Page 1

Sint Marten Sonsbeekkwartier

Magazine Jaargang 4 | nummer 7 | 2016

eerste doe-het-zelf-zaak van Arnhem gemeentelijke uitvoering vanuit wijk

Een nieuw thuis in Sint Marten

interview Syrische vluchtelingen

1


INHOUDSOPGAVE

Agenda

Voorwoord • Fikse Klus

Voorwoord

Oud Papierinzameling

20 dec di 18.15 u Eetgroep St. Marten – Inloophuis 21 dec wo 18.00 u

02

Drie jaar geleden zijn we gestart met twee keer per jaar het magazine. Iedere editie is altijd een fikse klus waaraan een grote

Duurzaam diner – Inloophuis 3 jan di 18.15 u

groep wijkbewoners een bijdrage levert. Van oudsher is het

Eetgroep St. Marten – Inloophuis

moeilijk om vaste redactieleden en bezorgers te vinden. In onze

15 jan zo 15.00 u

wijk wonen veel mensen die aan het begin van hun carrière staan en hierdoor druk zijn. Ook wordt er (relatief ) veel verhuisd.

Luwe zondag – Nieuwe Hommel 25 jan wo 18.00 u Eten met vluchtelingen – Inloophuis

In het magazine besteden we steevast aandacht aan buurtondernemers omdat zij een

7 feb di 18.15 u

belangrijke plaats in de wijk innemen. In dit magazine vindt u een uitgebreid interview

Eetgroep St. Marten – Inloophuis

met Houthandel Bosveld. Een familiebedrijf, van drie generaties, wat 60 jaar in

19 feb zo 15.00 u

St. Marten gevestigd is. Toen wij de laatste hand legden aan het magazine vernamen we

Luwe zondag – Nieuwe Hommel

dat kluswinkel Elbers aan de Hommelseweg (ook een derde generatie familiebedrijf )

22 feb wo 18.00 u – Eten met

er mee stopt.

09

10

15

Culinair: Retiro

Interview: Theo de Rijk

08

20

Maar er is ook ruimte voor nieuw bloed zoals het nieuwe restaurant Retiro aan de Apeldoornseweg. Han Koppers, eindredacteur.

vindt u op de wijksite.

Colofon • Redactie Coördinatie: Han Koppers. Eindredactie: Han

23 Column: Historisch Zoekplaatje

Wijkillustratie

vluchtelingen – Inloophuis Een uitgebreide en geactualiseerde agenda

07

Praktische info

18

22

20

Voorwoord / Agenda 02 Wijkprijs Bloeiend Sint Marten 04 Teamleefomgeving 05 Oud papierinzameling 07 Culinair: Retiro 08 Culinair: Recept 09 Jublieum Houthandel Bosveld 10

Interview: Theo de Rijk 15 Kinderwijkteam 17 Hoe doe jij dat? 18 Column: Historisch Zoekplaatje 20 Een nieuw thuis in Sint Marten 21 Hazegrieten 22 Wijkillustratie 24

Koppers i.s.m. Joke Prins. Tekstbijdragen: Ruud Borman, Eva Kramer, Jos Overbekking, Kyonne

Opbouwwerker Rijnstad:

Spreekuur Wijkteam: (zorg, welzijn,

Leyser, Corinna Haese, Maarten Ferdinand ter

Opbouwwerker Rijnstad: Rob Klingen,

werk en inkomen), elke donderdag

Haar, Sabine de Vré – Roelofs, Jan Schreur, Peter

r.klingen@rijnstad.nl, 06-55321664

15.00 - 16.00 uur, De Nieuwe Hommel.

De Nieuwe Hommel:

Spreekuur huurdershuis:

De Wiltstraat 6, 6821 CE, Arnhem,

Maandag en woensdag, 9.00 - 12.00 uur.

www.denieuwehommel.nl.

Inloophuis Sint Marten.

Druk: Flyeralarm.Vormgeving: Linda van

Bewonersoverleg St. Marten

Politiepost: Hommelseweg 56.

Sommeren.

Sonsbeekwartier:

Spreekuur: dinsdag 18.00 - 20.00 uur,

secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com.

Wijkagenten: Eric.hortensius@politie.nl.

leveren zijn van harte welkom. Stuur uw bijdrage

Groengroep St. Marten

Inloopcentrum:

naar: info@sintmartensonsbeekkwartier.nl.

Sonsbeekkwartier: groenewijk@live.nl.

Van Slichtenhorststraat 34, 6821 CM,

Mulder, Marion de Goede. Illustraties: Thalysia van Esch.

Dit is een uitgave in opdracht van bewonersoverleg St. Marten, Sonsbeekkwartier, Arnhem.

Bewoners en instanties die een bijdrage willen

Arnhem, 026-4426066. Voor ondernemers uit de wijk bestaat de

Spreekuur Portaal: (gebiedsbeheerder)

mogelijkheid te adverteren, zie de website:

15.00 - 16.00 uur, De Nieuwe Hommel.

www.sintmartensonsbeekkwartier.nl.

3


WIJKBERICHTEN

Wijkprijs voor bloeiend Sint Marten!

WIJKBERICHTEN

In memoriam •

Team Leefomgeving Arnhem Noord-West

Carla van der Ploeg 15.03.1970 – 25.09.2016 Sinds een val van de trap, zo’n tien jaar geleden, is Carla chronische pijnlijder geweest. Op 25 september is ze op een door haar gekozen moment overleden. In haar eigen huis en niet alleen. De pijn

In april 2015 heeft het college van B&W de nieuwe koers voor de

Vanuit een plek in de wijk gaan wij ons bezighouden met zaken als

komende jaren gepresenteerd: “Van wijken weten”. Een team van

veiligheid, onderwijs, openbare ruimte, eigenlijk met alles wat speelt

ambtenaren, het wijkteam leefomgeving, gaat volledig integreren in

in de wijk. Uitzonderingen zijn zorg en welzijn, want daar houdt

de wijken. Gemeentelijke uitvoering wordt niet langer vanuit het

het “sociale wijkteam” zich voornamelijk mee bezig. De komende

stadhuis bepaald, maar in samenspraak met de wijk. Op 3 oktober

maanden zullen wij kennismaken met u en horen wat er speelt in de

jongstleden is het Team Leefomgeving voor Sint Marten Sonsbeek-

wijk. Wij ontmoeten u graag, bij een bewonersoverleg of ergens in

kwartier (onderdeel van Arnhem Noord-West) van start gegaan.

uw buurt in de wijk.

werd te bepalend in haar leven. Jarenlang

Mocht u ons willen bereiken, dan kan dit per telefoon of e-mail.

woonde ze in de Nijhoffstraat.

Fred de Bruijn, fred.de.bruijn@arnhem.nl, tel. 026-377 50 97; Els van Outvorst, els.van.outvorst@arnhem.nl, tel. 026-377 34 40; Lisette Heij, lisette.heij@arnhem.nl, 026-377 38 60; Heidi Geertsen, heidi.geertsen@arnhem.nl, tel. 06-44 02 80 87;

Van spekcheque via boomspiegelprijs naar wijkprijs!

Silvia Groosman, silvia.groosman@arnhem.nl, tel. 06-53 42 69 01.

Geschiedenis

Artikel: Team Leefomgeving Noord-West.

Ruim 25 jaar geleden zijn we met een aantal buren begonnen om de middenberm en boomspiegels op de Van Slichtenhorststraat-Zuid (tussen de Sloetstraat en de Nijhoffstraat) te onderhouden. Aanleiding was dat we de middenberm nauwelijks veilig konden oversteken vanwege

Wij zijn (van links naar rechts): Silvia Groosman, Heidi Geertsen,

alle hondenpoep die er lag. We zijn begonnen met het onkruid weghalen en dat werkte

Lisette Heij, Els van Outvorst, Fred de Bruijn.

goed. Dit heeft ertoe geleid dat we in het verleden een Spekcheque hebben gewonnen. Van het geld hebben we een bankje, een stoel, plantenbakken en planten gekocht. We hebben vaak positieve reacties op onze boomspiegels gehad als we bezig waren met het onderhoud en van ons “bankstel” is altijd veel gebruik gemaakt. In mei 2016 hebben we de eerste boomspiegelprijs van Sint Marten/Sonsbeekkwartier gewonnen.

