a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 14

Grønt liv

Journalist Maria Præst forsøger at finde hoved og hale i nogle af de mange myter, der florerer om klimaet.

B Æ R E DYGT I G H E D | M I L J Ø | K L I M A

7 myter om klimaet Der findes mange myter, når det handler om at leve mere klimavenligt. Har du også svært ved at finde ud af, hvad der er fup og fakta, så læs med her.

Myte 1

Myte 2

DANMARK ER EN AF DE STØRSTE CO2-UDLEDERE I VERDEN

DER BLIVER VARMERE OG VARMERE I DANMARK, HVIS VI IKKE STOPPER VORES CO2-UDLEDNING

FAKTA! Hver dansker udleder i gennem-

snit 19 ton CO2 om året, hvor verdensgennemsnittet er seks ton. Det skyldes blandt andet, at vores materielle forbrug er meget højt sammenlignet med resten af verdens.

FAKTA! En uændret udledning af drivhus-

gasser vil få den gennemsnitlige temperatur i Danmark til typisk at stige med 3,6 grader ved slutningen af det 21. århundrede.

Kilde: The Global Resource Footprint of Nations

Kilde: DMI's klima-atlas

Myte 3

Myte 4

AVOCADO ER EN STOR KLIMASYNDER

ELBILER UDLEDER LIGE SÅ MEGET CO2 SOM DIESEL- OG BENZINBILER

FUP! I gennemsnit skal der

70 liter vand til at producere en avocadofrugt. Det lyder af meget, men når vi plukker en avocado, tager vi en lille frugt uden at ødelægge planten. Hvis du sammenligner med hvedemarken, hvor man fjerner det hele og efterlader en gold mark, er det mere skadeligt for naturen, selvom vandforbruget har været mindre. 

omkring halvdelen af den mængde CO2, som en gennemsnitlig benzin- eller dieselbil af tilsvarende størrelse udleder i løbet af en hel livscyklus fra produktion, daglig brug til skrotning.  Kilde: Groenforskel.dk

Myte 5

DANSKERNE ER I DAG MERE MILJØ- OG KLIMABEVIDSTE END TIDLIGERE FUP! Den Danske Værdiundersøgelse bliver

gennemført hver niende år for at afdække udviklingen i danskernes værdier. Tallene i undersøgelsen viser, at danskernes vilje til at bruge penge på miljøet har været gradvist faldende siden 1990.

Kilde: Den Danske Værdiundersøgelse, 2017, Aalborg Universitet

14

FUP! Elbiler udleder kun

L IM E

Kilde: Klimarådets rapport ‘Flere elbiler på de danske veje’, 2018

Myte 7

Myte 6

VI HAR FÅET FLERE STORME I DANMARK

NOGLE MENNESKER UDVIKLER ANGST FOR KLIMAFORANDRINGER

FUP! Siden 1891 har DMI ført en liste

FAKTA! Lidelsen kaldes også solastalgi og

længslen efter et sted, som ikke længere findes. Solastalgi føles af mennesker, som lever steder, hvor landskabet ændrer sig drastisk og fx bliver ramt af tørke eller oversvømmelser. Kilde: Den danske Begrebsordbog

over danske storme – stormlisten – og ifølge den er der ikke kommet flere storme i Danmark. Antallet af storme – små som store – svinger meget fra årti til årti. Det mest stormfulde årti indtil nu var 1980‘erne, som klart overgår andre årtier i regulære eller alvorlige storme. Kilde: ‘Storms in Denmark’, DMI

Profile for LIME

LIME marts 2020  

LIME marts 2020