Page 1

fryslân 11 ..........................................

LC maandag 9 januari 2012 - fryslan@lc.nl

Eis zeven maanden cel voor vuurwerk LEEUWARDEN - Tegen een 25-jarige leerling-kok uit Grou is maandag zeven maanden celstraf geëist wegens het bezit van verboden vuurwerk. De forse eis van officier van justitie Jack Blom is gebaseerd op de nieuwste richtlijn van het openbaar ministerie voor vuurwerkmisdrijven. Omdat economisch politierechter Kees Post de consequenties van de richtlijn eerst

goed wil bestuderen, doet hij pas over twee weken uitspraak. Bij de Grpister trof de politie vlak voor Kerstmis 2010 een grote partij professioneel vuurwerk aan. De verdachte had het spul voor €750 in België gekocht en wilde zijn studiebeurs aanvullen met winst uit de verkoop ervan. In zijn kledingkast stonden dozen met onder meer 150 mortierbommen, bijna 700 nitraatklappers en 900 strijkers.

Harlingen wil Kop Afsluitdijk erbij HARLINGEN - De Harlinger burgemeester Paul Scheffer wil dat de Kop van de Afsluitdijk na de gemeentelijke herindeling bij Noordwest-Fryslân komt. De provincie pleit voor het samengaan van Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Littenseradiel in een nieuwe supergemeente. Scheffer vindt dat de provincie bij de herindelingsplannen te veel vasthoudt aan de oude gemeentegrenzen. ,,Men vervalt nu weer in het oude groefje’’, zei hij zaterdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie in Harlingen. In een terugblik op het afgelopen jaar stelde hij dat Harlingen

in de ogen van het kabinet niet meer meedoet als zeehaven van nationaal belang. ,,Maar dat zullen we nog wel eens zien.’’ De haven deed het in 2011 beter dan verwacht. Het tal containers groeide met 3 procent en de overslag van merendeels zand en grind steeg met 17 procent. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg de Harlinger onderzoeksjournalist Simon Vuyk de Boei van Harlingen uitgereikt. De prijs is voor degene die Harlingen het best in het nieuws heeft gebracht. Vuyk schreef het boek ‘De blikken dominee’ over de Harlinger dominee Johan Barger die in 1894 zijn veel jongere minnares doodschoot.

Sportvissersvoorman: baars kan nu overal vandaan komen

Keurmerk voor snoekbaars

GROU - Snoekbaarzen die voor de consumptie zijn bedoeld, moeten een keurmerk krijgen. Dat standpunt huldigt voorzitter Sake van der Meer van Sportvisserij Fryslân, de koepelorganisatie van 27.000 hengelaars in deze provincie. ,,Fan alles watsto oan fleis en fisk yn restaurants, cafetaria’s en fiskwinkels krijst, moat de kwaliteit kontrolearre wêze. De snoekbears falt bûten de boat”, zegt voorman.

De regelgevende overheid en het Productschap Vlees en Vis als kwaliteitsbewaker zouden de certificering van de smakelijke consumptievis moeten optuigen en uitvoeren. ,,No hast gjin idee wêr’t de fisk weikomt’’, zo vertelt Van der Meer. De minsken tinke miskien dat se hjir in farske snoekbears út Fryslân op tafel krije, mar hy kin ek sa hielendal út Poalen komme. Of út it suden fan it lân, dêr’t it wetter op plakken hiel wat min-

Keurmerk is garantie voor vrije vis op het bord Ook illegale handel in baars aangepakt

der skjin is as by ús.” Het mes snijdt met de keuring aan beide kanten. Niet alleen wordt gegarandeerd dat je dan een van alle smetten vrije vis op je etensbord hebt. Ook wordt hiermee een poging gedaan een halt toe te roepen aan de illegale verkoop van gevangen snoekbaarzen door visstropers aan de groothandel en bij de achterdeur van restaurants. Ook sportvissers maken zich aan dat laatste trouwens wel

schuldig, erkent Van der Meer. Hengelaars mogen elk per keer niet meer dan twee snoekbaarzen meenemen, uitsluitend bedoeld voor eigen consumptie. Er een slaatje uit slaan, is verboden. ,,As federaasje ûnderskriuwe wy dat. Oan de oare kant kin ik my, seker yn dizze minne tiid, wol foarstelle dat in inkeld der sa in sintsje foar de eigen húshâlding by fertsjinnet. Guon kinne it wol brûke. Mar goed, it mei net, dus klear”.

