Page 1

Indhold Forord

7

af Erik Krogh Kristensen, formand for Limfjordsmuseernes Samvirke

Åben, lukket og åben – Limfjorden i tusind år

9

af Thomas Olesen og Christian Ringskou

Løgstør Grunde, Frederik den VII’s Kanal og Løgstør Rende

15

af Thomas Olesen

Thyborøn fri – kampen om Limfjordens vestlige indsejling

39

af Christian Ringskou

Fra vand til land – et overblik

67

af Mie Buus og Christian Ringskou

Den regulerede ø

81

af Susanne Overgaard

Vejlerne – fra landvindingsprojekt til naturreservat

101

af Mie Buus

Atlantis ligger på bunden af Venø Bugt

129

af Christian Ringskou

Kampen om Hjarbæk Fjord

153

af Mie Buus

Natur contra kultur

177

efterskrift ved Knud Sørensen

Fotoliste

180

Fra Løgstør til Thyborøn - Den regulerede Limfjord  

Indholdsfortegnelse

Fra Løgstør til Thyborøn - Den regulerede Limfjord  

Indholdsfortegnelse