Page 4

Salin var örebroaren som flyttade till huvudstaden för att studera på Tekniska Högskolan i Stockholm. Tiden kring förra sekelskiftet präglades av stora förändringar i sättet att bo och leva i Stockholm. Hus revs, berg sprängdes bort och gator breddades i en rasande fart. Stockholm lämnade det småstadsaktiga bakom sig, de smala gatorna med små röda trähus och livet på bakgårdarna. Fram växte den stenstad som vi idag betraktar som gammal.

6

rkitekten som ville rädda staden Av: Ulrika Falk och Janke Brandberg Foto: Eklunds Ateljé, Lennart af Peterséns

Kasper Salin-priset känner säkert många till. Det utdelas årligen av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. Kasper Sahlin var teknikern bakom den komplicerade inre gjutjärnskonstruktionen i Östermalms Saluhall och redan när Hallen byggdes var den en, för sin tid, mycket avancerad och framstegsvänlig skapelse. Men vem var egentligen personen Kasper Salin, på vars donation priset vilar?

sa lu h a l l e n m agas i n

n o 1 2011

Östermalms Saluhall Det var två unga, framgångsrika arkitekter som fick uppdraget att rita Stockholms första stora saluhall av kontinentalt snitt. Isak Gustaf Clason hade redan 1880 blivit biträdande stads­ arkitekt och skulle så småningom bli professor i arkitektur, med byggnader som bl. a Nordiska Museet i sin referensmapp. Tillsammans med den skicklige arkitekten och konstruk­tören Kasper Salin startade Clason ett eget arkitektkontor år 1881. Inför arbetet med Östermalms Saluhall hade de två herrarna tidigare fått inspiration under en stipendieresa 1883 - 1886, då de studerade många nya exempel på tegelarkitektur i Nordtyskland, Italien och Frankrike. Särskilt i Frankrike fanns flera monumentala gjutjärnskonstruktioner av den avancerade typ som skulle bli stommen i Östermalmshallens tegelkatedral. Mest remarkabelt var naturligtvis Eiffels berömda torn i Paris som uppfördes under just denna period, påbörjat 1883 och avslutat år 1886. Vid invigningen den 30 november 1888, i Konung Oscar II:s närvaro, hade bara 6 månader förflutit från byggstart till avslut. Så, den 1 december, öppnades Östermalms Saluhall sina portar för allmänheten. En ännu lika levande epok hade tagit sin början och Stockholm fick därmed sitt eget tempel över den goda matens kultur och bevarande. Sedan dess har Hallens handel och livskraft egentligen bara varit hotad under 1960-talet. Några politiker fick, i Hjalmar Mehrs anda, den något makabra idén att riva hallen för att ge plats åt mer biltrafik och parkering. Lyckligtvis ledde detta initiativ ingenvart. Idag är hallen ännu inte K-märkt, dvs. byggnadsminnesförklarad, men i praktiken har den redan samma skydd som ett byggnadsminne enligt Stockholms Stadsmuseum. 1898 utsågs Salin till Stockholms stadsarkitekt. Lite ironiskt, med tanke på att han själv ville gå försiktigt fram med rivningarna och spara mer för eftervärlden. I en artikel i DN 1916 sa Salin ”räddas vad som räddas kan, i bild och i verklighet, från den vandalism som i så många fall blir följden av den moderna byggnadsverksamheten!” Och han fortsätter: ”Ni unga förstår det inte alltid riktigt, men ju äldre man blir desto mer sätter man värde på det Stockholm som går”. I denna tid var Kasper Salin verksam, både som stadsarkitekt och som flitig amatörfotograf.

Räddas vad som räddas kan, i bild och i verklighet, från den vandalism som i så många fall blir följden av den moderna byggnadsverksamheten!

Det som utmärker hans fotografier, och som gör att de skiljer sig från andra samtida fotografier, är den mycket starka ögonblickskänslan. Fotografier från den här tiden är ofta komponerade nästan som konstverk. Men Salins fotografier bär mer karaktären av tidiga snap-shots. Det är också påfallande många människor i hans bilder, och de känns oftast helt oregisserade. Barnen leker kring husen, kvinnorna lyfter sina kjolar för att inte dra dem i smutsen på gatorna och tittar man noga kan man se en och annan sotare på taken. Före sin död 1919 testamenterade Salin sina Stockholms­foto­grafier till staden och sedan 1930-talet ingår de i Stockholms Stadsmuseums samlingar. Idag finns det knappt 200 av Salins fotografier tillgängliga för allmänheten hos Stockholmskallan på www.stockholskallan.se. Här kan du också se andra fotografier från samma tid, titta på gamla kartor och läsa om Stockholm vid förra sekelskiftet. Östermalms Saluhall, Clason och Salins storverk, står alltså där det står - till glädje för alla matälskande generationer, de som frodas idag och de som komma skall. Den goda smaken har fått en välförtjänt seger och en verklig hemvist att glädjas åt.

Ögonblicksbilder av Stockholm I sitt yrkesverksamma liv lyckades Kasper Salin inte få gehör för sin strävan att gå försiktigare fram. Det är istället i Salins fotografier som det gamla Stockholm lever kvar för eftervärlden. Salin promenerade ofta runt i staden på lediga stunder och dokumenterade, särskilt den bebyggelse som han visste skulle rivas.

sa lu h a l l e n m agas i n

n o 1 2011

7

Östermalms Saluhall Magasin No.1 2011  

Östermalms Saluhall was elected to the world’s seventh best food hall by the international award-winning magazine Bon Appétit. In June 2010...

Östermalms Saluhall Magasin No.1 2011  

Östermalms Saluhall was elected to the world’s seventh best food hall by the international award-winning magazine Bon Appétit. In June 2010...

Advertisement