Page 1

Pavlína Kolcunová

PORT FOLIO

2017 architektura. interiér. veřejný prostor. grafický design


osobní údaje ING. ARCH. PAVLÍNA KOLCUNOVÁ pavlina.kolcunova@gmail.com 0948 296 496 datum narození: 12.07.1985


pracovní zkušenosti 07/2013 - 10/2015 ATELIER 2x13, BRNO Náplň práce: tvorba celistvé koncepce interiérového řešení obytných prostor. - zaměření objektu, návrh dispozičního a výtvarného řešení,návrh atypických nábytkových kusů a zpracování technické dokumentace pro realizaci. Na vyžádání možnost zaslání ukázky výkresové dokumentace.

10/2012 - doteď ONAONA STUDIO Spolupráce na neziskových projektech (o.z. Pluto, KicK OFF), účast na architektonických soutěžích.

12/2009 - 11/2012 ATELIER BMCH, ČESKÝ TĚŠÍN Náplň práce: zaměřování a vykreslování skutečného stavu objektů, tvorba fyzických modelů, grafická příprava prezentací.

vzdělání 2013 - doteď FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE obor: urbanismus a územní plánování doktorandské studium Aktivní výuka 60 studentů/semestr,organizace workshopů a odborných exkurzí, aktivní účast na konferencích (Coneco Bratislava, WM Caus Praha).

2009 - 2012 FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ obor: architektura a urbanismus Ing. arch. 1. cena za nejlepší diplomovou práci, projekt Soundscape 3. cena České komory architektů, projekt Soundscape

2010 - 2011 ERASMUS, UACEG SOFIA Nominace na President's Silver Medal Royal Institute of British Architects, projekt (C)losing the gap

2006 - 2009 VŠVU BRATISLAVA obor: architektura Bc.


další pracovní zkušenosti 07/2012 PRŮVODCOVSTVÍ Organizace a doprovod zájezdů se zaměřením na architekturu. (Bulharsko - ve spolupráci s cestovní kanceláří Pamir 7000, Gruzie)

03/2016 - doteď ZÁPISNÍK S MOTIVY MAP PRAHY A BRNA Návrh, zajištění tisku i distribuce zápisníků do vybraných galerií. V současnosti se úspěšně prodávají v Museu Kampa v Praze, v Centru současného umění DOX a Moravské galerii v Brně.

osobnostní profil Příjemné vystupování, spolehlivost, samostatnost, koncepční myšlení a schopnost zvládat práci pod tlakem.

jazykové znalosti ANGLIČTINA velmi dobrá znalost slovem i písmem (sezónní práce během studií v zahraničí, konferenční příspěvky v angličtině) ŠPANĚLŠTINA velmi dobrá znalost slovem i písmem (sezónní práce během studií v zahraničí)

počítačové dovednosti AutoCAD (resp. DraftSight) Sketch Up Rhinoceros Photoshop Illustrator InDesign MS Office


architektura - interiĂŠr


INSTALACE VÝSTAVY DIPLOMNÍCH PROJEKTŮ 2012 Pro dané téma jsme sál galerie rozdělili na dvě části. Prostor kubusu naproti vstupu, osvětlený shora světlíky, prezentuje obecné charakteristiky témat a zpracování diplomových prací. Na stěnách hlavního prostoru galerie jsou instalovány architektonické modely osvětlené jedním ze dvou meotarů; druhý z meotarů slouží k promítání posterů a výkresové dokumentace každého z diplomních projektů.


před

po INTERIÉR OBCHODU PLUTOŠOP 2013 Nízkonákladový interiér design shopu byl realizován v samém centru Bratislavy. Při návrhu jsme vycházeli z typologie místa a struktur, které nám původní dům nabízel (klenba, fabiony, starožitné kusy nábytku). Tyto detaily jsme se snažili v maximální míře obnovit a navrátit tak místu původní charakter. Rozhodli jsme se ponechat také část původní výmalby, kdy v průběhu renovačních prací v podstatě náhodou vzniklo panorama Vysokých Tater.


před

po INTERIÉR OBÝVACÍHO POKOJE 2013 Zadáním investora, i přes požadavek zachování některých prvků (sedačka, křeslo), bylo vdechnout interiéru obývacího pokoje novou tvář. Omezený rozpočet na realizaci (45 000 Kč) si vyžádal aktivní výpomoc majitelů zejména s repase nábytku a šitím textilních doplňků.


