Pufferen19 2015

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 19 - februar 2015

Foto: Martin Jakobsen

Kørsel i påsken og i sommerferien 2015

Langfredag den 3. april

Der køres Y – tog til Skagen langfredag d. 3. april afg. fra Aalborg kl. 9.32. Ankomst til Skagen kl. 13.16 og afgang igen kl. 15.50 ank. Aalborg kl. 18.35. Hele køreplan offentliggøres i begyndelsen af marts måned.

Sommertog

Under Tall Ship race i Aalborg lørdag og søndag den 1. og 2. august køres begge dage mellem Aalborg og Brønderslev. Der er desværre ikke plads til tog der kun kører til Lindholm station med damp.

Søndage fra 28. juni til 2. august køres med damp fra Remisen over Aalborg Station til Brønderslev kl. 10.10 og 14.10 og retur i remisen kl. 12.38 og kl. 16.38.

Kørsel omkring Hjørring

Der køres også til Brønderslev tirsdage eller onsdage i juli måned.

Køreplaner er med forbehold for godkendelse. Køreplanerne vil blive offentliggjort i april måned.

Hjørring – Kvissel køres med damp søndage fra 9. august til 23. august. Afg. Hjørring 10.30 og 13.30.


Remisen og nye lokaler Lejemålet med DSB ejendomme af vores rundremisen udløber til oktober i år, hvor Toppenberg forventes at overtage hele bygningskomplekset. DSB ejendomme vil dog fortsat eje grunden. Vi har fra december lejet yderligere ca 55 kvm i remisen. Her vil alle arkivalier fra lokalerne på Forchhammersvej hen over sommeren blive flyttet til. Der er adgang fra remisen til et lokale lidt større end det største lokale på Forchammersvej. Bestyrelsesmøder vil fremover blive afholdt i remisen og medlemsmøder i DJK Nordjylland skal holdes ude i byen. Det vil vi arbejdet på at finde et egnet sted til.

Plan for remisen ude og inde

Vi har nedsat to arbejdsgrupper der skal lave en plan for udvikling af området uden for remisen og en anden gruppe skal lave en plan for de indvendige dele af remisen og de nye værksteder, hvor en del maskiner skal flyttes over. Desuden skal sporet fra rundremisen ind i de nye værkstedsforhold genskabes. Det drejer sig om ca 60 meter spor dels uden for remisen og indenfor. Med dette spor bliver der flere muligheder for at udnytte de nye værksteder. Vi skal også have fundet ud af hvor kul og slagger skal placeres. Et remiseskilt vil også blive opstillet ved indkørslen til området. Og ikke mindst - der skal ryddes op. Sporforbindelse til de lange skinner er et andet område der forhåbentligt snart kommer en løsning på. 18

m

De nye lokaler vi har lejet ligger her

Nyt spor her Luftfoto af remisen. Vi skal have lavet en samlet plan for indretning af området. Fremover vil flere af vores tog udgå fra remisen og der er behov for at rydde op og få en plan for hvor kul, slagger og rod skal placeres. Målet er at opbygge et historisk jernbanemiljø.

Forslag til indretning af de nye lokaler

Det nye lokaler


Generalforsamling i LFB og DJK Nord. Limfjordsbanen og DJK Nordjylland afholder generalforsamling Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 19.00 På Forchhammersvej 7 i Aalborg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før. På valg er Finn Madsen, Mads Berthelsen og Mike Lynge. Martin Christensen, er udtrådt af bestyrelsen på grund af nyt arbejde. Glenn F. Olsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Jørgen Bøegh som suppleant til bestyrelsen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år, og oplysninger om planerne for det kommende år. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Godkendelse af budget. 6. Fastsættelse af støttekontingenter. 7. Forslag fra bestyrelsen. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. i henhold til §4. 10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen i Limfjordsbanen er der generalforsamling i DJK Nordjysk Afdeling Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forgangne år, og oplysninger om planerne for det kommende år. 4. Orientering om lokalafdelingens regnskab og budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen . 7. Eventuelt. Forslag til vedtægtsændringer i Limfjordsbanen: Bestyrelsen foreslår at der laves vedtægtsændringer der reducerer bestyrelsen fra 7 medlemmer uden suppleanter til 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. § 4 stk 1 foreslåes ændret til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger derudover en suppleant til bestyrelsen og to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at 3 medlemmer afgår i ulige årstal, og 2 medlemmer og suppleanten afgår i lige årstal. Øvrige valg er etårige.

Videofilm om Limfjordsbanen Omkring nytår er der lagt to nye film om sommertog og juletog på YouTube. Limfjordsbanen sommertog; https://www.youtube.com/watch?v=tvcJidzG55A På sporet af dampen Aalborg til Skørping http://youtu.be/83hvDno8UFQ

Opfyring af juletog


Nordjysk afdeling af DJK Program for vintersæsonen 2014-2015. Alle møder afholdes kl. 19.00 på Forchhammersvej 7, 9000 Aalborg Aalborg virkelig oven på Aalborgs første banegård? Hvorfor ser broen over Lindenborg Å ud, som den gør? Blev det første varehus (pakhus) i Aalborg savet midt over? Hvor mange stationer har der været i Svenstrup? Hvad har Arden, Skørping og Støvring til fælles med Vrå og Sindal? Hvorfor er Fårup station unik? Har der virkelig befundet sig damplokomotiver midt på John F. Kennedys Plads i Aalborg?

Onsdag 4. marts 2015 Jernbanestrækningen Randers-Aalborg bliver 150 år i 2019 – og lidt om jernbanehistorisk grundforskning Thomas Boberg Nielsen vil denne aften fortælle om hvordan finder man nye oplysninger, således at artikler og bøger ikke blot bliver afskrift af allerede udkomne tekster? Hvad er der af nye “gamle” oplysninger om strækningens vogterhuse, overkørsler, broer, baneforlægninger, 2. spor, stationsbygninger m.v. Står Grønnegården i

Tidliger annoncerede tur langs Fjerritslevbanen den 26. april er aflyst og afholdes i stedet i foråret 2016.

Sydgående ukendt MY passerer broen over Lindenborg Å 19. april 1976. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Arbejdstorsdage og arbejdslørdage i 2015 Arbejdslørdage i foråret arbejdes anden og fjerde lørdag som følger: 28 feb, 14. marts, 28. marts, 11. april, 25. april, 9. maj, 23. maj, 13. juni, 27. juni

Arbejdstorsdage: Der arbejdes mange torsdag og fredag i remisen. Kontakt Limfjordsbanen hvis du vil være sikker på at der er nogen disse dage.

Billeder i ”Pufferen” skyldes Finn Madsen hvis ikke andet er nævnt. Pufferen udkommer næste gang i maj 2015.