Page 1

Revista Penitenciarului nr.4-Cricova

V.I.P. VERY INTERESTING PRISONERS №4 Din 01.10.2012


V.I.P.

01.10.2012 №4

avut loc şi care se priconizează pe viitor, cei interesaţi vor putea citi despre viaţa spirituală a deţinuţilor, manifestaţiile culturale. Oricare, la dorinţă, poate participa la crearea numerelor acestui ziar, conlucrarea cu voi este foarte importantă. De aceia vă invităm cu articole, sugestii, idei pentru redacţia ziarului. Cu stimă redacţia ziarului “ V.I.P”.

Acest ziar are ca scop să vă relateze despre viaţa penitenciarului nostru, evenimentele care au avut loc, problemele penitenciarului. Ziarul este creat şi editat de însuşi deţinuţii noştri, cu uimire veţi regăsi pe paginele sale nume ale deţinuţilor pe care îi cunoaşteţi, dar nu vă aşteptaţi că ei se vor putea realiza în arta condeiului. Pe paginile ziarului veţi putea afla despre evenimentele care au

Sumar: Educaţia condamnaţilor Deţinuţii şi arta – pag.2 G. Vieru scurt istoric – pag.4 Amintirile unui deţinut-pag.7 Ziua uşilor deschise-pag.8 Sănătatea spirituală M-am vindecat – pag.9 Diverse Ştiri din alte penitenciare, curiozităţi-pag.11 Pagină Literară Poiezii dedicate limbii-pag.14

1


V.I.P.

01.10.2012 №4

interpreţilor, intercalate într-o povestire succintă a vieţii regretaţilor Ion şi Doina AldeTeodorovici. Pentru a se pregăti de concert au studiat literatura dedicată vieţii artiştilor, culegînd şi selectînd din masivul de informaţii ce li s-a părut mai important. La concert au participat şase condamnaţi: Popa Vitalie, Caral Ruslan, Cobolischii Anatol, Janu Valeriu, Moroianu Roman, Condraşov Oleg. În cadrul concertului cîntecele au fost interpretate sub acompaniamentul chitarelor, mînuite de condamnaţii care au învăţat chitara în penitenciar!!! O mînă de ajutor lea fost acordată de învăţătorul de chitare care a participat activ la pregătirea condamnaţilor.

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la decesul vestitului cuplu Ion şi Doina AldeTeodorovici deţinuţii din Penitenciarul Nr.4-Cricova au organizat un concert comemorativ.

Aciastă manifestaţie face parte din Festivalul Naţional interpenitenciar „Evantai Cultural”, ce constă în concerte dedicate celebrului cuplu, organizate pe rînd în penitenciarele din Moldova. În Penitenciarul Nr.4Cricova concertul a avut loc la data de 18 august 2012. Deţinuţii din cadrul ansamblului „V.I.P.” în cadrul repetiţiilor au pregătit cîntece, poiezii din repertuarul Rudele 2

deţinuţilor

şi


V.I.P.

01.10.2012 №4

reprezentanţii administraţiei penitenciare au audiat cu plăcere acest concert. Ca o bumbonică a concertului a fost interpretarea a doi copilaşi a unui cîntec, ca parte componentă a manifestaţiei. Micii artişti au susţinut prin aportul lor deţinuţii.

cărora au participat ca spectatori iar la finele concertului au felicitat colectivul de deţinuţi şi i-au premiat. O altă pagină importantă în activitatea de creaţie este editarea ziarului „CRUCEA MÎNTUIRII DE PE DEALUL GOLGOTEI”. Ziar editat de deţinuţii adepţi ai Bisericii după Evanghelie, care în cuprinsul său nu prezinte texte biblice, ci trăiri ale lor sub aspectul impactului credinţei în Dumnezeu. Primul număr cu ajutorul bisericii după evanghelie a fost emis în 100 exemplare şi împărţit între deţinuţi. Un alt eveniment a fost la data de 30 august cînd deţinuţii din diferite sectoare au prezentat poiezii dedicate sărbătoarei „ Limba Noastră”.

Deţinuţii nu au fost uitaţi şi de Departamentul Instituţiilor Penitenciare, reprezentanţii

3


V.I.P.

