Page 1

  |

   346XP ® 

   ,-

 *+ 


:<%50"!'!$50:/0%$5=.:0%0%&. 9!'0"92:!".0) #$%#&'( )(*%'+&' ,+'&-#&#&#( ./0$1'( 2+' ()$)+'( '3 #$+#3( -'+4'3( '1#$#5 '# 1'4'# .'.+'('5 &( $#$%#&6 %'+66/6 .6+#$#'# ($#+#'(# '7#') -'),1#( ('%24#8 +#$'1#&,6( $#$%#&'3 6$#6( $'#. 9 1&,%'( ):%-#3'(5 3':'( %#4+';#/6( 12,#( #+ )&#$'1#6/# +#6!+'$" ,+'&-#&<( ('4-:#6 (#(3' 6-<1 =(#,#/> 4 $)+= ,+'&-#&#&= ./0$1? ,'1<(# -:#'),#( -'),1#) .+6@(#6&'1)# ($#+8 -'+4? .'1&,%#&'&7#8 ('%24#8 )(*%'+&' .+$246( '(6%'# 4)( 1'#3#&,# ,'1<-'3# .'-<# /)3( #A(#+#&$# #&$'3#')(#?

XP ÂŽ0;0!50!5"!&$!5) Husqvarna XPÂŽ      # #  ! '18ÂŽ  0 0# # 0 8  0# 018ÂŽ gamos varikliai yra - sparti akceleracija ir 9 0#     0## 0

0 %/ 5 7%$10"!5

 !"#!$% 09 :! " 0" %5

 ÂŽ

  

  ! "

      X-TorqÂŽÂŽ  !

 " "# "$%  & ' ()*+# , .// 

    

  0#12ÂŽ varikliu,  , #00  , # ,  '    " " ' )(*+# , .56 

      0#12ÂŽ  , # , 7&  # '    "  " ' )6*+# , .56 

Rekomenduojama kaina

  

 !"#!$% 8! .%'2

  Sena kaina 1649 Lt.

 

Rekomenduojama kaina

 


:0:!.% ?5!90!)   ! " 9  #I # Husqvarna privalumais, tokiais kaip ergonomiĹĄkas ?   !#" =  ir X-TorqÂŽ 0 !    ÂŽ,  , #, #7& ' 65*+# , . 4.7 kg.

 ! "#! $% &! '$(

Rekomenduojama kaina

 !"#!$% 10 :& /0" %5

 

E5@ !:"!:0:!.%)!00;0'05;0"95"05 21:0%.29:!"0"0D1#F.'D5!9$5:0/A#%) 87&  #, 0 #+  = ?.

 #  # 

>?:@ÂŽ?1!5!'A#%10:$!#!"/0 0/!.70 !:0.'0 /%BC"'90#!;/0.:0"!!:!90!9!'05=.!0#5 0&/0%5D:%0.0!) %):;  <5;   0  ! =  #  #

0: "#%B/0"505/%$!:%/%5"0!$<0'/: !'A$0) $%  &  0 >2    

  "

 G ÂŽ ! " Tai profesionalams skirtas, XPÂŽ Labai geras svorio ir galios santykis, greita aksele #  00# ,  0 7&  #  #   ' )<*+# , . 5.1 kg.

â&#x20AC;ş

Rekomenduojama kaina

 

%:!.!0"!

D E

! !

Ĺ almas komplektuojams kartu su  0    E  reikalavimus.

Talpa - 6 l benzinui ir 2,5 l alyvai. D   0   , # 0 # !

  

  

D !

 E E F

 

 G %  # I #>2 

     dizainas ir X-TorqÂŽ variklis. ' 6(*+# , .(/ 

 

  sena kaina 799 Lt.

F # # 

 8        "G 

8" 0 

  

 

 

8 # 

 '    - atsparus ir nelaidaus vandeniui poliestero audinys.

  

G 


!90!9!'05?$!;0%5"H5.: 5!"!5) %5/!0#$5"!0"9!) )(*%'+' (#016 4%#$ $)+#'(-A#3 ($#+#&,8 $+03'./6%#8 36-1#8 '7#') $#$%#&'( #A /8 .'(#:23# ($#+#&,63#( ('%24<3#( 6$#63#( $'#. 634# '.('),'5 1#-:#'&# &')-6# ($#+#&,? ./6%#36 =+'&,? '7#') (%'+4#')(#6( ;C&616,#&<( &')/6%<( 2+' &')-6/'36( -'),12/ 30(8 ,'3#&#8 $'#. ('&-'+#&< =+'&,' 9 96+*ÂŽ5 6B #4ÂŽ5 3'+ '+ÂŽ

