Page 1

progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs

ProgeCAD 2009 – (re)Evolucija Poslednjih godina smo svedoci sve veće ponude CAD alata. Autodesk i Graphisoft i dalje suvereno vladaju našim tržištem, najviše zahvaljujući proteklim decenijama „slobodnog softvera“ i inertnosti korisnika, a sada je postalo opasno imati nelegalan softver, pošto su kazne izrazito velike. Tu na scenu stupaju CAD rešenja manje poznatih firmi, koja nisu tako bogata mogućnostima, ali nude veoma mnogo, kada se uzme u obzir njihova cena. Takav slučaj je sa progeSOFT-om, italijanskom firmom koja se bavi razvojem CAD alata više od 20 godina i čiji je najnoviji CAD alat – progeSOFT progeCAD 2009. progeCAD 2009 je baziran na IntelliCAD 6.5 tehnologiji i svojim korisnicima nudi potpuno kompatibilnu zamenu za AutoCAD, po ceni koja je više od 15 puta niža.

Prvi susret Pri prvom pokretanju progeCAD-a pred nama se našao ALE 9 – progeSOFT-ov menadžer blokova. Za razliku od verzije 8, koja je dolazila uz progeCAD 2008, u ovoj verziji je dodato oko 1000 blokova više, čime se ukupan broj raspoloživih blokova popeo na 11000. Tu smo se sureli sa prvom neprijatnšću – pri pokušaju unosa jednog bloka iz baze, dobili smo obaveštenje da izabrani blok nije prisutan i da ako želimo da ga koristimo, moramo da skinemo bazu blokova. Tu je postalo jasno zašto je instalacija nove verzije manja od instalacije prethodne – baze blokova se odvojeno skidaju sa sajta proizvoñača. To, u neku ruku i nije loše rešenje, pošto npr. grañevinski inženjeri nemaju potrebu za blokovima namenjenih mašinskim inženjerima, a time je smanjena veličina instalacije koju je potrebno skinuti. Nakon „problema“ sa ALE-om, pred nama se našla radna površina progeCAD-a 2009. Sam interfejs je izrazito AutoCAD-olik. Meniji i trake sa alatkama su, uz mala odstupanja i blagu zelenu nijansu, skoro identični AutoCAD-ovim, kao i Status Bar, koji ima male izmene: OSNAP je ESNAP, OTRACK je ETRACK. Prilagoñavajući i skraćenice za tastaturu AutoCAD-ovim, progeSOFT je omogućio korisnicima veoma lak i bolan prelazak sa znatno LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs


progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs

skupljeg uzora na progeCAD.