01.10.2012 №4

orăşelul Lipcani, pe care o termină in 1953. A debutat editorial în 1957, student fiind, cu o plachetă de versuri pentru copii, "Alarma", apreciată de criticii literari. În 1958, Vieru a absolvit Institutul Pedagogic "Ion Creangă" din Chişinău, Facultatea de Filologie şi Istorie. În acelaşi an, i-a apărut a doua culegere de versuri pentru copii, "Muzicuţe", şi s-a angajat ca redactor la revista pentru copii ”Scînteia Leninistă”. În 1960 se căsătorește cu Raisa, profesoară de română și latină, împreună avînd doi copii: VieruTeodor și fiul mai mic - Călin. A fost redactor la revista Nistru, publicaţie a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Între 1960 şi 1963, Vieru a fost redactor la editura Cartea Moldovenească, unde i-au apărut şi două plachete de versuri pentru copii: "FătFrumos şi Curcubeul" şi "Bună ziua, fulgilor!". În 1964, publică în revista Nistru poemul "Legămînt", dedicat poetului Mihai Eminescu. În 1965, îi apare volumul "Versuri pentru cititorii de toate vîrstele", pentru care i se acordă Premiul Republican al Comsomolului în domeniul literaturii pentru copii şi tineret. Mai tîrziu, revista Nistru publică poemul "Bărbaţii Moldovei", cu o dedicaţie pentru "naţionalistul" Nicolae

Cu ocazia sărbătorilor „Limba Noastră” şi „ Ziua Independenţei”, pentru a vă familiariza cu cultara plaiului nostru, vă punem la dispoziţie un scurt istoric al vieţii marelui scriitor a neamului moldovenesc Grigorie Vieru

Grigore Vieru (n.1935-d.2009), poet moldovean din RSSM, ulterior R.Moldova Grigore Vieru (n. 14 februarie 1935, satul Pererîta, fostul judeţ Hotin, România, azi Republica Moldova - d. 18 ianuarie 2009, Chişinău) Grigore Vieru s-a născut într-o familia de plugari români a lui Pavel şi Eudochia Vieru. A absolvit şcoala de şapte clase din satul natal în anul 1950, după care a urmat şcoala medie din 4


V.I.P.

01.10.2012 №4

Testimiţeanu. Întregul tiraj este oprit, iar dedicaţia este scoasă. În 1968 are loc o cotitură logică în destinul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice "Numele tău", cu o prefaţă de Ion Druţă. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariţie poetică. Chiar în anul apariţiei, cartea devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură naţională contemporană. Trei poeme din volum sunt intitulate "Tudor Arghezi", "Lucian Blaga", "Brîncuşi", iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică. În 1969, el publică "Duminica cuvintelor" la editura Lumina, cu ilustraţii de Igor Vieru, o carte mult îndrăgită de preşcolari, care a devenit "obligatorie" în orice grădiniţă de copii. Un an mai tîrziu, editura Lumina publică "Abecedarul", semnat de Spiridon Vangheli, Grigore Vieru şi pictorul Igor Vieru. S-a dat o luptă aprigă de cîţiva ani pentru apariţia lui, luptă în care s-au angajat şi învăţătorii basarabeni, lucrarea fiind considerată naţionalistă de către autorităţi. Tot în 1970, apare volumul selectiv de versuri pentru copii "Trei iezi". La numai cîteva zile după apariţie, în urma unui denunţ, volumul este retras din librării pentru poemul "Curcubeul", în care s-a găsit "ascuns" tricolorul românesc.

În 1973, Grigore Vieru trece Prutul în cadrul unei delegaţii de scriitori sovietici. Participă la întîlnirea cu redactorii revistei "Secolul XX". În 1974, Zaharia Stancu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, îi face o invitaţie oficială din partea Uniunii Scriitorilor, căreia poetul îi dă curs. Vizitează Transilvania, însoţit de poetul Radu Cîrneci. În acelaşi an, apare volumul de versuri lirice "Aproape", cu ilustraţii color de Isai Cîrmu. La sfîrşitul anilor '80, Grigore Vieru se găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv cîntecele pe versurile sale) avînd un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a basarabenilor. Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular şi se află printre organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989. Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.) în care se votează limba română ca limbă oficială şi trecerea la grafia latină. În 1982 este lansat filmul muzical pentru copii "Maria Mirabela", al regizorului Ion Popescu, textele pentru cîntece fiind semnate de Grigore Vieru, iar în 1988 i se acordă cea mai prestigioasă distincţie internaţională în 5


V.I.P.

