Page 48

för protest EN RÖST för fred i Kongo ETT VERKTYG för konversation EN SYMBOL

48

Sean Carasso backpackade i Kongo och i ett militärläger utanför Goma, mötte han fem tillfångatagna pojkar. Konflikten i Kongo är den värsta sedan andra världskriget, med drygt 7 miljoner döda, vilket är mer än Vietnam-, Korea-, Irak- och Afghanistankrigen kombinerat. Kampen om naturtillgångar är en av huvudorsakerna till konflikterna. Väpnade grupper exploaterar tillgångar som säljs på internationella marknader för att fortsätta bedriva illegal verksamhet. 2008 backpackade Sean Carasso i Kongo då mötte han fem tillfångatagna pojkar i ett militärt fångläger. De blev misshandlade och torterade för krigshandlingar de tvingats begå. De berättade historien om de barn som var för små för att bära vapen, som blev skickade ut till frontlinjen, beväpnade med enbart en visselpipa. Deras uppgift är att blåsa i vissel-

pipan för att på så vis lura fienden att tro att de är fler än vad de egentligen är och skrämma dem på flykt. Misslyckas de, blir deras kroppar mänskliga sköldar. Dessa pojkars historia blev starten för Falling Whistles. Deras vapen blev vår röst. Falling Whistles säljer visselpipor för att dels berätta historien om dessa barn, dels att främja fred på politisk nivå samt att finansiera lokala entreprenörer i Kongo – unga visionärer som är dedikerade till att skapa fred i sitt land. De tror att lösningen till Kongos problem kommer inifrån. Läs mer på www.fallingwhistles.com, vill du komma i kontakt med oss; maila på stockholm@fallingwhistles.com

Deras vapen blev vår röst

sa lu h a l l e n m agas i n

n o 1 201 4

Profile for Lina Bielsten

Östermalms Saluhall Magasin No 1 2014  

The summer issue features Lill Lindfors, Robin Söderling, Ninna Engberg, Denise Rudberg and Hugo Rehnberg. Read about the 125th anniversary...

Östermalms Saluhall Magasin No 1 2014  

The summer issue features Lill Lindfors, Robin Söderling, Ninna Engberg, Denise Rudberg and Hugo Rehnberg. Read about the 125th anniversary...

Advertisement