__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Indholdsfortegnelse Indledning   7 Sikker færdsel på Limfjorden   8 Lodspligt   8 Danpilot   11 Afmærkning   14 Limfjordens broer   21 Mellem stat og privat   24 Hals Lodseri — Limfjordens ældste   28 Lodsstationen i Hals   29 Lodsens hverdag   32 Organisation og personale   35 Lodsning med tankskibet Vitta Theresa   46 Thyborøn Lodseri   48 Lodsvæsenet på Limfjorden — mellem lovbundet myndighedsudøvelse og fri næring   51 Lodsdistrikterne – inddelingen af fjorden   52 Regulering af lodseriet   53 den nye lov   61 Limfjordslodseriets fremtid   62 Løgstør Lodseri — et fattigmandslodseri i et omskifteligt farvand   64 Frederik VII’s kanal   66 Kilder og litteratur   68 Litteratur, lovstof og andre trykte kilder   68 Interview og feltarbejde   70

Profile for Karen Louise Erichsen

Indholdsfortegnelse fra Limfjordens lodser  

Indholdsfortegnelse fra Limfjordsmuseernes Samvirkes udgivelse Limfjordens lodser Læs mere på www.limfjordsmuseernessamvirke.dk

Indholdsfortegnelse fra Limfjordens lodser  

Indholdsfortegnelse fra Limfjordsmuseernes Samvirkes udgivelse Limfjordens lodser Læs mere på www.limfjordsmuseernessamvirke.dk

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded