Page 1

Kirkebladet NR. 2 -2017 - MARTS, APRIL, MAJ, JUNI

FO R L I N Å O G S E J S -S V E J BÆ K S O G N E Linå, Hårup, Laven, Mollerup, Skellerup, Skærbæk, Resenbro, Sejs og Svejbæk I påsken skal der ofres et påskelam til Gud. Dette afspejler en oprindelig forårsfest hos hyrde- og nomadefolk. Her blev det førstefødte lam slagtet og ofret til Gud, dels som takkeoffer og dels for at sikre kvæg­ bestanden.

Foto: Lasse Mejlvang

Gør en verden til forskel 16

agnus Dei, (lat. 'Guds lam'), sindbillede på Kristus i skikkelse af et lam, jf. Joh. 1, 29. I afbildninger ses lammet ofte med glorie, holdende et kors eller en korsfane.

Søndag den 12. marts inviteres du med ud at samle ind til verdens fattigste. Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt

25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe

Der er brug for dig Søndag den 12. marts 2017 vil Linå og Sejs-Svejbæk sogne gerne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognene får mulighed for at give verdens fattigste en håndsrækning. Pengene går til at hjælpe mennesker i nød ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Hver en krone gør en forskel ! Sæt kryds i kalenderen den 12. marts og meld dig som indsamler for Linå sogn hos Tove Arnbjerg Pedersen, tlf. 2946 9635 / mail toveap@fiberpost. dk eller for Sejs-Svejbæk sogn hos Ingild Felding, tlf. 5056 4164 / mail ingild.felding@gmail.com

30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned

Vil du gerne samle ind, og har du ikke fået tilmeldt dig som indsamler, er du velkommen til bare at møde op på dagen. Indsamlingen begynder kl. 10:00 i Linå sognehus og i Sejs-Svejbæk kirke kl. 11:30. Der er gudstjeneste i Linå kirke kl. 09:00 og i Sejs-Svejbæk kirke kl. 10:30. Læs mere om sogneindsamlingen på www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling Støt via sms: Send "støt" til 1911 og støt med 150 kr. ▲Foto af Kristina Vigen Bjerre, Sejs-Svejbæk hede


Nye medlemmer af menighedsrådene

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

2

Linå

Sejs-Svejbæk

Jytte Bjørnskov-Halkier, nyt medlem Jeg hedder Jytte Bjørnskov-Halkier og er kommet i Linå Kirke, siden min familie og jeg for få år siden flyttede ind på Anebjerg mellem Linå og Laven. Jeg deltager gerne i de forskellige aktiviteter, der er i og omkring kirken, så da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være med i menighedsrådet, sagde jeg ja. Jeg er primært interesseret i gudstjenesten. Jeg kan rigtigt godt lide sammen med min mand at komme i kirken. Vi slapper af og bliver fyldt med ny energi ved at være i en middelalderkirke og mærke historiens vingesus. Linå kirke er en meget smuk kirke, synes vi, og med det nye, flotte og dramatiske altermaleri af Thomas Kluge og med alle de tre foregående altertavler nu også hængende i kirken – nyrestaurerede og med spotbelysning på – ja så danner selve kirkerummet en meget stemningsfuld ramme om gudstjenesten. Jeg har i en årrække været med i Gudstjenesteværkstedet, som eksperimenterer med nye gudstjenesteformer, med forskellige temaer og med at lægge ekstra dimensioner på den traditionelle gudstjeneste i form af lys, lyd, billede, musik og oplæsning, således at der er endnu flere nuancer og toner at spille på. Vi flytter også nogle gange gudstjenesten fra den ellers faste søndag formiddag til en sen eftermiddag, hvor alle generationer er velkomne, eller til om aftenen, hvor det mest er for de voksne. Alt dette skal naturligvis ses i en større ramme, og derfor er jeg glad for nu også at være med i menighedsrådet, hvor rammerne lægges i form af økonomi, personale, selve kirkebygningen, kirkegården og alle de frivillige hjælpere. Privat er jeg gift med Lars, der er læge. Jeg hjælper til i hans lægepraksis, og tilsammen har vi fem voksne børn samt fire hjemmeboende hunde. Jeg glæder mig til at fortsætte dette arbejde og til meget mere, som jeg ikke ved så meget om endnu. Jeg håber at kunne byde ind med både ideer og min arbejdskraft. På gensyn i kirken!