Snelle bus alternatief voor auto

Evenals de hostels in Sneek en Heeg was Grou sinds 2007 via een franchiseformule verbonden aan de landelijke keten Stayokay. Sneek en Heeg zijn sinds 1 januari volledig onderdeel geworden van Stayokay, Grou gaat zelfstandig verder als ‘waterhostel’. ,,Dat biedt ons meer ruimte om ons breder te ontwikkelen’’, verklaart directeur Jan Thies. De voormalige baas van het Oranje

HOLWERD - Van zes vrachtwagens van transportbedrijf Ridder & De Vries in Holwerd zijn in de nacht van zaterdag op zondag de ruiten ingegooid. De daders, vermoedelijk twee personen, gingen er met een navigatiesysteem en een mobiele telefoon vandoor. De voertuigen stonden geparkeerd op het terrein van het bedrijf. ,,De schade is enorm”, zegt mede-eigenaar Jitze Ridder. ,,In alle zes de auto’s moeten nieuwe ruiten.”

Einde proef ‘bikedispenser’

Hotel in Leeuwarden is afgelopen mei aangesteld om de boel te herstructureren. Klaas Leystra, die directeur was van de hostels in Sneek, Heeg en Grou, is nu de dagelijks manager in Grou. Als ‘waterhostel’ wil Oer ’t Hout, dat een eigen zeilschool heeft, sportieve arrangementen voor groepen en gezinnen aanbieden. Dat was binnen de formule van Stayokay slechts beperkt mogelijk. Buiten het seizoen kan de herberg volgens Thies uitstekend dienen als bijvoorbeeld een vergaderaccommodatie voor het dorp.

gehoordgezien

LEEUWARDEN - De volautomatische fietsenstalling aan de voet van de Van Harinxmabrug bij Leeuwarden verdwijnt. Het systeem dat een jaar geleden in gebruik is genomen, vertoont technische haperingen. In het voorjaar komt er een nieuwe stalling met kluisjes, die gebruikers zelf openen en sluiten. De proefperiode met de bikedispenser heeft de gemeente nu beëindigd. Automobilisten kunnen hun auto stallen op een parkeerterrein en van hier met de fiets richting binnenstad rijden. Dit hoort bij de serie maatregelen om de autodrukte rond Leeuwarden te verminderen.

LEEUWARDEN - Autobestuurders hebben sinds vanochtend een alternatief wanneer zij uit de richting Drachten via de Drachtsterbrug Leeuwarden willen binnenrijden. Bij de afrit WâldweiDrachtsterweg is een parkeerterrein aangelegd, waarvandaan in de spits acht keer per uur een snelle bus naar de binnenstad en het kantorengebied rijdt. Gedeputeerde Sietske Poepjes en de Leeuwarder wethouder Thea Koster stapten op de eerste bus, die hen in een kwartier op de

LEEUWARDEN - Het zogeheten alcoholslot kost een automobilist al gauw €4000. Deelname is verplicht voor wie rijdt met een alcoholpromillage van meer dan 1,3. Wie met een hoog, maar niet extreem gehalte alcohol in het lichaam achter het stuur wordt gepakt, is voortaan al gauw €4000 kwijt. Dit is het gevolg van de invoering van het alcoholslot per 1 december. Advocaten duikelen, onder meer op internet, over el-

FOTO JAN SPOELSTRA

SLENTERSHOPPEN Voor Harlingen moet je als toerist de tijd nemen. Op elke straathoek is de historie aanwezig, constateert een journalist van het Algemeen Dagblad in de reisbijlage van die krant. Ze is onder de indruk van de veelheid aan monumenten in de geboorteplaats van Simon Vestdijk, maar ook ,,slentershoppen’’ kun je er volgens haar uitstekend. En slapen moeten de AD-lezers natuurlijk in de vuurtoren, de reddingsboot of de havenkraan.

