Page 1

Roofs

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 9 OKTOBER 2014 23 e JAARGANG

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

dE wiNdbElastiNg vaN ZoNNE-ENErgiEsYstEMEN oP PlattE dakEN • • • •

nieuwbouwmarkt utiliteit nog niet uit het dal Bitumineus dakafval RDM scheepsbouwloods wordt gerecycled Renovatie van een parkeerdak Renners van de dakenbranche zetten mooie tijd neer

Roofs Oktober 2014  
Roofs Oktober 2014  

Het enige objetieve vakblad voor de dakenbranche

Advertisement