01.10.2012 №4

politraumatisme multiple şi al unei poliinsuficienţe a sistemelor şi organelor. Bustul lui Grigore Vieru, Aleea Clasicilor, Chișinău Grigore Vieru a fost înmormântat pe 20 ianuarie 2009 la Chişinău, în cimitirul central din strada Armeană. La înmormîntare au asistat cîteva zeci de mii de oameni. Chişinăul nu mai cunoscuse funeralii de asemenea proporţii de la înmormântarea soţilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici. Ziua de 20 ianuarie 2009 a fost declarată zi de doliu în Republica Moldova, la ora 10:00 întreaga republică ţinînd un moment de reculegere. Grigore Vieru a fost decorat postmortem cu Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Mare Cruce. Cîteva şcoli din Republica Moldova, un bulevard din Chişinău şi o stradă din Iaşi și Buzău poartă numele lui Grigore Vieru. Pe 11 februarie 2010, cu trei zile înainte de ziua sa de naştere, a fost instalat bustul poetului în Aleea Clasicilor din Chişinău. Acesta este Grigore Vieru, poetul, care o viaţă de om serveşte cu dăruire poezia. Contemporan cu noi, el este şi un exponent al ideilor dominante în conştiinţa noastră naţională pe care le exprimă artistic şi le îmbogăţeşte cu sufletul său. E un poet fructuos, mereu sensibil la freamătul inimii şi la

domeniul literaturii pentru copii: Diploma de Onoare Anderesen. În 1989, Vieru este ales deputat al poporului. Adunînd în jurul său pe cei mai populari interpreţi şi compozitori de muzică uşoară din Basarabia, poetul întreprinde un turneu în Moldova de peste Prut. Un an mai tîrziu, Grigore Vieru este ales Membru de Onoare al Academiei Române, în 1991 devine membru al Comisiei de Stat pentru Problemele Limbii, iar în 1992, Academia Română îl propune pentru premiul Nobel pentru Pace. În 1993, poetul este ales membru corespondent al Academiei Române. La împlinirea vîrstei de 60 de ani, în 1995, Vieru este sărbătorit oficial la Bucureşti, Iaşi şi la Uniunea Scriitorilor din Chişinău. În acelaşi an, poetul este ales membru al Consiliului de administraţie pentru Societatea Română de Radiodifuziune. În 1996 este decorat cu Ordinul Republicii. În 1997, Editura Litera din Chişinău lansează volumul antologic "Acum şi în veac", iar 3 ani mai tîrziu este decorat cu Medalia guvernamentală a României "Eminescu" - 150 de ani de la naştere. La 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav accident de circulaţie, în apropiere de Chişinău. La 48 de ore după accident, inima lui Grigore Vieru a încetat să bată, pe fondul unor 6


V.I.P.

01.10.2012 №4

alţi creatori iluştri, reprezintă o şcoală poetică, în care poezia este chiar viaţa şi sufletul omului.

zbuciumul timpului, e poetul epocii noastre. Un cuvînt despre poetul Grigore Vieru produce emoţie, trăire firească impusă dincolo de toate ce se produc în viaţă, împreună cu

Amintirile unui deţinut

Textul va fi în limba rusă, conform textului original. Хоть не у нас но всёж тюрьма( или рассказ бывалого)

Условия содержания были на уровне и лично меня радовали, пока не познакомился с мерами по обеспеченью режима содержания. При первом неповиновении на легитимные требования работников администрации, те, используют спецсредства для усмирения, что очень способствует порядку и спокойствию. Удивило меня и система зачетов рабочих дней. Но по порядку, во первых можно работать в основном уборщиком или разносчиком пищи, во вторых зачитывается максимум пять дней, конечно я слышал что в других учереждениях возможности трудоустройства лучше, но и там количество зачетных дней также, так что порядки у них не в пример суровей и их осужденные с удовольствием бы работали у нас. Действия оценивающиеся у нас как дисцыплинарнные

Довелось отбывать наказание осужденному из ПУ-4 в тюрьмах Болгарии и Румынии. Вот я и решил рассказать о порядках у наших соседей и как там живут оссужденые. В Румынии в тюрьме «Бэкэлиу» в городе Брашов содержали осужденных и подследственных по особо тяжким статьям, в этой тюрьме довелось мне побывать, но к несчастью не как гость. 7


V.I.P.

01.10.2012 №4

нарушения в Румынии могут повлечь не только водворения в карцер но и уголовную ответсвеность и добавелиние к сроку. Методы наших соседей более суровы, но эффективны.

Ziua uşilor deschise

au demonstrat condiţiile de viaţă care şi le-au realizat. Unele persoane din rîndul rudelor au discutat cu şefii de sectoare despre comportamentul soţilor sau copiilor lor privaţi de libertate. Cu ocazia acestei activităţi sa organizat şi un concert în aer liber la care au putut să participe ca spectatori deţinuţii împreună cu rudele lor şi chiar pentru a dansa cu soţiile, un lucru demult uitat pentru unui condamnaţi. Putem menţiona că condamnaţii sau pregătit cu grijă de aciastă sărbătoare. Au executat lucrări de reparaţie în spaţiile locative şi au amenanjat teritoriul zonelor locative. Condamnaţii, fiecare la locul lor de cazare au făcut curăţenie generală, făcînd totul să luciască. Practic toate lucrările au fost efectuate cu spriginul activ al administraţiei penitenciarului în special al colaboratorilor serviciului logistică şi activitate educativă. Cu aciastă ocazie a fost renovată într-

La data de 28 septembrie 2012 în Penitenciarul Nr.4-Cricova a avut loc „Ziua uşilor deschise”. Aciastă activitate, este o acţiune specială îndreptată spre conştiinţa condamnatului, care are o posibilitate de a petrece cîteva ore cu rudele apropiate, pentru a afla direct situaţia reală în societate, la el acasă şi a înţelege că cei dragi îl aşteaptă acasă cu nerebdare pentru a începe o viaţă nouă. O altă latură a acestei acţiuni este sensibilizarea societăţii civile la nevoile şi necesităţile condamnaţilor. În cadrul acestor ore deţinuţii sau deplasat liber în aria zonelor locative cu rudele sale, le8


V.I.P.

01.10.2012 №4

un stil autentic intrarea în penitenciar. În aciastă zi penitenciarul a fost vizitat de peste 280 de persoane civile.

La acest articol vă prezentăm o relatare a unui fost deţinut al Penitenciarului Nr.4-Cricova, care s-a eliberat şieste povestea corijării sale. Я был младшим ребёнком , и конечно же самым любимым и избалованным. Родители во мне «души не чаяли», потакали мне во всём, и одно-временно, полагали на меня большие надежды в будущем. Мама и папа работали в две сменны, не покладая рук , давая своим детям всё что они тогда могли дать. Перспективы были самые радужные. Спорт (вольная борьба), музыка (аккардион -фортопиано, баян), талантов куча, но……пока не вкралось «но». Старая почта, один из районов г. Кишинёва, где я вырос и воспитался. Мы тянулись к старшим и впитывали каждое слово что они нам говорили, и безусловно мы им подражали. Первая моя сигарета была в 11 лет, первый стакан тоже и пошло. .. Учёт в детской комнате милиции, побеги с дому, кражи, грабежи…..страшно вспоминать. Пришло время, когда меня осудили за ограбление магазина и мне дали 3года условно. Тогда мне было всего 16 лет. Батя устроил меня к себе на работу, столяром. И меня взяли на поруки, поэтому и не закрыли. Там я познакомился со своей бывшей женой, и мы поженились, мне было 18 ей 17.