Drachtster werkgroep Actie Kerstpakketten. De werkgroep zamelt al jaren kerstpakketten in voor mensen die het pakket zelf niet echt nodig hebben. ,,Ondanks dat steeds minder mensen een kerstpakket krijgen is dit een goed resultaat’’, laat de werkgroep weten. De pakketten zijn verdeeld over het Rode Kruis afd. Smallingerland, het inloophuis van Mindup en de Interkerkelijke werkgroep AZC. Die laatste kreeg ook €80,00 aan donaties.

JUTTEN Danny (10) en Mark (8) wonen aan de polderdijk bij Goingarijp. Het hoge water en de harde wind spoelde allemaal rotzooi op de dijk, reden voor de twee vrienden om aan het ‘jutten’ te slaan. De oogst: zeven vuilniszakken vol met lege flesjes, kleppen van petten, een afwasteiltje, hout, blikjes, borstels, een jerrycan, schoenen en wat hout. Na afloop wachtte Danny en Mark warme thee, want ze hadden wel erg koude handen en voeten gekregen. De gemeente heeft het afval opgehaald.

WITTE ZEEHOND Op Ameland is eind vorige week een bijzondere zeehondenpup aangespoeld. Het dier zat onder het zand, maar toen de hulpverleners dat verwijderd hadden, bleek hij nog helemaal overdekt met zijn witte puppyhaar. Normaal gesproken verliezen jongen van de grijze zeehond dit na ruim drie weken; ze kunnen zich er slecht mee redden in het water. Dit jong was volgens de hulpverleners echter zeker acht weken oud; hij paste nauwelijks meer in de mand die ze altijd voor puppy’s gebruiken. De drenkeling is zaterdag naar de zeehondencrèche in Pieterburen gebracht.

KERSTPAKKET 81 kerstpakketten kwamen er dit jaar binnen bij de

eindbestemming, het WTC-gebied, bracht. Passagiers betalen €2 voor een enkeltje. Werknemers van bedrijven die met de gemeente samenwerken, reizen de helft voordeliger. De busdienst, in de ochtend- en de avondspits, hoort bij een pakket maatregelen die het autoverkeer naar en van Leeuwarden met 10 procent moet terugdringen. Voor de genodigden was er vanochtend een ontbijt, de chauffeur (foto) loopt met zijn ontbijt naar de bus. FOTO LC/SIEP VAN LINGEN

Alcoholslot vaak te zware maatregel

tel.058-2845845 . tips@lc.nl

Op Ameland is een witte zeehondenpup aangespoeld.

MEPPEL - Een 67-jarige automobiliste uit Oudehorne is zaterdagmiddag rond half vijf omgekomen bij een autobrand naast de snelweg A32 bij Meppel. Omstanders en hulpverleners probeerden de vrouw nog uit haar auto te bevrijden. Doordat de vlammen zo snel om zich heen sloegen, lukte dat niet. De vrouw zat alleen in de auto en kwam uit de richting van Zwolle. Ze raakte ter hoogte van de afslag Meppel de macht over het stuur kwijt, belandde in de berm en botste met haar auto tegen een boom. Daarop vloog het voertuig direct in brand. De Verkeersongevallen Analyse van de politie onderzoekt nog hoe het vuur zo snel om zich heen heeft kunnen grijpen.

Dieven stelen uit vrachtwagens

Jeugdherberg Grou stapt uit landelijke club GROU - Jeugdherberg Stayokay in Grou gaat zelfstandig verder onder de oude naam Oer ’t Hout Grou. Zo hoopt het meer bedden te kunnen vullen.

