Page 1

BouwTransparant Maakt kwaliteitshandhaving mogelijk

BouwTransparant is hĂŠt instrument waarmee de energetische kwaliteit van nieuwbouwwoningen kan worden verbeterd. Met BouwTransparant kan de energieprestatie (EPC) op de bouwplaats getoetst worden. Kundige bedrijven met de daarvoor benodigde meetapparatuur controleren steekproefsgewijs de bouwkwaliteit van een woning vlak voor de oplevering. De gevonden afwijkingen worden in een helder rapport zichtbaar gemaakt. Het resultaat is dat uitvoerende partijen meer aandacht besteden aan de energieprestatie tijdens het bouwproces.


Meer weten? Noodzaak

Kracht

Circa 25% van de nieuwbouwwoningen voldoet bij oplevering niet aan de energieprestatienormering (EPN), zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van VROM. Bij circa 50% van de woningen is niet toegepast wat in de EPC-berekening als uitgangspunt is genomen. Deze cijfers onderstrepen de noodzaak van toezicht op de handhaving van de energetische kwaliteit van woningen.

De kracht van het instrument BouwTransparant is dat van de steekproeven een preventieve werking uitgaat. De consequenties van verschillen tussen datgene wat in de praktijk wordt gerealiseerd en datgene wat in de EPC-berekening is opgenomen, worden inzichtelijk gemaakt. De gekozen methodiek maakt daarnaast landelijke trendanalyses mogelijk.

Werkwijze Kundige bedrijven met de daarvoor benodigde meetapparatuur controleren steekproefsgewijs de bouwkwaliteit van een woning vlak voor de oplevering. Getoetst wordt op onderdelen als isolatiewaarden, koudebruggen, verwarmingsinstallaties, ventilatievoorzieningen en zonne-energiesystemen. De gevonden afwijkingen worden in een helder rapport zichtbaar gemaakt. Het resultaat is dat uitvoerende partijen meer aandacht besteden aan het bouwproces, de faalkosten voor aannemers dalen en de energieprestatie van woningen verbetert.

De rapportage wordt automatisch gegenereerd op basis van de uitkomsten van de steekproef. Door deze werkwijze kent het instrument BouwTransparant een hoge prijs-kwaliteitverhouding.

U vindt meer informatie op www.bouwtransparant.nl en www.co2-servicepunt.nl. U kunt het CO2-Servicepunt ook bereiken op het telefoonnummer 023 - 51 43 111 of per e-mail: info@co2-servicepunt.nl.

Over het CO2-Servicepunt Het CO2-Servicepunt van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Het team helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten. Het CO2-Servicepunt brengt daarnaast gemeenten en marktpartijen bij elkaar. DWA installatie- en energieadvies is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CO2-Servicepunt.

Factsheet BouwTransparant  

bouwtransparant

Advertisement