Roofs Oktober 2014

Page 1

Roofs

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 9 OKTOBER 2014 23 e JAARGANG

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

dE wiNdbElastiNg vaN ZoNNE-ENErgiEsYstEMEN oP PlattE dakEN • • • •

nieuwbouwmarkt utiliteit nog niet uit het dal Bitumineus dakafval RDM scheepsbouwloods wordt gerecycled Renovatie van een parkeerdak Renners van de dakenbranche zetten mooie tijd neer


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.