Pufferen20 2015

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 20 - maj 2015

Sommertog

Sindal Veterantræf søndag d. 31. maj

Vi kører damptog fra Aalborg til Sindal til dette træf, der har været afholdt i 14 år med deltagelse af over 100 køretøjer. Læs mere her: http://sindalveteran.dk/ Køreplanen for veterantoget, priser og øvrig information om turen fra Aalborg over Hjørring til Sindal kan ses på vores hjemmeside. Der standses ved alle stationer under vejs og der startes i Aalborg kl 9.32 og der er et ophold i Sindal på ca 3 timer inden toget er tilbage i Aalborg ca 17.30. Se hele køreplanen her: http://gammeltog.dk/

Sommertog

Søndage fra 28. juni til 2. august køres med damp fra Remisen over Aalborg Station til Brønderslev kl. 10.10 og 14.10 og retur i remisen kl. 12.38 og kl. 16.38. Der køres også til Brønderslev torsdage fra 8-29. juli. Hvis sporet til Østhavnen åbnes som planlagt i juli måned køres til Østhavnen onsdage fra 8-29. juli. Under Tall Ship race i Aalborg lørdag og søndag den 1. august og 2. august køres begge dage mellem Aalborg og Brønderslev. Der er desværre ikke i år plads til tog der kun kører mellem Lindholm station og Aalborg med damp.

Kørsel omkring Hjørring

Hjørring – Kvissel køres med damp søndage fra 9. august til 23. august. Afg. Hjørring 10.30 og 13.30. Foto: Morten Larsen

Endelige køreplaner offentliggøres medio juni.


Y tog til Skagen i påsken Langfredag den 3. april kørte vi Y – tog fra Aalborg til Skagen. Turen blev kørt i smukt vejr og der var næsten fuldt hus fra Frederikshavn og turen gav et godt bidrag til vores økonomi.

Sporet til Østhavnen

Sporets ejer, Aalborg Havn A/S er i fuld gang med at renovere sporet for omkring 20 millioner kroner. Alle træsveller på banen skiftes til betonssveller og alle skinnesamlinger fjernes og sporet bliver fuldsvejset. Spor over alle broer renoveres ligesom overkørslerne. Broen over sporet ved Egnsplanvej laves ikke nu. Dette projekt er budgetteret til omkring 21 millioner kroner og vil blive lavet indenfor de kommende år. Havnen har aktuelle forespørgsler fra virksomheder, som er interesseret i at placere sig på havnen, under forudsætning af, at der fortsat er mulighed for godstransport på bane til havnen. Havnen tror på daglig godstrafik på sporet.

Foto: Martin Jakobsen

Siden 2007 har der kun kørt godstog på havnesporet tre gange. Limfjordsbanen kørte det sidste tog på banen i julen 2011 og sporet blev lukket 1. maj 2012. En endelig udmelding om hvornår sporet genåbnes er ikke givet, men medio juni er foreløbig udmelding. Vi vil køre veterantog til Østhavnen onsdage fra 8. juli til 29. juli, hvis sporet er åbent.


Reduceret bestyrelse i Limfjordsbanen På den ordinære generalforsamling blev det besluttet at reducere bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer med en suppleant. Dette blev endeligt konfirmeret på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling en måned efter. Vedtægtsændring skal nu endeligt godkendes af DJK hovedbestyrelse Bestyrelsen har konstitueret sig således: Finn Madsen, Formand E-mail: limfjordsbanen@stofanet.dk Hans Meyer, E mail: h.a.me@gvdnet.dk Frank G. Sørensen, (sekretær) E-mail: lfb@jernbaneklub.dk Mads Bertelsen, (Sikkerhedsansvarlig) Mail: bertil81@hotmail.com Mike Lynge. E mail: mikelynge@hotmail.com Jørgen Bøgh, (Suppleant og Kasserer) E-mail: joergen@boeegh.dk

Meningsløst hærværk i remisen I begyndelsen af marts var vi igen udsat for menigsløst hærværk i remisen og på vogne. Et af støbejerns vinduerne i rundremisen var brækket ud af sine beslag og en rød olieagtig væske var sprøjtet på sæder og vinduer og indvendige flader i to af vognene og på en del øvrige ting i remisen. Meget tid er brugt på at rengøring. Hærværket er politianmeldt.


Nordjysk afdeling af DJK Program for vintersæsonen 2015-2016. Alle møder afholdes kl. 19.00 på Hjulmagervej 56, 9000 Aalborg

Arrangementer i vintersæsonen 2015/16. Foreløbigt program

Flytning

Flytning af materialer fra Forchammersvej til Hjulmagervej 56 er i fuld gang og skal være afsluttet inden 1. juli hvor lokalet skal være helt rømmet.

Onsdag 30. september 2015 Ikke fastlagt

Efter en nærmere vurdering af lokalet forventer vi at arrangementerne i Nordjysk afdeling kan afholdes i lokalerne på Hjulmagervej. Der har været afholdt møde med DJK hovedbestyrelse for at drøfte rammerne for lokalerne. DJK ser gerne, at lokalerne bliver tilgængelige for medlemmerne og der arbejdes med en model hvor der er åbent i arkivet en gang om måneden. I lokalerne vil der også være kommissions salg for Jernbanebøger.

21. oktober 2015 Indvielse af nye lokaler.

Onsdag 4. november 2015 Ikke fastlagt

Onsdag 3. februar 2016 Ikke fastlagt

Onsdag den 2. marts 2016 Søndag den 13 marts

Der vil normalt være aflåst til lokalet, men der holdes åbent minimum en gang om måneden. Der arbejdes ud fra at lokalerne indvies den 21 oktober med gode tilbud fra Jernbanebøger.

Forslag til indretning af de nye lokaler

En del materialer er allerede flyttet til lokalet

Foredrag om Fjerritslevbanen

Vi tager en tur langs Fjerritslevbanen og ser hvad der er tilbage af bygninger og tracéet.

Arbejdstorsdage og arbejdslørdage i 2015 Arbejdslørdage i foråret arbejdes anden og fjerde lørdag som følger: 13. juni, 27. juni

Der arbejdes mange torsdag og fredag i remisen. Kontakt Limfjordsbanen hvis du vil være sikker på at der er nogen disse dage.

Arbejdstorsdage: Billeder i ”Pufferen” skyldes Finn Madsen hvis ikke andet er nævnt. Pufferen udkommer næste gang i august 2015.