Page 57

AGENDA

frem, får vi dårlig kvalitet, hvis vi giver os tid til at gå og nusse og pusle om planten (os selv), får vi den kvalitet, vi gerne vil have. Og dét er det centrale spørgsmål i fremtiden: Hvem er du i verden? Hvem vil du gerne være i verden?” Hvis vi starter et sted og tager den mest overhængende krise, verden står i lige nu, nemlig klimakrisen, ser du så, at vi kommer til at løse den? “Ja, det gør jeg. Fordi alt det, vi skal bruge for at løse klimakrisen, er her lige nu. Vi skal bare lige knække koden og finde ud af, hvordan vi så skal indrette os. Jeg har lige været i Dubai, og selv de mest hardcore oliekapitalister dernede ved udmærket godt, at det er slut med den sorte energi. I 2030 er verden grøn energi, og det er gratis, fordi det er i flow. Men indtil 2030 kan du tjene penge på den, og ligesom den sorte energi gjorde nogle af verdens lande rige, vil den grønne også gøre det.” “Elon Musk (ham med Teslaen, red.) er i gang med at udvikle batterier, som kan bygges ind i vores huse, så husene bliver til store batterier, hvor du kan tanke alt op: bilen, haveredskaber, din telefon osv. Hvis vi får dem, vil de fleste mennesker kunne dække deres basale udgifter, så vi ikke behøver at gå på arbejde.” Hvad skulle vi så lave? “Ja, det er jo lige det. I USA findes der en bevægelse, der spekulerer i, hvor mange penge du skal tjene for at være finansielt uafhængig, før du er 30. Du frisætter simpelt hen dig selv på arbejdsmarkedet. Og så skal du finde ud af, hvad der gør dig glad.

Hvor føler du, at du bidrager med noget? Hvorfor er du her egentlig? Hvis ikke du ved, hvem du er i verden, så er alt lige gyldigt, lige spændende, lige godt, lige dårligt.” Det er vel ikke bare sådan at finde ud af, hvem man er i verden? “Nej. Det kan være, at du finder ud af det, dagen inden du dør. Eller aldrig. De gamle grækere sagde, at det slet ikke er op til os at finde ud af. Det er, når vi dør, at folk står og kigger på vores liv og vurderer, om det var et godt liv. De ville sige, at det spørgsmål var meningen med din tilværelse. Det er derfor, du hele tiden har en eller anden længsel … Som et myggestik, du hele tiden vil kradse. Det er lidt tarveligt.” Ligesom vi i dag ser tilbage på fortiden og ryster på hovedet ad mange ting, vil folk så også undre sig over os, når de ser tilbage på vores tidsalder? “Jeg tror, at de vil synes, at vi var meget materialistiske, meget ensomme, meget endimensionelle. At det var underligt, at vi ikke havde flere dybe samtaler om, hvad det egentlig er, vi laver. Som fremtidsforsker tror jeg på, at efter den industrielle revolution kommer den spirituelle. Fordi vi bliver løftet op på et niveau, hvor vi bliver frisat til at turde stille os selv de spørgsmål. Det er et naturvidenskabeligt faktum, at universet består af energi og relation, og at der ikke er nogen grænser mellem noget som helst. Heller ikke mellem vores tanker og vores omgivelser. Det vil sige, at jo bedre du er i stand til at forestille dig noget, jo større sandsynlighed er der for, at det kommer til at ske.” ➻

ÅNDELIGHED I FREMTIDEN

“I fremtiden vil en mere bære­

dygtig, uegennyttig spirituali­ tet udfolde sig, hvor det fælles går først snarere end den stærkes ret. Vi vil udvikle os i retning af dybere samfunds­ ånd. Forståelsen af at det ikke kun mig, det hele drejer sig om, men at alle har ret til et godt og meningsfuldt liv, vil blive mere og mere udbredt. Vi vil indse, at vi er nødt til at holde sammen i et hensyns­ fuldt fællesskab. Vi vil skabe mange økolandsbyer, nye former for bofællesskaber, lave vores byer om til grønne områder og integrerede sam­ lingssteder, hvor menneskets fulde potentiale er i fokus. Fremtidens samfund bliver til en syntese mellem hightech og naturfolk.” Erik Pema Kunsang, der underviser i Buddhas lære og har oversat en lang række tibetanske værker.

L IME. D K

57

Profile for LIME

LIME januar 2020  

LIME januar 2020