Page 1

BU

M S I H D D


Heliga platser

SÅ BÖRJADE DET

För 2500 år sedan. Smög en 29årig prinsen ut från slottet. Han rider iväg på sin häst och har bestämt att leva som en tiggare och har lämnat sin fru och nyfödda barn. Under sin ungdom så var han skyddad av sin far från obehag och sorg i livet. Han fick slott med vackra unga kvinnor som spelar musik & dansar. Tjänare gör allt han önskar. En dag ville Siddharta att en tjänare tar med honom på en utflykt utanför slottet. Då träffar ha vanliga människor både gamla, sjuka och en död som bärs fram i ett begravningståg. Han blir förskräckt – de heliga berättelserna påminns han om att ”ålderdom, sjukdom, döden alltid är förbundna med varan. Är livets mening lidande – död? På hemvägen ser han en tiggarmunk som inte bekymra sig av allt lidande. Är det befrielsen från meningslöshet? Sidharta tog farväl av familjen och smög ut från slottet.

Siddharta blir Buddha

Han fick snabbt många anhängare i norra Indien där Buddha vandrade runt och predikade. Många följde med på hans vandringar och innan hans död stiftade han munkorden. Han instiftade också en liknande organisation för nunnor. Kloster byggdes och flera kungar i norra Indien gav Buddha stöd och skyddade hans munkars mission.

På platser som är förknippade med Buddhas liv finns där nu kända stupor och pagoder som vallfärdsmål för buddhistiska pilgrimer. De treonde tror att de får del av byggnadens heliga kraft genom att vandra runt den.

Heliga texter

Tripitaka ”de tre korgarna” som består av: Sutta – läran, predikningar och legender om Buddhas liv. Adhidhamma – texter om hur läran ska tolkas. Vinaya – regler för hur munkarna ska leva. Texter kan vara skriva ni ”pali”.

Nu blir han tiggar munken Gautama. Han rakar av sig allt sitt år och kär sig i enkla kläder. För att lära sig vägen till frälsning så följer han olika gurus (hinduiska lärada män). Han lyssnar på de och börja plåga sin kropp med yogaövningar. Han fastar för att nå befrielsen från återfödelsens eviga kretslopp. Under 6 år försöker han göra allt för att nå befrielsen men han blir bara svagare. Han beslutar sig för att välja medelvägen. Siddharta börjar äta normal och letar efter platser att meditera. Tillslut hittar han ett stort fikonträd. På sin 35årsdag når han den ”fullkomliga, fullständiga upplysningen”. Han har hittat vägen ur återfödelsen. Nu blev Siddharta Buddha ”den upplyste” eller ”just uppvaknade”. Resten av sitt liv spred han sin lära.

Buddismen sprids

Buddhistiska templen kallas stupa”hårtofs på sanskrit” eller pagod. I de finns det aska eller reliker från någon känd munk, ibland från Buddha. Enligt Tradition skulle kung Ashoka dela upp Buddhas aska i 84 000 delar för att dela den buddhistiska världen

Här finns buddhismen 300 miljoner buddhister finns i östra Asien. På 300-talet hade den nått Kina och Korea > japan, Tibet. År 1200 invaderades Indien av muslimer. Hinduismen klarade sig men nästan inga buddhister finns kvar i hem landet Indien. Buddismen blandades med andra kultuerer så idag finns det två grenar: 1. Theravada / sydbuddism – utvecklades i Sydostasien på Sri Lanka. - strängre mer inriktad på munkarnas strävan att nå befrielsen. 2. Mahayana /nordbuddhism || Kina, Mongoliet, Tibet, Korea, Japan. Tron på bhodisattvas ”en människa som istället för att låta sig befrias väljer att återfödas så att man kan hjälpa andra människor. Bhodisattvas – dyrkas nästan som gudar. Tibetanska form av buddhism – ibland eller lamasim. Följer andlige ledaren ”lama”. Kändast: Dalai lama.

KUNG ASHOKA

Ashoka hette kungen som härskade över Indien under 200-talet f.Kr. Han hade erövrat landet efter fler års blodiga krig. När han kom i kontakt med buddhas lära blev han förskräckt över allt lidande han orsakat. Ashoka lyssnade på buddhas lära och ordnade utbildning, bostäder & sjukvård för fattiga. Han stiftade också lagar för att sprida BUddas lära.


NIRVANA Man kan slippa återfödelsen genom att följa Buddahs väg som han lärt ut. Det spelar ingen roll vilken kast.Varje människa bär nyckeln till besfrielsen från det eviga kretsloppet. Enligt Buddha bestäms en människas liv och reinkarnation (återfödelse) av ens karma. Dåliga goda gärningar får påverkningar för ens nästa liv precis som Hinduismen. Bra karma = lyckligt liv. Dålig karma = olyckliga följder. Summan av din karma återföds och inte din själ.