Det nye menighedsråd ved Sejs-Svejbæk kirke er en god blanding af erfarne gengangere og nye folk. Her følger en præsentation af rådet. De nye medlemmer har hver især skrevet lidt om deres begrundelse for at indgå i dette arbejde. Flemming Østergaard, formand Erik Møller-Rasmussen, næstformand og kasserer Marianne Hougaard Nielsen, kontaktperson Jørgen Frederiksen, kirkeværge Klaus Kirkegaard, nyt medlem Klaus skriver: »Jeg er 61 år og ingeniør. I min almene uddannelse har jeg flere gange valgt at skrive mine specialer om religiøse emner, så allerede den gang har der været en interesse for det 'mystiske'. Det er nu ren egoisme, der har drevet mig i menighedsrådet. Det er ønsket om at holde mig i gang og samværet med andre mennesker, som har været vigtigt for mig. Min baggrund er, at jeg, som de fleste, er kultur­ kristen med relativt få kirkegange på mit cv. Det betyder nok, at jeg møder kirken og dens institutioner med et åbent sind, som let stiller spørgsmål. Her tænker jeg på, at jeg ikke er låst fast i gamle måder at gøre tingene på, og det er derfor mit håb, at jeg kan bidrage med nye ideer. Ikke sådan, at jeg vil revolutionere kirken, for traditioner er jo bestemt en stor del af grundlaget for at drive kirke. Jeg glæder mig meget til, at vi skal ansætte en ny præst, og vil gå meget op i at finde den rette, som kan gøre vores sogn levende både i og uden for kirken.« Eva Konge Theilgaard, nyt medlem Eva skriver: »Jeg har boet i Sejs-Svejbæk i 20 år sammen med min mand, Lars, og vore to børn, Maria og Frederik. Jeg er uddannet cand.merc. og har sammen med min mand drevet egen virksomhed inden for møbel- og betonbranchen i 22 år. I tidens løb har min familie og jeg nydt godt af Sejs-Svejbæk kirke og tilhørende præster såvel ved glædelige begivenheder som i triste stunder, på tidlige søndage eller blot en dag, hvor der var brug

for kirkerummets eller kirkegårdens ro. I naturlig forlængelse af det tilbyder jeg min hjælp til at vedligeholde og om muligt at udvikle de ­fysiske rammer for, at Sejs-Svejbæk kirke fortsat kan have engagerede præster, der ønsker at forkynde kristendommen i en nutidig kontekst, og at kirkens ansatte og mange frivillige hjælpere fortsat kan tilbyde aktiviteter for børn og voksne i form af kor, foredrag, koncerter, udflugter m.m. – således at kirken kan være et livsbekræftende og aktivt samlingspunkt for alle interesserede sognebørn.« Christin Gorridsen, nyt medlem Christin skriver: »Vores familie har boet og trivedes i Sejs-Svejbæk i mere end 30 år. Vores børn har været elever på Sejs Skole, de har været FDF'ere i vores kirkes lokaler, vores datter har sunget i kirkekoret, og børnene er konfirmeret i kirken. Vi er som familie kommet ofte i kirken i alle de år, vi har boet her, både i forbindelse med gudstjene­ster/højtider, og i forbindelse med de mange aktiviteter i kirken. Jeg har haft fornøjelsen at være med i kirkens ­'Julestue', fra den startede for mange år siden, og jeg har været en del af gruppen af frivillige, 'Lynghjælperne', som gennem mange år har været en meget givende og inspirerende opgave for mig. Den trygge og gode samarbejdskultur, vi har på holdet, men også de kreative opgaver, jeg har været med til at løfte, giver mig mulighed for at bruge min kreative baggrund. Jeg har en uddannelse som designer, og jeg har sammen med min mand drevet interna­tional modevirksomhed i mange år. I den forbindelse har jeg arbejdet med ledelse, produktudvikling og forskelligartede kreative projekter, både i Danmark og i mange andre lande og kulturer. Min opvækst i en landsbylægefamilie i det midtjyske var præget af, at mange mennesker gik ind ad vores dør i det ­private hjem. Intet for stort og intet for småt, alle var velkomne. Det store engagement i mennesker og i nærområdet er noget, der helt naturligt har præget mig meget. Efter at vi solgte vores virksomhed, har jeg været så privilegeret at have mere tid til det, der også betyder meget for mig. Jeg glæder mig utroligt meget til nye opgaver og arbejdserfaringer i menighedsrådet i Sejs-Svejbæk kirke, og ikke mindst til samarbejdet med både erfarne og nye menighedsrødder.«

Annette Kold, nyt medlem Annette skriver: »Jeg har lyst til at være en del af menighedsrådet af flere årsager. Jeg har boet i Sejs og arbejdet på skolen her i over 30 år og har derfor kendt og brugt kirken gennem mange år. Jeg har også tidligere været med i rådet og oplevede dengang, at det var et rigtig dejligt og meningsfuldt fællesskab at være en del af. Jeg er netop blevet efterlønner og har derfor nu mere tid til rådighed. En del af den tid har jeg lyst til at bruge til gavn for vores kirke, kirkens virke og personale. Netop gennem mit arbejde på skolen har jeg ofte oplevet et fantastisk samarbejde med præsterne, en åbenhed og entusiasme fra kirkens side. Det samarbejde vil jeg rigtig gerne gøre mit til at bevare, så vi fortsat har tæt kontakt til skolen. I det hele taget tænker jeg, at det er vigtigt, at vores kirke er åben for vores lokalsamfund, og at der er forskellige aktiviteter, som appellerer til forskellige mennesker i deres dagligdag. Derfor glæder jeg mig meget til det fremtidige samarbejde.«

3


Vadested? en appelsin i vores turban!