>?:@ÂŽ?!90!9!'05=$!;%5"H5.:5!"!5 ' "12ÂŽ = 0):;  #  ! 0 ,   U" " !# Y  !# X-TorqÂŽ    

$%'05 

%:!.!0"!  G 9

 H

  #0 D   

 # 8 #0  !     Variklio galia 1.5 kW, svoris (be pjovimo ,  .</ 

I       0 0# ÂŽ lengvo OOQ>ÂŽ%% Parduodama kartu su dvigubais laikymo  !     Variklio galia 0.8 kW, svoris (be pjovimo ,  .5: 

Rekomenduojama kaina

  

 

 

Sena kaina 1149 Lt. 


2:%"90$!5?!/'0./0!:8!0G  !I

 ! "#! $% 1 0: &/ 0" % 5= !1 5!90"0 5 ! .0"0 50: ! 50 " % 5

O0  0 ! 8 !   8 0 savybemis: Â&#x201E;  #  manevruojamas. Â&#x201E;ÂŽ  " " Â&#x201E; !  Â&#x201E; komplektuojamas kartu su siurblio priedu. Â&#x201E; variklis 28 cmÂł, oro srautas 12,03 mÂł/min, oro srauto greitis 76 m/s, svoris 4,35 kg. Rekomenduojama kaina

 

0:8'01:0%!51F5/ 0E5@ !:"!,+I) 9, " #    G 64 litrai.

+!$J;0D:0".0"A5 0I# ,    % ]  

 

Sena kaina 139 Lt.

â&#x20AC;ş

!#0%"!  G

  

`   paslaugas teikiantiems profesionalams. I#0,# " h 6/w  besisukantys kultivavimo diskai gerai #   ` lima nustatyti septynis skirtingus darbinius 0`     #  Reguliuojamas rankenos aukĹĄtis.

8   0 !  $#  ,  , " " # "D   ! U reikliems naudotojams, kuriuos domina

    0## 0

Rekomenduojama kaina

Rekomenduojama kaina

G 

 


:!./:0.!05.:/02 !0:0%$5!:8!$5 !/'0./00&/055$%/5)!70!;'H5 1# 0$!5#0%$51!/0".!'!80!50!0) '6,)5 1#&$(3' #+ @$2%) 9 A#'#( :6-:#'#( 408 ,'1#3' '.#-0-#&# -'+4? () )(*%'+&' (6-6 +'$6+#)$'#( '7#') &%+<8 ):3#+A# #+ )&#%+('1)36 E# J.+6#&,#K =+&,#3'# ,'1# :23#'# -'),#') &# %/6( ./6%#3'( # '#. .' .'-<(L &)%'12# (&#,?5 +')$# .+#$'4?5 A1)6# &)$+#)(#)( 1'.)( #+ '1#$# -'+ -'), =%'#+#8 -'+48 )#$)( 3'&%+#&,)3'(5 1&,%'( %'1-23'( #+ .'%'+)3'( 9 '# 6( ('%24<(5 $)+#6( /)3( .'#$( 1'4#')(#'#

  U       0# D      7 ,"  8=   0 ! #" 7 { /(*} #<<  ! agregatu.

  Veiksmingas sodo traktoriukas su integruota surinkimo  8   0#  # U=>  !0 07Q ÂŽ! ~~*}#_< 

!  

  

  

Sena kaina 5999 Lt.

Sena kaina 12299 Lt.

 

%:!.!0"!

 

%:!.!0"!


*%1%/A5?"%$.!$!0)  M s NM I# ,  >2 FD )  UÂ&#x20AC;>'~]*} #   $*D # '  +$*D., " !"#!$%

 "  0  &%1%/2 danga. Galima tvirtinti 103-112 cm. Combi

 "  

  # iĹĄtisus metus. 8F65$*D  ,  0 /~__I Rekomenduojama kaina

 

(Kaina be pjovimo agregato)

E5@ !:"!0%:) Rider - neabejotinai idealus sprendimas bet kuriam sodui. D 0   

   Â&#x20AC;  = ? , "  " " "

 ! "#! $% 1:0%.! 8(

E5@ !:"!5/:!./:0.!0) G  0#     #    U

 0#h h #Y !+7Q ÂŽ) nuolatiniam vejos treĹĄimui, surinkti ar  " h "! 

!#0%"!