Vrouw komt om bij autobrand

kaar heen om de strijd aan te binden met de nieuwe maatregel. „Iemand met een laag inkomen wordt zo dubbel gestraft’’, zegt advocaat Tjalling van der Goot van Anker & Anker uit Leeuwarden. ,,Een kromme gang van zaken.’’ Het alcoholslot is verplicht voor automobilisten die na 1 december 2011 zijn aangehouden met meer dan 1,3 promille alcohol in het bloed. Dergelijke hoeveelheden zijn bij de overtreders die voor de rechter verschijnen rede-

lijk gemiddeld. Zij krijgen nu een brief van het CBR dat hun rijbewijs ongeldig is verklaard en dat hen een alcoholslotprogramma wordt opgelegd. De bestuurder moet zelf voor de installatie zorgen en de kosten, ongeveer €2700, betalen. Het slot wordt voor twee jaar geplaatst. De bestuurder moet bij elke rit blazen voordat hij kan starten. Ook onderweg wordt er gecontroleerd. Deelname aan het alcoholslotprogramma is verplicht. Voor een overtreder die niet meedoet blijft

het rijbewijs ongeldig. De maatregel van het CBR, die ook nog verplichte deelname aan een cursus behelst, komt bovenop de straf die de strafrechter oplegt. Die is in gevallen als deze al gauw meer dan €1000 en een groot aantal maanden rijontzegging. Wie een rijontzegging krijgt, mag niet aan het programma meedoen. Advocaat Van der Goot: ,,Bovendien krijg je een speciaal alcoholrijbewijs. Over stigmatisering gesproken. Iemand met wat meer

geld heeft misschien ook nog wel een paspoort om zich te legitimeren. Heb je dat niet, dan sta je er gekleurd op. Mensen worden met dit alcoholslot van alle kanten aangepakt. Maar het staat lang niet altijd in verhouding tot de overtreding. Het is opvallend dat 1,3 promille door rechters doorgaans wordt bestraft met een boete van €650. De maatregel van het CBR is vele malen ingrijpender. De discussie hierover had in het parlement gevoerd moeten worden.’’ (GPD)

Opgeladen het nieuwe jaar in LINDA ZEGGELAAR

LEEUWARDEN - Afvallen. Gezonder leven. Een nieuwe baan vinden. Een eigen bedrijf starten. Vrijwel iedereen begint een nieuw jaar met goede voornemens. Het Kickstart Me-evenement zaterdag in de Leeuwarder Blokhuispoort hielp de deelnemers op weg de voornemens daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Kickstart Me is opgezet door coach/docent Alvar van Rijn en docent/muzikant Emile van Doorn. Zij hebben voor het evenement trainers op het gebied van bewustzijn, voeding en gezondheid, time-management en financiën uit het hele land naar het noorden gehaald voor een dag met lezingen en speedcoaching. Een divers gezelschap laat zich een dag lang in het voormalige huis van bewaring opsluiten: carrièrevrouwen, studenten, echtparen, beginnende ondernemers en coaches die inspiratie zoeken. De dag begint ontspannen. De groep doet een ademhalingsoefening en daalt af naar een favoriete plek om ontspanning en rust te

Pak de visuele herrie aan in je omgeving

Organisator Alvar van Rijn coacht de aanwezigen tijdens het Kickstart Me-evenement in de Blokhuispoort. FOTO LC/JAN DE VRIES vinden. ,,Even naar je alfa toe’’, heet dat in de Silva-methode die door Landa Endlich uit Rotterdam naar Nederland is gehaald. De oefening is simpel, kost minder tijd dan meditatie en makkelijk zelf uit te voeren. Het helpt je om de hoge frequentie van hersengolven te verlagen. Zestigduizend, overwegend herhalende gedachten per dag vullen ons brein, vertelt Landa. Je bent wat je eet. Daar is Mike Donkers uit Nijmegen heilig van overtuigd. Na een periode van