4

En fantastisk god lay-outer ved navn Skipper Lind Smolarz påtog sig som en vennetjeneste det store arbejde at give kirkebladet et inspirerende udseende. Skipper har trofast og selvstændigt, på trods af overskredne deadlines og ofte manglende billeder, hver gang lavet en tryksag, der har været genkendelig og alligevel skilt sig ud fra mængden af adresseløse forsendelser i vores postkasser. Godt gået og en stor tak for det! Det kirkeblad, du læser lige nu, er det sidste, der bliver sat op af Skipper, så nu står vi igen...

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

ved et vadested!

Der er sket meget de sidste tolv år med hensyn til vores måde at kommunikere på. Kirken har fået hjemmeside og er kommet på facebook. Det er blevet nemt at lave små flyveblade (flyers), der kan lægges frem i kirken eller deles ud. Der kan laves sms-services, og andre elektroniske måder vil sikkert komme til nu og i fremtiden. Nu har vi fået et nyt menighedsråd, hvis medlemmer skal til at finde deres ben og vælge, hvilke måder kirkerne skal kommunikere med menig­ hederne på i fremtiden. Det er ikke sikkert, det bliver let Jeg har nostalgisk bladret i de gamle numre og fundet mange spændende artikler, som er puttet ind mellem de faktuelle oplysninger. Det kan man selvfølgelig også finde/gøre på facebook, hvis man altså har en facebook-profil. Personlig har jeg det sådan, at jeg arbejder bedst, hvis jeg har en deadline, og for resten har jeg ikke en profil på facebook! Jeg kan sagtens se mange dilemmaer for vores nye menighedsråd, men jeg lover, at jeg vil være loyal mod den beslutning. der kommer, hvad enten vi bliver ved det kendte, eller vi går over...

vadestedet

Afgang fra Sejs-Svejbæk kirke kl. 8:00 og fra Linå sognehus kl. 8:15 Vi skal besøge Gudme kirke, hvor der under restaureringen i 2013-14 bl.a. fremkom nogle fantastiske kalkmalerier, som nu er blotlagte. Vi spiser vores medbragte frokost i sognegården, inden vi besøger Danmarks Forsorgsmuseum, der er bygget i 1872 som fattiggård og arbejdsanstalt for det daværende Svendborg amt. Efter datiden et prestigebyggeri. Det var i funktion indtil først i 1970'erne. Vi får rundvisning, ledet af museumsfolk, der arbejder på stedet. Efter dette besøg er der eftermiddagskaffe på »Klinten« i Fåborg. Hjemturen går gennem resten af Sydfyn. Turen koster kr. 150,-, som dækker transport, entreer, formiddagskaffe og eftermiddagskaffe. Frokost og drikkevarer medbringer man selv.

Læs mere om de to steder her: gudmebrudagerkirker.dk og www.svendborgmuseum.dk/forsorgsmuseet Tilmelding til kirkekontoret senest lørdag den 3. juni. SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN! På udvalgets vegne Kaj Henning Hansen

▼Gudme kirke

5

Erik Lindebjerg

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

Vi kender sikkert alle til det helt banale vadested, der pludselig ligger foran os i form af et vandløb. Vi standser op og reflekterer og vurderer – hvor våd bliver jeg mon? – risikerer jeg at træde forkert? – er græsset rent faktisk grønnere på den anden side? Da jeg for tolv år siden kom med i menighedsrådet, var det kirkebladet, der stod ved et vadested. Vi kunne se, at der dukkede andre måder at kommunikere kirkelige anliggender på i andre sogne. Dengang besluttede vi at fortsætte og gav hinanden håndslag på at gøre bladet lidt mere ind­bydende. Så faldt der…

Sogneudflugt lørdag den 10. juni 2017


Præsentation af den nye kordegn

Tak til kordegn og kirkesanger Henrik Højen

6

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

◄ Karsten Pedersen

En landsbydegn takker af

▲Henrik Højen

Den 31. december 2016 efter en flot nytårsgudstjeneste blev der afholdt en fin afskedsreception for mig. Jeg har, som det nok er mange bekendt, valgt »at søge nye udfordringer« som kordegn i Gødvad sogn og Lille Hids Pastorat. Vendingen »nye udfordringer« dækker ikke over, at jeg mere eller mindre er blevet gået eller selv er blevet træt af at være ansat i Linå og Sejs-Svejbæk sogne. Det betyder, at jeg med min nye stilling får mere af nogle andre arbejdsopgaver, som jeg gerne vil prøve kræfter med. Vendingen betyder og medfører jo også, at jeg tog et valg om at forlade en arbejdsplads, hvor jeg har været ansat i 20 år som kordegn og i 27 år som kirkesanger. En arbejdsplads, hvor jeg har befundet mig godt. Jeg kommer til at savne arbejdsfællesskabet, gudstjenestefællesskabet og menigheden. Det har været en udsøgt fornøjelse at være kirkesanger, måske særligt de senere år, hvor de nyere

