a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 56

PERSPEKTIV

Mother needs something today to calm her down And though she’s not really ill There’s a little yellow pill– THE ROLLING STONES, 'MOTHER’S LITTLE HELPER' FRA 1965

i lang tid, og det er på en side en god ting, men det kan også være meget belastende for de pårørende. Hvor man før i tiden måske skulle tage sig af en syg forælder i en kortere periode, kan det i dag trække ud i årevis,” siger Kaj Sparle Christensen. Han nævner også vores omgang med sociale medier som en stressfaktor. Poul Videbech ser også samfundets stigende krav til den enkelte som et problem. “Som samfund kan vi for eksempel spørge os selv, hvilke betingelser det er, vi byder unge mennesker i forhold til tidligere. Der er en foruroligende høj andel af de unge på universiteterne, der har depression eller angst. Vi har indrettet vores samfund på en måde, hvor der ikke er plads til slinger i valsen. Vi har i dag også arbejdspladser, hvor der ikke er plads til at fungere lidt dårligere i perioder og kun yde 80 procent. Gør man det, bliver man strittet ud, så arbejdsmarkedet er også blevet hårdere.” Det er tankevækkende, at hverdagen er så svær for så mange af os. Antidepressiv medicin bør dog aldrig stå alene, mener Poul Videbech. “Man må ikke bare give folk en pille. Det er umenneskeligt at behandle mennesker med psykiske problemer med kun piller. Man har brug for samtaler med en psykolog eller en psykiater til for eksempel at finde ud af, hvordan man kommer sig fremover, hvorfor man blev deprimeret, og om man skal lave noget om, så det ikke sker igen. Samtidig påvirker sygdommen også ens pårørende, og det kan der også være brug for at tale om, for eksempel hvordan får man familien til at fungere igen. Og så er det heller ikke så effektivt kun at behandle med piller.”

eksempel med selvmordstanker, særligt hos unge. Det er selvfølgeligt ekstremt vigtigt at være opmærksom på. Derfor skal lægen altid følge patienten tæt – særligt i starten, så forværring i tilstanden kan blive opfanget. Patienter med angst vil for eksempel meget hyppigt opleve kortvarig forværring af angsten. Det skal lægen også kunne hjælpe med,” siger han og fortæller om de hyppigste bivirkninger: “Det er mest træthed, der generer. Derudover er der også en del, der mister lysten til sex. Og så er der nogle, der oplever ubehagelige bivirkninger for eksempel en følelsesmæssig affladigelse, og det er ubehageligt, så man må hele tiden opveje, hvad man opnår sammenlignet med bivirkningerne.” Kaj Sparle Christensen forstår godt, når hans patienter bliver nervøse, når de læser indlægssedlerne: “Der står alle mulige bivirkninger, men mange af dem handler om ansvarsfraskrivelse fra medicinalfirmaernes side. Og bivirkninger som uro, kvalme og svimmelhed fortager sig som regel i løbet af en til to uger. Så er der det med det seksuelle, men mange svært deprimerede tager det med, fordi sexlivet som regel alligevel ikke fungerer, når man er svært deprimeret. Og generelt vil jeg sige, at jeg er overrasket over, hvor få bivirkninger patienterne reelt har,” siger han, der selv ville tage imod medicinen, hvis det skulle blive aktuelt: “Det er slidsomt for hjernen at være deprimeret. Mængden af stresshormoner gør skade på den, og mange svært deprimerede drøjer med hukommelsen og har svært ved at huske, så hvis det var mig, ville jeg foretrække at blive medicineret for at beskytte min hjerne.” Men hvorfor ikke bare nøjes med terapi, sidder du måske og tænker? Eller sørge for at dyrke motion og spise sundt og få sin nattesøvn? Eller rydde op i det, der har gjort en deprimeret? “Hvis du er meget deprimeret, orker du ikke at spise sundt og dyrke motion. Og er man deprimeret, fordi man for eksempel er voldsomt stresset, har mistet sit job eller er ramt af sygdom, synes jeg også, at man skal prøve at bearbejde det med samtaler og støtte, men nogle gange kan man være så deprimeret, at man ikke ➻

ER EN FORUROLIGENDE ‘‘DHØJER ANDEL AF DE UNGE PÅ

UNIVERSITETERNE, DER HAR DEPRESSION ELLER ANGST. VI HAR INDRETTET VORES SAMFUND PÅ EN MÅDE, HVOR DER IKKE ER PLADS TIL SLINGER I VALSEN.

OG SÅ ER DER JO DET MED BIVIRKNINGER ... Undersøgelser viser, at lykkepiller har bivirkninger, som kritikere mener kan være forløbere for selvmord, som søvnløshed og et forstyrret følelsesliv, ligesom der også er forskning, der viser, at pillerne er afhængighedsskabende. Kan det være derfor, vi tager dem i længere tid nu end tidligere? “Nogle undersøgelser rejser en mistanke om, at pillerne i sjældne tilfælde kan medføre en forværring i tilstanden for

56

L IME

Profile for LIME

LIME marts 2020  

LIME marts 2020