Mede dankzij haar aanhoudende inzet en door de door haar opgerichte “Stichting Nijhofje” in 2008 (samen met buurvrouwen Anja en Kim) heeft zij de sloopplannen

Cafetaria De Snoek nu ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers

voor het Jan Nuldenhofje weten te

Bloeiend Sint Marten 2.0 Nu de gemeente bezig is met de herinrichting van de straat zal de omgeving nog aantrekkelijker worden. We krijgen extra grote boomspiegels, zodat we ons nog meer kunnen uitleven. Helaas zijn vrijwel alle planten uit onze boomspiegels door de werkzaamheden gesneuveld. Daarom hebben we ons afgelopen zomer aangemeld om mee te dingen naar de Wijkprijs 2016. Op 20 oktober hebben we ons project Bloeiend Sint Marten 2.0 mogen presenteren in het stadhuis en hebben we een gedeelde vijfde/ zesde plaats behaald. Hiermee hebben we een bedrag van 1000 euro gewonnen.

voorkomen. Hier was ze trots op. Op de wijksite vindt u een In memoriam, geschreven door wijkpastor Geert Rozema. Foto: Han Koppers.

Op 29 november is met het doorknippen van een lint door buurtbewoonster Christa gemarkeerd dat De Snoek nu ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Per 1 januari 2017 zijn ook horecagelegenheden hiertoe verplicht, maar Esther en Haydar vonden het meteen al belangrijk dat hun zaak voor iedereen

Daarmee kunnen we weer nieuwe planten aanschaffen en onze middenberm opnieuw

toegankelijk is. Zij zijn heel blij met de buurman die het leuk vond om hierbij te

inrichten. Wij hebben zin om er weer wat moois van te maken. Wij hopen dat we op

helpen en kosteloos -met materiaal dat hij al had- een mooie, precies passende

deze manier onze buurtbewoners kunnen stimuleren om ook (weer) aan de slag te

houten oprijplaat heeft gemaakt. Leuk detail: daarbij kwam prachtig van pas een

gaan om zo samen onze mooie aantrekkelijke wijk te laten bloeien. Artikel: Marion de Goede en Josephine Reeuwijk. Foto: Han Koppers.

4

www.sintmartensonsbeekkwartier.nl

multiplex plaat, indertijd ‘gered’ uit de container bij de Hommel toen de oude keuken werd gesloopt. En nu maar hopen dat meer rolstoelgebruikers de weg naar De Snoek weten te vinden!

5


WIJKBERICHTEN

advertenties

www.verademend.nl Bewust & Natuurlijk

Oud papierinzameling • Ademcoaching • Natuurvoedingsadvies • Energetische behandelingen (Quantum Touch/Access Bars)

• Training ‘Adem je Slank’ • Workshop ‘Kracht van Ademen’ Verademend is voor kinderen,volwassenen, particulieren en bedrijven/groepen.

Colette André Pontanuslaan 53 6821 HN Arnhem Telefoon: 06 44 36 50 09 info@verademend.nl

Succesvol adverteren in de wijkkrant? Adverteer met korting in alle vijf edities van 2017! Mail naar info@sintmartensonsbeekkwartier.nl

Stichting De Groene Vos draagt al weer ruim 7

ingezameld verdwijnt in de gemeentekas. De

van energiebesparing en gebruik van zonne-

jaar zorg voor de organisatie van de maandelijkse

opbrengst van de maandelijkse inzameling komt

stroom.

oudpapierinzameling in Sint Marten-Sonsbeek-

in onze wijk ten goede aan Stichting De Groene

kwartier. Een ploeg vaste vrijwilligers, loopt in

Vos. Door de verminderde hoeveelheid

Zorgen over 2017

tweetallen achter de inzamelwagen van SUEZ

ingezameld oud papier is de opbrengst voor

De gemeente voert begin 2017 in de hele wijk

(voorheen SITA) om het oud papier van de

Stichting De Groene Vos ook flink gedaald. Daar

Omgekeerd inzamelen in. Deze wijze van

straat te halen en in de wagen te deponeren.

komt bij dat de gemeente eerst een per maand

inzamelen is gericht op afvalscheiding en

wisselende vergoeding per ton uitkeerde.

productie van zo min mogelijk restafval.

Veranderingen

De Groene Vos ondersteunt deze ontwikkeling

Vanaf oktober 2013 wordt het oud papier in

van harte: hoe meer oud papier apart wordt

blauwe minicontainers ingezameld op de eerste

ingezameld hoe beter. Dit staat voorop.

maandagmiddag van de maand vanaf 14.00 uur.

Maar Omgekeerd inzamelen betekent ook dat

De hoeveelheid ingezameld oud papier is in de

de gemeente in onze wijk, naast de bestaande 4,

loop der jaren fors teruggelopen. In 2006, het

ca. 9 extra ondergrondse papiercontainers wil

jaar van de wijkweddenschap met de milieuwet-

aanleggen, zodat het voor bovenhuisbewoners

houder, werd huis-aan-huis in de gehele wijk nog

eenvoudiger wordt oud papier van de hand te

245 ton ingezameld. Over de laatste 3 jaren was

BOSVELD: AL MEER DAN EEN HALVE EEUW ÙW MAATWERKSPECIALIST!

Voor al uw timmerwerk, meubels op maat, hout op maat (naar wens geprofileerd), schuifkasten op maat, deuren, kozijnen, keukenrenovatie, traprenovatie en doe-het-zelf artikelen

dat gemiddeld 150 ton per jaar. De oorzaken van deze afname moeten worden gezocht in de internetsamenleving (minder kranten en tijdschriften), de economische crisis en het toenemend gebruik van de ondergrondse containers. Hoeveel oud papier er in de ondergrondse containers wordt gedeponeerd is niet duidelijk.

Zo kon in 2011 met een prijs van € 60,- per ton nog wel eens een keer € 800,- binnengehaald worden.Vanaf 2013 heeft de gemeente een vaste prijs van € 52,- per maand vastgesteld en vanaf 2016 is dit verlaagd naar € 43,- per ton. Het laatste half jaar was de netto-opbrengst gemiddeld € 370,- per maand. Besteding oud papieropbrengst Van de oud papieropbrengst worden de inzamelkosten afgetrokken. Dat zijn de vergoedingen van € 25,- per persoon per

op maat! Wij zagen de plaat wat u U betaalt alleen nodig heeft!

HOUT BESTELLEN?? BOSVELD BELLEN!! Sonsbeeksingel 71-72, Arnhem Tel.: 026- 44 333 86

www.houthandelbosveld.nl

middag die aan de vrijwilligers worden uitgekeerd.Van het overgebleven geld financiert Stichting De Groene Vos haar duurzaamheidsFinanciële opbrengst

initiatieven die zij samen met wijkbewoners

Oud papier levert geld op, want oud papier kan

in de wijk organiseert, zoals exploitatie van

gemakkelijk gerecycled worden en weer als

De Groene Vos, organisatie van Repair Cafés,

grondstof worden gebruikt voor nieuw papier

duurzame diners, stadslandbouw, projecten als

en vooral karton. De opbrengst van het oud

100-100-100 gericht op afvalvermindering en

papier dat via ondergrondse containers wordt

afvalscheiding, groen in de wijk en stimuleren

7

doen. Op zichzelf ook prima. Maar De Groene Vos vreest dat de opbrengst van de maandagmiddaginzameling daardoor aanzienlijk zal afnemen. Daarom doen we een oproep. Als u de activiteiten van De Groene Vos wilt blijven ondersteunen, blijf dan zoveel mogelijk gebruik maken van de blauwe minicontainer. Als u een bovenhuis bewoont, overleg met uw buren of u medegebruik mag maken van de minicontainer. En dozen of pakketjes netjes neerzetten naast de minicontainers is voor de inzamelaars geen enkel probleem, al wil de gemeente dit eigenlijk niet. Dus, houd al het oud papier apart, maar laat De Groene Vos als wijkvoorziening ervan profiteren in plaats van de gemeentekas. Oproep van De Groene Vos: maak zoveel mogelijk gebruik van de blauwe minicontainers in plaats van de ondergrondse containers! Artikel: Jan Schreur, voorzitter Stichting De Groene Vos.