Jeg har været så heldig at arbejde et sted, hvor sognene stadig har landsbypræg i ordets bedste forstand. For mig har det betydet en overskuelighed, forstået på den måde, at jeg har haft overblik over »mine« sogne, har levet med dem og med alle jer, der bor i sognene, har fulgt familier, ja, nogle af korbørnene har jeg kendt, fra de gik i 3. klasse, og til de gik ud af 3. g. Sidst, men ikke mindst, oplever jeg også, at der er stigende opbakning omkring kirken. TAK til alle de mennesker, som krydsede mit spor – jeg kommer til at savne den sammenhæng, der var i mit arbejde som kordegn og som kirkesanger. Den kombination har givet mig en utrolig stor berøringsflade, som jeg er taknemmelig over at have været en del af. Når dette blad læses, er der ansat en ny kordegn og kirkesanger, og mit håb og ønske er, at I alle vil tage godt imod Karsten Pedersen.

salmer har vundet indpas i gudstjenesterne. Jeg er stolt af at have været en del af den udvikling, der er sket med gudstjenesterne. Så det korte ord TAK fylder meget. Især tak for den tillid, jeg er blevet mødt med gennem alle årene, som bl.a. har betydet, at jeg selvstændigt har kunnet tilrettelægge mit arbejde på kirkekontoret. Det har været med til at give arbejdsglæde og trivsel i mit arbejde. Jeg vil også gerne sige tak for de muligheder, jeg har haft for at videreuddanne mig og deltage i relevante kurser. Det er vigtigt og ikke en selvfølge, at menig­ heds­rådene understøtter medarbejdere i videreuddannelse, men det har hele tiden været holdningen i Linå og Sejs-Svejbæk sognes menig­hedsråd. Jeg skylder også overskriften et par ord. Jeg har ikke arbejdet som degn, og mange vil måske også bede sig fritaget for at få lagt ordet landsby i munden, men alligevel synes jeg, ordet landsbydegn er meget sigende.

Bedste hilsner Henrik Højen

Når TV går i sort nytårsaften, netop når man sammen med gæster har sat sig til rette for at høre dronningens tale til folket, bliver man opmærksom på, hvor afhængig man er af andres færdigheder. Men lynhurtigt finder man dab-­ radioen frem, kryber sammen i køkkenet, hvor der damper af nytårskålen, og hører alligevel dronningens tale. Jeg tænkte, mon vi også finder en udvej, når vores kordegn og kirkesanger, Henrik Højen, forlader os? Henrik har været kordegn i næsten 20 år og kirkesanger i over 25 år ved Linå og Sejs-Svejbæk kirker. Som kordegn har Henrik været den, de fleste har haft kontakt med i forbindelse med kirkelige handlinger såsom dåb, bryllup, og begravelser. For menighedsrådene har det været meget betryggende at vide, at Henrik altid har ydet en professionel og korrekt betjening, men også en betjening med empati. Man har følt sig tryg i samtalen med vores kordegn. Henrik har været den person, som har samlet trådene for ansatte og menighedsråd. Han har fungeret som en kommandocentral, hvor vi altid har kunnet hente information. Kirkernes regnskaber har Henrik som regnskabsfører passet på bedste vis, så revisionen altid har godkendt dem uden negative bemærkninger. Menigheden har især mødt Henrik som kirkesanger. Han har ledet sangen på bedste vis til alles fornøjelse. Nogle har måske glemt at synge med for at lytte til Henrik. Han kan lide at synge og har derfor også været med i borgerforeningens musicals, som opføres i Multihuset. Også her har hans kraftige sangstemme gjort god fyldest. Det er således ikke bare en ansat, som har fået nyt arbejde, der forlader os, men en central person i hele organisationen, som vi i menighedsrådene har været meget trygge ved. Måske specielt fordi vi ved, at Henrik brænder for folkekirken. Han synger i kirken ikke kun for at få løn, men fordi det er vigtigt at holde gudstjeneste. Menighedsrådene i Linå og Sejs-Svejbæk har således haft en stor udfordring i at finde Henriks afløser, og det er lykkedes. Vi vil ønske Henrik til lykke med det nye arbejde og alt godt i fremtiden. Samtidig en stor tak for Henriks arbejde igennem de mange år til gavn og glæde for Linå og Sejs-Svejbæk sogne! Flemming Østergaard

7

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

Jeg hedder Karsten Pedersen, er 47 år gammel og kommer fra en stilling som kirkekoordinator og daglig leder i Møllevangskirken i det vestlige ­Aarhus. Her har jeg de sidste 14 måneder været ansat i et barselsvikariat og stået for al personregistrering, koordination af de kirkelige handlinger samt kontering af udgifter og håndtering af bilag. Desuden har jeg været sekretær for menighedsrådet. Før denne ansættelse har jeg arbejdet som kommunikationsmedarbejder i DGI i 7 år, og jeg har såmænd også en uddannelse som folkeskolelærer, hvor jeg har virket på forskellige aarhusianske skoler. Jeg har ud over mine faglige kompetencer en kreativ åre. Jeg tager fotos og skriver også digte og prosa. Som motion dyrker jeg motionssvømning, og ellers går min fritid med at være sammen med familie og venner. Privat bor jeg i Brabrand i Aarhus, er fraskilt og har Malthe på 12 år. Jeg glæder mig til samarbejdet med Linå og Sejs-Svejbæk sogne.


