires die onmisbaar zijn in betonwerken. Het assortiment dekkingsafstandhouders alleen al is bijzonder uitgebreid en toegepast op elk type werk. Blikvanger is de MoClip, een gepatenteerde dekkingsafstandhouder die zodanig is ontworpen dat het beton er goed omheen kan vloeien en de afstandshouder zodoende volledig één wordt met de betonconstructie. Dit product is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende types en maatvoeringen en dus toepasbaar in de meeste voorkomende situaties.

MoSwing

Ook biedt men een breed assortiment aan bekistingsafstandshouders. Deze zijn toe te passen in verschillende soorten bekistingssystemen. Tevens levert men toebehoren, zoals bijvoorbeeld verankeringssystemen, konussen, stoppen, moeren en diverse hulpstukken. Dit assortiment wordt aangevuld met een ruim assortiment aan bekistingstoebehoren, afdichtingsmaterialen en uitsteksystemen. Opvallend in het assortiment zijn bovendien de stekbeveiligingen MoCap en MoSafe. Dit zijn kunststof beschermkappen die op de bouwplaats de stekeinden afschermen en zodoende de gevolgen van ongevallen door vallen in de stekeinden beperken. Zoals bekend kan men bij dit type ongeval zware verwondingen oplopen of zelfs overlijden. Dit systeem maakt het mogelijk dat niet elk stekeind met een aparte dop hoeft te worden afgeschermd. Per balk van maximaal 2,5 strekkende meter worden twee MoCaps bevestigd. Hiertussen wordt een houten balk bevestigd en vastgeschroefd. Deze houten balk vangt (een deel van) de klap op bij een eventuele val. Het systeem is getest met een gewicht van 113 kg van een hoogte van 3 m met een houten balk van 100 mm dik. De MoSafe is een beschermkap met een lengte van 1 m die over meerdere stekken tegelijk kan worden aangebracht. Voordeel van dit systeem is dat het gemakkelijk is te verplaatsen en zowel horizontaal als verticaal kan worden toegepast. Het kunststof product kan met of zonder staalkern worden geleverd. De staalkern zorgt voor een nog grotere veiligheid. Beide typen stekbeveiligingen hebben een signaalkleur zodat ze goed opvallen op de bouwplaats. Door nauw betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen de wapeningsbranche vertrouwt het bedrijf erop ook in de toekomst een belangrijke rol te kunnen spelen bij die ontwikkelingen. ■

De huidige fabriek.

WIB

23


Bedrijfsnieuws

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Dekker Machines & Service gaat samen Dekker Machines en Service heeft per 1 mei 2012 een nieuwe stap in haar verdere ontwikkeling gezet. Het bedrijf is per die datum de samenwerking aangegaan met Embee en Schoenmakers bv, een gerenommeerd bedrijf op het gebied van industrieel onderhoud, machinebouw en robottechnologie. Hoe zit deze samenwerking in elkaar en wat betekent dit voor het bedrijf?

andere bedrijven, namelijk WBT Speciaalmachines en Cotron Conveying & Packaging Systems. Met deze bedrijfsonderdelen is men dus actief in de meest uiteenlopende branches. Al snel viel het besluit om binnen deze holding een nieuwe BV op te richten die onder de bekende naam de activiteiten van Dekker Machines en Service zou blijven uitvoeren. Dit levert voor de leverancier van wapeningsmachines verschillende mogelijkheden op. Zo kan men gebruik maken van de mankracht en faciliteiten die binnen de holding aanwezig zijn. Dit betekent een uitgebreidere, snellere en flexibelere organisatie terwijl de interne kosten niet omhoog zijn gegaan. Voor Embee en Schoenmakers is deze stap een mogelijkheid om het werkgebied verder te vergroten. Fabrikant Schnell ziet mogelijkheden in de nieuwe samenwerking en bekijkt inmiddels hoe bijvoorbeeld de robots in het assortiment van WBT Speciaalmachines te combineren zijn met de wapeningsmachines uit het eigen assortiment. Praktisch zijn inmiddels een aantal zaken binnen de organisatie

De split pulling unit van de Eura 2.20.

In de huidige markt doen veel bedrijven een stapje terug: ze slanken af en/of stoten activiteiten af. André Dekker, directeur van Dekker Machines en Service (leverancier van o.a. de wapeningsmachines van de Italiaanse fabrikant Schnell), zocht juist naar een manier om een stap vooruit te doen. Met Embee en Schoenmakers had het bedrijf al in het verleden prettig samengewerkt. Hij ging met directeur Daniël Schoenmakers in gesprek over een intensievere samenwerking.

Samenwerking Embee en Schoenmakers bestaat sinds 1998 en is gespecialiseerd op het gebied van industrieel technisch onderhoud, machinereparatie, besturingstechniek en speciaal Machinebouw. Het bedrijf opereert binnen een holding met twee

24

WIB

veranderd. Het kantoor is verhuisd naar het industrieterrein Vijf Eiken in het Noord-Brabantse Oosterhout. Het bedrijf heeft nu een tweekoppige directie bestaande uit André Dekker en Daniel Schoenmakers. Dekker stelt desgevraagd dat hij vertrouwen heeft in deze samenwerking: “Het is prettig om over bepaalde zaken te kunnen overleggen en dan snel en adequaat een beslissing te kunnen nemen.” Voor het overige blijft de werkwijze en het assortiment gelijk en worden er zelfs enkele opvallende innovaties geïntroduceerd. Toen de partijen overeenstemming bereikten, was de stap snel gezet. Binnen twee maanden was alles geregeld en per 1 mei 2012 opereert het bedrijf vanuit Oosterhout als zusterbedrijf van Embee en Schoenmakers.


nwerken met Embee en Schoenmakers Faciliteiten De klant zal volgens Dekker verder weinig merken van de veranderingen, feitelijk zijn alleen de adresgegevens veranderd. Door deze samenwerking functioneert Dekker Machines & Service binnen een grotere organisatie, wat een relatieve besparing oplevert en waardoor de scherpe prijzen en tarieven gehandhaafd blijven. Momenteel is het bedrijf gevestigd in een kantoorpand op twee minuten loopafstand van de vestiging van Embee en Schoenmakers in Oosterhout. Op termijn is het de bedoeling dat in hetzelfde pand kantoor zal worden gehouden. Ook de opslagmogelijkheden en magazijnfaciliteiten zijn verder uitgebreid.

Multi Assember Stacker.

Dekker: “Wat betreft de onderhoudsactiviteiten kan het bedrijf nu nog sneller en flexibeler reageren dan al het geval was omdat we nu gebruik kunnen maken van de capaciteiten van de zusterbedrijven. Onze machines zijn wel heel anders dan die van het zusterbedrijf maar de principes zijn hetzelfde. Er is hier enorm veel kennis en know how aanwezig en bovendien krijgen we alle ondersteuning van de fabrikant. Dit ontlast onze eigen organisatie aanzienlijk terwijl de klant er alleen maar op vooruit gaat. Juist bij dit soort machines is het van essentieel belang dat snel en accuraat wordt gereageerd want bedrijven verdienen hun geld met deze machines. Tegenwoordig zijn problemen vaak al opgelost voordat ik ervan hoor.”

Innovaties Dat ook de Italiaanse machinefabrikant Schnell vertrouwen heeft in deze nieuwe ontwikkeling (en ook in de wereldmarkt) wordt onderstreept met het feit dat men enkele innovaties introduceert. Zo komt de fabrikant met de Multi Assembler met flexibele Crossfeeder en Pre-feeder. Dit betekent dat het wapeningsstaal zowel verticaal als horizontaal automatisch in de lasmachine wordt verwerkt. Dit levert een aanzienlijke verhoging van de snelheid van verwerken op. De basis van de Multi-Assembler is te combineren met meerdere uitbreidingsmogelijkheden, zoals naast de Crossfeeder en de Pre-feeder ook de Stacker (verzamelmagazijn) en de Spacecutter (sparingen knipper). Opvallend is ook de Eura 2.20, een knipbuiginstallatie die twee draaddiameters van 20 mm van de rol kan verwerken. De twee draden worden onafhankelijk aangedreven. Dit levert voordelen op wanneer een oneven aantal staven dient te worden verwerkt, zodat sneller en efficiënter kan worden gewerkt. De (forse) aandrijflijnen zijn bovendien voorzien van software die maatverschillen uitsluiten. Tevens wordt ervoor gezorgd dat beide aandrijflijnen en richtgroepen gelijkmatig slijten. Verder wijst Dekker op de Smart Lines in het assortiment, die in veel gevallen een aanvulling betekenen op het bestaande machinepark, voor een vergelijkbare prijs van een gebruikte machine. Dekker is ervan overtuigd dat het bedrijf zich met deze nieuwe ontwikkelingen verder heeft versterkt en hij ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. ■

Multi Assembler Crossfeeder.

Eura 2.20.

De output van de Multi Assembler crossfeeder.

WIB

25


Projectbeschrijving

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Maasboulevard bijna voltooid Het stadshart van Venlo heeft een metamorfose ondergaan. Afgelopen najaar is in Venlo het omvangrijke project De Maasboulevard opgeleverd. Het is een van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van de afgelopen jaren. Begin 2007 is de realisatie van het project Maasboulevard van start gegaan. Het betreft hier een omvangrijk plan in het hart van Venlo. 183 woningen zijn gerealiseerd, zo’n 21.500 m² winkelruimte, een extra theaterzaal van 350 stoelen, een nieuw park (9.000 m²), een passantenhaven, terrassen langs de Maas en circa 550 parkeerplaatsen. De Maasboulevard is zodanig opgezet dat het een geheel vormt met de bestaande bebouwing en het kernwinkelgebied. Er is een directe aansluiting op de nieuwe parkeergarage en de wandelboulevard. De Maasboulevard sluit op belangrijke punten aan op de bestaande bouw en op historisch belangrijke plaatsen. De uitdaging voor de architecten lag o.a. in het vloeiend laten overgaan van het heden in het verleden. Maasboulevard bestaat uit vier planonderdelen: ■ Romertoren: woontoren met daaronder enkele lagen met winkelvoorzieningen. ■ Lineair: parallel aan de haven is een dubbele rij met winkels en horeca gerealiseerd, met erboven woningen; zo ontstaat tevens een nieuwe winkelstraat. ■ De Luif/Maaspoort: uitbreiding van de Maaspoort richting Maas met ruimte voor nieuwe commerciële voorzieningen. ■ Parkeergarage: onder het hele plangebied van de Maasboulevard een nieuwe ondergrondse parkeervoorziening.

Romercenter en Romertoren Boven de winkels liggen de 26 appartementen van het Romercenter. Zij kijken uit op de Princessensingel of de binnenstad. De Romertoren is een woontoren aan de havenkant met 19 woonlagen en een hoogte van ruim 60 m. Onder de toren bevinden zich drie verdiepingen winkelvoorzieningen (inclusief een supermarkt in het souterrain).

Lineair Lineair strekt zich uit langs de Maas en telt 70 appartementen. Ze kijken uit over de Maas en passantenhaven óf over de

26

WIB

Oude Markt en de nieuwe winkelstraat. Er zijn 20 verschillende appartementstypes, die allen voorzien zijn van minstens één buitenruimte. De gevel aan de Maaskant springt per etage iets naar achter. Daardoor loopt de gevel terrasvormig op. Het gebouw dat aan de stadskant evenwijdig aan de Maas loopt is de Stadwaker. Dit zijn vier stadswoningen en 33 appartementen die uitkijken over de nieuwe winkelstraat of de bestaande binnenstad van Venlo. De stadswoningen verschillen van elkaar in indelingen. Ze tellen drie of vier verdiepingen.

De Luif De Luif is het restant van een veertiende eeuwse vesting van Venlo. Theater de Maaspoort wordt tot op de historische Luif uitgebreid.

Brug De Maasboulevard en het stadspark op de Kop van de Weerd worden met elkaar verbonden door de nieuwe brug over de passantenhaven; de Weerdsprong. Deze brug vormt een belangrijke schakel in de doorgaande fietsverbinding en is ook de oversteek voor wandelaars langs de Maas. Ruim 2600 Venlonaren hebben halverwege 2009 gestemd op twee ontwerpen voor de brug. Tweederde van de stemmen ging naar het ontwerp van IPV Delft bv. De Weerdsprong is een moderne, slanke brug die refereert aan de Romeinse historie van Venlo. De gevorkte bogen ondersteunen het brede brugdek. Hierdoor kan de brugconstructie relatief zeer licht zijn. De vorm en de detaillering van de ondersteuning verwijst naar de Romeinse boogbrug. De aansluitingen van de steunbogen verwijzen naar de opleg- en sluitstenen uit de Romeinse tijd. Het project waarmee het centrum van Venlo een ander, modern aanzien heeft gekregen geldt als een van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van afgelopen jaren. De voltooiing van het project is een mijlpaal voor Venlo. ■


WIB

27


Arbeidsomstandigheden

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Inspectie SZW gaat actief insp Tijdens een informatiemiddag in het NBC te Nieuwegein, op 12 juni 2012, maakte de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) haar beleid ten aanzien van fysieke belasting bekend. Na de bouwvak is een overtreding op dit gebied direct beboetbaar. In eerste instantie richt men zich op een vijftal branches, waaronder de vlechtersbranche. Fysieke belasting is al enige tijd een belangrijk thema. Cijfers van Arbouw laten zien waarom de grote aandacht voor het onderwerp gerechtvaardigd is. Zo’n 60% van alle bouwplaatsmedewerkers geeft aan het werk fysiek zwaar te vinden. Van deze werknemers heeft 40% daadwerkelijk lichamelijke klachten. Het ziekteverzuim in de bouw ligt op 5,5%; 45% hiervan is het gevolg een te zware fysieke belasting. De gemiddelde directe loonkosten van dit verzuim wordt becijferd op €750,- per persoon per jaar. Daar komt bij dat de focus van de overheid de laatste jaren is dat mensen langer door dienen te kunnen werken en ook maatschappelijk is het natuurlijk wenselijk dat werknemers gezond blijven en ook buiten werktijd energie hebben om dingen te ondernemen. Projectleider Leo de Jong van Inspectie SZW maakte de komende acties van de inspectiedienst bekend. Na een periode van voorlichting voor de bouwvak zal de Inspectie SZW vanaf 1 september 2012 actief handhaven op de naleving van de regels die op het gebied van fysieke belasting gelden. Dat betekent dat een overtreding van deze regels direct beboetbaar is, en de boetes kunnen oplopen tot zo’n €3600,- per overtreding. Het

Leo de Jong, projectleider bouw Inspectie SZW.

28

WIB

project loopt van 2012-2015 en voor het komende jaar zal men zich op een vijftal branches richten, waaronder de betonstaalvlechters. Ook de metselaars, glaszetters, dak-/gevelmonteurs en blokkenstellers ruwbouw zullen actief worden gecontroleerd. Per beroepsgroep zal op een vijftal inspectiepunten worden gehandhaafd, waarbij de tilnorm de belangrijkste is. Eén persoon mag niet meer dan 25 kg tillen. Hier dient dus in de planning van het werk rekening mee te worden gehouden en er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van hulpmiddelen. Branchevereniging VWN heeft de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met de Inspectie SZW om de regelgeving zoveel mogelijk naar de praktijk te vertalen. De afspraken staan beschreven in het vernieuwde A-blad Beton­ staal verwerken dat momenteel in ontwikkeling is.

Beroepstrots De middag werd afgetrapt met de vertoning van een film van de Inspectie SZW waarin de problematiek duidelijk inzichtelijk werd gemaakt. Er werd een aantal oudere werknemers geïnterviewd waarbij duidelijk te zien was dat zij lichamelijk waren versleten. Zelfs het pakken van een bord uit de keukenkast kostte een van hen grote moeite. In korte interviews werd een aantal knelpunten in de huidige bouwpraktijk benoemd. Werknemers voelen de druk van de baas om het werk binnen de termijn af te maken en belasten daarom hun lichaam te zwaar. Aan de andere kant onderschatten veel vooral jonge werknemers de risico’s. De dagvoorzitter, presentatrice Judith de Bruijn, liet de aanwezigen na vertoning van de film kort met elkaar discussiëren en hierbij kwam vooral het spanningsveld tussen werkgever en werknemer aan de oppervlakte. Dit werd verder uitgewerkt in de gezamenlijke presentatie van Astrid de Groot van De Meijer en Rob Buijs van Buijs Glaswerken. Een veelgehoorde klacht is volgens De Groot dat de hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld niet worden gebruikt. Buijs gaf aan dat beroeps­ trots een reden is dat veel werknemers hun lichaam onnodig zwaar belasten. Ze willen laten zien dat ze goed zijn in wat ze doen, en deze beroepstrots wil Buijs eigenlijk alleen maar aan-


pecteren op fysieke belasting worden betrokken. Bekeken wordt of de resultaten van onderzoeken naar concrete ongevallen (geanonimiseerd) openbaar kunnen worden gemaakt.

Gedragsverandering

moedigen. De ‘stoerdoenerij’ die hieruit voortkomt moet wel worden voorkomen en de mate waarin dit lukt hangt af van een juiste voorbereiding: het opstellen van een protocol en de taak hierbij is: denk na, bekijk alles, wees kritisch. De regelgeving is er, de hulpmiddelen zijn beschikbaar, nu is het zaak dat deze in de praktijk op een juiste manier worden toegepast.

Paneldiscussie Tijdens een paneldiscussie tussen Margot Caspers (Arbouw), Jan van den Heuvel (Van den Heuvel Bouw) en Maroesja Bonten (Inspectie SZW) werd op dit betoog een aantal aanvullingen gemaakt. Het hoge ziekteverzuim in de bouw heeft volgens Van den Heuvel niet alleen te maken met het zware werk maar ook omdat de mensen die werkzaam zijn in de bouw vaak hobby’s hebben die lichamelijke risico’s met zich meebrengen. Ook bracht hij naar voren dat in dit verhaal iets gedaan moet worden aan de positie van de (buitenlandse) zzp’er om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Dit kon op bijval van de andere sprekers rekenen, waarbij Caspers aantekende dat niet geconcurreerd zou moeten worden op veiligheid en gezondheid. De sprekers waren het erover eens dat het belangrijkste is dat de werknemer kan blijven werken. Uiteindelijk levert een investering hierin ook een besparing op voor de werkgever: het verzuim gaat omlaag en er hoeven geen boetes te worden betaald. Uit de zaal kwam tijdens de presentatie van Leo de Jong van Inspectie SZW het verzoek om ‘alstublieft veel en streng te controleren’. Alleen daarmee zal namelijk de benodigde gedragsverandering en de gewenste cultuuromslag kunnen worden afgedwongen. De Jong gaf aan dat de Inspectie SZW een relatief kleine dienst is met een beperkte capaciteit. Op de vraag hoeveel inspecteurs landelijk actief zullen controleren wilde hij geen exact aantal noemen, maar hij gaf de indicatie dat dit aantal hoger is dan 10, en lager dan 100. Op termijn zullen ook het ontwerp en de opdrachtgever bij de inspecties

Charlotte Bruijnen van VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) ging tenslotte in op de vraag hoe het gedrag van de werknemer door de werkgever is te beïnvloeden. Men heeft te maken met de fysieke omgeving (o.a. regelgeving, gebruikte materialen), de sociale omgeving (cultuur) en persoonlijke aspecten (kennis, houding, risicoperceptie). Om een van deze factoren te beïnvloeden is het allereerst van belang dat het risico wordt herkend. Op het gebied van fysieke belasting is dat lastig omdat dit doorgaans niet als gevaarlijk wordt ervaren. Vervolgens is het van belang om te focussen op de gewenste verandering. Bruijnen liet met verschillende voorbeelden zien dat de mens zijn aandacht maar beperkt kan inzetten. Het werkt dus niet om teveel tegelijk te willen veranderen, het is een proces dat stap voor stap moet worden doorlopen. Diverse gedragscampagnes spelen hierop in. Voor de werkgever is naast de werkvoorbereiding de begeleiding van het personeel belangrijk, waarbij een goede manier van communiceren en het juiste voorbeeld bepalend zijn.

Charlotte Bruijnen, VeiligheidNL.

In het NBC waren diverse stands ingericht waarin de momenteel beschikbare hulpmiddelen werden getoond. Ook stelt Inspectie SZW veel informatie beschikbaar, o.a. via de website www.inspectieszw.nl. ■

WIB

29


Gewapend met informatie... HET ENI GE OBJ

R DE WA PEN INS BRA NCH ECT IEV E VAK BLA D VOO

e 2011 12 JAA RGA NG E | NR. 4 DEC EMB ER

WAPENING

in beton

IENBARE TIJD “DDD ZAL BINNEN AFZ TEERD ZIJN!” ALGEMEEN GEACCEP

LBRUG ING BIJ BOUW RAMSPO ENSIEVE SAMENWERK SPOLBRUG INGEN OP MAAT ■ INT KEN RAM DE STE R ING VOO S PEN WA GER ■ 3D NSPORT VAN DE LIG ■ PRODUC TIE EN TRA 08-12-11 12:58

Wapening-dec2011.indd

1

...sta je sterk!

www.wapeninginbeton.nl


dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

kort en goed

Betonson investeert in carrousel voor vloerelementen Betonson, onderdeel van de Van Nieuwpoort Groep, heeft sinds kort een nieuwe fabriek in Kampen waar op een carrousel ribcassettevloerelementen worden geproduceerd. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe fabriek in aanbouw in Kampen, met een soortgelijke carrousel, maar nu voor breedplaatvloerelementen. Met de bouw is een investering gemoeid van ruim 15 miljoen euro, die ook gaat resulteren in meer werkgelegenheid. Het lijkt bijzonder dat een bouwbedrijf überhaupt investeert in deze tijd van crisis, maar Betonson gelooft in dit zogenaamde anticyclisch en slim investeren om de crisis het hoofd te bieden. Zo biedt een carrousel een veel grotere flexibiliteit dan de ouderwetse lange baan. Procesverbetering, efficiëntie en kostprijsverlaging zijn het doel. De Van Nieuwpoort Groep wil ook richting QRM (Quick Response Manufacturing) in de nieuwe fabrieken. De nieuwe fabrieken worden aangestuurd vanaf de tekening. De isolatie van gerecyclede geëxpandeerde polystyreen (eps) schuift met de wapening en hijsogen op een plateau van de carrousel. Hij verplaatst zich naar de betonneermachine die de mortel verdeelt met kleppen. De ribcassettevloeren uit de nieuwe fabriek zijn strakker, vlakker en hebben geen toog. Het staal is ‘zacht’ en niet voorgespannen. Van Nieuwpoort kan tapijtklaar afleveren voor een droge bouw. Daarnaast behoren gekleurde elementen en egaal grijze elementen (met behulp van titaniumoxide) tot de mogelijkheden. Elementen uit de droogkamer kunnen direct op de vrachtwagen voor transport naar de bouw. De eerste ribcassettevloerelementen zijn inmiddels geleverd voor onder meer woningen in Urk.

ENVO-FIX introduceert K-Form profielen

Gorinchem 11, 12 en 13 september 2012

De nieuwe K-Form profielen vervangen traditioneel gezaagde voegen in betonnen vloeren. De profielen worden geplaatst voordat het beton gestort wordt. Na het uitharden van het beton blijven de kunststof profielen achter in het

Dé vakbeurs voor de betonbranche

beton en vormen de perfecte ondergrond voor het eventueel afkitten van de naden. Door het gebruik van K-Form profielen in dekvloeren wordt niet alleen tijdswinst geboekt voor en na het storten, maar ook bij de afwerking en controle van krimp- of uitzettingsnaden.

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem T 0183 - 68 06 80 F 0183 - 68 06 00 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement.

UW MOMENT.

WIB

31


kort en goed

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Bouwteam presenteert Actieagenda Bouw Het Bouwteam heeft zijn Actieagenda Bouw bekendgemaakt. Op deze agenda staan tien concrete initiatieven die op de korte termijn kunnen worden uitgevoerd en zeven structurele voorstellen die samen de bouw een impuls geven en helpen deze sector sterker uit de crisis te komen. “De bouwsector verkeert in zwaar weer. Het consumentenvertrouwen is laag en het imago van de sector is slecht”, concludeert het Bouwteam onder leiding van Joop van Oosten (oud-bestuursvoorzitter BAM). “Naast forse vraaguitval en beperktere financieringsmogelijkheden, wordt de sector bovendien geconfronteerd met een structureel veranderende bouwopgave. Verduurzaming, vergrijzing en toenemende verschillen in leefstijlen, arbeidsrelaties en regionale ontwikkeling vragen om nieuwe antwoorden. Dit vraagt om nieuw elan.” Het bouwteam heeft op 24 mei het rapport ‘Actieagenda Bouw’ aangeboden aan minister Spies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onder meer de volgende acties kunnen op korte termijn worden uitgevoerd: ■ Een regionaal sloop- en herstructureringsfonds dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt. De marktpartijen zijn financieel verantwoordelijk, de overheid faciliteert. ■ De introductie van een gemengd fonds gericht op de exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen. ■ De realisatie van een Bouwcampus (à la de hightechcampus in Eindhoven) waarmee –door fysieke nabijheid- samenwer-

king/synergie tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd en een broedplaats wordt gecreëerd voor experimenten, startups en (mkb-) ondernemingen. Voor de langere termijn worden onder andere de volgende programma’s door het Bouwteam geadviseerd: ■ Een Routekaart Innovatie, met daarin voorstellen voor een verbinding met kennis en innovatie. Een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) voor de bouw is daarvoor gewenst, zoals die er ook zijn voor de Topsectoren. ■ Een Routekaart Kansen en Knelpunten Vastgoedfinanciering waarmee de sector, de rijksoverheid, banken en beleggers nieuwe financieringsarrangementen ontwikkelen. ■ Een Routekaart Renovatie, Transformatie en Herbestemming gericht op het herontwikkelen van de bestaande voorraad met minder belemmeringen van institutionele aard of van de betrokken partijen zelf. Het Bouwteam wil de komende periode, aan de hand van reacties van het kabinet en betrokkenen uit het veld, in kaart brengen welke instanties en personen betrokken worden bij de uitvoering van de acties en programma’s.

Een veilige bouwplaats! Veiligheid op de bouwplaats is een veel besproken onderwerp en zal, zolang er nog regelmatig ongevallen plaatsvinden, een veel besproken onderwerp blijven.

A g e n d a 20 juni 2012 Constructeursdag De Flint te Amersfoort Info: www.betonvereniging.nl 11-13 september 2012 Beton Vakdagen Evenementenhal Gorinchem Info: www.evenementenhal.nl 15 november 2012 Betondag 2012 De Doelen te Rotterdam Info: www.betondag.nl

De stekeinden zijn op de bouwplaats een mogelijk gevaar . Verwondingen veroorzaakt door stekeinden, het komt veel te vaak voor. De gevolgen van een val op een stekeind zijn veel erger. Zware verwondingen of zelfs erger kunnen het gevolg zijn. Molenaar Betonindustrie helpt en biedt u de volgende veiligheidsproducten aan: De Stekeindbeschermkap De Stekeindbeschermkap wordt over elk stekeind geplaatst en beschermt u zo tegen de scherpe punten op de bouwplaats. De MoCap De MoCap wordt over een lengte van 2,5 meter op de op 2 na uiterste stekeinden geplaatst. Daar overheen legt men een houten balk van maximaal 85mm breed. Deze bevestigt men met 2 schroeven per MoCap. De MoSafe De MoSafe is een stekeind beveiliging met een lengte van 1 meter. De MoSafe is makkelijk te bevestigen door de lange flap achter de stekeinden te steken en de korte flap naar je toe te trekken, dan schuif je hem compleet over de stekeinden. De MoSafe is beschikbaar met en zonder extra veilige staalkern. Testrapport op aanvraag verkrijgbaar. Artikelnummer

Productnaam

9.700.000.006.018

Stekeindbeschermkap Ø6-18

9.700.000.016.030

Stekeindbeschermkap Ø16-30

9.704.000.010.026

MoCap Ø10-26

9.705.000.000.100

MoSafe met staalkern

9.705.100.000.100

MoSafe zonder staalkern

Tel: + 31 (0)113 22 30 30 Fax: + 31 (0)113 21 10 10 info@molenaar-beton.nl www.MolEnAAr-bEton.nl

32

WIB


dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

kort en goed

Opvallende bekistingoplossing voor fietsparkeervoorziening Het centrum van Utrecht ondergaat een gedaanteverwisseling. Het stationsgebied en de historische binnenstad worden tot één geheel gesmeed, waardoor een nieuw en levendig centrum ontstaat. Deze ‘eenwording’ brengt ook de opgave met zich mee om voldoende fietsparkeergelegenheid te realiseren. Hierin zal worden voorzien door vijf fietsparkeerlocaties voor maar liefst 22.000 fietsen. De eerste hiervan, die na voltooiing de grootste fietsenstalling van Europa zal zijn, wordt momenteel gerealiseerd op Stationsplein West. NOE-Bekistingtechniek te Arkel leverde de bekistingen. Grote uitdagingen bij de bouw van de trappenpartij annex fietsparkeergarage zijn de beperkte ruimte, de fasering van de werkzaamheden, de impact van de bouwactiviteiten op de directe omgeving en de hoge esthetische eisen die aan de constructie worden gesteld. De engineers van NOE-Bekistingtechniek ontwikkelden een oplossing die met al deze aspecten rekening hield.

Voor het storten van de 9,80 meter hoge wanden wordt gebruik gemaakt van de NOEtop paneelbekisting. Opmerkelijk aan de wanden zijn de grote open vlakken die in het ontwerp zijn voorzien. Over de lengte van de wand komen zes trapeziumvormige openingen die voor de nodige daglichttoetreding in de parkeergarage zullen zorgen. Omdat de fietsparkeergarage op een beperkte ruimte en in de bestaande omgeving moet worden gerealiseerd, is voor de fundering gekozen voor grondverdringende schroefpalen en zijn de damwandprofielen geminimaliseerd. Bovendien werden de bekistingen aan de buitenzijde van de bouwkuip slechts eenzijdig geschoord. Een architectonische uitdaging vormde de aansluiting van de bekistingpaneelmaten op de breedte en hoogte van de wanden. De engineers van NOE vonden hier een oplossing met panelen van hoofdzakelijk 3310 x 2650 mm. Op verzoek van de architect werd daarnaast een speciaal centergatenpatroon ontwikkeld. Het centerpenpatroon voor de NOEtop grootvlakpanelen kan vrij worden gekozen. Voor de wanden van de fietsparkeergarage werd een patroon met drie vaste centergaten over de breedte van het paneel gekozen. Ook in de hoeken van de wanden werd het patroon consequent doorgezet. De centergaten zullen in de uiteindelijke situatie worden afgewerkt met glazen doppen die de centergaten een esthetische functie geven.

WIB

33


kort en goed

dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Hakron lanceert UFO 26 Hakron, toeleverancier van producten voor betonconstructies en bekistingen, lanceert de UFO 26. De UFO 26 is een unieke, demontabele, actieve waterkering. Dit is een alternatief voor de passieve stalen waterkering die tot nog toe wordt gebruikt in betonwanden. Universeel toepasbaar bij elke Betomax 15 centering, ongeacht of dit een doorgaande of een verloren centering is. De UFO 26 wordt om een doorvoerbuis (bij doorgaande centering) of centerpen (bij verloren centering) gemonteerd. (Een doorvoerbuis is een afstandhouder waar een centerpen door wordt gestoken, een centerpen koppelt bekistingdelen). Het zwelvermogen van de UFO 26 is 500 % van het volume. Hiermee is de waterkering actief en keert het indringend vocht. De UFO 26 is te(ver)plaatsen op elke positie in het werk (wel een minimale betondekking van 100 mm aanhouden). Dit volledig actief en uitgebreid getest waterkeringssysteem heeft als basismateriaal een waterabsorberend synthetisch rubber. Het systeem bestaat uit (afhankelijk van de toepassing) Indringend vocht langs de centering zal door de UFO 26 worden geabsorbeerd, waardoor deze gaat zwellen. Door gebrek aan ‘zwelruimte’ ontstaat er een hoge zweldruk in elke richting. Deze zweldruk sluit het indringen van vocht langs de centering uit. Bij doorgaande centering wordt de doorvoer binnenlangs afgesloten met de actieve waterkerende UFO zwelpluggen. De elastische eigenschappen van de UFO 26 zorgen voor een goede klemming rond een diameter van Ø 26 mm (= meest toegepaste diameter kunststof- en stalen doorvoerbuizen).

NOE bekisting voor basculekelder Ramspolbrug Aan het uiterlijk van de basculekelder van de nieuwe, energieneutrale Ramspolbrug nabij Kampen, worden hoge eisen gesteld. NOE-Bekistingtechniek leverde hiervoor een oplossing die gebaseerd is op de NOEtop paneelbekisting en de NOE AB300 klimsteiger. Dankzij deze combinatie werd niet alleen voldaan aan de esthetische eisen, maar kon ook een optimale efficiency van het stortproces worden bereikt. Het scharnierpunt en het contragewicht van de nieuwe brug komen in een betonnen bak, ook wel basculekelder genoemd. Deze kelder is uitgevoerd met in het werk gestort beton. Omdat het openen en sluiten van de brug een enorme kracht kost, moet deze constructie zeer degelijk worden uitgevoerd. De basculekelder zelf maakt deel uit van het complete brugtracé dat wordt gedragen door zeven ellipsvormige pijlerfundaties. De ronde vormen die kenmerkend zijn voor de pijlerfundaties dienden ook terug te keren in de basculekelder. NOE-Bekistingtechniek ontwikkelde hiervoor een oplossing en verwierf de opdracht voor levering van NOEtop paneelbekisting voor de funderingsplaat van de kelder en de opgaande wanden. De opgaande wanden zijn daarbij in 3 fasen in de hoogte gestort. De funderingsplaat rust op stalen buispalen met een doorsnede van bijna twee meter die tot 25 meter diepte in de grond zijn getrild en geheid. Om aan te sluiten op de ellipsvorm van de pijlers werden de buitenhoeken van de haaks aansluitende panelen rond uitgevoerd. NOE-Bekistingtechniek produceerde en leverde hiervoor speciaal ronde stalen hoeken. Voor een aangenaam en goed gestructureerd voegbeeld zijn de paneelnaden van de bekisting afgedekt met geschaafde hardhouten latten. De opgaande wanden van de basculekelder zijn in 3 fasen in hoogte gestort. Om snel te kunnen be- en ontkisten en de bekisting om te zetten, combineerde NOE de NOEtop panelen met de klapbare NOE AB300 inhangsteiger. Voor het inhangen van de steiger kan gebruik worden gemaakt van de centergaten in de paneelbekisting.

34

WIB


dit artikel kunt u downloaden op www.wapeninginbeton.nl

Jongeren laten beton zien Beton mag gezien worden. Dat vinden de vijf brancheorganisaties die deze zomer een fotowedstrijd uitschrijven waarin kinderen en jongeren en het bouwmateriaal beton centraal staan. Spannende, niet alledaagse foto’s van kinderen of jongeren tussen, onder, voor, bij, boven, achter, tegen, door, in of met beton zijn voorbeelden die de jury graag wil zien. Het kunnen betonnen constructies, betonnen kunstwerken of betonnen wegen zijn, maar ook beton in vloeibare fase is toegestaan. Iedereen die het thema Jong&Beton op creatieve wijze fotografeert mag deelnemen. Tot 1 oktober kan men foto’s insturen via fotowedstrijd@ betonplatform.nl. Uit alle inzendingen wordt door een jury een selectie gemaakt van vijf foto’s. Deze worden op groot formaat getoond op de stand van het Betonplatform tijdens de Betondag 2012, op 15 november a.s. Op deze dag beoordelen de bezoekers welke foto in aanmerking komt voor de hoofdprijs. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van € 750,-. Het Betonplatform is een initiatief van de brancheorganisaties BFBN, Cascade, Cement&BetonCentrum, VHB en VOBN. Deze vijf brancheorganisaties werken samen in het Betonplatform en zijn ook aanwezig op de Betondag 2012. Het thema van dit jaar is Jong Beton, met een knipoog naar het vak betontechnologie en de voortschrijdende verjonging van de betonindustrie. Met deze fotowedstrijd sluit het Betonplatform aan bij dit thema.

Thibo 180x70:Thibo

26-03-2009

15:03

kort en goed

Wapening

in beton

feliciteert

Van Noordenne Staal met jubileum

Redactie en medewerkers van vakblad Wapening in beton feliciteren Van Noordenne Staal met het 50-jarig jubileum en wensen het bedrijf een voorspoedige toekomst.

Pagina 1

Maatwerk in wapeningsnetten Julianastraat 3 5741 EP Beek en Donk T 0492 - 47 11 11 F 0492 - 46 38 61 I www.thibo.nl E thibobouwstaal@thibo.nl

Thibo Bouwstaal mag zich al meer dan 50 jaar allround specialist noemen op het gebied van wapeningsconstructies en de toepassingsmogelijkheden daarvan in de woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw en in de prefab-betonindustrie. Van advies tot berekening, productie en levering, het gehele traject kan door Thibo Bouwstaal verzorgd worden. Zelfs de planning tijdens de bouw. Geïnteresseerd in onze complete dienstverlening? Kijk dan eens op www.thibo.nl.

WIB

35


BetonijzerBuigCentrale

Handelmaatschappij B.V.

Bezoekadres : Havenstraat 6 - 3372 BD Hardinxveld-Giessendam Postadres : Postbus 11 - 3370 AA Hardinxveld-Giessendam Telefoon 0184-620300 - Fax 0184-620301 e-mail : info@b-b-c.nl

www.b-b-c.nl

Wapening in Beton Juni 2012  

Het enige objectieve vakblad voor de wapeningsbranche

Wapening in Beton Juni 2012  

Het enige objectieve vakblad voor de wapeningsbranche

Advertisement