:0%!0:%"5!:8!$5)

:0%!0;0%$5!:8!$5)

5 PEQ ! R5 Q D F!R  S 

 D 5 D D M F  

Priedai rudens darbams atlikti iĹĄ gausaus Husqvarna

  Â&#x201E;'%(/:Â&#x2021;_/:6~) (pripildyto). Â&#x201E;" #0]]/ #0 75 kg talpos. Â&#x201E; #0D# 6:) )( 

8 # >2 

  Â&#x201E;  D# 6:<6)5 Â&#x201E;   ` #  " Â&#x201E;Antrsvoriai. 18 kg. Geresniam sukibimui ir saugesniam vairavimui.

  

!#0%"!

  H O 

`   

 0  + Â&#x201E; .   =   # ir X-Trac pagangomis giliu protektoriumi. Atskiromis valdymo svirtimis reguliuojamas ? '# )5: Â&#x2026; (~*} darbinis plotis 61 cm.

G      + Â&#x201E; .   !   =   # X-Trac pagangomis giliu protektoriumi. )/~O8Y'# ]:5 Â&#x2026; /5*} darbinis plotis 68 cm. )</O8Y'# ]() Â&#x2026; //*} darbinis plotis 76 cm.

Rekomenduojama kaina

Rekomenduojama kaina H

 

Rekomenduojama kaina  

  


Atnešk savo seną grandininį pjūklą ir gauk 200 Lt. vertės nuolaidų kuponą

Nuo spalio 1 iki gruodžio 31 d. vyksta akcija, kurios metu, kviečiame visus Lietuvos gyventojus, atnešti savo senus grandininius pjūklus, pas bet kurį Husqvarna prekybos atstovą visoje Lietuvoje. Už jūsų atneštą grandininį pjūklą gausite 200 Lt. vertės nuolaidų kuponus Husqvarna ar Jonsered technikai įsigyti. Mums visai nesvarbu kokio gamintojo yra jūsų senas grandinins pjūklas, svarbiausiai tai, kad jis būtų sukomplektuotas. Vienas 100 Lt. vertės nuolaidų kuponas galės būti panaudotas įsigyjant prekių ne mažiau nei už 500 Lt. Pasinaudokite proga "parduoti" savo seną neveikiantį ir niekam nereikalingą grandininį pjūklą net už 200 Lt.

Lankstinuke pateikiamos prekių kainos yra tik rekomendacinės. Kiekvienas prekybos atstovas nustato tikslias visų gaminių pardavimo kainas. Specialios kainos galioja iki 2010 12 31 arba tol, kol prekių bus sandėlyje. * - Nominali galia. Nurodyta variklių nominali galia yra tipinės gamybos variklio vidutinė naudinga išeinamoji galia (esant nurodytam aps./min. skaičiui), kai variklio modelis vertinamas pagal SAE standartą J1349/ISO 1585. Masinės gamybos variklių vertės gali skirtis nuo šios vertės. Galutiniame modelyje sumontuoto variklio faktinę išeinamąją galią lemia darbinis greitis, aplinkos salygos ir kiti kintamieji. ** - produktai nuotraukose gali neatitikti jų tikrųjų pavadinimų. Tikrąjį modelio pavadinimą rasite tekste prie nuotraukos.

