Page 7

Tobias Wilkens, från Lisa Elmqvist, med stamgästen Lasse Berghagen som njuter av sitt dagliga ostron.

Göran Åhs har tagit över rodret för en av de äldsta butikerna i Hallen (med mamma Birgitta som tidigare drev familjeföretaget och fortfarande arbetar kvar).

Saluhallen byggs ut mot Nybrogatan 25.

Den 8 april beslöt Stockholms stads fastighetsnämnd att godkänna upprustningen av Östermalmshallen och i juni förväntas ärendet tas upp i kommunfullmäktige. Målet är att skapa en miljövänlig och modern handelsplats, samtidigt som hallens gamla charm och kulturhistoriska värden bevaras. År 2017 ska allt vara klart. En saluhall i världsklass

Planerna på en renovering inleddes 2009 och väckte först en del oro bland handlarna. I dag inser de flesta att den är nödvändig. Göran Åhs, ägare till Åhs Fisk & Skaldjur, ser fram emot en förändring. – Jag har varit här i trettio år och kan bara konstatera att det behövs en upprustning. Byggnaden är dåligt underhållen, bjälklaget är inte tätt och det regnar in i förrådet. Jag tror nästan alla här är inställda på att något måste göras. Alternativet är att staden kan tvingas stänga hela Hallen inom ett par år. Och det får inte ske, menar Jan Lind, projektledare inom Stockholms stad. – Östermalmshallen är en institution i Stockholm och en av stadens vackraste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Dessutom har den högsta klass i stadens kulturhistoriska klassificering. Nu vill vi rusta upp och bygga ut saluhallen för att på så sätt kunna öka antalet saluplatser och bredda utbudet. Fokus på försäljning

En grundtanke är att låta försäljningen av råvaror åter bli den viktigaste aktiviteten i den inre delen av saluhallen, på samma sätt som vid starten för över hundra år sedan. Och utbudet ska breddas; mejerivaror och ett bageri hör till vad som diskuteras.

Ett renodlat fokus på saluhall innebär att de restauranger med sittande bord, som nu finns i mitten av hallen, kommer att flyttas ut längs väggarna med stora fönster ut mot gatan. En fördel för dem, menar Jan Lind: – De blir på ett helt annat sätt synliga för förbipasserande och kan dessutom hålla kvällsöppet. Här ska man också kunna sitta på nybyggda balkonger ovanför salustånden, med utsikt över vad som händer i den stora hallen. Genom att flytta ut alla restauranger får vi dessutom plats för upp till tio nya salustånd. Interiör med atmosfär

Av stor kulturhistorisk vikt är att så långt som möjligt lyſta fram den ursprungliga arkitekturen i saluhallen. Ansvarig arkitekt är Mark Humphreys på Tengbom Arkitekter, som betonar kombinationen av tradition och nytänkande. – Östermalmshallen har en fantastisk karaktär, som vi vill förstärka och återställa till sin forna glans. Resultatet kommer inte att bli exakt som det ser ut i dag, eftersom man under årens lopp har byggt till, förändrat och delvis förvanskat det som fanns från början. Nu vill vi återta den stjärnformiga planlösningen från 1888, som gör det lättare för kunder och besökare att cirkulera mellan stånden utan att hamna i återvändsgränder eller trånga passager. Även den traditionella atmosfären med träfriser, rundbågade fönster och gjutjärnspelare som bär upp Östermalms Saluhalls tak ska kompletteras och rustas upp. Självfallet ska besökare även i fortsättningen kunna slå sig ner på inbjudande platser i mitten av saluhallen, där vimlet av kunder blandas med dem som vill äta lunch, ta ett glas vin eller testa någon smårätt. Det är något som Tobias Wilkens vid Lisa Elmqvist Fisk, Skaldjur, Delikatesser & Restaurant uppskattar.

sa lu h a l l e n m agas i n

n o 1 201 4

7

Profile for Lina Bielsten

Östermalms Saluhall Magasin No 1 2014  

The summer issue features Lill Lindfors, Robin Söderling, Ninna Engberg, Denise Rudberg and Hugo Rehnberg. Read about the 125th anniversary...

Östermalms Saluhall Magasin No 1 2014  

The summer issue features Lill Lindfors, Robin Söderling, Ninna Engberg, Denise Rudberg and Hugo Rehnberg. Read about the 125th anniversary...

Advertisement