Gudstjenester

Gudstjenester Søndag den 5. marts 1. søndag i fasten Søndag den 12. marts 2. søndag i fasten Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 19. marts 3. søndag i fasten Søndag den 26. marts Midfaste

APRIL

8

Søndag den 2. april Mariæ bebudelsesdag Onsdag den 5. april 3G-gudstjeneste Søndag den 9. april Palmesøndag Torsdag den 13. april Skærtorsdag Fredag den 14. april Langfredag Søndag den 16. april Påskedag Mandag den 17. april 2. påskedag Søndag den 23. april 1. søndag efter påske Søndag den 30. april 2. søndag efter påske

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

MAJ

Søndag den 7. maj 3. søndag efter påske Fredag den 12. maj St. bededag Søndag den 14. maj 4. søndag efter påske Søndag den 21. maj 5. søndag efter påske Torsdag den 25. maj Kristi himmelfartsdag Søndag den 28. maj 6. søndag efter påske

LINÅ KIRKE

SEJS-SVEJBÆK KIRKE

09:00 Charlotte R. Nissen 09:00 Sune Haubek

10:30 Charlotte R. Nissen 10:30 Sune Haubek

10:30 Vakant 10:30 Sune Haubek

09:00 Vakant 09:00 Sune Haubek

LINÅ KIRKE

09:00 Charlotte R. Nissen 17:00 tema PÅSKE Sune Haubek Ingen gudstjeneste 19:00 Sune Haubek 09:00 Vakant 10:30 Sune Haubek 10:30 Sune Haubek 09:00 Vakant 10:30 Sune Haubek

LINÅ KIRKE

10:30 Charlotte R. Nissen 09:30 & 11:00 konfirmation Sune Haubek 10:30 Sune Haubek 09:00 Vakant 10:30 Sune Haubek 10:30 Sune Haubek

JUNI

Søndag den 4. juni Pinsedag Mandag den 5. juni 2. pinsedag Søndag den 11. juni Trinitatis søndag Søndag den 18. juni 1. søndag efter trinitatis Søndag den 25. juni 2. søndag efter trinitatis

LINÅ KIRKE 10:30 Sune Haubek

SEJS-SVEJBÆK KIRKE

10:30 Vakant

Fælles pinsegudstjeneste i Lunden kl. 10:30 09:00 Vakant 10:30 Sune Haubek 09:00 Sune Haubek

10:30 Vakant 09:00 Sune Haubek 10:30 Sune Haubek

SEJS-SVEJBÆK KIRKE

10:30 Charlotte R. Nissen

10:30 Vakant 10:30 Sune Haubek 10:30 Vakant 10:30 Charlotte R. Nissen Ingen gudstjeneste

9

10:30 Vakant 09:00 Sune Haubek

SEJS-SVEJBÆK KIRKE

09:00 Charlotte R. Nissen 10:30 Vakant 09:00 Sune Haubek 10:30 Vakant 09:00 11:00 13:00 15:00 konfirmation Anders Fuglsang, Charlotte R. Nissen 09:00 Sune Haubek

Kirkernes hjemmesider: www.linaa-kirke.dk www.sejs-svejbaek-kirke.dk QR-code til smartphones ►

Følg med på www.sejs-svejbaek-kirke.dk og www.linaa-kirke.dk

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

MARTS


Højskoleeftermiddage Højskoleeftermiddag i Sejs-Svejbæk kirke torsdag den 9. marts kl. 14:15-16:30 »J.S. Bachs Johannespassion«, foredrag ved mag. art. Jens Rasmussen, Århus. Johannespassionen, der er komponeret til opførelse i påsken, hører sammen med Mattæuspassionen til blandt J.S. Bachs største kirkeværker. Foredraget giver en introduktion til det store værk og dets mange lag og perspektiverer det i forhold til Bachs øvrige produktion og virke. Vinklen er først og fremmest musikhistorisk, men foredraget beskæftiger sig tillige med forholdet mellem tekst og musik og dermed med Bachs fortolkning og formidling af Johannesevangeliet. Undervejs lytter vi til uddrag af musikken.

Babysalmesang og »De små synger«

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

10

▲Jens Rasmussen

Højskoleeftermiddag i Linå sognehus torsdag den 23. marts kl. 14:15-16:30 »Billedsprog i nye salmer«, foredrag ved salmedigter og fhv. sognepræst Lisbeth Smedegaard Andersen, Hellerup. Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid; samfundet er gået fra enevælde til demokrati; og hvor 80% af Danmarks befolkning dengang boede på landet og kun 20% i byerne, er forholdet i dag det omvendte. Derfor er det i dag mere aktuelt end nogensinde at overveje, hvad en salme er. Hvordan kan man forny en så gammel genre, og hvad er det, der inspirer en salmedigter i dag? Mennesker stiller stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele, men vi har en anden baggrund, og ligesom en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. Til det behøver man den inspiration, der kommer fra naturen, fra billedkunsten, fra litteraturen og fra den dagligdag, man nu engang lever i. Foredraget former sig som en salmesangseftermiddag, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.

Babysalmesang i Sejs-Svejbæk kirke: ­torsdag kl. 11:00. »De små synger« i Sejs-Svejbæk kirke: torsdag kl. 09:30. Babysalmesang i Linå kirke: onsdag kl. 11:45. "De små synger" i Resenbro på Rødegård: onsdag kl. 10:00. Tilmelding og nærmere information: musikpædagog Birgitte Stenhøj Andresen birgitte@musikfavn.dk

Kirkecafe Lad os mødes til kirkecafe i Sejs-Svejbæk! Cafeen er rammen om hyggeligt samvær og samtale på tværs af alder, interesser og baggrund. Her mødes vi, taler sammen, synger et par sange og lærer hinanden lidt at kende. Cafeen er åben kl. 15-16.30, og man kan komme og gå, som man har tid og lyst til. Vi serverer kaffe, te og hjemmebag til 10 kr. Det foregår i sognelokalet i Sejs-Svejbæk kirke den tredie torsdag i måneden - de næste gange er torsdag den 16. marts og den 20. april. Alle er velkomne – tag gerne naboen med! Mona Thorsø

11

Kom og vær med Hyggeklub i Linå sognehus • Vi snakker med hinanden og vender det, der rører sig i tiden. • Vi spiller, strikker eller er kreative alt efter ­inspiration og i fællesskabets interesser. • Vi får en tår kaffe eller te, nyder lidt medbragt og hjemmebagt kage. • Vi kan læse avisen. Hyggeklubben er vores, som vi kan »farve« med initiativer og ønsker. Vi mødes torsdage i ulige uger kl. 13:00 – 16:00. Der er ingen mødepligt eller tilmelding. Du kommer, når du har lyst. Vil du vide mere, så kontakt Ellen Heebøll Jensen, Skellerupvej 54, Linå 8600 Silkeborg, Tlf.: 40 96 14 75

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

▲Lisbeth Smedegaard Andersen


KIRKEMUSIK OG KOR

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

12

Torsdag den 16. marts kl. 19:00 i Linå kirke Denne aften i Linå kirke bliver noget nær en totaloplevelse. Organist ved Holmens kirke i København, Jakob Lorentzen, vil improvisere på orglet til Carl Th. Dreyers sort-hvide mesterværk ”Jeanne d’Arcs lidelse og død” fra 1928. Der bliver sat storskærm op i kirken, og så vil Jakob ellers spille os igennem den 96 minutter lange dramatiske stumfilm. Filmen er baseret på protokollerne fra den rettergang, som i 1431 førte til Jeanne d’Arcs domfældelse for kætteri og henrettelse på bålet. Filmen er sådan set fransk (La Passion de Jeanne d'Arc), men den danske filminstruktør blev bedt om at instruere filmen, og det gjorde han med datidens store skuespillerinde Renée Jeanne Falconetti i rollen som Jeanne d’Arc og efter mere end et års grundig research. Jakob Lorentzen (født 1968), uddannet 1994 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, har siden 1997 været ansat som organist og kantor ved Holmens kirke og Christiansborg Slotskirke og er en af landets absolut dygtigste orgelimprovi­ satorer. Desuden leder han i Holmens Kirke Holmens Kantori, Holmens Vokalensemble og Holmens Barokensemble; er en flittig komponist; underviser i orgelimprovisation på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og spiller ofte ved gudstjenester og kirkelige handlinger med kongehusets deltagelse. Arrangementet indledes med en kort introduk­ tion til både film og musik. Der er fri entré.