PREKYBOS ATSTOVAI

• ALYTUS: Miklusėnų g. 17a, tel. (8 315) 75 332 • Santaikos g. 26, tel. (8 614) 99 264 • ANYKŠČIAI: Šaltupio g. 19, tel. (8 381) 52 753 • BIRŽAI: Rinkos g. 1, tel. (8 450) 3 43 65 • DRUSKININKAI: Veisiejų g. 39, tel. (8 313) 58 020 • IGNALINA: Geležinkelio g. 28, tel. (8 386) 54 493 • JONAVA: J.Ralio g. 2a, tel. (8 349) 60 406 • JONIŠKIS: Pašvitinio g. 6, tel. (8 426) 60 124 • JURBARKAS: S.Dariaus ir S.Girėno g. 66a, tel. (8 447) 5 38 70 • KAIŠIADORYS: Gedimino g. 106, tel. (8 346) 5 24 77 • KAUNAS: Pramonės pr. 19, tel. (8 37) 76 17 49 • Savanorių pr. 339b, tel. (8 37) 31 34 02 • Veiverių g. 61A, tel. (8 37) 39 16 56 • Jonavos g. 74, tel. (8 37) 33 27 25 • KELMĖ: S.Dariaus ir S.Girėno g. 3, tel. (8 427) 51 777 • KĖDAINIAI: Dvaro g. 6, tel. (8 347) 50 979 • KLAIPĖDA: Šilutės pl. 79, tel. (8 46) 39 02 90 • Taikos pr. 78, tel. (8 46) 34 31 94 • KLAIPĖDOS R., GARGŽDAI: Klaipėdos g. 35, (8 46) 45 23 93 • KRETINGA: Klaipėdos g. 37, tel. (8 445) 53 524 • KUPIŠKIS: Lauko g. 3, tel. (8 459) 35 133 • LAZDIJAI: Seinų g. 15, tel. (8 318) 53 071 • MARIJAMPOLĖ: Vilkaviškio g. 57, tel. (8 343) 51 906 • MAŽEIKIAI: Sedos g. 15, tel. (8 443) 76 823 • MOLĖTAI: Vilniaus g. 17, tel. (8 383) 53 300 • NAUJOJI AKMENĖ: Taikos g. 23, tel. (8 425) 52 455 • PAKRUOJIS: Statybininkų g. 1A, tel. (8 421) 47 500 • PANEVĖŽYS: Paliūniškio g. 3, tel. (8 45) 57 72 36 • PASVALYS: P.Avižonio g. 18, tel. (8 451) 39 508 • PLUNGĖ: J.T. Vaižganto g. 38A, tel. (8 448) 57 777 • PRIENAI: J.Brunzos g. 7-2, tel. (8 319) 52 236 • RADVILIŠKIS: J.T.Vaižganto g. 62, tel. (8 422) 51 901 • RASEINIAI: Dubysos g. 28, tel. (8 428) 51 270 • RASEINIŲ R., ARIOGALA: Vytauto g. 102, (8 428) 50 121 • RIETAVAS: Plungės g. 37, tel. (8 448) 68 797 • ROKIŠKIS: Stoties g. 23, tel. (8 458) 32 538 • SKUODAS: J.Basanavičiaus g. 1, tel. (8 440) 73 018 • ŠAKIAI: V.Kudirkos g. 11e, tel. (8 345) 60 800 • ŠALČININKAI: Vilniaus g. 13, tel. (8 380) 52 272 • ŠIAULIAI: J.Basanavičiaus g. 105 a, tel. (8 41) 42 18 53 • Pramonės g. 21, tel. (8 41) 54 05 97 • ŠIAULIŲ R., KURŠĖNAI: V. Kudirkos g. 12, tel. (8 41) 58 53 91 • ŠIAULIŲ R., GINKŪNAI: Aušros g. 33, tel. (8 41) 57 92 91 • ŠILALĖ: Struikų g. 4, tel. (8 449) 74 454 • ŠILUTĖ: Geležinkelio g. 2A, tel. (8 441) 78 264 • Tilžės g. 22, tel. (8 441) 52 304 • ŠILUTĖS R., ŠVĖKŠNA: Liepų a. 5, tel. (8 441) 48 007 • ŠIRVINTOS: Vilniaus g. 142, tel. (8 382) 53 283 • ŠVENČIONYS: Vilniaus g. 21, tel. (8 387) 5 14 84; TAURAGĖ: Šilalės g. 47C, tel. (8 446) 71 588 • TELŠIAI: Ąžuolyno g. 3, tel. (8 444) 70 251 • TELŠIŲ R., SIRAIČIŲ K., GADŪNAVA: tel. (8 444) 70 547 • TRAKŲ R., LENTVARIS: Kęstučio g. 1D, tel. (8 528) 21 112 • UKMERGĖ: Gedimino g.15/3, tel. (8 340) 63 312 • UTENA: J.Basanavičiaus g. 64, tel. (8 389) 61 663 • VARĖNA: J.Basanavičiaus g. 38A, tel. (8 610) 23 355 • VILKAVIŠKIS: Žalumynų g. 60, tel. (8 342) 51 244 • VILNIUS: Žemaitės g. 22, tel. (8 5) 233 1040 • Verkių g. 32, tel. (8 5) 273 7744 • Ukmergės g. 283, tel. (8 5) 279 2636 • VILNIAUS R., DIDŽIOJI RIEŠĖ: Molėtų pl. 13, tel. (8 5) 276 3227 • ZARASAI: D.Bukanto g. 5, tel. (8 385) 30 659.

UAB „HUSQVARNA LIETUVA“ Ateities pl. 77C, 52104, Kaunas. Tel. (8 37) 30 86 00. Faksas (8 37) 33 27 27 www.husqvarna.lt Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com

Husqvarna rudeniniai pasiūlymai 2010  

Direct mail single sheets

Husqvarna rudeniniai pasiūlymai 2010  

Direct mail single sheets

Advertisement