Через год совместной жизни мы развелись. А что я мог дать ей и сыну!? Ничего! После развода моя жизнь ещё более ухудшилась…. Конечно я и не думал меняться , я ещё больше уходил в мир пьянства и преступности. Многих позакрывали, многие померли в тюрьмах, и тогда пришёл и мой черёд. Меня осудили, и мне тоже пришлось «походить по земле» не один год… Какие радужные надежды были при выходе на свободу!!!!! Благо тогда открылись двери для Благой вести, и в то время мне подарили Евангелие. И ещё в лагере я начал его читать , и потихоньку приходило осознание того, что я не так живу. Каким бы я себя не хотел видеть хорошим, какими бы не были надежды на будущее, и обещаний родным, в первый же день моего освобождения я залетел, и снова по пьянке!

Благо в моём доме жил «оперативный работник» и он этот вопрос решил по слезам моей мамы. И 9


V.I.P.

01.10.2012 №4

потом, жизнь продолжилась, всё по новой, новые преступления и залёты, ведь это были лихие 90е. Мой шурин устроил меня на одно из озёр спасателем на лодочную станцию. Работа классная, хотя зарплата была небольшая, но она нам не нужна была, мы себе и так с ребятами делали деньги. На время вроде прекратил пить, всё начало налаживаться, даже бывшая жена начала приходить с сыном ко мне на работу, узнав что вроде поменялся. Мне тогда было всего 25. Но натура моя человеческая грешная и похотливая не хотела останавливаться. И я продолжал свои безумные похождения и преступления, хотя я имел на лодочной станции столько что в течении нескольких месяцев мог купить себе авто легко. Пришло время, когда я снова забухал, и меня выгнали с этой работы. Снова пьянки-гулянки, залёты ,слёзы мамы, моя злость и гнев. Гнев в первую очередь на себя, за свою тупость и пассивность к жизни, за потери и издевательство над родными и близкими. Но Господь, не забывал меня, посылал людей, которые терпеливо молились, терпели и наставляли меня. И вот наступил 97 год, год когда я больше уже не хотел и не мог жить старой, греховной жизнью. В этом году я совершаю ограбление, и мне дают 5 лет отсрочки. Я выл невыносимо, потому что считал , что я пострадал не справедливо. Нет нужды описывать, что конкретно я совершил, и как, но преступление сделано. Родители поставили на мне крест, полицейские делали всё что б меня закрыть. Было невыносимое чувство одиночества и безысходности. Я не знал, как мне жить, что делать, одно знал, что только Господь мне может помочь. Я много читал о Боге в библии, в книгах и понимал, что Господь может и хочет меня простить. Господь хотел войти в мою жизнь, но я Ему это не давал,

сопротивляясь, делая зло. В конце 97 года я от всего сердца взмолился Господу, и просил простить меня и мои преступления, моля лишь о прощении и о помощи и сил для жизни.

Я не знаю откуда у меня появилась радость, надежда и уверенность в будущем. Господь говорил моему сердцу, говорил, что эти трудности мой шанс и возможность обрести личные отношения с Богом. Никто не верил мне, ни моим разговорам и уверениям, думали что я «поехал.» Через 11, месяцев была амнистия. Меня освободили от наказания и я продолжил свой путь , найдя церковь где славят Христа и исповедают Евангелие. За это время по, сегодняшний день моя жизнь «круто» изменилась. Я начал своим друзьям свидетельствовать о новой жизни во Христе. Многих своих бывших товарищей я встретил в церкви. В 99м я принял водное крещение, в этом же году был выпущен мой первый альбом , под названием «Странник». В 2003 году я поступаю Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Крянгэ, и который успешно окончил. На данный момент я служу Господу в общественной организации «Освобождение», работая среди таких же как и я, был в прошлом , человекам. Мечты и цели есть? Ну 10


V.I.P.

01.10.2012 №4

познавать Господа как можно большему числу зависимых и заключённых. Главное что я обрёл, это свободу и спасение во Христе Иисусе!