CULINAIR

Risotto (bijna) zonder te roeren! In de afgelopen 20 jaar heb ik mij ontwikkeld tot een communicatieprofessional en projectmanager met een grote liefde voor fotografie en alles wat

Buon appetito!

met eten & drinken te maken heeft. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in vast dienstverband, startte ik begin 2008 als ondernemer met mijn eigen communicatie & PR-adviesbureau.

Spaanse taferelen bij Retiro

Vooral in de herfst en winter is dit mijn favori met dit recept van Donna Hay 20 minuten te roeren in een pan met risotto maar super! t heb je er geen omkijken naar. En hij smaak Ingrediënten 1 eetlepel olijfolie 1 ui, gesnipperd 12 salieblaadjes 400 g risottorijst 800 g pompoen, geschild en in blokjes 125 cl kippenbouillon zeezout en grof gemalen zwarte peper 30 g boter, in kleine blokjes 40 g geraspte Parmezaanse kaas s voor erbij extra: Parmezaanse kaas en gebakken salieblaadje

Nieuw restaurant aan de Apeldoornseweg Sint Marten is niet alleen populair onder

startte. In zijn zoektocht naar een pand om

We hebben al een behoorlijke ontwikkeling

bewoners. Ook restauranthouders weten

te wonen en te koken werd hij op het idee

meegemaakt in de afgelopen maanden. Nu

Naast het communicatieadvies heb ik mij de

de wijk steeds beter te vinden. Hans Eten &

werd gebracht een restaurant te beginnen. En

is er ook ruimte om op de details te letten.

afgelopen jaren ontwikkeld tot culinair fotograaf.

Drinken en Graaf Otto zijn niet meer weg

waarom niet? Inmiddels is Retiro een feit en

Zo staat er een handgeschreven kaartje met

Ik ben continue op zoek naar mooie ‘plaatjes’ in

te denken uit de wijk en sinds deze zomer

een heus familiebedrijf. Zijn zusje werkt in de

de reserverings-naam op tafel. Dat staat een

keukens van restaurants, bijzondere culinaire

heeft Retiro de plek van Restaurant Zwagers

bediening, Oma kookte deze zomer mee en

stuk vriendelijker dan de saaie 'gereserveerd'

concepten, food events, culinaire markten en

ingenomen.

zijn ouders komen twee keer per week om

bordjes. "

natuurlijk ben ik ook zelf veel aan het

wijn te drinken.

Het leuke van de grootte van dit restaurant

vaak ziet - “veel van slechte kwaliteit voor

Bereidingswijze met dikke bodem die ook in de Verwarm de oven voor op 200°C. Zet een grote pan vuur. Voeg de olie en ui toe hoog matig op oven mag en waar een deksel op past, toe en bak die 1 minuut mee. en bak 3 minuten of tot de ui zacht is. Voeg de salie een goed sluitende deksel op de Voeg de rijst, de bouillon en de pompoen toe en zet roer zout, peper, boter en kaas en oven de pan. Zet 30 minuten in de oven. Haal uit Bestrooi met de extra kaas en heeft. dikte ste gewen de erdoor en roer tot de risotto salie en dien op.

experimenteren in mijn keuken met mijn camera

de plantjes water te geven of gewoon een glas Spaanse tapas eet je bij Retiro en niet - wat je

Recept Risotto van Kyonne ete comfort food. Normaal sta je zeker

in de aanslag.

en dat het in deze wijk gevestigd is, is dat

weinig” maar verfijnde gerechtjes vol liefde.

Veel buurtbewoners hebben de weg naar Reti-

gasten vaak bekenden tegenkomen. Mensen

Artikel en fotografie: Kyonne Leyser Foto Kyonne:

Zacht gegaarde Iberico nek, verse octopus. Mij

ro al gevonden. En komen terug. Een indicatie

komen met z’n tweeën binnen, zien bekenden

Tineke van der Eems.

mag je er 's nachts voor wakker maken.

voor Toni dat hij op de goede weg is.

en schuiven de tafels aan elkaar. Zo ontstaan vanzelf Spaanse taferelen in de onze wijk.

Eigenaar is Toni. Jonge vent, die na een minder

“We werken met een jong team in de bediening

succesvolle schoolcarrière (“ik vond het vooral

en in de keuken. Er is veel enthousiasme en

Artikel: Liesette Hensen. Fotografie:

erg gezellig”) een succesvol cateringbedrijf

drive om de zaken steeds beter te maken.

Han Koppers.

8

9


WIJKONDERNEMER

WIJKONDERNEMER

60 JAAR?? VERTELLEN MAAR!! JUBILEUM HOUTHANDEL BOSVELD Wie nog nooit in de zagerij is geweest, er nog nooit schroefjes of een plankje heeft gehaald, kent

“Ach, toen was er nog die kachel: nou daar

waarschijnlijk wel de uitdrukking ‘Hout bestellen?? Bosveld bellen!!’. Dat is niet zo verwonderlijk,

ging alles in wat over was. Dat kon niet

want in 1956, 60 jaar geleden dus, begon Gerrit Bosveld met zijn houthandel in de Van Hasselt-

meer, dat mocht niet meer en toen kwam

straat. Bosveld zit nu 60 jaar in de wijk. Een goede reden voor een gesprek met de tweede en derde

de CV. Maar die kachel, die had wel wat, dat

generatie: zoon Gert Bosveld, zwager Eric Janssen en kleinzoon Pascal Bosveld.

was gezellig, vooral als het buiten koud was; lekker met z’n allen eromheen, samen met de klanten…”

“Nou, mijn vader begon eigenlijk al iets eerder,

bakfiets kon worden ingeruild voor een

met de overname van een bedrijf in de

Volkswagenbusje en dat er opslagruimte bij

Maar hoe zijn jullie er dan ingerold?

Spoorwegstraat, van Loenen. Toen de opslag

bakker van Groningen moest worden bijge-

“Nou, in de jaren 80 kwamen de grote bouw-

van de melkboer onderaan de Van Hasselt-

huurd. Gaandeweg werden er steeds meer

markten opzetten en mijn vader vond dat de

straat beschikbaar kwam, is hij daar begonnen.

panden bij het bedrijf getrokken en in 1973

volgende generatie daar maar een antwoord

Op foto’s kun je zien dat hij zijn bekende

kwam de doorbraak naar de Sonsbeeksingel;

op moest ontwikkelen. Ik zat wel in de

reclameslogan toen al gebruikte! Hard werken,

het was de allereerste doe-het-zelfzaak, in

aannemerswereld, maar vond mezelf eigenlijk nog

lange dagen, maar de zaak liep zo goed dat de

ieder geval in Arnhem.”

te jong. Ik heb het uiteindelijk toch gedaan.”

tijd oor die 1961. V d. in s u lb bezorg te beste De eers met de bakfiets s e ll werd a

Gerrit Bosve ld in die hem in 19 1962 met zijn zoon Gert 89 zou opvolg en.