ÅTTA FALDIGA

Buddhas fyra ädla sanningar sanningen om lidandet - det finns lidande i världen sanningen om lidandets uppkomst - orsaken till lidandet är begäret (man vill bli lyckligare) sanningen om befrielse från lidandet - begäret måste utplånas sanningen om den åtta faldiga vägen - vägen att släcka begäret

att tänka osjälviskt och ha medkänsla för allt levande

hela tiden försöka förstå Buddhs lära. Vända tankarna inått och låta kroppen och sinnerna få frid. Med meditation kan man uppnå befrielsen att alltid tänka rätt så att man inte gör något som man senare får ångra

att tala sanning och aldrig använda hårda ord

att ständigt försöka göra det rätta

att inte dödda, stjäla eller leva ett sexuellt utsvävande liv att välja ett bra arbete som inte skadar något levande

att förstå och inse det rätta i de fyra ädla sanningarna

VÄGEN


SYMOBOLER lärans hjul – symbolen för den buddhistiska läran är ett hjul med åtta ekrar. Den åttafaldiga vägen leder till insikt om tingens inneboende lagar. Buddhas fötter – buddha symboliseras ofta med fotspår, en tom tron eller en pelare i lågor. Svastikan är en gammal indisk symbol för lycka. Lotusblomman står för alltings innersta natur.

VARDAG

Mahayana-riktningen = man behöver inte vara en munk/nunna för att slippa återfödseln. Man kan vara givmild mot klostren; dels genom att skäma mat till kringvandrade munkar och genom att besöka templen. Där skänker man mat, kläder, mediciner, tandkräm, toalettpaper m.m Hemma har man en staty av Buddha på ett litet altare. Där står också ljus, rökelse och blommor. Man ugar för statyn och familjen mediterar framför altaret. Inga krav på gudstjänster. Det är viktigt att vara vaksam så man inte gör något man sen ångrar.

Cermonier

Budda funderade på hur han skulle nå människor med sitt svåra budskap. Han såg lotusblommor på en dam. En del hade redan slagit ut ovanför vattnet. Andra låg djupt att de aldrig skulle nå ytan. Några var precis under utan, om de sträckte på sig lite skulle de slå ut. Budda tyckte att blomman var som människor. Vissa har hittat sanningen and är fångade i synd och falska läror. Buddha vände sig till de som inte hittat sin väg i livet. För att nå de grundade han munk-och nunneordnar.

Regler i livet Budda gjorde fem moralregler som alla människor ska följa varje dag Att inte skada eller döda någn levande varelse. Inte heller tala illa tänka onda tankar om någon Att inte stjäla någon saker inte heller lura till sig något som inte är ens eget. Att inte vara otrogen. Att inte ljuga eller bedra. Att inte använda droger eller skada kroppen

I hela världen finns det olika cermonier. Budda krävde inga cermonier så det är olika för varje land. Ex. födelse - tar det nyfödda barnet till klostret och välsignas. Munkar stänker heligt vatten och sjunger sånger för att ge skydd, hälsa och lycka. första steg i vuxenlivet, växa upp - man brukar låta barn leva med munkar under en kort tid då de undervisas och får prova klosterlivet giftermål - I theravada-riktiningen är det vanligt att brudpar gåt till kloster efter att ha vigts borgligt. Munkar sjunger välsignelse till brudparet och ger dem den buddistiska trosbekännelsen som present. begravning - man går de sista dagarna i klostret. Detta för att man kan upplysas i dödsögonblicket. Också vanligt att munkar sjunger för en hemma. Den döende bräns på bål utanför klostret. Munkar, familj, vänner deltar i cermonin.

Buddhistiska högtider firas till minne av Buddahs födelse, upplysning och död. Troende inom theravada-riktingen firar dessa händelser på en och samma dag i maj. I Sri Lanka kallas festen vesak. Då klär man säg i vitt och med blommor, mat till klostret. Denna dag ska alla hållla munkarnas regler: inte äta efter tolv, inte sjunga, inte bära smucken eller sova på mjuk säng. De som kan ska skänka pengar till fattiga eller donera blod till sjukhus.Handlingarna ska spegla Buddhas godhet och medkänsla.


RIKTININGAR Theravada - sydbuddhismen

De kallas sin lära för Theravada ”de äldstes lära”. Det är den ursprungliga budskapet Buddha gav. Man lever efter buddhistiska levnadsregler för att slippa lidandet och återfödseln. Man måste vara nunna/munk för att nå befrielsen.

Mahayana - nordbuddismen

Växte flera hundra år efter Buddhas död och är med anpassad för det vanliga livet. Här kan vanliga människor också nå befrielsen. Alla människor kan nå Nirvana.

Zenbuddhismen i Japan

zen betyder meditation och är en japansk form av buddism. De tror att Buddhas visdom finns i alla och att vårt tänkande hindrar uplysningen att komma fram. Man kan inte nå upplysningen genom meditation kring Buddhas lära. Man ska istället koncentrera sig på en uppgift och bli ett men det. Det kallas satori(upplysning) på japanska. Populär bland japanska krigare och japanska kampsporter.

Bok om Buddhismen  
Bok om Buddhismen  

Hur buddismen kom till. Vem Buddha är. Heliga texter, platser.

Advertisement