Søndag den 2. april kl. 16:00 koncert i SejsSvejbæk kirke Med det århusianske pigekor NordSang under ledelse af Alice Vestergaard og akkompagneret af Niels Nørager. Eftermiddagens program vil byde på et smukt blandet repertoire, som spænder vidt mellem rytmisk jazz, smukke klassiske og ældre udenlandske stykker. NordSang er et århusiansk pigekor, som blev dannet i 2015 af Alice Vestergaard, og som består af 32 erfarne korsangere i alderen 20-44 år. Der arbejdes meget ambitiøst hen imod koncerter både inden for landets grænser og udenfor. Alice Vestergaard er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium, og hun har gennem årene etableret sig som et anerkendt navn inden for korverdenen. Hun arbejder som underviser på Morten Børup Skolen i Skanderborg og er leder af en række kor, bl.a. Skanderborg pigekor. Niels Nørager har tidligere siddet ved flyglet i Sejs-Svejbæk kirke, bl.a. til nytårskoncert. Niels Nørager har igennem en årrække spillet en fremtrædende rolle på den danske musikscene både som klassisk pianist og jazz-pianist. Han er en alsidig musiker, der bevæger sig inden for forskellige musikgenrer, og han har udgivet flere CD'er sammen med nogle af de bedste danske jazzmusikere med hans egne jazz-kompositioner. Læs mere om koret på www.nordsang.dk og på deres facebookside. Der er fri entré.

Korafslutning og koncert

Kor for alle aldre

Tirsdag den 2. maj kl. 19:00 i Sejs-Svejbæk kirke Traditionen tro vil alle korene ved begge kirker synge foråret ind ved en hyggelig koncert, hvor der samtidig bliver rundet af for det forgange korår med alle dets sange og oplevelser. Spirekor, børnekor, pigekor og voksenkor vil medvirke og synge noget af det, de har øvet på i løbet af året. Har man denne aften lyst til at donere et beløb til korarbejdet, kan det lægges i kirkebøssen eller overføres via MobilePay.

Det går rigtig godt med korsangen i både Linå og Sejs-Svejbæk. Begge steder er vi i fuld gang med forårssæsonen! Der er altid plads til flere, hvis der sidder nogle sangglade børn, unge og voksne derude. Det er gratis at synge med – og der er stor risiko for afhængighed! Kom og se og prøv det selv !

Der er fri entré.

Menighedskor i Linå

Vi vil endnu engang indbyde alle i Linå sogn og omegn til at være med i et menighedskor. Det er 3. gang, og der har været fantastisk opbakning begge gange før. Denne gang vil vi øve frem mod aftengudstjenesten skærtorsdag den 13. april kl. 19:00 i Linå kirke med tre øveaftener, hvor vi lærer nye korsange og gudstjenestens salmer i en hyggelig atmosfære og får en kop kaffe i pausen. Kan man kun være med to af gangene, er man stadig meget velkommen . Vi mødes i Linå sognehus følgende dage: • Onsdag den 29. marts kl. 19:00-21:00 • Mandag den 3. april kl. 19:00-21:00 • Onsdag den 12. april kl. 19:00-21:00 Alle er velkomne på lige fod – om man er garvet korsanger, eller om man aldrig rigtig har sunget før! Da vi skriver 2017 og reformationsåret, vil vi også have lidt fokus på Martin Luther og lidt af hans tekster og musik. Vel mødt – og tag endelig naboen med !

Korene øver som følger: Sejs-Svejbæk spirekor (2.-3. kl.): Tirsdag kl. 14:15-15:15

13

Sejs-Svejbæk børnekor (5.-6. kl.): Tirsdag kl. 15:00-16:00 Linå og Sejs-Svejbæk pigekor (fra 7. klasse): Tirsdag kl. 19:00-21:00 Linå spirekor (ca. 2.-4. kl.): Fredag kl. 14:30-15:30 (bus fra Resenbro skole 14:15) Linå børnekor (fra ca. 5. kl.) øver i forlængelse af spirekor. Linå voksenkor (damekor): Hver anden tirsdag kl. 19:30-21:30 Kontakt meget gerne organisterne for mere information!

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

Jeanne d’Arc og orgelmusik


Plejehjemsgudstjenester Gudstjenester på Rødegård Onsdag den 8. marts kl. 10:45 Gudstjeneste ved Sune Haubek Onsdag den 5. april kl. 10:45 Gudstjeneste ved Sune Haubek Onsdag den 10. maj kl. 10:45 Gudstjeneste ved Sune Haubek Onsdag den 14. juni kl. 10:45 Gudstjeneste ved Sune Haubek

Kirkebil og mødebil

Kirkelig vejviser

Kirkebilen til Linå og Sejs-Svejbæk kirker kan bestilles de søn- og helligdage, hvor der er gudstjeneste i kirkerne kl. 10:30. Henvendelse til kirkekontoret, tlf. 86 84 15 75, senest om fredagen kl. 12:00. Hvis man har brug for transport til og fra møder, koncerter eller andre arrangementer, skal man ringe til kirkekontoret, tlf. 86 84 15 75, senest ­dagen før for at aftale nærmere.

Kirkelige handlinger Dåb, vielse og begravelse aftales med ­kordegnen og den præst, der skal medvirke.

