Page 1

Modernisera skolan!

En föränderlig värld Vi lever i en ständigt föränderlig värld när det gäller teknik och IT. För att möta alla elever utifrån intressen och behov gäller det att vi pedagoger är beredda på att ta emot dem och vägleda dem efter alla dessa faktorer. Vi behöver inte vara fullärda från början utan det viktigaste är att vi är beredda och positiva till att förändra den traditionella skolan med hjälp av elevernas förkunskaper i den digitala världen.

Samverkan hem & skola Genom att pedagoger med kunskap om digitala verktyg tydliggör för föräldrar om skolans arbete i informationssamhället skapas samverkan mellan hem och skola med syfte att öka intresse och engagemang. Med hjälp av samverkan hoppas vi att klyftor och skillnader i elevernas förutsättningar minskar. Det är viktigt att nå även de föräldrar som ännu inte klivit in i det digitala samhället eftersom det kan

av: Lärspridarna

påverka elevernas möjligheter, intresse och framtida kunskapsinhämtning. Genom att bjuda in till digitala workshops har vi stora möjligheter att lyckas med detta då intresset och nyfikenheten ökar hos föräldrarna.

Digitala verktyg

möjligheter att lyckas med detta då intresset och nyfikenheten ökar hos föräldrarna.

Just nu genomgår Ystads lärare en utbildning för att modernisera skolan. Vi välkomnar den digitala utvecklingen in i skolan !

Genom att pedagoger med kunskap om digitala verktyg tydliggör för föräldrar om skolans arbete i informations-samhället skapas samverkan mellan hem och skola med syfte att öka intresse och engagemang. Med hjälp av samverkan hoppas vi att klyftor och skillnader i elevernas förut-sättningar minskar. Det är viktigt att nå även de föräldrar som ännu inte klivit in i det digitala samhället eftersom det kan påverka elevernas möjligheter, intresse och framtida kunskapsinhämtning. Genom att bjuda in till digitala workshops har vi stora

Mari-Louis Lundgren, Lina Evald, Annica Holm, Linda Gullberg

modernisera skolan  
modernisera skolan  

modernisera skolan

Advertisement