Proširenja i novine... progeCAD 2009 je baziran na IntelliCAD-u 6.5, koji je doneo dosta novina u odnosu na prethodnu verziju, a progeSOFT ih je dodatno usavršio nije stao samo na proširivanju već postoječih mogućnosti IntelliCAD-a, poput uvoñenja blok menadžera, nego je je otišao i korak dalje. Uvedena je podrška za PDF format i to dvosmerna – moguće je snimati crteže u PDF formatu preko progeSOFT-ovog PDF štampača, ali je i moguće uvoziti crteže koji su snimljeni kao PDF dokumenti i snimati ih u DXF formatu, pogodnom za dalju obradu. Treba napomenuti da se progeCAD-ov modul za „čitanje“ PDF dokumenata ponaša kao OCR programi – tekst se pretvara u tekst, a svi linijski elementi se pretvaraju u entitete – linije i krive. Ostali elementi se pretvaraju u rasterske slike. Tom prilikom se svim elementima dodeljuje lejer 0, a u slučaju da je „original“ u boji, svakom pojedinačnom entitetu će biti dodeljena odgovarajuća boja. Pored PDF podrške, progeSOFT je ugradio u progeCAD i mogućnost štampe crteža u JPG formatu preko progeSOFT JPG štampača, kao i vektorizaciju slika u JPG, PNG, TIF, GIF i BMP formatu. Sam proces vektorizacije se vrši preko integrisanog programa WinTOPO, koji vektorske crteže takoñe snima u DXF formatu. progeSOFT je u verziju 2009 ugradio i mogućnost izvoza 3D modela u Google Earth, preko KLM formata. Da bi se model izvezao, potrebno je definisati njegovu lokaciju, nadmorsku visinu, jedinice u kojima je model rañen, naziv objekta i ugao u odnosu na sever. Tako kreiran i definisan objekat se može učitati u Google Earth i on će biti postavljen na željenu lokaciju. Pored Google Earth-a postoji i mogućnost izvoženja 3D modela u o2c (object-to-see) format, koji je idealan za prezentacije i digitalne kataloge, pošto omogućava izradu interaktivnih 3D prezentacija bilo kojeg 3D modela. Gotove o2c modele je moguće postaviti na internet prezentacije, ali i u programe poput MS Word-a i PowerPoint-a. Jedino sto je potrebno za pregled o2c modela je plug-in za brauzer ili o2c Player. Više o ovom formatu možete naći na adresi www.o2c.co.uk. Još jedna novina je četiri komande za brzo grupisanje objekata, bez potrebe za definisanjem naziva grupe. Prve dve komande služe za grupisanje i razbijanje grupe, a druge dve služe za dodavanje, odnosno uklanjanje pojedinih objekata iz grupe. Unapreñenje su doživele i komande COPY, EXTEND, TRIM, PURGE, kao i Layer Manager. Kod kopiranja je sada standardno uključena mogućnost pravljenja više kopija, a pri korišćenju TRIM i EXTEND komande moguće je korišćenje prozora za selekciju, čime je izbegnuto mukotrpno odabiranje pojedinačnih linija. PURGE komanda je dobila formu dijaloga koji pruža znatno lakši rad - sve stavke koje mogu biti uklonjene su grupisane u formi stabla. Layer Manager više nije deo DWG Explorera, nego se otvara kao poseban prozor, a dodate su mu funkcije poput kreiranja filtera i grupa lejera. Takoñe je ubrzano snimanje i učitavanje crteža. Dok je prošla verzija umela da bude dosta troma, 2009-tka je dosta življa. Sva ova unapreñenja su deo progeCAD-a 2009 Professional-a, dok Standard varijanti nedostaju neke od njih, poput podrške za VBA, o2c. Takoñe u Standard varijanti nije moguće učitavati PDF dokumente, a ne postoji ni program WinTOPO.

Praktičan rad U svakodnevnoj upotrebi progeCAD 2009 se pokazao kao sasvim dorastao zadatku, ako se ostane u okvirima dve dimenzije. Kao što smo napomenuli, izgled korisničkog interfejsa i prečice za tastaturu su jako slične AutoCAD-ovim, tako da je potrebno samo kratko navikavanje. Mali problem smo imali sa komandom za kopiranje – prečica za tastaturu nije CO, nego CP iako u uputstvu stoji i CO i CP. To smo rešili tako što smo komandi za kopiranje dodelili alias CO. Takoñe, progeSOFT je preimenovao komandu OFFSET u PARELLEL, ali je ostavio AutoCAD-ovu prečicu – O. LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs


progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs

Nažalost, progeCAD nema dinamički unos, kao ni bilo koji drugi klon baziran na IntelliCAD tehnologiji. To će, korisnicima naviklim na njega, izgledati kao korak unazad, ali samo u periodu prilagoñavanja pošto je tu standardna komandna linija. Iznad komandne linije se nalaze MODEL i LAYOUT tabovi, kompatibilni sa AutoCAD-ovim. Rad sa njima je sličan kao i u uzoru, uz male izmene – moguće je sakriti bilo koji entitet u layout-u, bez potrebe da se isključi lejer kojem on pripada i dozvoljeno je definisati način prikaza pojedinačnih viewport-ova u layoutu: wireframe, shade ili neka kombinacija ova dva prikaza. Kada smo spomenuli viewport-ove, može se reći da je rad u njima korektan, uz napomenu da oni izgledaju malo drugačije nego u AutoCAD-u. Svaki viewport se otvara u posebnom prozoru, što je deluje malo nezgrapno, ali ima svojih prednosti – olakšano je podešavanje veličine svakog pojedinačnog viewport-a. Osnovni format koji progeCAD koristi je DWG, a može da otvara i snima crteže u DWG formatima od verzije 2.5 do verzije koja se koristi u AutoCAD-u 2009. Treba napomenuti da je tolerantnost progeCAD-a prema elementima koje nije moguće prepoznati velika i da će takvi objekti biti prikazani simbolom i nikakve operacije nad njim neće biti moguće, čime je očuvana kompatibilnost sa AutoCAD-om. Kao što smo rekli rad u dve dimenzije je sasvim korektan, dok mali problemi nastaju kada se preñe u treću dimenziju. Kao i u ostalim programima baziranim na IntelliCAD-u pri radu u 3D-u , i u progeCAD-u se oseća blago usporenje. Takoñe 3DOrbit funkcioniše drugačije nego u AutoCAD-u – osa rotacije nije sredina objekta, nego sredina ekrana. Rendering modela je zadovoljavajuće brz, ali po kvalitetu je još uvek iza AutoCAD-a. Jedno od pitanja koje prvo postavljaju korisnici koji su u AutoCAD-u pravili dodatne programe u LISP-u i VBA-u je njihova kompatibilnost sa progeCAD-om. Ona je na zavidnom nivou i većina AutoLISP/LISP programa rade bez ikakvih problem, dok VBA makroi zahtevaju manje korekcije. Ovde treba napomenuti još jedan veoma koristan potez progeSOFT-a - progeCAD 2009 poseduje mogućnost snimanja i korišćenja skripti, na sličan način kao u MS Word-u. Iako progeCAD nema podršku za rad sa dinamičkim blokovima, dopalo nam se što je blokove moguće menjati bez klasičnog razbijanja. Dupli klik na blok prebacuje progeCAD u poseban mod koji omogućava nedestruktivnu izmenu bloka i njegovo naknadno snimanje.

Zaključak ProgeSOFT je odradio dobar posao. Ponudio je tržištu CAD alat koji mnogo pruža onima koji su spremni da se odreknu pojedinih ugodnosti na koje ih je navikao AutoCAD. Period navikavanja je relativno kratak – iskusnom korisniku AutoCAD-a nije potrebno više od jednog do dva dana da se prilagodi progeCAD-ovom okruženju. Naravno, ostaje još puno prostora za unapreñenje progeCAD-a 2009, na čemu progeSOFT neprekidno radi – svakih nekoliko nedelja izlazi ispravljena ili unapreñena verzija paketa. Kao što smo rekli, progeCAD poseduje visoku kompatibilan sa AutoCAD-om, a isto tako i sa vašim novčanikom. Cena profesionalne verzije progeCAD-a 2009 je preko petnaest puta manja od cene pune verzije AutoCAD-a 2009, dok je slabija verzija – progeCAD 2009 Standard preko dvadeset pet puta jeftinija. Kada se uzmu u obzir mogućnosti, kratak period navikavanja koji nije duži od par dana, cena progeCAD-a 2009, kompatibilnost sa AutoCAD-om, kao i kompatibilnost sa Microsoft Vista-om, može se LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs


progeSOFT progeCAD Srbija www.progesoft.rs

reći da progeCAD 2009 predstavlja idealno rešenje za projektne biroe, kojima je potreban legalan, funkcionalan i krajnje jeftin CAD program. Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti preko telefona 022/478-514 ili preko e-maila: office@limis.rs

LIMIS doo - ovlašćeni distributer kompanije progeSOFT za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i BiH Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma tel./fax: 022/478-514 mob: 064/249-44-88 web:www.limis.rs e-mail: office@limis.rs

LIMIS doo - Vladimira Nazora 6, 22400 Ruma - tel./fax: 022/478-514 - e-mail:office@limis.rs

O programu ProgeCAD 2009 - progeSOFT progeCAD Srbija  

Kratak prikaz mogućnosti programa progeCAD 2009.