Page 1

Roofs

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 8 SEPTEMBER 2014 23 e JAARGANG

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

veiligHeid = een geZAmenliJKe veRAnTWooRdeliJKHeid • nieuw: lees maandelijks in roofs uw regionaal daKennieuws • Ventilerende gootbodem voorkomt vochtproblemen goot • actieagenda bouw heeft noodzakelijke veranderingen op gang gebracht • stichting daKlabel presenteert nieuwe bestekservice • dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging in één systeem

Roofs September 2014  
Roofs September 2014  

Het enige objetieve vakblad voor de dakenbranche

Advertisement