конечно! Это , обрести семью, расти духовно и профессионально, и помочь

ŞTIRI DIN ALTE PENITENCIARE, CURIOZITĂŢI

Echipa de deţinuţi a Penitenciarului nr.15-Cricova - deţinătoarea Cupei DIP la minifotbal

nr.3-Leova, Penitenciarul nr.9-Pruncul, Penitenciarul nr.15-Cricova şi Penitenciarul nr. 17-Rezina. Victoria a fost obţinută de către echipa Penitenciarului nr.15-Cricova pe propriul teren. În urma meciului, precizăm că jucătorii Penitenciarului nr.3-Leova au ocupat locul II, reprezentanţii Penitenciarului nr.17-Rezina au obţinut locul III, iar echipa Penitenciarului nr.9Pruncul s-a clasat pe locul IV. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal. Aceştia au supravegheat competiţia, stabilind regulile şi condiţiile pentru disputarea meciului. Reprezentanţii oficiali ai FMF au premiat jucătorii, oferind cîte 2 mingi şi cîte o medalie fiecărei echipe participante. Cei mai buni jucători ai fiecărei echipe au fost premiaţi cu genţi de sport pentru echipament şi o minge de fotbal.

La 25 septembrie, Penitenciarul nr.15Cricova, a găzduit finala competiţiei zonale de minifotbal, din cadrul Spartachiadei condamnaţilor, ediţia 2012. Echipele participante au fost cele învingătoare la competiţiile zonale precedente. Astfel, au concurat 4 echipe printre care enumerăm: Penitenciarul 11


V.I.P.

01.10.2012 №4

Reprezentanţii Departamentului Instituţiilor Penitenciare au decernat Cupa transmisibilă a DIP învingătorilor şi au acordat diplome participanţilor. Premiul Mare destinat echipei cîştigătoare va fi jucarea unui meci de fotbal cu una din echipele Ligii naţionale pe unul din stadioanele capitalei.

“Taz” a reusit, a luat 10 la Geografie, 9 la Limba si Literatura Romănă si 7,75 la Istorie. Bogdan Vladut Donisan vrea acum să se înscrie la o facultate din Iaşi. Încă o inchisoare de 5 stele dată în funcţiune în Norvegia

Un detinut a obtinut cea mai mare nota la Bac, in judetul Suceava, Romănia

În această primăvară, a fost dat în funcţiune penitenciarul Fengsel Halden, din Norvegia, prevăzut cu toate facilităţile posibile, pentru ca persoanele condamnate sa-şi faca reeducarea si adaptarea la o bună viaţa sociala, prin confort. Autorii ideii au la baza conceptul ca incarcerarea in conditii inumane, asa cum se procedeaza in multe locuri, nu umanizeaza detinutii, ii inraiesc si ii determina sa ajunga din nou dupa gratii. Noua inchisoare este prevazuta cu camere elegant mobilate, instalatii sanitare moderne, pista de jogging si un salonas, penru intalnirile cu familia. Pentru a reduce presiunea psihologica a detinutilor, s-au prevazut pe pereti tablouri si folografii atragatoare, scopul fiind ca detinutul, desi inchis intre zidurile inchisorii, sa aiba acolo un sejur agreabil. Conform legilor norvegiene, pedeapsa maxima pe care o poate primi un detinut este de 21 ani, dar, chiar si in cazul cand va ramane un asemenea timp inchis, interiorul inchisorii nu trebuie sa fie

Un tînăr traficant de droguri, aflat în penitenciar, a obţinut cea mai mare notă la examenul de Bacalaureat din toamna, din judeţul Suceava. Bogdan Vladut Donisan, alias “Taz”, din municipiul Radauţi, a obtinut media generală 8,91, reuşind sa fie al 36-lea la nivel national. Arestat preventiv pentru trafic de droguri, tînărul, în varsta de 19 ani, a dat Bac-ul pazit de poliţişti. Bogdan Vladuţ Donisan a susţinut examenul de bacalaureat la Colegiul Tehnic Rădăuţi. Din arestul poliţiei, a fost dus intr-o cameră separată, unde a stat doar împreună cu un profesor supraveghetor si poliţiştii de la Arest. Primul îl pazea să nu copieze, iar cei în uniformă să nu fugă.

12


V.I.P.

01.10.2012 №4

pentru el un supliciu. Ca urmare, celulele, de 1-2 persoane, nu sunt prevazute cu gratii. In plus, fiecare celula este dotata cu baie si gresie, cu mici frigidere si un televizor cu ecran plat, astfel incat sa nu poata ascunde droguri inauntru.