“Kijk, en ik ben een zwager van Gert en hij haalde mij toen over

“We hebben ons toen

om ook in de zaak te komen

aangesloten bij een keten,

werken; laat dat nou binnenkort

eerst onder hun naam, maar

al weer 30 jaar geleden zijn.

tegenwoordig werken we weer

Onze schoonvader heeft ook

onder onze eigen naam. We zijn

jaren hier in de winkel gewerkt.”

nog wel verbonden aan een

“En ik ben samen met mijn

inkoopcentrale; dat betekent

broer Menno de derde

niet alleen scherper inkopen,

generatie; onze moeder werkt

maar ook dat de administratie

trouwens ook in de zaak”

meer gestroomlijnd is.” dat willen we ook.”

Een echt familiebedrijf dus;

“En je voelt je meer verantwoordelijk, je gaat

“We zijn heel breed in ons aanbod, vergeet

is dat niet lastig?

niet naar huis als de klus nog niet klaar is.”

niet dat we naast de particulieren ook veel

“Je gaat niet kiezen of je een familiebedrijf

Gerrit Bosveld (1e van links) met zijn team in 1966 voor de houthandel in de Van Hasseltstraat.

10

bedrijven als klant hebben, daar leveren we

begint, je rolt erin hè. Het voordeel is, dat je

En wat is dan die filosofie,

ook niet alleen hout en schroefjes aan; we

op elkaar kunt bouwen. Maar de verhoudingen

jullie formule?

installeren ook.”

moeten wel goed blijven; of dat een voordeel

“Mijn vader leverde vooral het hout, netjes op

of een nadeel is, weet ik niet, maar het hoort

maat, en de verwerking ervan werd dan door

“Dat noemen we ons buitenwerk: keuken-

wel bij de basisfilosofie van het bedrijf.”

een aannemer of timmerman gedaan; soms

renovaties, traprenovaties, kastsystemen,

“Je moet zakelijk en privé gescheiden houden,

verwees hij ook gewoon door. Toen wij

deuren en gespannen plafonds: dat is misschien

dat lukt ons aardig hoor. Maar je gaat niet

kwamen, besloten we ook dat werk binnen

minder zichtbaar, maar inmiddels een heel

gauw met minder mensen verder als het even

boord te houden, dat konden we zelf ook.”

groot en belangrijk deel van ons werk.”

wat minder gaat; je moet het samen rooien en

11


WIJKONDERNEMER

WIJKONDERNEMER

Links: Gerrit Bosveld aan het werk in de zagerij in de jaren '90.

Onder; de zagerij in 1959 waar toentertijd alles met de hand gezaagd werd.

particulieren, zeiden ze. Nou, je ziet het

Het team in 2016. V.l.n.r.: Alex Sonnenberger, Eric Janssen, Franca Strating, Mohammed Bensiali, Irma Bosveld, Menno Bosveld, Gert Bosveld, Pascal Bosveld, Theo Kraaijvanger. Ja, ja, maar wat merken we hier in de

land, niet gedacht hè? Voor de winkel en

Is er ook een ontwikkeling te zien

wijk van die formule?

de zagerij komen ze uit heel Arnhem, van

door de jaren heen?

“We leveren wat onze klanten nodig hebben,

Klarendal tot de Hoogkamp, uit Velp,

“Vroeger was het veel klein werk, dat is steeds

advies en maatwerk, dat is onze meerwaarde.

Oosterbeek en nog verder, maar het

meer groot werk geworden; wat dat betreft is

Je kunt bij ons een klein plankje op maat kopen

grootste deel komt uit de wijk.”

er veel veranderd in de wijk, de klussers pak-

en dan zit je niet met grote lappen, waar je een deel weer van weg moet gooien.”

ken het nu serieuzer en veel meer zelf aan, dus “Er is veel verloop, maar we hebben nog

wij bieden ook meer op dat terrein, spullen en

steeds een aantal oude klanten, een

diensten.”

“Of wij duurder zijn? Soms wel natuurlijk, maar

vaste groep, al tientallen jaren; dat geldt

voor de gangbare dingen echt niet. Als ik soms

voor ondernemers, en ook voor mensen

“In de periode dat de huizen in de wijk slecht

bij een grote bouwmarkt kom, denk ik wel

hier uit de buurt.”

waren, had je ook minder eigenaar-bewoners

eens: nou, dat hebben wij goedkoper.”

en wilden de mensen minder geld uitgeven.” “Een deel wil snel wat kleine spulletjes: een

“En toen er een tijdje terug veel kunstenaars

“Kijk, je denkt toch niet, dat je voor die extra

paar schroefjes, vijf grote, zeven kleine en kan

woonden, hadden we die ook als klant en dat

centjes een eigen zaagtafel kunt aanschaffen;

ik ze dan nog ruilen?”

geldt nu voor de winkels in het Modekwartier.”

waar laat je zo’n ding?”

“Het dieptepunt was zo’n beetje tussen 2000 “Nou, vaak duurt het even voor je iets

en 2005: junks, diefstal, parkeerproblemen,

Wie zijn nou die klanten van jullie?

verkoopt, dan weten ze niet wat ze nou willen,

winkels gingen sluiten. Toen hebben wij ook

“Je ziet hier maar de helft van wat we doen.

hoe het kan of hoe het moet; advies kost tijd,

gedacht om te verkassen, bijvoorbeeld naar

We hebben ook een vestiging in Apeldoorn en

maar levert wel tevreden klanten op. En veel

het industrieterrein, maar dat zag de gemeente

in feite bestrijken we heel zo’n beetje Gelder-

hout op maat, de zagerij is heel populair.”

niet zitten; daar mocht geen verkoop aan

12

resultaat: iedereen verkoopt daar aan particu-

door een nieuwe

lieren.”“In die tijd hebben we ook de koop-

display: elke

avond afgeschaft: sommige klanten zeiden dat

centimeter telt.”

ze liever niet ’s avonds kwamen; dat hebben

En dat bord op

we maar zo gelaten.”

de stoep, van de tapijtreiniger, waar

“Het parkeerprobleem is voor een deel

je je fiets tegenaan

opgelost door parkeermeters, maar we zien

kunt zetten?

dat op zaterdag de klanten vooral lopend of

“Nou, vergis je

op de fiets komen, dat scheelt echt wel de

niet, die is vroeger

helft.” Wat doen jullie in de wijk? “Natuurlijk adverteren we in de wijkkrant, maar dat kan nog wel wat duidelijker. We horen nog wel eens: oh, doen jullie dat ook?” “We hebben ons verbonden aan de Groene Vos, dus krijgen hun vrienden bij ons korting.” “Een ondernemersvereniging hier, dat is altijd heel wisselend geweest. Wij zijn nu aangesloten bij DOCKS (Durven Ondernemen Centraal Klarendal & St.Marten), de ondernemersvereniging van het Modekwartier, maar eigenlijk sluit dat niet zo aan. Hoewel, als de Nacht van de Mode eraan komt of als iemand de winkel

anders wil inrichten, dat kunnen we wel merken. Ja, dat zijn ook klanten van ons.” Tot slot natuurlijk: de toekomst… “Klanten vragen wel eens: jullie gaan toch niet weg hier? Nee, we blijven hier. We zijn al weer opnieuw aan het inrichten, met andere opstellingen, hardhout duidelijker naar voren brengen, balsahout, enzovoort, allemaal om te laten zien hoe breed ons aanbod is; we horen nog steeds: hé, hebben jullie dat ook, dat moet dus nog duidelijker.” “Alles wat we nu hebben blijft, maar er komt wel bij, de tafel bij het kantoor is al vervangen

13

veel gebruikt. Maar misschien kan die onderhand wel eens weg” Wie meer wil weten, bijvoorbeeld over de historie, en leuke foto’s wil zien: www.houthandelbosveld.nl, www.bosveldtimmerwerken.nl, www.bosveld-rocel.nl. Ze zoeken trouwens nog een collega…. Artikel: Jos Overbekking.