Lynghjælperne Gudstjenester på Sejs Plejecenter Onsdag den 8. marts kl. 14:15 Onsdag den 5. april kl. 14:15 Onsdag den 3. maj kl. 14:15 Onsdag den 14. juni kl. 14:15

Menighedsrådsmøder Menighedsrådsmøder i Linå Alle møderne foregår i sognehuset, Linåbuen 1 14

Onsdag den 1. marts kl. 18:30 Onsdag den 5. april kl. 18:30 Tirsdag den 9. maj kl. 18:30 Torsdag den 8. juni kl. 18:30 Torsdag den 17. august kl. 18:30

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 2 - 2017

Menighedsrådsmøder i Sejs-Svejbæk Alle møderne forgår i Sejs-Svejbæk kirke Tirsdag den 21. marts kl. 19:00 Tirsdag den 18. april kl. 19:00 Tirsdag den 23. maj kl. 19:00 Tirsdag den 15. juni kl. 19:00 Tirsdag den 22. august kl. 19:00

Lynghjælperne yder en vigtig og uvurderlig hjælp for, at de mange aktiviteter i kirken kan gennemføres. Der er altid brug for flere hænder, så er du interesseret, kan du kontakte: Rita Østergaard, tlf. 26 88 40 78 eller Tove Maretti, tlf. 41 17 29 60. Næste fælles planlægningsmøde er tirsdag den 22. august kl. 19:00.

Frivillige ved Linå kirke Frivillige ved Linå Kirke yder en stor og meget betydningsfuld indsats. Frivillige er en forudsætning for, at mange af kirkens aktiviteter kan føres ud i livet. Hvis du kunne tænke dig at give en hånd med, eller kender en, der vil, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte medlem af menighedsrådet Karen Ingrid Dyhr på telefon 22 25 88 02. På vegne af Linå menighedsråd

Kirkekontor for Linå og Sejs-Svejbæk Linåbuen 1, Linå, 8600 Silkeborg Tlf. 86 84 15 75 Kordegn Karsten Pedersen e-mail: kpe@km.dk Åbent mandag - fredag 9-12:30, torsdag dog 9-13.

Sognepræst i Linå sogn Sune Haubek Linåbuen 3, Linå, 8600 Silkeborg Tlf. 21 77 58 62 e-mail: sune@haubek.dk Træffes bedst onsdag 18-19, tirsdag og torsdag 10-11, fredag 17-18. Mandag er fridag.

Sognepræster i Sejs-Svejbæk sogn Charlotte Rune Nissen Tlf. 86 82 30 52 e-mail: cr@km.dk Træffes ofte i Sejs-Svejbæk kirke tirsdag kl. 10-15. Mandag er fridag.

Indsamlinger Linå kirke I marts samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. I april, maj og juni samles ind til KFUM&K. I juli og august samles ind til KFUM's sociale arbejde i Danmark. Sejs-Svejbæk kirke I marts samles ind til Folkekirkens Nødhjælp. I april, maj og juni samles ind til Katempris.

Du kan også SMS'e »kollekt« til 1277 - se www.kollektliste.dk

Organister Christian Holdensen Tlf. 22 91 36 93 e-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Mandag er fridag.

Anne Gössler Christensen Tlf. 61 67 00 84 e-mail: annegoessler@gmail.com Mandag er fridag.

Musikalsk medarbejder Birgitte Stenhøj Andreasen, Tlf. 28 96 13 86 e-mail: birgitte@musikfavn.dk Mandag er fridag.

Linå kirke Linåbuen 1, 8600 Silkeborg Kirketjener Christina Jensen Tlf. 22 77 88 10 e-mail: kirketjenerlinaa@gmail.com Træffes bedst formiddage. Mandag er fridag.

Sejs-Svejbæk kirke Julsøvej 130, 8600 Silkeborg Tlf. 86 84 55 59 Kirketjener Ulla Daugaard e-mail: sejssvejbaekkirke@gmail.com Træffes i kirken, bedst formiddage. Mandag er fridag.

Man er også velkommen til at ­kon­takte præsterne uden for træffe­tiderne.

Linå og Sejs-Svejbæk kirkegårde Linåbuen 1, Linå, 8600 Silkeborg Tlf. 86 84 14 84 Kirkegårdsleder Jens Skovbjerg Hansen e-mail: kirkegaarden@ live.dk

Kirkebladet udgives af Linå menighedsråd, formand Per Bang Jeppesen Tlf. 86 84 15 08 Sejs-Svejbæk menighedsråd, formand Flemming Øster­gaard Tlf. 86 84 69 06 Redaktion Sune Haubek, Linå Jytte Holm, Linå Flemming Østergaard, Svejbæk Lars Horsholt Pedersen, Skærbæk Erik Lindebjerg, Linå

Ansvarshavende: Lars Horsholt. Kirkernes hjemmesider: www.sejs-svejbaek-kirke.dk www.linaa-kirke.dk

Trykt hos: Silkeborg Bogtryk | Skabertrang www.sb-s.dk, tlf. 86 82 16 55

15

Kirkeblad linaa sejssvejbaek 2017 low  

Kirkeblad for Linå og Sejs-Svejbæk Sogne.

Kirkeblad linaa sejssvejbaek 2017 low  

Kirkeblad for Linå og Sejs-Svejbæk Sogne.

Advertisement