Page 1

PLAGIARISM / ĐẠO VĂN

Đây là hành động lấy đi công sức của người khác làm thành quả của mình - từ việc sao chép toàn bộ nội dung, các trích đoạn trong sách giáo khoa hoặc bài viết của người khác, cho đến việc diễn giải một nguồn thông tin nào đó mà không trích dẫn nguồn tham khảo của nó một cách chính xác.

COLLUSION / THÔNG ĐỒNG

Nếu bạn kết hợp với một người khác làm chung một bài tập được giao cho cá nhân bạn thì đây là sự thông đồng (đừng lo, điều này không áp dụng cho những bài tập nhóm).

CHEATING / GIAN LẬN

Nếu bạn mang giấy ghi chú ở bất kỳ hình thức nào trong giờ kiểm tra, sao chép bài thi của người khác, sử dụng trang thiết bị cấm được sử dụng trong phòng thi hoặc biết đề trước giờ thi, tất cả các hành vi đó đều được coi như là gian lận.

MISLEADING MATERIAL / TÀI LIỆU SAI LỆCH

Điều này có nghĩa là sử dụng dữ liệu tự sáng chế, dữ liệu nhận được một cách bất chính hoặc trả tiền / yêu cầu một người khác viết hoặc hỗ trợ làm bài tập của bạn. Điều này cũng bao gồm việc sử dụng các bài viết mà bạn đã nộp trước đây để được đánh giá mà không dẫn nguồn tham khảo của nó.

MISCONDUCT IN RESEARCH / HÀNH VI SAI TRÁI TRONG NGHIÊN CỨU

Bao gồm việc không theo đúng quy trình đã được giao cho bạn hoặc cho phép những rủi ro bất hợp lý hoặc gây tổn hại cho các đối tượng nghiên cứu / người tham gia / môi trường. Một ví dụ của hành vi này là xử lý không đúng các nghiên cứu thu thập thông tin cá nhân. Nó cũng bao gồm tạo ra dữ liệu ma và trình bày sai dữ liệu, thị hiếu hoặc sự liên quan (hoặc tất cả những điều này).

HOW CAN I AVOID THEM? / LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH NHỮNG HÀNH VI ĐÓ? Cách tốt nhất để tránh những hành vi sai trái này là hãy đảm bảo tất cả các bài tập (ngoại trừ những bài tập nhóm) được nộp hoàn toàn là công sức của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng tất cả các sách báo, tạp chí, tài nguyên trên Internet v.v.. được tham chiếu đúng và trích dẫn trong văn bản - nếu bạn chưa rõ về cách tham khảo, hãy tìm mục hướng dẫn của bạn trên Blackboard hoặc liên hệ với một giảng viên cho một cuộc gặp gỡ ngắn để giải quyết những khúc mắc của bạn. Kiểm tra lại bài viết thật cẩn thận, từ hai đến ba lần.


ACADEMIC OFFENCES / HÀNH VI SAI PHẠM TRONG HỌC TẬP Những hình phạt sau sẽ được thi hành cho những hành vi sai phạm trong học tập:

1

Không có hình phạt nào.

2

Bạn sẽ nhận thư cảnh báo

3

Bạn sẽ nhận điểm 0 cho: a) Bài tập hoặc bài thi được phát hiện vi phạm b) Tất cả các bài tập trong học phần (đây là hình phạt phổ biến nhất của các sinh viên năm 3). c) Tất cả các học phần trong một học kì. d) Tất cả các học phần trong một năm học. e) Tất cả các học phần trong một năm học và bạn sẽ không có cơ hội được học lại cũng như được đánh giá lại lần nữa.

4

Đối với sinh viên đại học, bằng tốt nghiệp của các bạn có thể sẽ bị hạ đi một bậc.

BẠN SẼ NHẬN HÌNH PHẠT NẶNG HƠN NẾU: Bạn lên kế hoạch cho hành vi vi phạm trong học tập. Đây không phải là lần vi phạm đầu tiên của bạn Hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng (ví dụ: nếu hành vi của bạn là đạo văn: sao chép toàn bộ bài luận từ tác giả khác thì mức độ vi phạm sẽ nặng hơn việc sao chép một đoạn nhỏ). Bạn đánh cắp bài tập đã được đánh giá của sinh viên khác. Hành vi của bạn gây ảnh hưởng tiêu cực đến các sinh viên. Mức độ nghiêm trọng của hình phạt cũng được xác định bởi các yếu tố khác như năm học / loại khóa học. Nếu bạn bị cáo buộc vi phạm trong học tập, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Tư vấn sớm nhất có thể để thảo luận các lựa chọn của bạn.

Contact: 01522 837000

advice@lincolnsu.com

lincolnsu.com/advice

Less Stress, More Success (Vietnamese translation)  

Academic Offences & Misconduct

Less Stress, More Success (Vietnamese translation)  

Academic Offences & Misconduct

Advertisement