INTERVIEW

advertenties

BSO+ De Sterren @ Wijkcentrum De Nieuwe Hommel www.bso-desterren.nl tel. 06-20266358 info@bso-desterren.nl Geopend: maandag tot en met vrijdag

// Ontbijt (weekends) // Koffie & patisserie

Interview: Theo de Rijk Ontwikkelaar van drie projecten in Sint Marten

(ook to go!)

!

// Lunch // Borrel // Diner

VERZEKERINGEN

De gevels zijn beeldbepalend voor dit deel van

benedenwoning gerealiseerd, verrassend groot,

de Hommelseweg.Vrijwel de hele rij heb ik

en twee ruime bovenwoningen. Alle drie de

aangekocht en in oorspronkelijke staat

woningen worden meer dan 100 m2. Deze

teruggebracht. Met de laatste twee woningen,

woningen gaan in de verhuur (huurprijs onder

waarin voorheen snackbar ‘De Roos’ zat, ben

huurtoeslaggrens).”

ik nu bezig. De kleurschakering is monumentaal

HYPOTHEKEN ADVERTENTIE 1/4 FINANCIËLE PLANNING mm 96.5 x 140

Graaf O(oplein 30, 6821 HB ARNHEM

verantwoord, hiervoor is historisch kleuronder-

Onlangs heeft u voormalig garage De

zoek verricht. De ‘speklagen’ in de voorgevel

Bruijn in de Wiltstraat 2-4 aange-

moesten bijvoorbeeld gerepareerd worden.

kocht. Wat is het plan hiervoor?

Ik ben gaan graven in de grond en vond hier de

“Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan

Lange tijd was Sint Marten één van de meest

exacte zandkleur waar de specie ten tijde van

grote woningen in deze buurt. Het pand wordt

verloederde buurten van Arnhem met als

de bouw mee gemaakt is. Het project aan de

opgedeeld zodat er twee grote gezinswoningen

dieptepunt de Hommelseweg. Door vertraagde

Hommelseweg is in anderhalf jaar gerealiseerd.

ontstaan met ieder twee parkeerplaatsen. Op

procesvoering werden hele huizenrijen

De reacties uit de buurt op het resultaat zijn

het platte dak aan de achterzijde worden 20-25

decennialang niet onderhouden. In 2010 hakten

positief hoewel enige overlast door de

zonnecollectoren geplaatst per woning.

de gemeente en woningcoöperatie Portaal de

renovatiewerkzaamheden natuurlijk

Lada-dealer 'Garage De Bruin' heeft bijna een

knoop door. In eerste instantie werden

onvermijdelijk is.”

halve eeuw in Sint Marten gezeten. Het was een

www.Graaf-Otto.nl // Jacob Cremerstraat 103 Arnhem // 026 848 22 99

DAMES & HEREN KAPSALON

www.havekesverzekeringen.nl 026 - 4456735

Jacob Cremerstraat 36, Arnhem | 026 - 442 76 60 | www.passievoorhaar.nl

woningen aangeboden aan particulieren volgens

gevestigd bedrijf. Met Jan de Bruin, een

het kluswoningprincipe. In 2013 volgde het

bijzondere man, heb ik goed contact. Bij de

eigenbouwproject in de Nijhoffstraat waarbij

bouw is hij van harte welkom om te komen

particulieren kavels kochten en welstandsvrij

kijken. De schil van het autobedrijf en de

konden bouwen.

industriële sfeer blijven behouden. Dat is de opdracht die ik aan de architect heb gegeven.

 “De huiskamer van Sonsbeek ” is

- Laagdrempelig - Ongedwongen sfeer - Koffie - Lunch - Diner - Borrel

- Gratis Wi-Fi - Kinderhoek - Leestafel - Mobiele werkplekken - 40 soorten bier - Terras

www.Hansetenendrinken.nl

026-3828998

Het zogenaamde HKA-terrein werd in 2015 in

Eén garagedeur blijft, de ander wordt

twee fases verkocht. Makelaar/vastgoeddeskundige

hergebruikt. Het project krijgt de naam:

Tom Kuiper kocht de voormalige toneelschool

“Garage du Lada”. Dit komt in cortenstaal

en Annaschool. Ontwikkelaar Theo de Rijk uit

op de zijgevel te staan. Ik ben niet alleen met

Bilthoven kocht de woningen tegenover de

aannemers bezig, een project als dit moet een

Leuke Linde (Hommelseweg 137 t/m 167, m.u.v.

ziel krijgen, ik ben een ontwikkelaar met passie.

149). Laatstgenoemde ging voortvarend te werk

Naar verwachting zullen we in maart 2017 al

en startte gaandeweg nog twee andere

Een ander project is Hommelseweg

projecten in Sint Marten. Tijd voor een

9/9a, het voormalige De Gruyter-pand

interview.

tegenover het Luthers Hofje. Een prachtig pand met granieten

De woningen aan de Hommelseweg

bekleding en gebeeldhouwde

waren behoorlijk vervallen. Wat trok

meisjeskoppen in de gevel.

u aan in dit project?

“Dat klopt, onlangs is dit pand gemeentelijk

“In dit soort projecten kan ik veel liefde kwijt.

monument geworden. Hier wordt een diepe

15

een heel eind zijn met dit project.” Artikel en fotografie: Han Koppers.


HOMMELSEWEG

KINDERWIJKTEAM

‘KinderWijkteam’ Kinderen dragen bij aan een schonere buurt

Een leeg boterkuipje, wc-rollen, een schoenendoos en

“En de binnenkant ga ik ook versieren. Met een felle kleur, dan lijkt het

een leeg melkpak. Ze verdwijnen meestal in de container,

net alsof het licht geeft.” Haar buurvrouw Lenthe maakt een lantaarn

bij het plastic of bij het oud papier. Maar wist je dat je

voor Sint Maarten. Twee plastic bakjes bindt ze op elkaar en ze versiert

van deze ‘waardeloze’ spullen ook hele gave dingen kunt

ze rijkelijk. Met een prikpen prikt ze gaatjes in de bakjes. Dat ziet er

knutselen? De kinderen van het KinderWijkteam Sint

straks mooi uit als er een lampje in zit. Haar broertje Tabe heeft het

Marten / Sonsbeekkwartier maken er de mooiste

wat moeilijker. Hij probeert oranje touw te vlechten. Maar dat gaat niet

creaties van.

Hommelseweg 30 km-zone Tussen Graaf Lodewijkstraat en Dalweg

zo goed. Het touw ligt plat op tafel en zo lukt het niet zo goed om te vlechten. “Wat ga jij maken Tabe?”, vraagt Anne. Hij haalt

“Het is eigenlijk allemaal waardeloos spul

zijn schouders op. “Misschien kun je wel iets met

wat er ligt. Ik kan er niet zo veel mee

een wc-rol maken?” Tabe knipt een wc-rol

maken.” Tabe weet niet zo goed wat

aan de onderkant in. Een leeg boterkuipje

hij met de spullen aan moet. Wat

wordt schoongemaakt. En toch komt

gaat hij ervan maken? “Dat is

daar het oranje touw weer tevoor-

ook eigenlijk de opdracht, dat

Een groep bewoners van de Hommelseweg heeft in september het

maximumsnelheid ook de geluidsoverlast aangepakt. Op geluidskaarten

initiatief genomen om een petitie te starten om van de Hommelseweg

die de Gemeente Arnhem in 2011 heeft gemaakt blijkt dat de

tussen de Graaf Lodewijkstraat en de Dalweg een 30 km-zone te maken.

Hommelseweg zowel overdag als ’s nachts in de rode zone zit -geluid

Bijna negentig straat- en buurtbewoners hebben de petitie getekend.

boven de 60 db-. In 2013 heeft de gemeente Arnhem een Actieplan

Directe aanleiding voor de petitie was de uitvoering van Buiten Gewoon

Omgevingslawaai opgesteld. Daarin wordt de geluidsoverlast op de

Beter (BGB) bij ons in de wijk.

