Page 1

Tema 2: Internet, Google Drive i Blogger.

NĂşria PĂŠrez 4tB Ies Roseta Mauri


Activitat 1 Protocols POP3, IMAP i POP POP3: És un protocol d'accés als missatges emmagatzemats al servidor senzill i àgil. El client es connecta al servidor i descarrega els missatges rebuts recentment, emmagatzemant-los en l'ordinador de l'usuari. Els missatges descarregats s'eliminen del servidor, excepte que l'usuari hagi indicat el contrari. IMAP: Aquest protocol permet una gestió completa de la bústia resident al servidor (amb totes les seves carpetes) des del client, en un o diversos ordinadors de forma alterna o simultània. Qualsevol operació realitzada sobre els missatges (lectura, classificació, etc) es veurà reflectida en la resta de clients. POP: És un protocol estàndard d'internet de la capa aplicació. És utilitzat per programes de correu electrònic locals per rebre e-mails des d'un servidor remot a través d'una connexió TCP / IP.

Resum de les respostes Google Drive


Activitat 6: Característiques dels navegadors

1-Què ès un navegador? A més d'obrir pàgines web, es poden obrir altres documents? Quins? Es un software que permet l'accés a internet, interpretant l'informació d'arxius i llocs web perque puguin ser llegits. Si, imatges, pagines webs guardades etc.

2-Llegeix el següent article i realitza una PETITA descripció des cadascun dels navegadors. Només cal que indiqueu les seves caracterísitques diferenciadores.

-Internet Explorer 10: Es el buscador més utilitzat, la ultima versió ha millorat molt el seu rendiment, és el que menys tarda en iniciar-se pero el que mes tarda en carregar una pàgina. -Google Chrome: Es el més senzill d'utilitzar, es el navegador que mes recursos consum, tant amb una pestanya oberta com moltes. -Mozilla Firefox: Gran quantitat d'extensions i pluguins de les que disposa, necessita pocs CPU i compleix amb tots els estàndards web per a qualsevol sistema operatiu. Opera: es un navegador web y suite de Internet. La aplicación es gratuita desde su versión 8.50, habiendo sido previamente shareware o adware y, antes de su versión 5.0, únicamente de pago. Es reconocido por su gran velocidad..

3-Segons la teva opinió, quin és el millor? Per què? El google chrome perque es el mes nou, va mes ràpid, es mes ràpid per carregar una pàgina web.


Activitat 6.1: Organitza't els marcadors de Google.

Activitat 7. Cercadors i cerques avançades 1.Trobar pàgines en les que apareguin les paraules processador i textos. La llengua ha ser el català i l’ultima modificació ha de ser de menys d’un mes.


2.Trobar documents en .pdf en els que aparegui la frase exacta “l’arbre més gran del món”.

-General Sherman: l'arbre mes gran del mon.

- Árbol

del Tule: diámetre mes gran del mon.

3.Trobar documents PowerPoint en els que aparegui la paraula ROMA al títol. Resultats només en llengua catalana.


4.Trobar pàgines (en qualsevol format), en les que aparegui la frase exacta “energia nuclear”, en llengua catalana, que estigui modificat en el darrer any i que tingui com a drets d’utilització: que es poden fer servir, compartir o modificar.

Nuria perez  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you