REKONSTRUKCE BYTU - PRAHA LIBEŇ 2014 Cílem rekonstrukce bylo prostor bytu prosvětlit a opticky propojit, a to při zachování dostatečného množství úložných prostorů. Celková rekonstrukce znamenala vybourání téměř všech původních příček, a srovnání různých výšek původních podlah, které vznikly postupným vrstvením různorodých povrchů dle účelu místností.


veřejný prostor - městské zásahy


MHD POŠTA 2014 S rozvojem digitální komunikace pošta každoročně eviduje úbytek počtu poštovních schránek ale i značně rozdílné naplnění jejich kapacit. Ačkoli poštovní schránky představují svého druhu “ohrožený druh”, obavy o jejich vymizení nemají opodstatnění. Počet schránek reguluje závazná vyhláška, kde se zásady přístupnosti schránek řídí podobnými pravidly, jako požadavky na dostupnost zastávek mhd. Spojení obou sítí v obojživelný systém, kdy zásadní proměnou neprochází pouze způsob podávání obyčejných zásilek, ale zejména sloučení sběrných přepravních uzlů – pošty a depa, efektivně řeší provoz nerentabilní služby. Systém této hybridní formy přepravy např. v Bulharsku úspěšně funguje již od 70.let.


LETNÍ ODPOČINKOVÁ ZÓNA NA NÁMĚSTÍ V KEŽMARKU 2014 Spojili jsme se s občanským sdružením v Kežmarku a s pomocí dobrovolníků postavili dočasnou multifunkční tribunu, na kterou jsme si půjčili 250 umělohmotých přepravek. Objekt sestával ze tří hlavních částí, které bylo možné částečně přemisťovat a spojovat podle potřeby. Důraz se kladl na stavební, časovou a finanční nenáročnost projektu. Cílem bylo obsadit vymezenou plochu a aktivovat málo využívané náměstí během jednoho týdne. Do akce jsme zapojili místní kulturní instituce jako kino, knihkupectví a knihovnu, které sídlí v bezprostřední blízkosti.


grafickĂ˝ design


ZÁPISNÍK/OMALOVÁNKA S MOTIVY MAP PRAHY A BRNA 2016 Fascinace městskými plány mě přivedla k myšlence vytvořit zápisníky, kde by se struktura města propsala - sešit na poznámky, skici, nebo vybarvování či kreslení. Na pozadí stran v první polovině sešitu jsou jemné čárové mapy města Praha a v druhé polovině mapy města Brno v různém přiblížení a měřítku.


DIAGRAMATICKÉ ZOBRAZENÍ BRATISLAVY 2014 Mapování současného stavu obytných souborů v Bratislavě pomocí diagramu znázorňuje vztahy mezi jednotlivými územními celky. Jednotlivé oblasti byly vymezeny na bázi “Lynchovského průzkumu”; vzhledem k rozsahu mapování je výpovědní hodnota výsledné mapy diagramu do značné míry redukovaná; přesto však může být dále použita jako prostředek k úvahám o urbanismu města.


DEFINICE ZÁKLADNÍHO SKELETU BRATISLAVY - CELKOVÁ PLOCHA

sídliště kompaktní zástavba městského typu rozvolněná zástavba městského typu - činžovní vily výrobní areál obchodní centra zahrádkářské kolonie středoškolské a vysokoškolské areály kulturní areály rodinné domy administrativa, služby, obchod, stavby pro podnikání vojenský areál městské jádro hřbitovy nemocniční areáky sportovní areály

MAPOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU OBYTNÝCH SOUBORŮ - ZASTAVĚNÁ PLOCHA

sídliště kompaktní zástavba městského typu rozvolněná zástavba městského typu - činžovní vily rodinné domy městské jádro


architektura - diplomovรก prรกce


SOUNDSCAPE 2012 1. cena za nejlepší diplomovou práci 3. cena České komory architektů Koncept diplomové práce je postaven na fenoménu Soundscape. Tento pojem byl definován v 60. letech 20. století v rámci výzkumu World Soundcape Project, jako reakce na příliš zjednodušené uvažování o akustickém komfortu ve městě na úrovni hlukového znečištění. Přínos projektu tkví v rehabilitaci významu zvuku jako kulturního a sociálního fenoménu, který formuje identitu daného místa. Práci na konkrétním problému předcházelo hledání místa, které je ve své podstatě akontextuální k okolnímu prostředí. Příměstská krajina Brna s opuštěnou průmyslovou funkcí, lom Hády, svou monotónností s různými stupni rozlehlosti či uzavřenosti generuje různorodé „soundcape“. Tento "malý svět", odloučený od okolního prostředí intenzivní clonou zeleně, tvoří zvláštní protiklad a kontrast přilehlé sídlištní zástavbě. Návrh je specifickou intervencí, která aktivuje určitou krajinnou část různorodým programem, který je vložený do struktur odkazujících na industriální minulost lomu. Umístění těchto lineární prvků ve vztahu k okolí generuje šest rozdílných situací: vztah zvuku města a hudby (amfiteatr, větrná harfa) vztah města a lomu (tj. centra a periferie - akustický lokátor) vztah k sobě samému (průsečíky lineárních prvků jsou situovány do přirozených terénních záhybů průniků zpravidla třech lomových teras)


Ing. arch. Pavlína Kolcunová pavlina.kolcunova@gmail.com 0948 296 496 https://www.onaonastudio.com/

Pavlína Kolcunová, cv+portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you