Hommelseweg expliciet genoemd. Als belangrijke maatregel om dit tegen te gaan wordt daar het verlagen van de snelheid naar 30 km/uur genoemd.

Meer veiligheid

Ook wordt gesproken over stil asfalt.

Als bewoners zijn wij van mening dat er van de Hommelseweg veel meer te maken is dan de racebaan die het nu voor sommige individuen lijkt te

Toen uit de eerste plannen van BGB bleek dat geen van die maatregelen

zijn.Verlaging van de maximumsnelheid is een eerste stap op weg naar een

zou worden genomen hebben we als bewoners besloten om een petitie

leefbaardere straat. Een verlaging van de snelheid zal in de eerste plaats

te starten om de gemeente op te roepen om meer aandacht te hebben

zorgen voor een meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het verschil

voor de Hommelseweg. We vinden het fijn dat de Gemeente Arnhem

in snelheid tussen de verschillende weggebruikers wordt minder groot,

gehoor heeft gegeven aan die oproep en een verkeersbesluit heeft

wat de kans op ongelukken kleiner zal maken.

genomen waardoor de maximumsnelheid zal worden verlaagd naar 30 km/uur. We hebben er vertrouwen in dat wij als bewoners samen met

In de afgelopen jaren hebben veel bewoners van ons deel van de straat

de gemeente van de Hommelseweg een straat kunnen maken waar we

zelf een ongeluk of bijna-ongeluk meegemaakt door te snel rijdende auto’s.

trots op kunnen zijn.

Minder geluidsoverlast

Artikel: Peter Mulder, namens de bewoners van de Hommelseweg.

Naast het verhogen van verkeersveiligheid wordt met een lagere

Foto: Han Koppers.

16

schijn. Dit maal om de wc-rol op het

je met waardeloos materiaal

boterkuipje te binden. Tja, en dan

iets kan maken, zoals van

komt de onvermijdelijke vraag wat

een melkpak een planten-

het is. “De wc-rol is een raket.

bak. En hoe meer we maken

Oh, en als je het omdraait dan heb

van gebruikt materiaal, hoe

je een bakje waar je spulletjes in

minder nieuw materiaal we

kan doen. Jááá!” De fantasie van een

nodig hebben en dat is weer

kind, fantastisch!

goed voor de natuur”, legt Anne Kom bij het KinderWijkteam

Swerissen uit. Zij begeleidt samen met Sara Neve het KinderWijkteam Sint

Naast Sint Marten en het Sonsbeekkwartier is

Marten / Sonsbeekkwartier.

het KinderWijkteam actief in acht andere Arnhemse wijken. Elk kind mag gratis deelnemen. Zo is de thuissituatie

Tien weken lang komen negen kinderen elke woensdag na schooltijd

geen bezwaar voor deelname. Met het KinderWijkteam dragen

samen in de Nieuwe Hommel (De Wiltstraat 6). Na een gezamenlijke

kinderen bij aan een schonere buurt. En ondertussen leren ze van

lunch trekken ze gewapend met vuilnisknijpers en vuilniszakken de wijk

alles over het milieu, recyclen van afval en wat betekent om deel uit te

in, om hun eigen wijk schoon te maken. Behalve dat het KinderWijk-

maken van een team. Elk project wordt afgesloten met een uitje.

team de straat op gaat, zijn er ook andere educatieve activiteiten. Zoals

De kinderen hebben dit zelf verdiend omdat ze zich goed inzetten voor

knutselen met afval.

de leefbaarheid van hun eigen wijk.

Elif knipt een gat in een leeg biologisch yoghurtpak. Ze maakt er een

www.hetkinderwijkteam.nl, info@hetkinderwijkteam.nl

etui van. Net als Tanya want zij heeft dit idee van haar klasgenoot

Artikel en foto: Sabine de Vré – Roelofs.

overgenomen. “Ik maak een bak voor al mijn pennen.” Ondertussen plakt Elif haar etui vol met gouden en zilveren stickertjes.

17


In St. Marten/Sonsbeekwartier wonen veel mensen die werken in de culturele sector. In Hoe doe jij dat? - een klein portret van een creatieve wijkgenoot.

Hoe doe jij dat? Vlak bij één van de ginkgo bomen die onze wijk rijk is, woont beeldend kunstenaar en kinesioloog Hester Vis. Op zolder in haar bescheiden, volle atelier laat ze haar werk zien.

en daarna van het 3D-werk plat werk te scheppen. De beperking tot gebouwen vindt Hester prettig omdat je werkt met lijnen, verhoudingen, ruimtelijkheid zonder je bezig

Horizontale en verticale lijnen van kranten-

problemen, angst of pijn. De negatieve effecten

te hoeven houden met een emotionele lading.

papier, potlood, draad, verpakkingsmateriaal of

van stressvolle en emotionele situaties zet je in

Haar vroegere werk, droeg veelal een zware

plastic afrastering domineren haar doeken en

een overlevingsstand: je sluit je af om te kunnen

sfeer uit. Rinke Nijburg gaf tijdens Upgraders

panelen. Soms is haar werk plat, soms ruimtelijk.

functioneren. Kinesiologie helpt deze blokkades

de opdracht vanuit één beweging werk te

Tijdens haar academietijd (Artez Arnhem,

te vinden en met behulp van oefeningen beide

maken. Hester koos voor lussen van potlood.

1989-1994) waren docenten Marten Hendriks

hersenhelften weer samen te laten werken. In

Ze ervaart dat ze goed bij de lussen kan blijven,

en Jaap Wieseman belangrijke leermeesters;

haar praktijk werkt Hester bijvoorbeeld met

die heen en weer langzaam het papier vullen.

beiden leerden haar kijken. Als ze met

kinderen met gedrags- of leerproblemen. Bij hen

Een vel vol lussen doet aan als een breisel. De

Wieseman een schilderij besprak dat eigenlijk

ziet ze de moeite om zich te concentreren op

beperking tot lussen of lijnen blijkt tegelijk ruimte

niet zo goed was, keek hij naar een specifiek deel en liet haar zien wat daar gebeurde met het materiaal of in ontstane toevalligheden. Zo leer je kijken naar details waar je je eigenlijk niet bewust van bent. Marten Hendriks sprak met haar over kunstenaars als ‘halers’ en ‘ brengers’. De haler gaat aan het werk en reageert op of beweegt mee met wat er onderweg gebeurt. Een brenger heeft een idee

te geven voor verdieping. Die lussen kunnen

"Het zit in de aandacht"

ook in kleuren of andere materialen. En lijnen

Hester Vis, kunstenaar en kinesioloog

gebeurt als je niet stuurt.

maak je van potlood maar net zo goed van draad of krantenrepen. En dus gaat ze steeds meer kijken naar wat er -binnen een beperking-

Ook een bezoek aan de orthodontist van haar dochter inspireert: die legt alle materialen en

goed of niet mooi vindt dan doet me dat niet

steeds terugkerende vazen en flessen en je ziet,

zoveel. Dit is wat ik maak”. Haar werk wordt

hoe hij binnen hetzelfde gegeven keer op keer

regelmatig geëxposeerd. In de toekomst wil

variaties schept in toets, in kleur, in vorm, in

zij zich graag richten op het zelf initiëren van

volume. Hester: “Morandi doet steeds

exposities evt. in eigen beheer. In de trant van

hetzelfde en voor mij zit daar alles in. Het echt

de tentoonstelling bij CIRCA…DIT in Arnhem.

