__MAIN_TEXT__

Page 1

Roofs

ARCHITECTEN, OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS, VERWERKERS | NR. 8 SEPTEMBER 2014 23 e JAARGANG

HET ENIGE OBJECTIEVE VAKBLAD VOOR DE DAKENBRANCHE

veiligHeid = een geZAmenliJKe veRAnTWooRdeliJKHeid • nieuw: lees maandelijks in roofs uw regionaal daKennieuws • Ventilerende gootbodem voorkomt vochtproblemen goot • actieagenda bouw heeft noodzakelijke veranderingen op gang gebracht • stichting daKlabel presenteert nieuwe bestekservice • dakrandbeveiliging en doorvalbeveiliging in één systeem

Profile for Lindeman Uitgevers

Roofs September 2014  

Het enige objetieve vakblad voor de dakenbranche

Roofs September 2014  

Het enige objetieve vakblad voor de dakenbranche

Advertisement