ziekte ontdekte hij de invloed van voedsel op je gezondheid, geïnspireerd door de Amerikaan Weston Price. Dat verzadigd vet fout is, is een fabel die de voedingsindustrie ons op de mouw speldt. Bij alle voedingsmiddelen stelt hij de vraag: welk vet en welk zout, want daarin zit een wereld van verschil. Zelf kiest hij voor dierlijke, verzadigde vetten en rauwmelkse, volle zuivel en voelt zich beter dan ooit. Tussen de lezingen door gaan de deelnemers de cellen van de

gevangenisvleugel in voor speedcoaching: een een-op-een sessie van een kwartier bij een loopbaancoach, bewegingsadviseur of een natuurgeneeskundige en voor een kleur-, stijl en kledingadvies. Waarom open je een envelop, haal je de brief eruit, stop je hem weer terug om hem later opnieuw te openen als je hem afhandelt? Twee overbodige handelingen. Het simpele voorbeeld dat organizer Milly van der Meulen uit Leeuwarden geeft, roept

herkenning op. Administratie op orde houden, is waar bijna iedereen mee zit. Een ordner met het label algemeen of divers is onzin. ,,Daar kijk je nooit meer in’’, zegt Milly. Pak de visuele herrie aan in je omgeving, geeft ze mee. Weg met die stapels papier en dode planten. Alvar van Rijn, die onder meer op de NHL persoonlijke ontwikkeling doceert, houdt de deelnemers een spiegel voor als hij feminiene en masculiene eigenschappen en denkwijzen verklaart. En of je nu man of vrouw bent, de zes menselijke behoeften (zekerheid, variatie, erkenning, connectie, groei en bijdrage leveren) gelden voor iedereen. ,,Mijn valkuil is dat ik dingen bedenk, erover blijf nadenken en niet tot uitvoering kom’’, vertelt Alvar aan het begin van de dag. Het uitstelgedrag dat hij zo vaak bij studenten ziet, is hem evenmin vreemd. ,,Zonder Emile was het evenement nooit van de grond gekomen.’’ Zijn voornemen is realiteit geworden en in september staat de volgende Kickstart Me op de planning. ,,Met nog meer speedcoaches’’, belooft Van Rijn, moe maar voldaan.

Bromfiets na ongeluk weg LEEUWARDEN - Een 22-jarige Leeuwarder is in de nacht van zondag op maandag aangehouden op verdenking van bedreiging, diefstal met geweld en het rijden onder invloed. In de Vuurdoornstraat werd hij door twee stadsgenoten aangereden met een bromfiets toen hij plotseling de weg opstapte. Daarop bedreigde hij het tweetal met een mes en ging er op de bromfiets vandoor. Zijn vlucht eindigde niet snel daarna tegen een lantaarnpaal waarop hij door de politie aangehouden kon worden. Op het bureau weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse.

Hallumer vast na steekpartij HALLUM - Een 23-jarige inwoner van Hallum is zaterdagmorgen vroeg aangehouden na een steekpartij op de Langebuorren in zijn woonplaats. Rond kwart voor vier troffen agenten daar een dertigjarige Hallumer aan met een steekwond in zijn buik. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. De twee hadden in een café ruzie gekregen, waarna op straat een steekpartij volgde. De 23jarige verdachte moest mee naar het politiebureau, zijn mes is in beslag genomen. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of moord.

Strandpalen zakken scheef NES - De winterstorm heeft de bovenste laag zand weggeslagen van de stranden op de Waddeneilanden. Hier en daar zijn stukken duinvoet weg. Schokkend is de afslag niet, zegt Janneke Dobbinga van Rijkswaterstaat. ,,Door stormen ligt het strand in de winter lager dan in de zomer, dat is normaal”, zegt Dobbinga. Toch is het strandniveau door de storm zo verlaagd, dat verspreid over de Friese eilanden twintig strandpalen zijn scheefgezakt. Rijkswaterstaat zet de palen deze dagen weer recht. De gemeente Ameland verricht herstelwerkzaamheden aan de vier belangrijkste strandopgangen.

Opgeladen het nieuwe jaar in  

Afvallen. Gezonder leven. Een nieuwe baan vinden. Een eigen bedrijf starten. Vrijwel iedereen begint een nieuw jaar met goede voornemens.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you