zien en dat steeds repeteren. Dan hoeft iets

Curator en dichter Estelle Boelsma bracht haar

niet groots te zijn, niet theatraal. Het bevindt

Hester verpakkingsschuim toevoegt, minimaal

werk onder de aandacht naast dat van andere

zich onder je ogen, daar kan ik het geluk

blijkt.Vier dagen in de week werkt ze in haar

kunstenaars, dichters en componisten.Voor

vinden: als ik daar maar ben. Geluk zit niet in

atelier en drie dagen in haar praktijk. Daar-

Hester is het tijd om exposities te maken die

geld maar in aandacht hebben voor vormen,

naast initieert ze met een aantal anderen de

echt ergens over gaan, die je echt laten kijken.

kleuren, kleine dingen en in contact maken”.

in zijn hoofd en voert dat uit. Ze ziet zichzelf in

gereedschappen die nodig zijn voor de behandeling

“Kinesiologie komt uit de natuur-

eerste instantie als haler. Als er na een half uur

in de juiste volgorde op een dienblad. Hester

geneeskunde en betekent: “De leer van de

een prachtig doek af is, komen de vragen: is het

één ding. Zij oefent hen in het begrenzen van

gaat na welke materialen en gereedschappen

beweging”. Het combineert Oosterse visies

nu af? En waarom dan? Wat beweegt mij om iets

hun aandacht: eigenlijk oefent ze hen in het stil

zij zelf nodig heeft en legt alles zorgvuldig klaar.

over het stromen (bewegen) van energie

te maken? Waarom wil ik dit? Wat is de volgende

laten worden van hun brein.

Kwasten - potloden - een goede, zware

met Westerse geneeswijzen.

stap? Bevraag ik iets? Wat dan en waarom?

puntenslijper - binder - kranten – een Stanley Daarin ligt de connectie met Hesters beeldende

mes en een plank om te snijden. Eerst snijden,

Gedurende haar kunstopleiding start Hester

werk. Zij herkende in de kinderen zichzelf. Haar

daarna lijm klaarmaken, ‘Oost-Duits’ schort

met de opleiding kinesiologie. De keuze voor

aandacht waaierde ook alle kanten op, van idee

voor en dan lijmen. Zo ontstaat vanuit een

deze studie blijkt in het verlengde te liggen van

naar associatie en fladderde voort, waardoor

werkvolgorde een methode.

haar beeldende werk. Ze leest een tekst voor

ze veel aanraakte en weer losliet. Haar werk als

die aan de kast hangt: “Bestaan kan iedereen.

kinesioloog liet haar zien wat het begrenzen van

En dus zie je in haar werk krantenrepen maar

Er zijn vraagt moed” (Bart Moeyaert).

je aandacht je kan geven, wat vervolgens weer

vooral lijnen, zie je flarden tekst en snippers

Voor haar betekent dit precies daar zijn bij wat

inzetbaar bleek in het atelier. Als zij bovendien

kleur maar vooral horizontalen en verticalen.

je aan het doen bent. Hester: “Een lijn trekken

van 2011 tot 2013 het Artez Upgraders

De stroken krant behandelt zij in lagen met

is niet heel spannend maar daar helemaal bij zijn

programma volgt en elke zaterdag een work-

binder om te proberen de kleuren van de krant

zorgt dat er wat gebeurt.” Dit heeft ze in de

shop krijgt van een kunstenaar, lijkt de focus

te behouden. Er ontstaat een picturale ruimte

loop van de tijd ontdekt, ook in haar praktijk.

van de aandacht door te zetten. Bij Hans Vijgen

in de platte doeken, zoals er ruimte ontstaat

Ze behandelt kinderen en volwassenen die door

krijgt ze de opdracht architectuur te fotograferen,

in de druiplijnen van Jackson Pollock. Terwijl

spanningen en stress kampen met concentratie-

op basis van die foto’s ruimtelijk werk te maken

de ruimtelijke werking van panelen waaraan

coachopleiding de Life Design Academy. De

Het zit in de aandacht.

nieuwe opleiding ondersteunt particulieren en

Als ik tenslotte vraag naar wie haar inspireert,

ondernemers op maat hun leven op een eigen

kan zij niet zo snel een naam noemen. Op haar

www.hestervis.nl

manier vorm te geven.

tafel staat echter wel fier een boek rechtop:

www.kinesiologiepraktijk-hestervis.nl

een boek over Giorgio Morandi. De Italiaanse Na haar afstuderen op Artez heeft Hester

schilder (1890-1964) bekend van schijnbaar

er lang moeite mee om zich kunstenaar te noe-

eenvoudige schilderijen in klein formaat, die

men. Sinds Upgraders communiceert ze dit wel:

zich een leven lang beperkte tot stillevens en

“Ik sta nu achter mijn werk. Als iemand het niet

landschappen. Zoek zijn beelden eens op van

Artikel: Eva Kramer. Foto: Han Koppers.


EEN NIEUW THUIS

COLUMN

Een nieuw thuis in Sint Marten Een historisch zoekplaatje Oude kaarten zijn vaak moeilijk te raadplegen. De hier getoonde

Het omgekeerd peervormige gebied rechts daarvan is het gebied

kaart uit 1667 geeft o.a. het gebied weer van ‘Nieu aengemackt Lant’

waar later St.Marten en het Sonsbeekkwartier zouden ontstaan.

aan weerszijden van de Cluiserweg. Het gaat om in cultuur gebrachte

Rechts daarnaast zien we de naam Kattenpoel, de naam van een

grond die ongeveer in het midden van de kaart is afgebeeld.

hofstede die al in de Middeleeuwen genoemd wordt en daar weer naast de Musschenberch. Ten noorden daarvan is de Galgenberch

De gehele kaart geeft het gebied ten noorden van het ommuurde

aangeduid, maar het is de vraag of die niet veel noordelijker lag.

Arnhem weer. Het beeld is misleidend want er bestond destijds nog geen afgesproken oriëntatie bij het maken van kaarten. In dit geval

Ook daar weer ten noorden van is de splitsing van de ‘Steek na

is rechts het noorden en boven het westen. Om een idee van de

Deventer’ (later de Hommelseweg) en de ‘Steek na Zutphen’

afgebeelde locaties te kunnen krijgen moet de kaart dus een kwart

(later de Rosendaalseweg). Er is geen ‘Steek na Apeldoorn’

slag naar links gedraaid worden.

aangegeven maar die plaats was toen ook nog maar een ‘vlek’.

Helemaal links, in het westen dus, loopt de Harderwijkerweg naar

Artikel: Ruud Borman.

het noordwesten. Rechts, ten oosten daarvan dus, is in rood-groen

www.ruudstijdreizen.blogspot.com.

de kronkelende Jansbeek (Sonsbeek) aangegeven. Weer rechts

Kaart: Gelders Archief, “Delineatie ofte landt

daarvan ligt het gebied van het latere park Sonsbeek en ten oosten

carte en ooik de specificatie van nieuwe

en noorden daarvan de genoemde in cultuur gebrachte gronden.

aengemaeikte landen in den"

Terwijl hij nog als Syrische statushouder in het

de gevangenis, mijn familie wist de hele tijd niet

naar de peuterspeelzaal en ons dochtertje kan

asielzoekerscentrum (azc) in Winterswijk zit en

waar ik was. Alleen toen mijn vader steekpen-

waarschijnlijk ook binnenkort starten. Op deze

op de hereniging met zijn gezin wacht, krijgt

ningen ging betalen, kwam ik uiteindelijk vrij."

manier leren de kinderen snel Nederlands. Dat

Maher (30) bericht dat er in Arnhem Sint

vinden wij heel belangrijk om goed te kunnen

Marten een appartement is vrij gekomen.