La data de 12.05.2012, începând cu ora 8:00 dimineata, 20 de deţinuţi clasificaţi în regim semideschis de la penitenciarul Bucureşti Jilava au participat pe bază de voluntariat în cadrul campaniei naţionale “Let’s do it, Romania!” la activităţi de igienizare şi curăţenie în comuna Jilava, în zona terenurilor virane aflate la intrarea în comună dinspre Bucureşti. Acţiunea se desfăşoară în baza acordului de parteneriat dintre Administraţia Naţională a Penitenciarelor/Penitenciarul Bucureşti Jilava şi Asociaţia „Viitorul în zori”, fiind implicată şi Primăria comunei Jilava care asigură materialele necesare derulării activităţii. “Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei de mediu. Implicarea deţinuţilor în această campanie are rolul de a le dezvolta spiritul civic, sentimentul de responsabilitate faţă de mediul înconjurător ajutându-i pe aceştia la reintegrarea cu succes în societate prin asumarea de responsabilităţi sociale şi a unei atitudini pozitive faţă de muncă.

La fiecare grup de 10-12 celule, este prevazuta o bucatarie, unde detinutii isi pregatesc singuri mancarea. Administratia le organizeaza detinutilor un program activ intre orele 820, cand isi pot exercita un hobby, pot face jogging, sa joace fotbal, dar si alte activitati, propuse de administratia inchisorii. Exista si o sala de muzica, prevazuta cu aparatura necesara pentru inregistrare si reproducere. Sala de muzica dispune de o pianina, mai multe chitare si alte cateva intrumente, cu care detinutii, daca vor dori, vor putea organiza un spectacol muzical. De asmenea, inchisoarea are cabinete medicale, cu mai multe specialitati. Gardienii sunt angajati dupa ce absolva un curs de formare, timp de doi ani. Pentru a se crea o ambianta placuta si nu o stare de tensiune intre ei si detinuti, adesea iau masa impreuna, iar o parte din gardieni sunt femei. Este foarte important ca ei sa simta, chiar si in penitenciar, un cadu social normal – noteaza Big Picture. Participarea deţinuţilor din Penitenciarului Bucureşti Jilava la proiectul “Let’s do it, Romania!” 13


V.I.P.

01.10.2012 №4

Aici eu am o ţară, o limbă, un neam!

Odă Limbii Oricât am fi de buni sau răi vreodată oricât am fi de falşi sau de fireşti ne regăsim sfioşi cu toţii, iată în templul limbii noastre Ea urcă din adânc, ca dintrun crater topind în lavă fiece cuvânt căldură e, de stea, şi alma mater şi n-are seamăn pe acest pământ

Am o ţară, o limbă, un neam Am o ţară, o limbă, un neam Şi mai am un picior de plai, O gură de rai, lăsat Dumnezeu, Am un pământ sfânt al meu.

Oh, bocet e, şi dans, şi zeitate care îşi paşte turma între crini e geniul bun ce-n tâmpla ţării bate Şi dacă astăzi luminaţi trăim şi inimile noastre-s fermecate cuvine-se, şi ei, să-i mulţumim

Am o ţară cu oameni muncitori, Unde sunt grădini cu flori, Unde sunt şi câmpii, coline înverzite Şi cuptoare pline de pite. 14


V.I.P.

01.10.2012 №4

Odă limbii noastre

castele Ba chiar pămîntul şi cerul plin cu stele Dar ştiu precis că vrei doar numai una Să ne iubim noi LIMBA,PATRIA şi MUMA

Prin condei, sărut eu limba noastră cea română Mînjită cu funingine, bătută cu ţărînă. Trecut-au anii, dar tot frumoasă eşti Prin Eminescu şi Vieru mereu o să trăieşti. Eşti praf de muză în suflet de poet Înger păzitor al neamului romano-get Eşti dorul de patria străbună Eşti doina ce-n codri încă mai răsună. O, Limbă, mă-nchin în faţa ta şi-ţi cer iertare Din numele întregului popor Că te-am stîlcit, călcîndu-te-n picioare Ne-ascultînd durerea din scumpu-ţi glăscior. Dacă aş putea să-ţi dăruiesc

Colegiul de redacţie: Vitalie P. Janu V. Eugen F. Cobolischii A. Vasilie R. 15

Ziarul "VIP", octombrie 2012  

Ziarul "VIP", octombrie 2012

Advertisement