Page 2

KO U D E ONT TREKKING I N D E ZO M E R

WA R M T E ONT TREKKING IN DE WINTER

Foot

print

FOOTPRINT BIJ BALANS

Foot

print

FOOTPRINT BIJ ONBALANS (WARMTE-OVERSCHOT)

Foot

print

de ondergrond te waarborgen? In overleg Maatregelen om de energiebalans neumet de klankbordgroep van SKB die het print Foot traal te krijgen zullen dus ten koste gaan onderzoek begeleidde zocht men ook naar van het rendement. Er moet dus ook een ‘out of the box’ criteria rond toepassing van balans worden tussen de effecten van die WKO. Wisse: ‘een procentuele afwijking maatregelen en de eis om de ondergrond van de onbalans is niet handig, want het is nt ot pri niet blijvend op te warmen of af te koelen.Fo lastig een onderbouwd percentage vast te Wisse: ‘in het rapport hebben we de bouwstellen. Een alternatief kan zijn om een stenen aangedragen, maar het beleid moet norm voor het aantal m3 te verplaatsen de keuze maken: op een rigide manier vastgrondwater te stellen, of zelfs alleen op houden aan de energiebalans of meer rek hoofdlijn te sturen door een gelimiteerde in de regels brengen en ruimte geven aan hoeveelheid ondergrondse ruimte beschikenergiebesparing en meer mogelijkheden baar te stellen’. print Foot voor ontwerp en eenvoudig beheer van Een andere manier om tegen de energieWKO-installaties? Ik moet wel zeggen dat balans aan te kijken is om deze per gebied de regels nu in die zin streng zijn, dat de alle te beschouwen. Volgens Wisse zeker een energie vanaf het moment van ingebruikmogelijke methode, omdat de onbalans op print neming moet worden meegenomen. Maar Foot gebiedsniveau vaak kleiner uitvalt dan die er is altijd een inregelperiode, en het nadeel op gebouwniveau: de een heeft over wat is dat je een zonde uit het begin nog jaren de ander tekort komt. Via slimme plaatmet je meesleept. Het bevoegd gezag zou sing van WKO-systemen met behulp van daar naar kunnen kijken. Onze rapportage een masterplan is daar wat aan te doen, en laat verder zien dat een onbalans niet altijd fysiek kun je WKO-systemen zelfs aan elkaar hoeft te leiden tot dramatische gevolgen koppelen via een ringleiding. voor het ondergrondse ruimtebeslag’. Deze en andere voorstellen zijn volgens Wisse onderwerpen die verder kunnen ALTERNATIEVE CRITERIA worden uitgewerkt. Zijn er andere manieren om de zorg voor

S K B W K O D O O R G R O N D 5

RIGIDE OF REKKELIJK?

Een kwestie van balans  

BIJ DE ENERGIEBALANS VAN OPEN WKO-SYSTEMEN GAAT HET IN MEER- DERE OPZICHTEN OVER HET MAKEN VAN KEUZES, DUS HET ZOEKEN VAN DE BALANS TUSSEN T...

Een kwestie van balans  

BIJ DE ENERGIEBALANS VAN OPEN WKO-SYSTEMEN GAAT HET IN MEER- DERE OPZICHTEN OVER HET MAKEN VAN KEUZES, DUS HET ZOEKEN VAN DE BALANS TUSSEN T...

Advertisement