Hierna werd de situatie in Aleppo alleen maar

integreren in Nederland." Vlak voor de zomer

Het is nu al weer één jaar geleden dat een

erger. Dat Maher en zijn vrouw Aisha van

zijn beide ouders met een inburgeringscursus

medewerker van Portaal hem hiervoor de

Koerdische afkomst zijn, maakt de situatie nog

gestart, waardoor het deelnemen aan het

sleutels overhandigd. Een maand later komen

moeilijker. Het gezin besluit te vluchten. Omdat

dagelijkse leven steeds gemakkelijker gaat.

ook zijn vrouw (32) en hun twee kinderen

het gevaar vooral voor mannen heel groot is

Maar ondanks de taalbarrière hebben zij vanaf

(2 en 3) via Turkije naar Nederland.

om of als vijand gedood te worden of gedwongen

het begin hun best gedaan om goed contact met

gerekruteerd te worden door een van de

mensen in hun omgeving op te bouwen, zodat

"Eindelijk kunnen wij onze kinderen weer een

oorlog voerende partijen, gaat Maher als eerste.

sommige buren nu regelmatig bij hun op bezoek

veilige leefomgeving bieden en kunnen wij een

Nadat hun huis tijdens de gevechten kapot

komen in hun knusse huis. Maher is zelfs al

nieuw bestaan opbouwen", zeggen Aisha en Ma-

wordt geschoten, vlucht ook Aisha samen met

begonnen met vrijwilligerswerk en geniet van

her gelukkig over hun nieuwe woonplek. In Syrië

de kinderen. Ze gaat eerst naar haar schoonou-

het contact met zijn nieuwe collega's.

woonde het gezin in Aleppo. Maher heeft tot in

ders, die in een kleine stad dicht bij de Turkse

de oorlog als elektrotechnicus gewerkt, Aisha in

grens wonen.Vervolgens helpt haar schoonvader

Door regelmatig uitjes te ondernemen leren zij

het onderwijs. Heel lang hebben zij geprobeerd

haar en de kinderen over de grens naar Turkije

Sint Marten en Arnhem steeds beter kennen en

ondanks alle gevaar en erbarmelijke leefomstan-

te komen.

verheugen zij zich des te meer over de gezellige

digheden zonder electriciteit en stromend water

wijk waarin zij wonen. "Hier in Sint Marten

vol te houden. Op een dag wordt Maher zonder

Een jaar na hun verhuizing naar Sint Marten

reden op straat opgepakt en mee genomen

kijken Aisha en Maher nu blij terug op een

door de politie. Hij vertelt: "Tien dagen zat ik in

turbulent jaar: "Onze zoon gaat al een tijdje

21

hebben wij echt een nieuw thuis gevonden." Artikel en fotografie: Corinna Haese.


HAZEGRIETEN

HAZEGRIETEN

Hazegrieten - vier vrouwen In een tijd waarin polarisatie, populisme en ra-

gebruikers had gekend; van leerlingen, fietsen-

picknick in de gemeenschappelijke schooltuin.

dicalisering hoogtij vieren, vinden vier vrouwen

makers, daklozen tot Duitse soldaten in WOII.

Het feest werd besloten door een heuse

elkaar in een alleraardigste stadswijk gelegen

En nieuwe mensen in het gebouw op de heuvel

rockband (Phoenix, kosten noch moeite

tussen Klarendal en Sonsbeek-Noord:

maakte nieuwsgierig.

werden gespaard), die vanaf de hoofdingang

Hazegrietje. Er bestaat waarschijnlijk in heel

over de daken van de Heselbergherweg de

Nederland geen stadswijk met een lieflijker

Hoe dan ook, het zal ergens in de gang zijn

wereld de woorden van Neil Young meegaf:

naam dan deze. Het was voor de vier vrouwen

geweest, op de oude speelplaats of in een van

'Keep on rockin' in a free world'!

in ieder geval inspirerend genoeg om diepe

de lokalen dat de vier vrouwen kennis

vriendschap te ontwikkelen, volle agenda's om

maakten met elkaar. En als zo vaak bij de

De Hazegrieten zijn een verademing in een

te gooien en wekelijks bijeen te komen voor

eerste kennismaking bleek de wereld weer im-

wereld waar mensen vervreemd geraakt zijn

droge sherry, blokjes oude kaas en toastjes

mens klein te zijn. Want de een kende weer de

van elkaar, elkaar niet meer durven groeten

biologisch verantwoorde brie. Om mooie

zus van de moeder van een oud jeugdvriendin-

en de Sandeman angstvallig achterin de kast

dingen te bedenken, om liefdevol de laatste

netje van de lagere school, de ander wist dat

houden.Vier vrouwen in Arnhem-Noord

buurtroddels door te nemen. De 'buurt'

de vader van die zus ooit samen met een nicht

hebben laten zien dat mensen zich wel degelijk

zou dĂŠ rode lijn van overleg worden. Maar

van ome Derk bij alle thuiswedstrijden van

willen laten verbinden en dat buren meer zijn

daarover later meer in dit goed opgebouwde

Vitesse op Monnikenhuize zat. 'Dat meen je

dan buren die elke ochtend elkaar plichtsmatig

artikel.

niet!' riep de een. 'Ja, echt waar!' zei de ander.

groeten bij het schoonkrabben van bevroren

En huilend vielen ze in elkaars armen. 'Laten

autoruiten.

De vier vrouwen, allen van respectabele

we een buurtfeest organiseren!'

leeftijd, waren elkaar tegengekomen tijdens

22

Het is daarom meer dan verheugend dat de

een Open Huis van het project 'Paleis op de

En de wekelijkse sherry's kregen inhoud. De

Hazegrieten in dat kader weer iets nieuws

Heuvel' - de verbouwing van School 8 voor

Hazegrieten - zo hadden zij zichzelf inmiddels

bedacht hebben: buurtkerstfeest. Waarmee

U.L.O. Twee van hen hadden een

genoemd - begonnen aan iets dat nog nooit

kerstfeest in de alleraardigste stadswijk

appartement gekocht in de school, die

gedaan was: een buurtfeest op de Hesel-

Hazegrietje nooit meer hetzelfde zal zijn.

jarenlang overwoekerd was door klimop,

bergherweg. Een van de oudste bewoners

Meer informatie daaromtrent zal ongetwijfeld

kamperfoelie en berenklauw. De twee andere

was op 24 september jl. - de dag dat plannen

volgen. De Hazegrieten zijn Christel, Marjon,

vrouwen woonden jaren 'onderin' de straat en

werkelijkheid werden - tot tranen toe geroerd.

Angelique en Anne.

keken op naar een gebouw dat verteerd werd

'Ik heb de Evacuatie nog meegemaakt, maar dit

door de tand des tijds. Totdat een project-

slaat alles!' Met haar genoten op een zonnige

Artikel: Maarten Ferdinand ter Haar.

ontwikkelaar de zaag ter hand nam, schoon

24 september meer dan 70 man van muziek,

Fotografie: Avogella.

schip maakte en dito gebouw. Er kwamen

dans en vooral elkaar. Er waren allerhande

mensen te wonen in de school die vele

workshops, activiteiten met kinderen en een

23


t van voorkan n op de hrijven in a ta s e .W sc Hannah n rap te Puck en int Maarten ee , a c u L , rS ella my, Isab om voo mijn, Em nden het leuk s at zo: Ja a g n ij p z a o r Wij n we v ‌ De E s . je e d in e z li a dit mag al die bekende n plaats va i jn bro

. Illustratie: Thalysia van Esch, Stokwolf

m oe k a r te n i s a M k k e re k m a a r u i t ! t le n i n S e , e o y f e p, o de u r Yo, yo, ra ag s n o dus g o o i d at de g n le l i i t, We w g e e n f r u rzo n ne n t h c oo e r Maa ne n . Yo o r a p ve n e io z p e d m a n l e We h e bb me t o n ze mo o ie en We ra pp

en g a d t s e e f e n j i f n e Wij wensen iedere oedig 2017! en een voorsp Volg ons op:

Wijkmagazine 5dec 2016  

Wijkmagazine, Sint Marten Sonsbeekkwartier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you